9 juli 2010

Oost-Vlaanderen erkent milieuvriendelijke bedrijven

Millieucharter 2010 (08)Op 28 juni overhandigde Vlaams minister Joke Schauvliege aan 50 Oost-Vlaamse bedrijven een Milieucharter. Het Milieucharter een initiatief van VOKA en de provincie Oost-Vlaanderen. De deelnemers krijgen extra begeleiding van VOKA maar ook bevoegde ambtenaren, milieudeskundigen en juristen staan klaar om de kandidaten te begeleiden. Het bedrijf moet bovenop de bestaande milieuwetgeving nog eens minimaal vier milieuacties voeren. Daardoor is het Milieucharter de na te streven norm voor bedrijven die willen uitblinken in milieuzorg.

In de praktijk voerden de deelnemers meer uit dan van hen verwacht werd, gemiddeld realiseerden ze elk meer dan 13 verbeterprojecten. Belangrijk daarbij is dat de ondernomen acties niet alleen een meerwaarde zijn voor het milieu maar ook een meerwaarde hebben voor de onderneming. De deelnemers bewijzen dat milieuzorg ook economisch loont, zij besparen namelijk op energie, grondstoffen en afvalstoffen. Maar milieuzorg resulteert ook in een betere bedrijfsvoering en relatie met hun omgeving.

Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties van het bedrijf geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Dat zijn het provinciebestuur, het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Milieu Maatschappij, OVAM, Het Vlaams agentschap Ondernemen, VITO, het Innovatiecentrum, de stad Gent en VOKA. Aan het Milieucharter zijn geen prijzen verbonden maar dikwijls worden investeringen op korte termijn teruggewonnen. Bovendien staat het Milieucharter symbool voor het milieuvriendelijke imago van het bedrijf. Het project betekent ook een meerwaarde voor deze overheidsdiensten. Zij leren de bedrijven beter kennen en krijgen meer inzicht in hun werkwijze en de problemen die zich stellen. Het milieucharter past dan ook perfect in het pro-actief vergunningenbeleid van het provinciebestuur. Link: http://www.voka.be/milieu

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...