24 juli 2010

Vlaamse WinWinlening krijgt meer slagkracht.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet WinWinlening definitief goedgekeurd. Een ruimere toepassing van de Winwinlening moet het economische herstel en de transformatie van onze economie aanzwengelen omdat kmo’s gemakkelijker alternatieve financieringsbronnen kunnen aanboren. Het ontwerp van decreet werd de voorbije maanden geadviseerd door de SERV, het Rekenhof, de Federale Overheidsdienst Financien en de Raad van State. De administratief aangepaste tekst zal nu worden ingediend in het Vlaams Parlement. De Winwinlening werd in september 2006 door de liberale politica Fientje Moerman in het leven geroepen om particulieren aan te moedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen, dat wil zeggen ondernemingen van maximaal drie jaar oud. Dit financieringsinstrument heeft haar nut bewezen: tussen 1 september 2006 en 31 december 2009 werden 1.143 Winwinleningen voor een totaal bedrag van 29.844.723 euro gesloten.

De Vlaamse Regering kiest ervoor om de Winwinlening niet meer enkel te beperken tot starters, maar uit te breiden naar alle Vlaamse kmo’s. Alle kmo’s die een economische activiteit verrichten, ongeacht of die de vorm van een nv, cvba, vzw, landbouwvennootschap, stichting, enz. hebben aangenomen, kunnen gebruik maken van deze financiering. De Winwinlening is ook van toepassing voor ondernemingen binnen de sector van de sociale economie. Waar vroeger het maximumbedrag in hoofdsom dat in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meerdere kredietnemers ter beschikking kan worden gesteld, beperkt bleef tot 50.000 euro, wordt met deze uitbreiding van de Winwinlening het bedrag opgetrokken tot 100.000 euro per kredietnemer. Per kredietgever blijft het maximumbedrag wel behouden op 50.000 euro. Door het maximumbedrag te verdubbelen wordt de Winwinlening een belangrijk complementair financieringsinstrument.

De rentevoet voor een Winwinlening is wettelijk beperkt. Kredietgevers bekomen van de Vlaamse overheid een fiscale tegemoetkoming van 2,5% op het uitstaande kapitaal. Ingeval van faillissement of andere omstandigheden waarin de lening niet kan worden terugbetaald heeft de kredietgever recht op een éénmalige belastingvermindering van 30% op het bedrag dat niet wordt terugbetaald. De Winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar, waarbij de hoofdsom tot nu toe in één keer moet worden terugbetaald op de vervaldatum. Ondernemingen waren meermaals vragende partij om de lening vervroegd te kunnen terugbetalen. Aan deze vraag wil de Vlaamse Regering tegemoetkomen en biedt de ondernemingen nu de mogelijkheid om éénmalig een vervroegde terugbetaling van de lening door te voeren en bovendien de mogelijkheid van tussentijdse kapitaalsaflossingen.

Link: www.winwinlening.be

Labels: , , ,

16 juli 2010

Gentse Feesten: Stad Gent bestrijdt wildplassen

De duizenden bezoekers van de Gentse Feesten brengen meer dan eens een bezoekje aan het toilet. Wildplassen roept om begrijpelijke reden veel ergernis op bij de Gentenaars. Het stadsbestuur verhoogt daarom het toiletaanbod, bestrijdt het wildplassen en neemt maatregelen tegen geurhinder. Aan de bezoekers van de Gentse feesten wordt gevraagd om van dit toiletaanbod gebruik te maken, niet te wildplassen en hiermee respect voor de medeburgers uit de Gentse binnenstad te tonen. Op bijna honderd plaspunten kunnen mannen, vrouwen en kinderen gratis terecht voor een plasje. Tijdens de Gentse Feesten worden er extra inspanningen gedaan om de vele bezoekers sanitair aan te bieden in en rond de Gentse Feestenzone.

Ruim toiletaanbod, ook ‘s nachts
Gratis vaste locaties: met uitgebreide openingsuren speciaal voor de Gentse feesten. Deze toiletten zijn ook langer open in het weekend en op dinsdag 20 juli. Hier kan men gratis terecht voor een plasje:
toiletten onder de Lakenhalle
toiletten op de hoek van de Bibliotheekstraat (open de klok rond),
toiletten in de Stadhuissteeg (open van 9 tot 3 uur, enkel voor dames),
toiletten in het Groot Vleeshuis
De toiletwagen aan het Zuidpark is open op de kindernamiddagen van zondag 18 juli tot en met zondag 25 juli, telkens van 14 tot 19 uur.

Ook gratis sanitair in de parkings en aan het Zuid
De sanitaire voorzieningen van alle parkings in en rond de feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Pietersplein, Zuid en Kouter. Ook het publiek sanitair ter hoogte van de haltes van De Lijn aan het Zuid, waar ook het vertrekpunt van de speciale Gentsefeestenbussen is, is dag en nacht open en gratis.

Urinoirs
De Stad Gent plaatst op diverse locaties in de binnenstad zestig bijkomende plaszuilen (met telkens vier urinoirs). Deze plaszuilen staan op locaties in of net rond de Gentse Feestenzone waar er grote publieksstromen voorbijkomen en waar er zich dus wildplasoverlast zou kunnen voordoen.

Toiletwagens
Daarnaast heeft de Stad Gent ook een overeenkomst afgesloten met een concessionaris die op zeventien locaties verspreid over de binnenstad betalend sanitair tegen de prijs van 0,40 eurocent aanbiedt. Jaarlijks bekijkt de Stad Gent de situatie opnieuw en voorziet op basis daarvan sanitair op alle drukbezochte zones met activiteiten. Als er speciale activiteiten zijn, voorziet de Stad Gent in extra sanitair, zoals voor Bal 1900, Boomtown en het vuurwerk op woensdag 21 juli aan de Watersportbaan.

Toegankelijk sanitair
Over de hele feestenzone verspreid zijn er verschillende extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet voor personen met een handicap. Begeleiding kan aangevraagd worden in de Rode Kruispost aan het belfort.

Sensibilisatie en controles

De Stad Gent brengt signalisatie aan op de toiletwagen, zodat de bezoekers van de Gentse Feesten het toilet van ver herkennen. Ook op de stadskaart in het Gentse Feestenmagazine staan alle plaspunten, zowel betalend als gratis, duidelijk aangegeven. De affichecampagne tegen wildplassen ‘Laat hem zitten!’ wordt herhaald en zal ook terug op de kritieke wildplasplaatsen in het straatbeeld te zien zijn. Men kan deze affiche ook voor het raam hangen. De affiche, het Gentsefeestenplan waarop het sanitair is aangeduid en de plaskaart met het normale sanitair, zijn ook verkrijgbaar in de Feestentent op het Emile Braunplein. Men kan de affiche, en de folder met 100 plaspunten en een plaskaart ook dowloaden op de website van de Stad Gent www.gent.be, kies achtereenvolgens: leven > leefomgeving> schoon gent > openbare toiletten.

Wildplassen kost 60 euro boete
Ook zal de Stad Gent strenge en gerichte controles uitvoeren op wildplassen.
Tijdens de Gentse Feesten 2009 waren er al uitgebreide controles en zijn er 443 GAS (gemeentelijk administratieve sancties) uitgeschreven, dus gevoelig meer dan het jaar voordien toen er 312 boetes werden uitgeschreven.
Wie toch nog voor een illegaal plasplekje kiest, riskeert een boete van 60 euro.

Minder geurhinder en verstoppingen
TMVW heeft sinds vorig jaar een aantal aanpassingen gedaan aan de rioolinfrastructuur om verstoppingen van het sanitair te voorkomen en heeft de riooldeksels aangepast om minder geurhinder te krijgen. Dat was nodig gezien het grote volume dat gedurende de tien dagen Gentse Feesten verwerkt moet worden.

Met al deze ingrepen en acties hoopt de Stad Gent op z’n minst een deel van het ergerlijke wildplasprobleem en de geurhinder rond de toiletten terug te dringen. Alles is eigenlijk terug te brengen tot respect, respect voor de medebezoekers, respect voor de bewoners van de feestenzone en respect voor de stad als bebouwde omgeving, want wildplassen veroorzaakt immers belangrijke schade.

Labels: ,

Nieuwsbrief Gentse Feesten.

Nog één keer slapen en de 167ste Gentse Feesten gaan morgen om 14 uur van start met de openingsparade. Kan je echter niet wachten tot morgen, dan kan je al de benen losgooien op Gent Jazz (met o.a. Kruder & Dorfmeister) en 10 days off (met niemand minder dan DR. Lektroluv). De Dienst Feestelijkheden brengt jou dagelijks via haar nieuwsbrief allerlie nieuwtjes, reportages en 3 filmpjes over de Gentse Feesten. Een goeie Gensche fieste!

10 days off: 29 nieuwe namen, de line-up is compleet!
Highbloo - Peter Van Hoesen - Pole Folder Villa - Mustang - Ramon Tapia - Jakwob - Kastor & Dice Gaz - Tiefschwarz - Buffalo Beats: The Subs dj set Shameboy - Mumbai Science - Jahcoozi - Mount Kimbie Sound of Stereo - Le Petit Belge - Fader - Boemklatsch Dimitri Andreas - Lefto - Hermanos Inglesos - Marko Red D - Maxim Lany - Murdock - X-IAN dj Coolof & Mt Sims (The Knife dj set) - The Glimmers Voor meer info ga naar programma of naar www.10daysoff.com


Gardenia gaat na schitterende première naar Avignon en de Gentse Feesten
Op 25 juni 2010 ging 'Gardenia' van les ballets C de la B / Alain Platel & Frank Van Laecke in première in Gent (NTGent). Naar een idee van Vanessa Van Durme. Op 26, 29, 30 juni & 1, 2, 3 juli en tijdens Gentse Feesten (17 - 25 juli) ook nog te zien in NTGent. 'Gardenia' daalt af in de woelige levens van negen opmerkelijke mensen. Zeven oudere personages die de schemerzone tussen man- en vrouw-zijn schijnbaar moeiteloos bewandelen. In contrast en harmonie met een “jonge kerel” en een “echte vrouw”. Elk met een zoektocht en elk met een intrigerend verhaal.

Les Poupées interviewen vermaarde circusartiesten: 17 tot 19 juli – 17.30 tot 19 uur – Binnentuin Huis van Alijn
Het tienjarig bestaan van het Huis van Alijn wordt tijdens de Gentse Feesten gevierd met Les Poupées Passionnées, die op onnavolgbare wijze bekende mensen interviewen in hun canapé. Nic Baltazar, Jan De Smet en Freddy De Kerpel zijn enkele namen die circuleren. In samenwerking met het Circuscentrum worden naast deze BV’s ook drie gerenommeerde circusartiesten verwacht voor een smakelijk interview en dito demonstratie: Roger Novaro (88), Jean Gebruers (74) en Bill Kartoum (82). Spanning verzekerd!

Madness op Gent Jazz Festival - zaterdag 17 juli om 22.30 uur
Madness werd in 1976 opgericht door enkele vrienden die hun voorliefde voor ska, reggae en Motown deelden. Pas eind jaren ’70 namen ze ook effectief de naam Madness aan, naar een nummer van de Jamaicaanse zanger Prince Buster. Hun eerste album One Step beyond was meteen een hitalbum. Daarop volgden nog talloze hits als "Baggy Trousers", “Embarassment”, "Our House" en “house of Fun”. Mede dankzij de grappige clips en outfits werd de 'heavy heavy monster sound' van de band razend populair.

Labels:

14 juli 2010

UGent heeft 25 vacatures voor onderzoeksprofessoren

De universiteit Gent creëert 25 extra professorenplaatsen om de aanwezige expertise te versterken met nieuwe onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarmee wil de universiteit haar positie binnen het internationale hoger onderwijs verstevigen. Binnen de universiteit is een sterk groeipotentieel aanwezig en de UGent wil op wereldniveau een strategische rol spelen bij de verdere ontwikkelingen binnen vijf specifieke domeinen. In een wereld met steeds verder gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek, kiest de UGent resoluut voor interdisciplinariteit. De vijf geselecteerde onderzoeksdomeinen worden dan ook door in totaal ongeveer 50 wetenschappers uit een brede waaier aan disciplines benaderd. Daar komen binnenkort 25 onderzoekers bij. Van deze 25 mandaten zullen er 15 gedurende een periode van vijf jaar centraal ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) worden gefinancierd. Dit is het onderzoeksbudget waarover de instelling zelf een grote autonomie bezit voor de besteding. De tien overige mandaten worden voor tien jaar -initieel vijf jaar maar eenmaal hernieuwbaar- door het BOF gefinancierd. Nadien zullen deze extra professoren door de werkingsmiddelen van de UGent betaald worden, en wordt van de onderzoeksgroepen verwacht dat zij hun toppositie dank zij de steun van externe sponsors kunnen consolideren.

Met deze investering geeft de UGent ook duidelijk het signaal dat een innovatiegedreven maatschappij absoluut moet investeren in de ontplooiing van toppotentieel. In een crisisperiode een dergelijke strategische keuze maken, betekent dat je als universiteit een langetermijnvisie voor ogen houdt, en dat je de grote maatschappelijke uitdagingen wil aanpakken door te investeren in doorgedreven wetenschappelijke kennis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de selectie voor deze wetenschapsdisciplines aansluit bij de prioritaire thema’s van het Vlaanderen in Actie-pact 2020. Een groot deel van UGent-onderzoekers die bij de vijf centra betrokken zijn, werden recent zelf ook tot excellente wetenschappers bekroond door o.a. de Vlaamse Odysseus- en Methusalemprogramma’s, of door de prestigieuze financiering van de European Research Council (ERC).


Nano- en Biofotonica (vier vacatures). Het onderzoek van het Centrum zal georganiseerd worden rond zeven ambitieuze onderzoekslijnen met de belofte van grensverleggend onderzoek en van buitengewone economische of maatschappelijke impact: Deze zeven onderzoekslijnen zijn sterk geïnterconnecteerd en bouwen voort op de bijzondere expertise rond nanodeeltjes, ‘silicon photonics’, biocompatibele materialen, beeldvorming van biomaterie en elektroforese.

Neurowetenschappen (vijf vacatures). Het voorliggende project brengt de neurale basis van gedragscontrole in kaart. Het maatschappelijke belang van een goed begrip van het neuraal functioneren van gedragscontrole kan niet worden onderschat. Op dit ogenblijk is het reguleren van zijn gedrag één van de belangrijkste vaardigheden die de mens toelaten om efficiënt in te spelen op snel veranderende omgevingsomstandigheden en -vereisten. Het zijn disfuncties in deze vaardigheid die leiden tot ernstige psychiatrische en neurologische stoornissen zoals depressie, angststoornissen, verslaving, agressie, ziekte van Parkinson, aandachtsstoornissen en schizofrenie. Het cognitief neurowetenschappelijk onderzoek op gebied van gedragscontrole is georganiseerd via drie dimensies. De eerste dimensie omvat gedragscontrole op gebied van cognitie en emotie. De tweede dimensie bestrijkt de gedragsmatige, neuroanatomische en neurochemische aspecten van gedragscontrole. De derde dimensie plaatst gedragscontrole in het perspectief van gezondheid en pathologie.

Inflammatie en immuniteit (zes vacatures). Cellen van patiënten en proefdieren met inflammatoire aandoeningen vertonen vaak defecten in het correct opvouwen van eiwitten in het endoplasmatisch reticulum (ER), wat kan leiden tot tekenen van ER stress. De centrale hypothese van het consortium is dat de aanwezigheid van deze aberrante eiwitten in cellen van het immuunsysteem en/of barrièrecellen een cruciaal gevaarsignaal inhoudt dat aanleiding kan geven tot ontsteking.


Biotechnologie voor een duurzame economie (vijf vacatures). Dit Multidisciplinair Onderzoeksplatform richt zich op het versterken van de interactie tussen de groene en witte biotechnologie, wat tot aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang moet leiden. Er is echter meer dan biotechnologie alleen nodig voor de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie. Het consortium werd bijgevolg uitgebreid met expertise voor de thermochemische conversie van biomassa. De integratie van verschillende technologieën is noodzakelijk gezien de biogebaseerde economie de volledige waardeketen van de groene grondstof tot het eindproduct omvat. In het consortium werd ook maatschappelijke expertise ingebracht om de economische, ecologische en ethische consequenties van de zich ontwikkelende biogebaseerde economie te bestuderen.

Bio-informatica (vijf vacatures). Recente (r)evoluties in technologieën die enorme hoeveelheden moleculaire data produceren hebben een grote weerslag op hoe problemen in de moleculaire biologie momenteel worden aangepakt. Ze hebben een grote behoefte gecreëerd bij wetenschappers met verschillende expertise voor het verzamelen, stockeren en analyseren van deze data door gebruik te maken van gesofistikeerde ICT infrastructuur en bio-informatica tools. Al deze diverse grootschalige biologische data moeten immers worden geïntegreerd om complexe biologische processen beter te kunnen beschrijven en te begrijpen.
Momenteel is er bijvoorbeeld een duidelijke tendens om genen en eiwitten niet meer te bestuderen als afzonderlijke entiteiten, maar als deel van regulatorische en inter-agerende biologische netwerken. Computationele en statistische methoden worden ontwikkeld om biologische inzichten te verkrijgen die vroeger onmogelijk waren. Verder worden wiskundige modellen ontwikkeld om na te gaan hoe biologische systemen beïnvloed worden door veranderingen in het milieu.

Om van bio-informatica en systeembiologie echt succesvolle onderzoeksrichtingen te maken is het noodzakelijk dat informatici, fysici, wiskundigen, statistici, ingenieurs, bio-ingenieurs en moleculair biologen de krachten bundelen. In dit project worden zogenaamde ‘pipelines’ opgezet voor het verwerken van de steeds groter wordende stroom heterologe moleculaire data. Deze data worden geïntegreerd voor verder ‘downstream’ bio-informatica onderzoek. Zo worden nieuwe tools en methoden voor systeembiologie ontwikkeld en zullen deze tools en methoden in duurzame landbouw en ‘successful aging’ worden toegepast.

Info:

www.UGent.be/en/research/info/mrp.htm

www.UGent.be/nl/onderzoek/beleid/speerpuntenbeleidonderzoek.htm

Labels: , ,

12 juli 2010

Kies je favoriete filmmuziek en beleef de World Soundtrack Awards als VIP

Wil je het prestigieuze slotevenement van het Filmfestival Gent als VIP meemaken? Stem dan nu voor de World Soundtrack Public Choice Award 2010 en maak kans op een weekend in het Gentse Marriott Hotel en twee tickets voor de tiende editie van de World Soundtrack Awards op 23 oktober! Op deze feesteditie herbeleef je de mooiste films door de muziek van Gabriel Yared (The Talented Mr. Ripley), Angelo Badalamenti (Twin Peaks), Howard Shore (Lord Of The Rings), Craig Armstrong (Love Actually), Stephen Warbeck (Shakespeare In Love), Gustavo Santaolalla (Motorcycle Diaries), Bruno Coulais (Océans), Frédéric Devreese (Un Soir, Un Train), Alberto Iglesias (Volver) en Elliot Goldenthal (Titus). Het Brussels Philharmonic – het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Dirk Brossé voert uit. Memorabele filmfragmenten maken het concert compleet.

Hoe gaat het in zijn werk? Surf naar www.worldsoundtrackacademy.com, ga door de filmlijst en kies jouw favoriete filmmuziek van het voorbije jaar. De componist die de meeste stemmen haalt, ontvangt de Public Choice Award op de uitreiking van de World Soundtrack Awards op 23 oktober. Dat is het jaarlijkse slotevenement van het Filmfestival Gent. Die gaat dit jaar uitzonderlijk door in Kuipke Gent. Stemmen kan tot 15 september 2010. De stemming voor de Public Choice Award wordt gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers.

Het Gentse Marriott Hotel is een absoluut tophotel en staat met een tevredenheidscore van 95 procent geboekstaafd als het tweede beste Marriott Hotel ter wereld. Sinds twee jaar is het Marriott Hotel het officiële festivalhotel waar alle gasten verblijven. Zin om van de unieke festivalsfeer te proeven in het hotel? Stem dan nu voor je favoriete filmmuziek!


Voor wie niet genoeg kan krijgen van filmmuziek, is er op 21 oktober in Kuipke Gent John Barry In Concert. De vijfvoudige Oscarwinnaar is vooral bekend van zijn werk voor maar liefst elf Bondfilms, maar was ook verantwoordelijk voor de onvergetelijke muziek van Out Of Africa, Dances With Wolves, Born Free en Midnight Cowboy. Het Brussels Philharmonic – het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Nicholas Dodd voert uit.

Tickets voor John Barry In Concert kan je bestellen via www.worldsoundtrackacademy.com

Labels:

10 juli 2010

Boomtown affiche compleet

Boomtown, het pop- en rockfestival binnen de Gentse Feesten, trekt dit jaar volop de kaart van de muzikale verdieping en internationalisering. Ook de laatste namen die het festival bekend maakt passen perfect binnen dat plaatje.

Straffe internationale kost

Adam Green begon zijn muzikale carrière samen met onder meer Kimya Dawson in de band The Moldy Peaches. Sinds 2002 doet hij het echter solo en bracht hij 4, door de pers goed ontvangen, full-albums uit. Zijn muziek wordt geclassificeerd als indie-pop of anti-folk, vaak met een maatschappijkritisch kantje. Benieuwd wat dat gaat geven op Boomtown. Over Harum Scarum, het debuut van het Londense broer-zusterpaar Joe Gideon & The Shark (Gideon Joe Seifert en Viva Seifert) lazen we in Humo: “... de garageblues en besmuikte americana van Joe Gideon & The Shark heeft meer raakvlakken met Nick Cave, PJ Harvey, het Amerikaanse broer-zusterkoppel The Fiery Furnaces en de vertelkunst van Tom Waits of Lou Reed dan met de harde garagerock van de Stripes. Maar - en laat dat door een WS-fan gezegd zijn - 'Harum Scarum' moet nauwelijks onderdoen voor het beste van Meg & Jack! Straffe kost, dus.” Need we say more!

Crème de la crème van eigen bodem

Ook het rijtje met nationale namen mag er weer meer dan zijn. Of wat te denken van de oorstrelende elektronica-pop van The Go Find, de inventieve pop-rock van Sukilove, de stevige noise-pop van Boston Tea Party of de indie-rock van Arquettes? En dan zwijgen we nog – of toch niet – over Tape Tum, het eclectische elektronica-project van de gebroeders Dousselaere, de alternatieve popmuziek van de Belgische belofte Balthazar, de even breekbare als ontvlambare songs van Tommigun of de tegelijk lieflijke en dramatische viool-pop van Liesa Van Der Aa. Voor elk wat wils dus op Boomtown 2010, en zo hoort het ook!

Outdoor: gratis, indoor: 2 drankjetons per concert

Tijdens de Genste Feesten zal Boomtown voor het eerst 5 dagen lang – van 20 t/m 24 juli – tegelijk indoor en outdoor plaatsvinden. Het grote podium op de Kouter blijft daarbij voorbehouden voor nationale en internationale namen die kwaliteit weten te verzoenen met een bredere publieke aantrekkingskracht. De twee andere buitenpodia (Alles Kan Podium en Alles Kan Box) worden voorbehouden voor de programmering van het Alles Kan Festival. Alle outdoor-concerten zijn gratis. De twee binnenpodia in de Handelsbeurs (Zaal en Club) worden dan weer gereserveerd voor gespecialiseerde genres en niche-acts uit binnen- en buitenland die beter tot hun recht komen in een intimistische omgeving. Per indoor-concert betaalt de bezoeker twee drankjetons. Boomtown verwacht elke avond zo'n 7000 festivalgangers.

DINSDAG 20 JULI
Kouter (gratis): Wallace Vanborn, 65daysofstatic (UK), Clockmonster, The Father The Son and The Holy Simon, We Seem To Have Misplaced Our Igloo, Paper Fox
Handelsbeurs (2 drankjetons/concert): Chrome Hoof (UK), Chokebore (VS), Boston Tea Party, Dum Dum Girls (VS), Amen Ra (akoestisch)

WOENSDAG 21 JULI
Kouter (gratis): School is Cool, Mintzkov, Intergalactic Lovers, Willow, Joni Sheila
Handelsbeurs (2 drankjetons/concert): Dez Mona, Adam Green (VS), Tape Tum, Vivian Girls (VS), The Kissaway Trail (DK)

DONDERDAG 22 JULI
Kouter (gratis): Joe Gideon & The Shark (UK), Archie Bronson Outfit (UK), The Vault, Bear Run, IZIE, People of the pavement
Handelsbeurs (2 drankjetons/concert): Isbells, Balthazar, Maya's Moving Castle, John Grant (VS), Tommigun

VRIJDAG 23 JULI
Kouter (gratis): Winnaar VI.BE, The Van Jets, Jerusalem Syndrome, The Jack London Show, Quartier Rouge, Knex
Handelsbeurs (2 drankjetons/concert): Junip ft. José González (S), John Parish (UK), Liesa Van der Aa, Amatorski, Sukilove

ZATERDAG 24 JULI
Kouter (gratis): Waldorf, Flip Kowlier, Hermitage, E-scape, Uberdope, Arne Vanhaecke & Band
Handelsbeurs (2 drankjetons/concert): An Pierlé & White Velvet, Shearwater (VS), Arquettes, The Go Find, DAAU

Link: Boomtown
De affiche: http://www.boomtownlive.be/images/stories/OVERIGE/bt_line-up_2010.pdf
Handelsbeurs: http://www.handelsbeurs.be

Labels: , ,

Gouverneur Denys bezoekt crisiscentrum waterwegen

RIS 08 Op dinsdag 25 mei 2010 nam het personeel van het RIS Evergem (River Information Services) zijn intrek in de nieuwe lokalen aan de sluis van Evergem. Hiermee werd het crisis- en informatiecentrum voor de binnenvaart in Vlaanderen meteen in een nieuw kleedje gestoken. Het RIS is in de eerste plaats is in de eerste plaats een meldpunt voor de schippers voor zaken zoals waterverontreinigingen, aanvaringen of noodsituaties, maar het is tegelijk ook het centrum voor info rond waterstanden en bedieningstijden van de sluizen. Verschillende nieuwe informatiediensten en technologische toepassingen moeten het verkeers- en vervoersproces op de Vlaamse en Europese binnenwateren optimaliseren. RIS is nu ook op internet bereikbaar op nts.flaris.be De website is drietalig: Nederlands, Frans en Duits, de Berichten aan de Schipperij staan er in 23 Europese talen.

RIS 05 De binnenvaart groeide de laatste tien jaren met meer dan 50% en zal de komende jaren blijven stijgen. Dit brengt onvermijdelijk meer kans op incidenten met zich mee. Incidenten op de waterwegen, zoals milieu- of waterrampen, kennen echter geen grenzen. Zowel preventief als tijdens de ramp is het van groot belang over snelle en directe informatie te beschikken en onmiddellijk te kunnen afstemmen met alle betrokken actoren. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele incidenten, bracht gouverneur André Denys een bezoek aan het River Information Services, het crisis- en informatiecentrum van Waterwegen en Zeekanaal NV. Samen met een delegatie noodplanambtenaren, bekkencoördinatoren en leden van de provinciale veiligheidscel, werd er overlegd op welke manier men optimaal samengewerkt, zowel preventief als in geval van crisis.

Labels: ,

9 juli 2010

SABAM Jazz Awards uitgereikt op Gent Jazz Festival

Fred Van Hove Gisterenavond werden op het Gent Jazz Festival voor het eerst de SABAM Jazz Awards uitgereikt. Pianist Fred Van Hove ontving de SABAM Jazz Award binnen de categorie ‘Gevestigde Waarde’. Aan deze award verbindt SABAM een geldbedrag van 10.000 Euro. De prijs voor jong talent, de Jeugd & Muziek Jazz Award, ging naar bassist Janos Bruneel. De Jeugd & Muziek Award wordt door SABAM en door Jeugd en Muziek ondersteund met een bedrag van 5.000 Euro. Daarbovenop krijgt Janos Bruneel ook vier dagen studiotijd in La Chapelle Studio’s aangeboden. Ook de Muze van SABAM werd uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een Belgische jazzpersoonlijkheid die omwille van zijn of haar verdiensten succesvolle acties ondernomen heeft ter ondersteuning van de jazz. De prijs ging naar Bernard Lefèvre, hoofdredacteur van Jazzmozaïek.

De SABAM Jazz Award voor de Gevestigde Waarde ging dit jaar naar pianist Fred Van Hove. In de eerste plaats voor de zuiver muzikale kwaliteiten van Fred Van Hove als pianist, improvisator en groepsspeler. Maar ook voor de consequente manier waarop Van Hove over een periode van ruim 4 decennia een uiterst virtuoze maar ook hoogst persoonlijke techniek heeft ontwikkeld op zijn instrument. Vanuit historisch oogpunt wil de Jury zijn waardering uitdrukken voor de pioniersrol die Fred Van Hove heeft gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van de improvisatiemuziek in Europa, en voor een bij uitstek internationaal georiënteerde carrière. Van Hove heeft eveneens een grote bijdrage geleverd aan de erkenning van de improvisatie als volwaardig auteursrechterlijk oeuvre. En zijn jarenlange engagement, samen met de collega-musici van de Werkgroep Improviserende Musici, voor het unieke Free Music festival in Antwerpen, voortgezet als Follow The Sound, vandaag met Van Hove in de functie van erevoorzitter. Nog steeds blijven deze verdiensten in eigen land sterk ondergewaardeerd. Doorslaggevend is het feit dat Fred Van Hove, de 70 voorbij, vooruit blijft kijken; dat hij steeds weer op zoek gaat naar nieuwe ontmoetingen en onbekende speelsituaties, en daarbij de risico’s niet schuwt.

De Jury besloot unaniem om de Jeugd & Muziek Award toe te kennen aan contrabassist Janos Bruneel. Deze 27-jarige musicus onderscheidt zich volgens de jury door de volgende kwaliteiten die een vruchtbare basis vormen en aanmoediging verdienen voor verdere ontwikkeling. Een grote instrumentale vaardigheid die steeds ten dienste staat van de muzikaliteit. Een ruime muzikale nieuwsgierigheid, inzicht en veelzijdigheid die nu al een meerwaarde betekenen voor diverse projecten van andere musici. En, belangrijker nog, dezelfde muzikale nieuwsgierigheid, inzicht en veelzijdigheid die Jonas Bruneel aanzetten tot het ontwikkelen van verrassende eigen projecten. Meer in het bijzonder waardeert de jury de ambitie van Bruneel om zich stap voor stap ook als leider en componist te ontplooien. Ondanks een aantal grote historische voorbeelden is dit voor een contrabassist nog steeds geen voor de hand liggend gegeven.

De Muze van SABAM ging naar Bernard Lefèvre als hoofdredacteur van het magazine Jazzmozaïek, het jazztijdschrift van Muziekmozaïek. Lefèvre nam vorig jaar de fakkel over van de overleden Luc De Baets als hoofdredacteur van Jazzmozaïek. De prijs kan dan ook gezien worden als een aanmoediging voor Bernard Lefèvre om het werk van Luc De Baets verder te zetten. Gent Jazz Festival loopt nog t/m 18 juli op de Bijlokesite te Gent.

Info & tickets: www.gentjazz.com. Tickets kosten 29 Euro per concertavond (excl. reserveringskosten. Een driedagenpas kost 73 Euro (excl. reserveringskost). Tickets zijn te koop via www.gentjazz.com of via Fnac. Het laatste festivalweekend valt opnieuw samen met het openingsweekend van de Gentse Feesten.

Labels: , , , ,

Oost-Vlaanderen erkent milieuvriendelijke bedrijven

Millieucharter 2010 (08)Op 28 juni overhandigde Vlaams minister Joke Schauvliege aan 50 Oost-Vlaamse bedrijven een Milieucharter. Het Milieucharter een initiatief van VOKA en de provincie Oost-Vlaanderen. De deelnemers krijgen extra begeleiding van VOKA maar ook bevoegde ambtenaren, milieudeskundigen en juristen staan klaar om de kandidaten te begeleiden. Het bedrijf moet bovenop de bestaande milieuwetgeving nog eens minimaal vier milieuacties voeren. Daardoor is het Milieucharter de na te streven norm voor bedrijven die willen uitblinken in milieuzorg.

In de praktijk voerden de deelnemers meer uit dan van hen verwacht werd, gemiddeld realiseerden ze elk meer dan 13 verbeterprojecten. Belangrijk daarbij is dat de ondernomen acties niet alleen een meerwaarde zijn voor het milieu maar ook een meerwaarde hebben voor de onderneming. De deelnemers bewijzen dat milieuzorg ook economisch loont, zij besparen namelijk op energie, grondstoffen en afvalstoffen. Maar milieuzorg resulteert ook in een betere bedrijfsvoering en relatie met hun omgeving.

Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties van het bedrijf geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Dat zijn het provinciebestuur, het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Milieu Maatschappij, OVAM, Het Vlaams agentschap Ondernemen, VITO, het Innovatiecentrum, de stad Gent en VOKA. Aan het Milieucharter zijn geen prijzen verbonden maar dikwijls worden investeringen op korte termijn teruggewonnen. Bovendien staat het Milieucharter symbool voor het milieuvriendelijke imago van het bedrijf. Het project betekent ook een meerwaarde voor deze overheidsdiensten. Zij leren de bedrijven beter kennen en krijgen meer inzicht in hun werkwijze en de problemen die zich stellen. Het milieucharter past dan ook perfect in het pro-actief vergunningenbeleid van het provinciebestuur. Link: http://www.voka.be/milieu

Labels: , , ,

8 juli 2010

Gent in de ban van Peter De Wolf.

De Gentse burgervader Daniel Termont reageert op een krantenartikel vorige week. Daar werd gesteld dat de Stad Gent al 35.000 euro aan erelonen van advocaten betaalde in de procedureslag tegen voormalig korpschef Peter De Wolf. Die wacht momenteel nog een advies af van de tuchtraad van de politie. Daarna kan minister Annemie Turtelboom hem ontslaan. De voormalige korpschef werd onlangs door het hof van beroep veroordeeld wegens vluchtmisdrijf en valsheid in geschrifte.

Nu blijkt dat de erelonen die tot op heden werden betaald in de zaak De Wolf in totaal 15.186 euro bedragen. Dat is beduidend minder dan 35.000 euro. De kwestie werd onlangs besproken in de Gentse gemeenteraad, daar werd een vraag gesteld over deze begrotingswijziging. Burgemeester Termont verduidelijkt: “De kosten in een rechtszaak kunnen hoog oplopen, daarmee werden die aanvankelijk op 35.000 euro geschat. Dat bedrag werd ook zo ingeschreven op de begroting, gewoon omdat het erg moeilijk is om achteraf nog bijkomende kredieten te krijgen. Dat betekent niet dat Gent 35.000 euro zal uitgeven aan advocaten in de ontslagprocedure, wel dat de kosten zo hoog kunnen oplopen.

Labels: ,

Samen werken aan een groene Gentse Haven

De Gentse haven zal er in de toekomst heel wat groener uitzien, dit werd op woensdag 7 juli vastgelegd door de ondertekening van twee akkoorden in aanwezigheid van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, de Gentse Havenschepen Christophe Peeters en de gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Denys. Enerzijds engageren landbouwers, bedrijven en bewoners van de Gentse kanaalzone zich voor de realisatie van buffergroen door de ondertekening van het ECO² charter. Maar ook de overheid spant zich in voor een groene kanaalzone met het convenant Groen Raamwerk.

Het ECO² project is een primeur voor Vlaanderen. In de koppelingsgebieden van de Gentse Kanaalzone, overgangszones tussen woon- en industriezone, wordt op korte termijn buffering gerealiseerd. Dit komt tot stand via een samenwerkingsverband tussen bedrijven, landbouwers en bewoners van de Gentse Kanaalzone. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt het samenwerkingsverband uit.

Achttien lokale landbouwers engageerden zich om op en langs hun perceelsranden 7000 m bomenrijen, houtkanten en heggen aan te planten en te onderhouden. Deze worden gerealiseerd in de landbouwgebieden rond de kernen van Desteldonk, Rieme en Doornzele. In ruil voor deze landschapsbouw ontvangen ze een billijke vergoeding bestaande uit overheidsgeld en private financiering. Voor de private financiering mikt het project ECO² op bijdragen van de bedrijven van de Gentse Haven.

De bewoners zijn betrokken bij de campagne Buffer Boom(t) die de fondsenwerving ondersteunt. 21 bedrijven hebben samen 87.500 euro verzameld. Op deze manier worden aanplant en onderhoud van de bomenrijen, houtkanten en heggen gegarandeerd. Deze bijdrage is zowel een financiële als een psychologische appreciatie voor de landbouwers van de kanaalzone. Alle partijen dragen een stuk verantwoordelijkheid voor de realisatie van de buffering tussen woon- en industriezone. In het najaar zullen de eerste bomenrijen worden aangeplant. Link: www.ecokwadraat.be/gentsekanaalzone

Labels: , , ,

Rekenhof onderzocht ondersteuning van basisscholen en secundaire scholen

Het Rekenhof stelde vast dat de financiering van het personeel voor pedagogische en administratieve ondersteuning voldoende transparant is, maar dat het puntensysteem niet steunt op behoeftemetingen en dat de overheid het nog niet evalueerde. Het basisonderwijs ontvangt per leerling aanzienlijk minder ondersteuning dan het secundair onderwijs. De meeste scholen, vooral basisscholen, klagen over de ontoereikende ondersteuning. De invoering van de scholengemeenschappen heeft de samenwerking tussen de scholen op dit punt maar matig verbeterd. De onderwijsadministratie past het puntensysteem rechtmatig toe. Maar de controle op de aanwending van de diverse puntenenveloppen kan beter.

De overheid financiert en subsidieert de pedagogische en administratieve ondersteuning in de basis- en secundaire scholen met puntenenveloppen. Daarmee kunnen de scholen personeel aanstellen. De aan te rekenen punten variëren volgens het bekwaamheidsbewijs of de salarisschaal van het personeelslid. De belangrijkste personeelscategorieën die met puntenenveloppen worden gefinancierd, zijn het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs en het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs. Vooral in het secundair onderwijs is de aanstelling van andere personeelscategorieën, zoals onderwijzend personeel, ook mogelijk.

Met de invoering van de puntenenveloppen had de overheid specifieke doelstellingen voor ogen. De omvang van de diverse enveloppen is echter niet onderbouwd. Doorslaggevend was de vrijgekomen budgettaire ruimte of het bestaande personeelskader, niet een behoeftemeting bij de scholen. De puntenwaarden zijn afgestemd op het diploma en de salarisschaal. Doordat de spanning tussen het hoogste en het laagste aantal punten echter groter is dan die tussen de hoogste en laagste salarisschaal, is het voor een school minder aantrekkelijk hoger geschoold personeel aan te stellen. De transparantie van de onderzochte enveloppenfinanciering is voldoende, met uitzondering van de enveloppe administratieve ondersteuning in het basisonderwijs. De overheid heeft de ondersteuning tot nu toe beperkt opgevolgd en geëvalueerd. Ze liet een aantal onderzoeken uitvoeren, echter zonder de intentie de realisatie van de doelstellingen op te volgen en de reële behoeften aan ondersteuning te achterhalen. De overheid ging evenmin na wat de gerealiseerde schaalvoordelen zijn door vorming van scholengemeenschappen.

Ondanks een sterkere stijging in het basisonderwijs krijgt het gewoon secundair onderwijs per leerling nog steeds bijna drie keer zoveel ondersteuning dan het gewoon basisonderwijs. De meerderheid van de bevraagde basisscholen stelt dat ze nog altijd onvoldoende ondersteunend personeel krijgt. Een aantal taken van de directies of leerkrachten zou door het beleids- en ondersteunend personeel kunnen worden verricht. De administratieve medewerkers vervullen hoofdzakelijk uitvoerende administratieve taken. In het secundair onderwijs doet zich een gelijkaardige situatie voor. Ondersteunend personeel wordt weinig aangesproken voor beleidsondersteuning. Vooral leraren krijgen dergelijke taken. Sinds de invoering van het puntensysteem is het aantal personeelsleden met een bachelor- of masterdiploma nauwelijks of niet gestegen. De basisscholen staan positiever tegenover samenwerking in scholengemeenschappen dan secundaire scholen, maar vinden de ondersteuning die de samenwerking oplevert, nog altijd ontoereikend. Hoewel de overheid inspanningen levert voor een vermindering van de administratieve lasten, zijn die zwaar.

De berekening van de puntenenveloppen is zo goed als volledig geautomatiseerd en steunt op betrouwbare databanken, wat de kans op fouten reduceert. De controle op de aanwending van de diverse puntenenveloppen vertoont een aantal zwakheden. Zo is een permanente en automatische toetsing raadzaam in plaats van een periodieke en heeft de administratie geen zicht op de werkelijke besteding van de punten in de scholen. Wel zijn er goede garanties voor een correcte uitbetaling van de salarissen. De minister gaf specifieke verduidelijking bij een aantal punten uit het verslag en becommentarieerde de aanbevelingen. Het verslag geeft volgens hem zicht op een aantal ontwikkelingen en feiten waarmee het beleid terdege rekening moet houden. Het verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en secundaire scholen staat integraal op de internetsite van het Rekenhof (www.rekenhof.be).

Labels: , , ,

7 juli 2010

Vier Gentenaren leggen de eed af in het parlement

Gentenaar Mathias De Clercq legde vandaag voor de tweede keer in zijn prille loopbaan de eed af als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Hij deed dat net zoals de vorige keer in de drie landstalen als pleidooi voor het voortbestaan van ons land. Met maar liefst 60.291 voorkeurstemmen haalt Mathias De Clercq een goede score als lijsttrekker voor Open VLD in Oost-Vlaanderen. Het gaat om het tweede beste resultaat in Oost-Vlaanderen. In de rangschikking van populairste kamerkandidaten in Vlaanderen en Wallonië eindigt Mathias op de negende plaats. Daarmee is hij de best scorende kamerkandidaat voor Open VLD.

Ex-journalist Siegfried Bracke (N-VA) behaalde met 101.940 voorkeurstemmen een monsterscore waarbij hij vijf andere partijgenoten mee de Kamer in trekt. Gentenaar Peter Dedecker behaalde 9.8108 voorkeurstemmen en verwerft zijn zetel dankzij de monsterscore van zijn partijgenoot. Beide heren zijn ervan overtuigd het vertrouwen van hun kiezers te bevestigen. Karin Temmerman (sp.a) is voormalig schepen een nieuwkomer in de Kamer. Zij belandde met 16.946 op de zestiende plaats van de voorkeurstemmen. Tanguy Veys (Vlaams Belang) behaalde 5.381 voorkeurstemmen, ook hij haalde zijn zetel dankzij de van de overdracht van de uitgebrachte stemmen.

Labels: , , ,

6 juli 2010

Genomineerden Vlaamse Leeuw van de Export 2010 bekend

Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of kortweg FIT, reikt jaarlijks de Leeuw van de Export uit, de belangrijkste exportprijs van Vlaanderen. Alleen een Vlaams bedrijf dat uitzonderlijk sterke prestaties heeft neergezet op het vlak van het internationaal ondernemen, kan deze “koning onder de prijzen” binnen rijven. De zes genomineerden zijn: Ecorem, Financial Architects, Sky Man International, Vermeiren Princeps, Visys en Waterleau Group.

Internationaal ondernemen is van levensbelang voor de Vlaamse economie en FIT doet er alles aan om dat idee blijvend te promoten in Vlaanderen. Sinds 2002 wordt de Leeuw van de Export uitgereikt aan een Vlaams bedrijf dat toonaangevende prestaties heeft neergezet op het vlak van de export. Om mee te doen moet een bedrijf een uitgebreid dossier samenstellen. Elke deelnemer moet ook aantonen hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. FIT hecht daar veel belang aan.

Een jury van experts oordeelt in twee ronden over wie het schopt tot de laatste zes genomineerden en wie uiteindelijk de "Leeuw van de Export" wegkaapt. Elk van de genomineerden rijft een aanzienlijk prijzenpakket binnen. De eindwinnaar mag bovendien met trots de titel van Leeuw van de Export voeren. De eerste juryronde is net achter de rug en de 6 genomineerden zijn bekend. Het gaat om:
Ecorem uit Aartselaar (advies, studie en engineering in de milieusector)
Financial Architects uit Merelbeke (software oplossingen voor de bancaire wereld)
Sky Man International uit Boom (suspended power access specialists)
Vermeiren Princeps uit Bornem (producent van koekjes)
Visys uit Hasselt (digitale optische sorteermachines)
Waterleau Group uit Herent (environmental services and solutions)

Eén van deze bedrijven met naam zal op woensdag 8 september in de Skyhall te Zaventem onder massale belangstelling van andere Vlaamse bedrijven die internationaal actief zijn de hoofdprijs in ontvangst mogen nemen. In aanwezigheid van zowat alle 70 buitenlandse vertegenwoordigers van FIT, 700 Vlaamse exporterende bedrijven en een aantal ‘captains of society’ krijgt de Leeuw van de Export 2010 alle aandacht.

Labels: , , , , , , , ,

Restaurant van de UGent bij de meest toonaangevende klasserestaurants

Resto Het Pand 07

Club Het Pand, het à la carte restaurant van de Universiteit Gent, is sinds kort lid van de Ambiance Club. De club groepeert de meest toonaangevende klasse restaurants in België. De leden worden geselecteerd volgens de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor het allerbeste wat ons land op culinair vlak te bieden heeft. Fijnproevers kennen wellicht het tijdschrift Culinaire Ambiance, een magazine dat op zoek gaat naar de beste winkels, de fijnste recepten en hoog scoort met de Ambiance Club. Op 7 juli wordt het uithangbord onthuld, dat de bezoeker van Club Het Pand attent maakt op het lidmaatschap. Club Het Pand is gelegen in Het Pand, het congrescentrum van de UGent, maar is voor iedereen toegankelijk. Het Pand biedt ook diverse formules aan voor catering en recepties. Het restaurant bevindt zich in een voormalig Dominicanenklooster in het centrum van Gent. Een warm onthaal, het historische en stijlvolle kader en de typische Belgische gastronomie maken een bezoek meer dan de moeite waard.

Dit wordt nu ook erkend door de Ambiance Club, die haar leden selecteert op basis van volgende criteria:

De chef kan bogen op zijn vakkennis en ervaring. Dit resulteert in een originele kaart die gekenmerkt wordt door kwaliteit, creativiteit en vernieuwing.

De chef werkt met kwalitatief hoogstaande ingrediënten en voert de versheid van zijn producten hoog in het vaandel.

De chef verrast zijn gasten met suggesties, aangepast aan het seizoen of aan het aanbod van de markt.

De wijnkaart is met zorg en kennis van zaken samengesteld. Zij spreekt tot de verbeelding van de kenner, maar weet ook de gewone wijnliefhebber te behagen. Een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding is een absolute vereiste.

Het restaurant vormt een aangenaam decor om culinair te genieten. De ontvangst en de bediening zijn uitmuntend. De sfeer is discreet en ontspannen. De gasten voelen zich er thuis.

Labels: , ,

Gentse haven doet het goed in eerste zes maanden

De Gentse haven boekte voor het eerste halfjaar van 2010 een totale goederenoverslag van 24,1 miljoen ton. De positieve evolutie die eind 2009 genoteerd werd, zet zich gestaag voort. De eerste 6 maanden van het crisisjaar 2009 werd 16,9 miljoen ton genoteerd. Havenschepen Christophe Peeters: “De Gentse Haven doet het momenteel zelfs iets beter dan 2008, het eerste semester van dit recordjaar werd een totale goederenoverslag van 23,6 miljoen ton genoteerd”.

Voor de eerste zes maanden zitten vooral vaste minerale brandstoffen, ertsen en metaalproducten, bouwmaterialen en chemische producten in de lift. Landbouw- en voedingsproducten stagneren eerder. Via zeevaart werd een goederenoverslag van 13,5 miljoen ton genoteerd, een stijging met 45% tegenover 2009. In het crisisjaar 2009 was dat tijdens dezelfde periode 9,3 miljoen ton, in 2008 was dit 13,6 miljoen ton. De goederenoverslag via de binnenvaart is goed voor 10,6 miljoen ton tegenover 7,4 miljoen ton in de eerste 6 maanden van 2009. Dit vertegenwoordigt een stijging van 40%. In 2008 was dat 10 miljoen ton.

De positieve evolutie van eind 2009 en begin 2010 blijft zich dus voortzetten. Zowel voor de goederenoverslag via zeevaart als via binnenvaart komt de haven van Gent ruim boven het crisisjaar 2009 uit. De stijging doet zich zowat evenveel voor bij de import van goederen als bij de export ervan. Havenbaas Daan Schalck: “Het recordjaar van 2008 mag dan wel worden geëvenaard gedurende de eerste zes maanden, voorzichtigheid blijft nodig”. Ondertussen zijn ze in Gent ook in hun nopjes met het bericht dat de Vlaamse Regering voor een diepe zeesluis van 16 meter kiest in Terneuzen en dat een strikte timing aangehouden wordt. Daardoor zou de nieuwe zeesluis in 2018 in gebruik genomen worden.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

3 juli 2010

Omwonenden vieren het einde van de werken aan Sneppebrug.

Snepkaai 10 Afgelopen zaterdag zaten de omwonenden van de Sneppebrug samen aan tafel voor een sfeervolle barbecue. De Stad Gent, Infrabel en de aannemer CEI De Meyer hadden hen uitgenodigd om samen de goede afloop van acht jaar werken aan Sneppebrug te vieren. Zonechef Luc Martens was opgelucht: 60 miljoen euro had Infrabel hier geïnvesteerd om de passagiers- en de goederentreinen die Gent Sint-Pieters buiten reden op een op een veilige manier de juiste richting uit de sturen. Luc Martens: “We investeren hier niet alleen in een snel en deugdelijk openbaar vervoer, we investeren hier vooral in een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal passagiers stijgt elk jaar met 5%, en op deze lijn verdubbelt het goederenvervoer binnen enkele jaren. En dankzij het fietspad dat Infrabel hier aanlegt kunnen inwoners van Drongen snel en veilig tot aan Gent Sint-Pieters geraken”.

Ook burgemeester Termont nam ondanks zijn drukke agenda de nodige tijd om de aanwezigen te bedanken voor hun geduld, hij benadrukte ook dat Gent de nodige ervaring heeft om met dit soort werken van deze omvang om te gaan. Maar eenmaal deze werken gedaan wachten er andere, grote en ambitieuze. En dat is juist wat Gent groot maakt. Daniel Termont verwoordde het zo: “Deze spoorlijn maakt dat de Bruggelingen Gent nog beter en sneller kunnen bereiken. Brugge is een mooie stad, maar om zes uur draaien ze de knop om en komen naar Gent: daar spelen ze écht voetbal, zijn er echte monumenten en is er een echt uitgaansleven”. De burgemeester kan het niet nalaten om eens op de kap van de Bruggelingen te zitten.

Snepkaai 20 De omwonenden zijn erg tevreden. Linda, Sabine, Dirk, Jean-Marie, Claudine en Eric uit de Steltloperstraat poseerden met plezier voor de foto: ze waren wel content dat het achter de rug was, maar al met al vielen de werken nog best mee. Vooral de goede communicatie van het project Gent Sint-Pieters viel in de smaak. Dankzij een gesmaakt optreden van de Poldercowboys en een boottocht over de Leie zat de sfeer er overduidelijk in. Reginald Claeys, hoofd van het Departement Ruimtelijke Planning: “In september starten de grote werken aan het station zelf. Eind oktober worden de twee tunnels in gebruik genomen en wordt het grootste deel van de ondergrondse parking in gebruik genomen. Ook de Valentin Vaerwyckweg die de R4 met de ondergrondse parking verbindt moet rond oktober afgewerkt zijn”. Het ziet er naar uit dat er het weekeinde van 10 oktober nog een feestje gebouwd wordt.

Labels: , , , , ,

1 juli 2010

UGent onderzoekt veiligheidsvragen rond massa-evenementen

Net als vorig jaar onderzoeken wetenschappers van de vakgroep Geografie van de UGent het verplaatsingsgedrag van festivalgangers op Rock Werchter. Hun apparaten met Bluetooth functie worden gevolgd door middel van scanners. De methodiek levert gegevens met talloze analysemogelijkheden op. Zo kan de toepassing een antwoord bieden op vragen rond mobiliteit, maar ook over de veiligheid op en rond een festivalterrein en over marketinggerelateerde zaken. Dergelijk onderzoek levert zeer relevante informatie op die de organisatie van allerlei massa-evenementen ten goede kan komen.

De toepassingsmogelijkheden zijn in principe eindeloos en dit zowel met betrekking tot wetenschap en management als voor economische doeleinden. Op het vlak van veiligheid en crowd management kan worden nagegaan welke plaatsen het drukst zijn en op welk tijdstip, welke bewegingspatronen ontstaan wanneer het bijvoorbeeld plots begint te regenen, of wanneer de headliner gaat optreden. Wat betreft mobiliteit kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht hoe de bezoekers naar het festival gekomen zijn en hoe ze zich op het terrein verplaatsen. Maar ook het shoppinggedrag van de festivalgangers kan in kaart worden gebracht: waar en wanneer eten ze, bezoeken ze de standen van sponsors…

De wetenschappers maken deel uit van de CartoGIS Cluster (Vakgroep Geografie) van de Universiteit Gent en doen, binnen het domein van de Geomatica, onderzoek naar de wetenschap achter Geografische InformatieSystemen. Meer specifiek is hun onderzoek gericht op het analyseren en voorstellen van bewegende objecten. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de wetenschappelijke aspecten als aan mogelijke toepassingen. Voor dit onderzoek werkt de CartoGIS Cluster samen met het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT).

De onderzoeksgroep CartoGIS heeft een jaar na het pilootproject op Rock Werchter 2009 al heel wat expertise opgebouwd. In totaal werden daar 36 scanners op en rondom het festivalterrein geplaatst, wat na vier meetdagen resulteerde in ongeveer 23.000 unieke geregistreerde MAC adressen. Follow-up projecten binnen diverse contexten volgden snel: I Love Techno 2009, Horeca Expo 2009, de Nacht van de Onderzoekers, … Ook voor de komende maanden staan nog enkele projecten gepland, waaronder de Gentse Feesten.

Labels: , ,

OCMW Gent bekroond met ESF kwaliteitslabel

LDC Muide OCMW voorzitter Geert Versnick kreeg woensdag 30 juni een officieel kwaliteitslabel uit handen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit kwaliteitslabel kwam er na een audit uitgevoerd door het ESF agentschap Vlaanderen. OCMW voorzitter Geert Versnick: "Dit is vooral een dikke pluim voor alle medewerkers die zich dagdagelijks inzetten om de burger maximaal te helpen. Het bewijst dat we onszelf durven evalueren en continue naar verbetering streven.” Het resultaat wordt door deze audit beloond met een kwaliteitslabel dat drie jaar lang kan gebruikt worden om subsidies te verkrijgen. ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro ter beschikking aan verschillende organisaties. Het behalen van een kwaliteitslabel is een voorwaarde om subsidies te kunnen aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds.

Wie als organisatie een aanvraag wil doen voor het behalen van een kwaliteitslabel, moet daarvoor een project indienen bij het ESF. Van zodra een project geselecteerd is, komt de organisatie in een opvolgingsystematiek terecht dat toelaat om door te groeien naar het ESF kwaliteitslabel. Met dit label wil het ESF Agentschap er over waken dat elke organisatie die subsidies ontvangt een minimale kwaliteit garandeert en continu werk maakt van verbetering. Om het ESF kwaliteitslabel te behalen, is een audit noodzakelijk. Het EFQM Excellence Model van de European Foundation for Quality Management (EFQM) is één van de meest gebruikte kwaliteitsmodellen. Het model gaat uit van het basisprincipe dat we resultaten met betrekking tot de klanten, de medewerkers, de samenleving en de sleutelprestaties bereiken door leiderschap, dat het beleid en de strategie, de mensen, de partners en de middelen en de processen stuwt. Leren leren is daarbij de eerste voorwaarde. Het model biedt de organisatie de kans om de eigen positie en het imago onder de loep te nemen.

In november 2006 kreeg het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) een eerste keer het kwaliteitslabel van ESF. Om dit te kunnen behouden werd in 2009 een nieuw dossier samengesteld door het OTC, samen met de Psychologische Dienst en de Emancipatorische Projecten van het OCMW. “Het uitwerken van een dossier om een kwaliteitslabel te behalen is geen eenvoudige klus” zegt Guido De Baere, diensthoofd van het OTC, “je moet bewijzen dat je als organisatie zo’n label waard bent. Aan het label op zich is niet direct een subsidie verbonden. “Het is geen prijs in de vorm van een som geld die we nu krijgen, maar we hebben onszelf in vraag gesteld als dienstverlenende organisatie en slaagden met succes” zegt Luc Kupers, secretaris van het Gentse OCMW. “Het label is het resultaat van de professionele inzet van al onze 1.800 medewerkers uit diensten zoals Human Recources, de Sociale Dienst en de ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen expertise bijgedragen hebben aan dit resultaat”.

Het kwaliteitslabel kan beschouwd worden als een toegangsticket voor het indienen van subsidiedossiers bij ESF. Zo kon het OCMW dankzij dit label starten met het project ‘Nieuwe Kansen’. Dit project kreeg vorm bij de Psychologische Dienst van het OCMW en wil een methodiek ontwikkelen om mensen psychologisch beter te begeleiden zodat ze sneller kunnen geïntegreerd worden naar de arbeidsmarkt. Samen met 177 andere non-profit organisaties staat Gent nu op de lijst van kwaliteitsvolle bedrijven in Vlaanderen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...