23 december 2011

Schapen zorgen voor ecologisch beheer Kluizendok

Langs het Kluizendok in de Gentse haven zullen gedurende de hele winter honderden schapen grazen. De schapen staan in voor het ecologische beheer van de terreinen die nog verder ontwikkeld dienen te worden. Het Havenbedrijf Gent en het Vlaamse Agentschap Maritieme Toegang willen hiermee samen met Natuurpunt zorgen voor een ecologisch beheer van de gronden. Een unicum in de haven. Rondom het Kluizendok in de Gentse haven is er 400 hectare grond ter beschikking. Zowat 100 hectare ervan is al ontwikkeld als industriegebied en deels ingenomen door bedrijven. De overige gronden worden in de toekomst verder ontwikkeld. In afwachting daarvan dienen de opgespoten terreinen beheerd te worden. Dit gebeurt voortaan op een duurzame wijze.

In 2010 werd er reeds gras gezaaid om het opstuiven van het zand tegen te gaan. De voorbije maanden werden ook alle struiken en bomen die er vanzelf begonnen te groeien verwijderd. Om deze gronden verder duurzaam te beheren, worden er schapen ingezet. Onder de hoede van een herder grazen de schapen in een 300 hectare groot gebied. Tijdens de winterperiode (tot eind maart) zullen er 200 tot 600 schapen grazen. Nadien ontstaat er een open grasvlakte die kortbegraasd het volgende groeiseizoen kan ingaan. Ook wildgroei van struiken en bomen wordt hiermee tegengegaan. In het gebied zijn er twee wachtweiden van samen 25 hectare groot, goed voor 2,5 kilometer omheining. De kudde zal minstens 20 uur per week begeleid worden door een herder in het gebied buiten de wachtweiden.

Het Havenbedrijf Gent en de Afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams Gewest - beide eigenaar en beheerder van de gronden - sloten voor dit ecologische begrazingsbeheer voor onbepaalde tijd een overeenkomst af met Natuurpunt en met het Agentschap Natuur en Bos. Natuurpunt staat in voor het ecologische beheer van de terreinen. Het boekte immers in haar natuurgebieden al goede resultaten met schapenbegrazing. Natuurpunt vond daarbij haar partner in Pro Natura, dat voor de herders en voor een voldoende grote schaapskudde kon zorgen, wat ook nodig is in een gebied met een dergelijke omvang als aan het Kluizendok. Pro Natura is eveneens actief in Gent waar het ervaring heeft met het herderen van dijken. Het Havenbedrijf werkt al langer met Natuurpunt samen. Zo beheert Natuurpunt een 2,8 hectare groot gebied langs de Oude Moervaartarm op de rechteroever van de haven nabij Sint-Kruis-Winkel. Het ecologische beheer van de gronden aan het Kluizendok past bovendien perfect in het charter omtrent het samengaan van natuur en havenontwikkeling dat het Havenbedrijf en Natuurpunt in 2006 afsloten.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...