8 juli 2010

Gent in de ban van Peter De Wolf.

De Gentse burgervader Daniel Termont reageert op een krantenartikel vorige week. Daar werd gesteld dat de Stad Gent al 35.000 euro aan erelonen van advocaten betaalde in de procedureslag tegen voormalig korpschef Peter De Wolf. Die wacht momenteel nog een advies af van de tuchtraad van de politie. Daarna kan minister Annemie Turtelboom hem ontslaan. De voormalige korpschef werd onlangs door het hof van beroep veroordeeld wegens vluchtmisdrijf en valsheid in geschrifte.

Nu blijkt dat de erelonen die tot op heden werden betaald in de zaak De Wolf in totaal 15.186 euro bedragen. Dat is beduidend minder dan 35.000 euro. De kwestie werd onlangs besproken in de Gentse gemeenteraad, daar werd een vraag gesteld over deze begrotingswijziging. Burgemeester Termont verduidelijkt: “De kosten in een rechtszaak kunnen hoog oplopen, daarmee werden die aanvankelijk op 35.000 euro geschat. Dat bedrag werd ook zo ingeschreven op de begroting, gewoon omdat het erg moeilijk is om achteraf nog bijkomende kredieten te krijgen. Dat betekent niet dat Gent 35.000 euro zal uitgeven aan advocaten in de ontslagprocedure, wel dat de kosten zo hoog kunnen oplopen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...