30 november 2011

Creative Europe: Commissie onthult plan om de culturele en creatieve sectoren te stimuleren


Duizenden mensen die werkzaam zijn op de terreinen film en bioscoop, TV, cultuur, muziek, uitvoerende kunsten, bescherming van cultureel erfgoed, en andere gerelateerde terreinen, zouden profiteren van meer EU-steun in het kader van het programma "Creatief Europa" dat de Europese Commissie vandaag onthuld heeft. Met een voorgesteld budget van 1,8 miljard euro voor de periode 2014-2020 zou het een noodzakelijke en welkome stimulans zijn voor de culturele en creatieve bedrijfstakken, die een belangrijke bron van nieuwe banen en groei vormen in Europa. Door dit nieuwe programma zou meer dan 900 miljoen euro steun worden toegewezen voor de cinema- en audiovisuele sector (een terrein dat momenteel onder het MEDIA-programma valt) en bijna 500 miljoen voor cultuur. De Commissie stelt verder voor om meer dan 210 miljoen euro toe te wijzen voor een nieuwe financiële garantiefaciliteit, waardoor kleinere actoren toegang zouden kunnen krijgen tot bankleningen van bijna 1 miljard euro, plus ongeveer 60 miljoen ter ondersteuning van beleidssamenwerking en stimulering van innovatieve benaderingen inzake het bereiken van een groter publiek en nieuwe bedrijfsmodellen.

Androulla Vassiliou, Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, verklaarde: "Deze investering zal tienduizenden werkers op cultureel en audiovisueel terrein helpen optimaal gebruik te maken van de interne markt en een nieuw publiek te bereiken in Europa en daarbuiten. Zonder deze steun zou het voor hen moeilijk of onmogelijk zijn door te dringen tot nieuwe markten. Creatief Europa bevordert ook culturele en taalkundige diversiteit en draagt bij tot onze Europa 2020-doelstellingen voor banen en duurzame groei."

Het voorstel van de Commissie voor Creatief Europa zou:

-300.000 artiesten en culturele werkers, en hun werk, toegang verschaffen tot financiering waardoor zij een nieuw publiek buiten hun eigen land kunnen bereiken


-Steun voor distributie van meer dan 1.000 Europese films bieden, waardoor die in heel Europa en ook elders in de wereld te zien zouden zijn


-Financiering verschaffen voor ten minste 2.500 Europese bioscopen, waardoor zij ten minste 50% Europese films zouden kunnen vertonen


-Steun bieden voor vertaling van meer dan 5.500 boeken en andere literaire werken, zodat lezers die in hun eigen taal kunnen lezen


-Duizenden culturele organisaties en professionals in staat stellen opleidingen te volgen om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun capaciteiten om internationaal actief te worden te verbeteren.


-De door het programma gefinancierde projecten in staat stellen ten minste 100 miljoen mensen te bereiken.

Creatief Europa zal voortbouwen op de ervaringen en successen van de programma's Cultuur en MEDIA, die de culturele en audiovisuele sectoren al meer dan 20 jaar ondersteunen. Het voorgestelde budget van 1.8 miljard euro voor Creatief Europa vertegenwoordigt een stijging van 37% ten opzichte van het huidige niveau van de uitgaven. In 2007-13 ontving het MEDIA-programma 755 miljoen euro, met nog eens 15 miljoen voor MEDIA Mundus, dat internationale samenwerking in de audiovisuele sector ondersteunt. Voor het programma Cultuur werd in het huidige financiële kader 400 miljoen euro toegewezen. De Europese culturele en creatieve sectoren vertegenwoordigen ongeveer 4,5% van het Europese bbp en 3,8% van de werkende bevolking van de EU (8,5 miljoen mensen).

Steun van de EU zal hen helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de globalisering en de digitale verschuiving met zich brengen. Deze steun zal culturele actoren ook in staat stellen uitdagingen zoals de fragmentatie van de markten en problemen bij het verkrijgen van financiering te overwinnen, en draagt bij tot betere beleidsvorming doordat het gemakkelijker wordt om knowhow en ervaringen uit te wisselen. Het voorstel betreffende " Creatief Europa" wordt momenteel behandeld in de Raad (de 27 lidstaten) en het Europees Parlement, die uiteindelijk moeten beslissen over het begrotingskader 2014-2020.

29 november 2011

Belgacom investeert in 4G-licentie


Belgacom verwierf een van de 4G-licenties die door de telecomregulator BIPT geveild werden. Dankzij de investering in 4G-technologie wordt het mobiele netwerk van Belgacom nog performanter. Het supersnelle internet opent mogelijkheden voor nieuwe toepassingen en het zal bijdragen tot een verdere verspreiding van mobiel internet. De vergunning die Belgacom verwierf voor 20,22 miljoen euro, geldt voor vijftien jaar, met ingang van 1 juli 2012.

Om haar technologisch leiderschap te handhaven deed Belgacom het nodige om het lagere deel van de frequenties te verwerven, die gunstiger zijn op het vlak van beperking van interferentie met onder andere radarsystemen. Belgacom verwierf tijdens de veiling van de telecomregulator BIPT een 4G-licentie in de 2,6 GHz frequentieband (20MHz aanliggend spectrum van Frequency Division Duplex) voor een bedrag van 20,22 miljoen euro. De licentie geldt voor 15 jaar met ingang vanaf 1 juli 2012.

In juni 2011 startte Belgacom als eerste Belgische operator met de uitrol van het 4G-netwerk via de bestaande 1,8 GHz-band. Deze nieuwe licentie laat Belgacom toe om haar 4G–netwerk in zowel de 1,8 als de 2,6 GHZ-frequentieband uit te rollen. Belgacom investeert voortdurend in haar vaste en mobiele netwerken zodat de klanten op een eenvoudige en naadloze manier toegang hebben tot hun diensten en applicaties, zowel thuis, op het werk als onderweg en op alle toestellen.

Het nieuwe mobiele 4G-netwerk maakt mobiel dataverkeer aan zeer hoge snelheden mogelijk, tot 10 keer sneller dan 3G. Hierdoor zullen klanten hun mobiele datatoepassingen met nog groter gebruikscomfort kunnen gebruiken op hun smartphone, laptop of tablet. Videostreaming op smartphone, laptop of tablet kan onmiddellijk, zonder downloadtijd. Bovendien vergroot 4G de capaciteit van het mobiele netwerk aanzienlijk zodat het stijgend gebruik van mobiele diensten en oplossingen probleemloos wordt opgevangen.

Belgacom zal een commercieel aanbod lanceren zodra er voldoende 4G-toestellen op de markt zijn die 4G ondersteunen en er voldoende vraag is van het grote publiek en de bedrijven.

Labels: ,

Verband tussen blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen en sterfte

Uit een studie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid, mede onder leiding van prof. Nik Van Larebeke (UGent), blijkt dat oudere Vlamingen meer dan jongeren genetische kenmerken bezitten die er voor zorgen dat het lichaam lichaamsvreemde stoffen onschadelijk maakt en beschadigd DNA kan herstellen. Er blijkt een duidelijk verband tussen blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen enerzijds en chronische ziekte en sterfte anderzijds.

Grote verschillen tussen adolescenten en ouderen

De onderzoekers vergeleken de genetische kenmerken van 442 Vlaamse adolescenten (14-15 jaar) met die van 399 oudere Vlamingen (50-65 jaar). De adolescenten bleken meer ongunstige genetische kenmerken te vertonen die een invloed hebben op processen die tussenkomen bij de beschadiging en het herstel van DNA. Vooral wanneer het aankomt op het onschadelijk maken van lichaamsvreemde stoffen is het verschil tussen de onderzochte groepen zeer groot; ruim de helft van de jongeren (56%) vertoonde hiervoor meer dan vier ongunstige kenmerken, tegenover slechts 41% van de ouderen. Ook vertoonde 46% van de jongeren meer dan 8 ongunstige genetische kenmerken die betrokken zijn bij het herstel van schade aan DNA, tegenover 37% van de ouderen.

Link tussen genetische kenmerken en sterfte

De waargenomen verschillen berusten zeer waarschijnlijk op het feit dat personen met meer ongunstige genetische kenmerken die relevant zijn bij het onschadelijk maken van lichaamsvreemde stoffen en bij het herstel van DNA-schade, minder kans hebben om de leeftijd van 50 à 65 jaar te bereiken. Ze overlijden namelijk vaker aan een chronische ziekte voor ze deze leeftijd bereiken. DNA-beschadigende lichaamsvreemde stoffen kunnen onder meer kanker en hart-en-vaatziekten veroorzaken. De onderzoeksresultaten wijzen er op dat lichaamsvreemde stoffen, waaronder talrijke vervuilende stoffen (zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen, de PAKS aanwezig in fijn stof en tabaksrook, sommige oplosmiddelen, gechloreerde polluenten aanwezig in drinkwater, sommige pesticiden, enz…) waaraan we worden blootgesteld, (mede)verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de zware ziekten en de sterfte in de Vlaamse bevolking.

Geen toeval of spontane evolutie

De waargenomen verschillen kunnen niet aan een verandering in de genetische eigenschappen van de Vlaamse bevolking te wijten zijn, omdat de beide leeftijdsgroepen nagenoeg uitsluitend uit Nederlandstalige autochtone Vlamingen bestonden. Binnen eenzelfde bevolking kunnen genetische verschillen slechts na vele duizenden jaren ontstaan. De statistische analyse leert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de verschillen aan het toeval te wijten zijn.

De studie werd gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Environmental Health. Het artikel is gebaseerd op een onderdeel van het biomonitoringonderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap, onderdeel waarbij ook het 'Department of Health Risk Analysis and Toxicology' van de Universiteit van Maastricht een belangrijke rol speelde.

Labels: , , , , , , ,

Mobistar koopt een 4g-licentie voor 20 miljoen euro

Mobistar kocht in het kader van een veiling de 4g-licentie in de 2,6 GHz-band voor een bedrag van 20,02 miljoen euro. De aankoop van deze licentie kadert in de algemene strategie van de operator om de nieuwe lte technologie (Long Term Evolution) in België uit te rollen; een proces dat al gestart werd in april 2010 . Dankzij deze strategie zal Mobistar tegemoet kunnen komen aan de enorme stijging van mobiel internet die de komende jaren verwacht wordt en tegelijk zijn investeringsniveau onder controle kunnen houden: met deze nieuwe licentie zal het netwerk van Mobistar in staat zijn een jaarlijkse stijging van het mobiel dataverkeer met 50 % te verwerken. In het kader van de veiling, georganiseerd door het BIPT op 28 november 2011, heeft Mobistar een 4g-licentie gekocht voor een bedrag van 20,02 miljoen euro. Deze licentie is 15 jaar geldig vanaf 1 juli 2012 en betreft een frequentieblok van 20 MHz duplex in de 2,6 GHz-band.

Met de aankoop van deze 4g-licentie blijft Mobistar investeren om zijn klanten de meest geavanceerde technologieën te bieden. De 4g-technologie (ook ‘lte’ of ‘Long Term Evolution’ genoemd) biedt de gebruiker veel snellere upload- en downloadsnelheden en een veel kortere reactiesnelheid, waardoor de klantenervaring aanzienlijk verbetert. De lte tests die Mobistar zowel in België als Luxemburg heeft gevoerd, leverden downloadsnelheden tot 100 megabits per seconde (Mbps) en uploadsnelheden tot 33 Mbps op. Die snelheden zijn ruim 10 keer hoger dan die van het huidige mobiele breedbandnetwerk. De reactietijd in 4g is ongeveer 20 milliseconden (ms), tegenover 100 ms in 3g vandaag.

“Met de aankoop van de 4g-licentie zet Mobistar zijn strategie voor de uitrol van supersnel mobiel breedbandinternet voort, die in april 2010 met de eerste lte tests is begonnen. Sinds september van dit jaar werd ook de upgrade van het hybride 2g/3g/4g-netwerk opgestart. Vandaag biedt Mobistar al mobiel breedbandinternet aan dankzij zijn 3g-netwerk met HSPA+. Dankzij de opening van het lte netwerk in de 1800 MHz- en 2,6 GHz banden zullen we de klantenervaring vanaf 2012 naar een ongekend niveau brengen. Deze investeringen zullen ons in staat stellen om de verwachte explosie van mobiele data op te vangen en om optimaal tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze klanten, die steeds vaker video’s bekijken via mobiel internet”, aldus Pascal Koster, Chief Technology Officer van Mobistar.

Mobistar is van plan om de komende jaren meer dan 100 miljoen euro te investeren in de roll-out van de lte technologie op zijn netwerk. Dankzij deze investeringen, inbegrepen in de aangekondigde investeringsniveaus, zal Mobistar tot in 2025 jaarlijks 50 % meer mobiel dataverkeer kunnen verwerken. Mobistar is dus meer dan ooit voorbereid om zijn klanten het beste netwerk te bieden voor zijn innovatieve producten en diensten.

Mobistar (EURONEXT BRUSSEL: MOBB) is één van de belangrijkste spelers op de Belgische en Luxemburgse telecommunicatiemarkt. Het bedrijf is actief op het vlak van mobiele en vaste telefonie, mobiel internet, adsl, tv en andere markten met een groot groeipotentieel. Mobistar ontwikkelt innovatieve producten en diensten voor zowel de residentiële als de professionele markt. Mobistar is genoteerd op de Beurs van Brussel en behoort tot de France Telecom groep.

Labels: ,

28 november 2011

WARME WINTERLOOP

MyCoach Marathonman en Club365 starten een reeks van warme winterlopen vanaf 11 december. Iedereen loopt zich warm op zijn eigen tempo. Een warm drankje is voorzien en de eerste winterloop staat in het kader van een hartverwarmend project: steun voor het nieuwe kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZGent).

Het nieuwe kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZGent) verzorgt tientallen chronisch zieke kinderen en adolescenten, zowel op de hospitalisatieafdelingen als de polikliniek. Alhoewel het ziekenhuis is uitgerust met de modernste materialen en technieken, is er nog steeds nood aan verdere budgetten voor een kindvriendelijke  inrichting van de gerenoveerde kinderpsychologie, de wachtzaal op de poli en een speeltuin voor patiëntjes en hun broertjes en zusjes.

Op zondag 11 december kan iedereen tussen 8u30 en 18u aan De Streep (ter hoogte van de Topsporthal) deelnemen. De deelname bedraagt € 2 per ronde van 5 km. Alvast 2 lopers van Club 365 wagen zich aan 15 rondjes… De opbrengst gaat integraal naar het fonds UZ Kinderziekenhuis. Er kan ook steeds vrijblijvend gestort worden op rekeningnr. OBK 123‐6104549‐84. Dit is de eerste loop in de rij van een hele reeks (de volgende is gepland op 8 januari). Deelnemers kunnen hun deelname bevestigen per mail naar club365.info@gmail.com .


Meer info op : www.marathonman365.beStefaan Engels – 0488/62.51.11

Labels: , , ,

Stevig onderhandelen loont

De voorbije dagen en weken heeft Open Vld stevig maar correct onderhandeld. Het resultaat: na een goed communautair akkoord en de splitsing van BHV, zijn we erin geslaagd een akkoord te maken over een evenwichtige begroting en grondige structurele hervormingen. Die hervormingen zijn de belangrijkste in ons land van de afgelopen decennia.Wat hebben we bereikt? Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord:

Meer mensen die werken, meer schouders onder onze welvaart·        
Het vervroegd pensioen wordt tegen 2016 opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Mensen zullen minimum 40 jaar moeten gewerkt hebben (tegenover 35 jaar nu in privé en 5 jaar bij overheid)
Ook brugpensioenen worden verstrengd. Het individueel brugpensioen zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar. De leeftijd voor brugpensioen bij collectief ontslag wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.
Voltijdse loopbaanonderbreking (van toepassing in de overheid) wordt teruggebracht tot 5 jaar in plaats van 6 jaar nu. De leeftijd voor half- en deeltijds tijdskrediet (in de privé-sector) voor ouderen wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.
Mensen moeten tot hun zestigste beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Voor wat, hoort wat
Voor jongeren die afstuderen wordt de toegang tot een wachtuitkering strenger. Een uitkering zal pas mogelijk zijn na één jaar en nadat uit strikte controles blijkt dat de afgestudeerde voldoende inspanningen heeft geleverd om werk te vinden. Tegelijk wordt de wachtuitkering beperkt tot drie jaar.
Werkloosheidsuitkeringen nemen sneller af in de tijd. Na vier jaar vallen alle werklozen terug op een minimum vergelijkbaar met het leefloon.
Mensen die werk zoeken zullen beter en sneller worden geactiveerd en gecontroleerd, ook 50-plussers (inclusief bruggepensioneerden) zullen worden gecontroleerd. De controletermijnen worden gehalveerd. En het wordt moeilijker voor werklozen om een job te weigeren.

Pensioenen hervormd
Er komt een nieuwe pensioenbonus. Wie meer dan 45 jaar werkt, krijgt een hoger pensioen.
Onbeperkt bijverdienen na 65 wordt mogelijk als je 42 jaar gewerkt hebt.
Het aantal ‘gelijkgestelde periodes’ wordt verminderd. Dat zijn de jaren dat je niet werkt, maar die toch meetellen voor je pensioenopbouw. Zo zullen de derde periode van werkloosheid, het brugpensioen voor 60 jaar en vrijwillige onderbrekingen (uitgezonderd thematische verloven zoals zwangerschapsverlof, en gemotiveerd tijdskrediet) minder meetellen.


Een eerlijke geloofwaardige begroting
Open Vld is erin geslaagd 2,3 miljard belastingen te schrappen uit de oorspronkelijke voorstellen van de formateur en 2,4 miljard euro extra besparingen door te voeren.
De meerwaardebelasting voor de gezinnen is geschrapt en het stelsel van definitief belaste inkomsten (DBI) voor bedrijven blijft onaangetast.
Er komt geen vermogensbelasting, enkel een crisisbijdrage van 4% op hoge roerende inkomsten. Die crisisbijdrage geldt enkel voor roerende vermogens vanaf ongeveer 800.000 euro (d.w.z. meer dan 20.000 euro roerende inkomsten per jaar).
De notionele interestaftrek blijft intact als belangrijk belastingvoordeel om bedrijven aan te trekken. Enkel het tarief wordt verlaagd.
De groteske intiële extra bijdrage van mensen met een bedrijfswagen is met 4/5 verminderd.
De belastingaftrek voor dienstencheques blijft behouden. De prijs van dienstencheques stijgt pas binnen twee jaar met 1 euro.

Extra besparingen
Heel de overheid gaat op dieet. Voor alle overheidsdiensten geldt: meer doen met minder.
Er komen extra besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Ook vakbonden en ziekenfondsen zelf zullen een extra bijdrage moeten leveren.

Beste vrienden, de conclusie is duidelijk: stevig onderhandelen loont. Dat was al duidelijk toen we in september een goed communautair akkoord sloten en BHV splitsten. Met dit akkoord over de begroting en de noodzakelijke hervormingen tonen we dat opnieuw. Telkens waren het stevige maar correcte onderhandelingen.

Met het akkoord van dit weekend engageren we ons om samen met andere verantwoordelijke politici onze schouders onder onze welvaart te zetten en alles te doen wat nodig is. Er komt een eerlijke en evenwichtige begroting, een lange reeks grondige sociaaleconomische hervormingen die meer mensen aan het werk zetten. Voor wachtuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen geldt voortaan de filosofie voor wat, hoort wat.

In deze moeilijke tijden is aan de kant gaan staan geen optie. Wie denkt dat het opzoeken van tegenstellingen en verzuurd negativisme ons uit deze crisis leiden, slaat de bal volledig mis. Alleen door samen te werken, vooruit te kijken en tegenstellingen te overstijgen trekken we ons land uit de crisis en stellen we ons economisch en sociaal model veilig. We zijn er zeker van dat Europa deze begroting en deze hervormingen als stevig en voldoende zal bestempelen.

De volgende dagen moeten we nog verder onderhandelen over asiel en migratie, een belangrijk onderwerp. Ik hoop u zo snel mogelijk te kunnen informeren over het totaalakkoord dat we samen met de andere partijen hebben onderhandeld en dit op een partijcongres uitgebreid met u te kunnen overlopen.

Daarna moet de nieuwe regering zo snel mogelijk aan de slag. Meer dan anderhalf jaar na de verkiezingen is het meer dan tijd om te doen wat moet.

Liberale groeten,
Alexander De Croo

Labels:

27 november 2011

Grote interesse voor groepsaankoop dakisolatie


Het verstrekken van de informatie rond de tweede groepsaankoop dakisolatie van de Stad Gent is volop aan de gang. De inschrijvingen voor de groepsaankoop dakisolatie beginnen op woensdag 30 november 2011 en lopen tot dinsdag 31 januari 2012. Op de investeringsavond op woensdag 30 november 2011 kunnen geïnteresseerden kennismaken met aannemers en handelaars in isolatiematerialen. Voor wie er niet bij kan zijn, staan vanaf donderdag 1 december 2011 alle prijzen op de website www.gent.be/groepsaankoopdakisolatie. Wie nog twijfelt om zijn dak te isoleren, kan op de warmtefoto van de Gentse daken zien hoe goed of slecht zijn dak geïsoleerd is. De warmtefoto kan bekeken worden via de website www.gentsklimaatverbond.be. De warmtefoto is genomineerd voor de ‘e-Gov Award’ op 1 december 2011 voor de meest gebruiksvriendelijk ICT-toepassing van de overheid.

Groepsaankoop
Het verstrekken van de informatie rond de tweede groepsaankoop dakisolatie van de Stad Gent draait op volle toeren. Bijna driehonderd Gentenaars namen in oktober 2011 deel aan de infonamiddagen. Op 16 november 2011 lokte de infoavond waarop de basisprincipes van isoleren en isolatiematerialen werden uitgelegd honderddertig belangstellenden.

De voordelen van de groepsaankoop dakisolatie zijn duidelijk:

- men heeft op korte termijn een geïsoleerd dak
- de Milieudienst zoekt alles uit, zo bespaart men tijd
- men heeft geen zorgen en is zeker van kwaliteit
- men geeft geen stress, er is persoonlijke begeleiding voor de doe-het-zelver

Met degelijke dakisolatie kan men tot 30% besparen op zijn energieverbruik en het verhoogt het wooncomfort (aangenaam aanvoelen en minder temperatuurschommelingen).

Handelaars en aannemers ontmoeten
Als men overtuigd is, dan is de volgende stap de keuze van een aannemer of een handelaar. De geselecteerde handelaars en aannemers geven tijdens de investeringsavond op woensdag 30 november 2011 een voorstelling van hun producten en prijzen. Men kiest zelf met wie van die aannemers of handelaars men samenwerkt. Die avond kan al een offerte aangevraagd worden.

Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot dinsdag 31 januari 2012. Tot en met die datum kan men materiaal bestellen bij een van de handelaars of een offerte aanvragen bij een van de aannemers én genieten van de voordelen van de groepsaankoop dakisolatie.

Warmtefoto Gentse daken
Op de warmtefoto op de website www.gentsklimaatverbond.be kan men nog steeds zijn eigen dak zoeken. Als men enkele vragen invult, krijgt men te zien hoe goed (of slecht) de verschillende delen van zijn dak geïsoleerd zijn. Sinds de lancering van de warmtefoto begin september 2011, bezochten al meer dan 45.000 bezoekers de website. Zij wilden allemaal weten hoe hun dak scoort. De website met de warmtefoto is bovendien genomineerd voor een Agoria e-Gov Award voor de meest gebruiksvriendelijke website. Met deze prijs wil Agoria, de federatie van de technologische industrie, de beste ICT-projecten belonen die in de overheidsdiensten worden gerealiseerd op gebied van administratieve vereenvoudiging, hulp aan burgers en aan ondernemingen.

Gents Klimaatverbond
Met deze groepsaankoop dakisolatie en de warmtefoto kan de Gentse bevolking niet alleen haar wooncomfort verhogen en haar energiefactuur verlagen, maar bouwt ze ook actief mee aan een klimaatneutrale stad. Een goed geïsoleerd huis zorgt immers voor een pak minder CO2-uitstoot, en dat goed is voor een leefbare en onafhankelijke stad.

Praktisch
De investeringsavond vindt plaats op woensdag 30 november 2011 in Auditorium De Schelde, PAC (Provinciaal Administratief Centrum), Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven is niet nodig.

Informatie

- Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 268 23 00,

fax 09 268 23 68, e-mail milieudienst@gent.be

Labels: , ,

26 november 2011

Bongo zet nu ook Gent, Brugge en Luik op de kaart met mobiele applicatie


De unieke formule van ‘Cities by Bongo’ is gegroeid tot buiten de stadsgrenzen van Antwerpen en Brussel. Nu zijn Gent, Brugge en Luik klaar om op de typische Bongo-manier ontdekt te worden. Met leuke weetjes over de stad, een overzichtelijk plan en een belevenisbon waarbij je kan kiezen uit een vijftigtal van de leukste winkels, restaurants en bezienswaardigheden. Ruud Tiebos van Bongo: “Cities by Bongo startte een jaar geleden. De goede contacten met handelaars en de nodige persaandacht zorgden voorde nodige naamsbekendheid. Via klantenonderzoek bleek er ook interesse voor Nederlandse steden zoals Amsterdam, Maastricht en Rotterdam. Voor België zijn dat Brugge, Gent, Oostende en Luik die het beste scoren”.

Nieuw is de online Bongo-stadsplanner die een persoonlijk stadsbezoek voor jou uitwerkt op basis van je eigen interesses. De stadsplanner is een ontwerp van Dynavic en wordt regelmatig up-to-date gehouden. Via de stadsplanner bepaal jezelf wat voor bezienswaardigheden je niet wil missen, waar je graag je voucher wil besteden en hoeveel tijd je voor je bezoek hebt. Je krijgt alles mooi uitgetekend op een kaart die je kan afprinten, samen met een gedetailleerde routebeschrijving en achtergrondinformatie.  Het kan nog gemakkelijker door het resultaat van je persoonlijke stadstour te downloaden op je eigen smartphone. Zo heb je je eigen stadstour steeds bij de hand. Meer info op www.citiesbybongo.be

De ‘Cities by Bongo’ zijn te koop via de eigen Bongo-shops: www.bongo.be/nl/bongoshop en een uitgebreid netwerk van distributiekanalen. Een ‘Cities by Bongo’ kost 50 euro.


Lees ook: Ghent Marriott hoogst gewaardeerde hotel door Bongo klanten 

Labels: ,

Stille moordenaar maakte 5% meer slachtoffers in 2010

Veertig mensen stierven vorig jaar door koolstofmonoxidevergiftiging. Deze stille moordenaar maakte in totaal 1465 slachtoffers in 2010. Een stijging van 5% ten opzichte van het jaar 2009. Het valt op dat tweederde van de 1465 slachtoffers jonger is dan 40. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verspreidt deze winter daarom opnieuw tips die kwetsbare doelgroepen bewust moeten maken van het gevaar. De slachtoffers vielen hoofdzakelijk in de wintermaanden, tussen november en februari, zo blijkt uit de cijfers van het Antigifcentrum. 30% van de ongevallen vond plaats in de badkamer. Een oude of slecht werkende gasboiler is hiervan vaak de oorzaak.

Sensibiliseren van risicogroepen
Jérôme Glorie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken): ”Potentiële slachtoffers wonen vaak in oudere huizen, met oudere en/of goedkopere verwarmingstoestellen zoals gasboilers of kachels, en lopen zo een groter risico. Bovendien bereiken traditionele campagnes vaak moeilijker kansarmen en anderstaligen, waardoor die risicogroepen zich niet altijd bewust zijn van het gevaar.” Om ook deze risicogroepen te bereiken, verspreidt Binnenlandse Zaken in de winterperiode opnieuw preventieve boodschappen via lokale overheden, minderheidsorganisaties, verenigingen voor jonge gezinnen enz. … Dit initiatief kadert binnen het ‘Nationaal Brandpreventieplan’ dat de burger bewust wil maken van eenvoudige middelen om brand te vermijden. Jérôme Glorie: “De cijfers tonen aan dat sensibiliseren noodzakelijk blijft. We willen iedereen duidelijk maken: de ‘stille moordenaar’ is gevaarlijk, maar je kan je er tegen beschermen!”

Fotoroman
Lokale overheden en organisaties die in contact komen met deze risicogroepen kunnen gratis affiches, brochures en fotoromans ontvangen om te verspreiden naar hun netwerk. De fotoroman is beschikbaar in 11 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Portugees) en zet aan de hand van een eenvoudig fotoverhaal de belangrijkste risico’s en oplossingen op een rijtje.

Hoe kan je CO-vergiftiging voorkomen?
CO is een kleurloos, geurloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. Iedereen die de woning verwarmt op gas, kolen, hout, petroleum, pellets, mazout, stookolie enz. … kan ermee te maken krijgen. CO kan bijgevolg zowel bij gasboilers als bij kachels, open haarden en andere verwarmingstoestellen met brandstof ontstaan. Neem dus je voorzorgen!

Enkele tips:

Zorg voor goede verluchting in kamers met een kachel of warmwatergeiser.


§  Laat jaarlijks je schoorsteen controleren zodat die goed trekt.

Laat je gasboilers, kachels en andere verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een vakman.

Zelfs nieuwere toestellen kunnen CO veroorzaken. Installeer dus goede boilers en kachels die de rookgassen naar buiten afvoeren.


Hoe herken je CO-gevaar thuis
Wie thuis last heeft van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of braken heeft misschien wel koolstofmonoxide in huis hangen. Je kan CO ook opmerken doordat er veel roet op de muren zit bij gasboilers, als er abnormaal veel vochtigheid in huis hangt of als de vlam van de gasboiler eerder geel is dan blauw.
Meer informatie over CO en het gratis campagnemateriaal is te vinden op de website: www.besafe.be/nl/co

Labels:

25 november 2011

Arteveldehogeschool onderzoekt hoe KAA Gent de betrokkenheid van jonge supporters kan vergroten

De Arteveldeploeg KAA Gent laat de Arteveldehogeschool vanaf deze maand onderzoek en advies uitwerken rond zijn supporterswerking. De bedoeling? Nagaan hoe KAA Gent de betrokkenheid bij zijn supporters kan vergroten. Daarbij wordt vooral nagegaan hoe sociale media en online communities een invloed hebben op jonge supporters. Eind deze maand start de opleiding Communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool met de bevraging. Tegen de opening van het nieuwe Arteveldestadion moet er een nieuw strijdplan voor de Buffalo’s op tafel liggen.

Supporterspotentieel
Alle Belgische ploegen werken volop aan hun supporterswerking, maar KAA Gent wil dit ernstig aanpakken. Op de kruising van de E40 en de E17 wordt immers volop gebouwd aan het nieuwe Arteveldestadion. Sinds eind augustus zijn de eerste bovengrondse werken zichtbaar en het streefdoel is om het stadion klaar te krijgen tegen de start van het seizoen 2012-2013. 20.000 zitplaatsen en 1.500 parkeerplaatsen zullen beschikbaar zijn, ruim meer dan in het huidige Jules Ottenstadion. De extra plaatsen bieden ook extra mogelijkheden en die willen de Buffalo’s ten volle benutten in samenwerking met de Arteveldehogeschool.

Win-winsituatie
Eén van de opdrachten die studenten van de professionele bachelor Communicatiemanagement tijdens hun opleiding tot een goed einde moeten brengen, is een communicatieonderzoek en bijbehorend advies voor een externe opdrachtgever. Dat klonk KAA Gent alvast als muziek in de oren. Commercieel directeur Patrick Lips vertelt: “Voor een club als KAA Gent is de supporter van het grootste belang en we hechten speciaal belang aan de jonge supporters. Het Buffalo Kids duoticket is daar een voorbeeld van: voor 10 euro kunnen jongeren onder de 12 jaar met twee (= 1 kind + 1 volwassene) naar een wedstrijd. Maar nu willen we de leeftijdsgroepen vanaf 15 jaar ook nader bekijken. Als we de betrokkenheid van de jonge supporter kunnen vergroten, winnen zowel de Buffalo’s als de supporter daarbij. Door de handen in elkaar te slaan met de Arteveldehogeschool geven we Gentse studenten bovendien de kans om aan een levensecht project te werken.”

Representatief
Voor de Arteveldehogeschool kadert dit onderzoeks- en adviesproject in een vernieuwing van de inhoudelijke aanpak van de opleiding Communicatiemanagement. “We integreren permanent de ontwikkelingen uit het werkveld in ons curriculum. Dit jaar hebben we wel enkele heel ingrijpende veranderingen doorgevoerd. De evolutie van online media maakt daar uiteraard deel van uit. Online en sociale media worden niet apart bekeken, maar als een consistent deel van een breder plan. “ aldus opleidingscoördinator Esther van Tilburg. Bij de zoektocht naar een externe opdrachtgever is de Arteveldehogeschool redelijk snel bij KAA Gent beland. “We zijn al volop bezig met online media” stelt Patrick Lips. “Maar wat ons vooral aantrok in de aanpak van de Arteveldehogeschool is de integratie van verschillende kanalen en mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. Zo zullen we offline, online en sociale media verweven tot één geheel.”

Concreet gaan tijdens de maand november een honderdtal tweedejaarsstudenten op pad in het Gentse en in het stadion om zo’n 1.200 supporters te bevragen. Dat gebeurt zowel tijdens de thuiswedstrijd van KAA Gent op zondag 27 november als op een aantal weekdagen daarvoor en daarna. Daarbij gaan de studenten zowel op zoek naar een representatief aantal potentiële (vooral jongere) supporters als naar voldoende occasionele én actieve supporters. Ze peilen naar het supportersgedrag, het fanprofiel, het bestedingsgedrag en de houding tegenover voetbal in het algemeen en KAA Gent in het bijzonder.

Medewerking is belangrijk
“Dat klinkt als een hele mondvol,” aldus nog Patrick Lips, “maar onze supporters mogen op hun twee oren slapen: de vragen beantwoorden neemt niet te veel tijd in beslag. Maar het levert wel heel waardevolle informatie op voor de Buffalo’s. We hopen dan ook dat voetballiefhebbers massaal hun medewerking verlenen aan dit onderzoek.”

De onderzoeksresultaten vormen vervolgens de basis voor een nieuwe communicatiestrategie voor de club. Die wordt door derdejaarsstudenten van de opleiding Communicatiemanagement uitgewerkt in de maanden februari en maart. “Dergelijk onderzoek gebeurt amper in België. We kijken er al naar uit om de resultaten van het onderzoek en vooral ook de nieuwe strategie met een geïntegreerde aanpak voor te stellen. De opening van het Arteveldestadion leek ons, als Arteveldehogeschool, alvast een perfect moment om de banden met de Buffalosupporter aan te halen,”  besluit Esther van Tilburg.

Labels: ,

De Vlaamse laurier gaat voor Europese erkenning


Na de Gentse azalea gaat nu ook de Vlaamse laurier voor een Europese erkenning als streekproduct (Beschermde Geografische Aanduiding). De Vlaamse lauriervereniging overhandigt vandaag haar dossier aan het kabinet van Kris Peeters, die het doorgeeft aan haar administratie voor verdere opvolging. De Vlaamse laurier komt in aanmerking voor het Europese label van de Beschermde Geografische aanduiding (BGA). Een streekproduct met een BGA heeft faam die gelinkt is aan een bepaalde streek.

Het grote voordeel van een Europees label is dat het erkenning en bescherming biedt aan de producenten. De bescherming bestaat erin dat de producenten een intellectueel eigendomsrecht verwerven over hun product. De erkenning biedt ook commerciële voordelen. Ook de consumenten hebben voordelen bij Europees beschermde producten. Zij krijgen de garantie van kwaliteit en oorsprong.

Het indienen van een Europees dossier is een zware opdracht. Vorig jaar nam de Vlaamse lauriervereniging het initiatief om voor een Europese erkenning te gaan. Onder begeleiding van het Departement landbouw en het Steunpunt Streekproducten werd het dossier opgemaakt. Het dossier kan nu worden ingediend bij de Vlaamse overheid. Het Departement Landbouw en Visserij zorgt voor de verdere afhandeling op Belgische niveau, nadien volgt een indiening bij Europa via het Kabinet Peeters.

De Vlaamse laurier is de verkoopklare laurier (Laurus nobilis en zijn cultivars), resultaat van een zorgvuldig uitgevoerde teelt van minimum vijf jaar. Een symmetrische vormsnoei garandeert een kwalitatief hoogstaande gevulde plant verkrijgbaar in diverse vormen (bolvorm, bol op stam, piramide, piramide op stam, zuil en bijzondere vormen zoals spiralen; leivormen en gevlochten stammen). De teelt van Vlaamse laurier vergt bijzonder veel kennis en kunde. Vergelijken we de teeltwijze van de Vlaamse laurier met die van zuiderse landen, dan valt in de eerste plaats op dat de Vlaamse laurier wordt gestekt en niet gezaaid. Op deze wijze ontstaan nakomelingen die klonen genoemd worden en hetzelfde genotype en fenotype bezitten. Ze zijn met andere woorden identiek. Bij de teelt van de Vlaamse laurier gaat veel aandacht naar de snoei ten einde een mooi gevulde en symmetrische plant te krijgen.

Het teeltgebied van de Vlaamse laurier behelst het aaneengesloten gebied van de bestuurlijke arrondissementen Brugge, Eeklo, Gent, Roeselare en Tielt. Het gebied kent een lange traditie van laurierteelt. Reeds in het “Cruydeboeck” van Rembert Dodoens uit 1554 duikt de streek op als uiterst geschikt voor de teelt van laurier: “Die Laurus boomen groeyen overvloedich in Spaengien/ ende in dyerghelijcke heete landen. In dese Neerlanden wordt hy in die hoven gheplant ende met neersticheyt tswinters van die coude bewaert/ uutghenomen in Zeelant/ ende ontrent den Zee cant daert souten gront es/ want daer groeyet hy seer wel/ ende en sterft tswinters niet/ ghelijck hy doet daer den grondt suet es.”
 
De traditie zette zich voort. In de Revue de ‘l’horticole Belge et Etrangère’ nr 12 van 1886 lezen we : “C’est par de centaines de mille que dans le monde horticole, surtout en Belgique, à Gand et à Bruges, l’on élève les Laurus nobilis de si modeste origine”.

Vóór de Eerste Wereldoorlog waren er een honderdtal siertelers die de Vlaamse laurier als hoofdcultuur hadden. Het aantal bedrijven dat laurier teelt is over de jaren heen gestaag gedaald. Vandaag zijn er nog een vijftiental bedrijven met laurier als belangrijke teelt. Via een elftal lauriertelers die deelnemen, komen actueel een 100.000 laurieren jaarlijks in aanmerking om als “Vlaamse laurier” aangeboden te worden.

De Vlaamse laurier is lang niet alleen bestemd voor de binnenlandse markt. Al in 1959 bedroeg de exportwaarde van laurier 520 miljoen BEF om in 1973 te pieken naar 2 miljard BEF. Vandaag wordt 90% van de Vlaamse laurieren geëxporteerd, voornl. naar EU-landen. Ze zijn verder gegeerd in Rusland en ook de landen uit het Midden-Oosten tonen een toenemende belangstelling voor de Vlaamse laurier. De Vlaamse laurier is het paradepaardje van de plantenverhuur. Ook hier geldt dat er grote interesse bestaat in het buitenland. De Vlaamse laurier duikt overal in Europa op op grote feestelijkheden zoals modeshows, grootste huwelijken tot en met het WK voetbal.

Elf lauriertelers zijn lid van de Vlaamse lauriervereniging.

Johan Verhelst, Sijsele-Damme, tel 050/36.36.22
André Devisch, Jabbeke, tel 050/81.17.43
Geert Devriese, Wingene, tel 051/65.54.30
Luc Dierick, Oostakker-Gent, tel 09/251.14.43
Peter Goossens, Wachtebeke, tel 0495/30.10.53
Piet Mertens, Oostkamp,tel 050/84.01.39
Geert Platteeuw, Lichtervelde, tel 051/72.59.23
Dominique Schrauwen, Ruddervoorde-Oostkamp, tel 050/28.17.76
Guido Steenhuyse, Maldegem, tel 050/71.74.27
Johan Van Hollebeke, Sijsele-Damme, tel 050/35.13.22
Dries Naeyaert, Ruddervoorde

Labels:

Brandweer Gent leidt brandpreventieadviseurs opOp initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom wordt er bij de brandweer een aantal mensen specifiek opgeleid om brandveiligheidsadvies te geven over particuliere woningen. Binnen de operationele prézone ‘Centrum Oost-Vlaanderen’, waar Brandweer Gent deel van uitmaakt, zijn er nu al drie mensen opgeleid en binnenkort worden dat er acht. In een eerste fase richten deze brandpreventieadviseurs zich op groepen, om op korte tijd zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Verenigingen en groepen kunnen een gratis infosessie aanvragen via het e-mail brandveiligthuis@brandweerzonecentrum.

De Gentse brandweer is de laatste jaren uitgegroeid tot een moderne organisatie, die beschikt over goed functionerend materieel en professioneel opgeleide brandweermannen. Dit vertaalt zich in kortere reactietijden, snellere interventietijden, betere werkmethodes en een efficiëntere brandbestrijding in het algemeen. Helaas is een hoog niveau van brandbestrijding niet voldoende om het aantal slachtoffers bij brand te verminderen, zoals blijkt uit statistieken in de ons omringende landen. Om het aantal slachtoffers bij brand te verminderen, moet er naast de repressieve aanpak (blussen) ook aandacht worden besteed aan alles wat er vóór een mogelijk incident gebeurt. De brandweer realiseert deze preventie-opdracht traditioneel op het niveau van de publiek toegankelijke inrichtingen (bijvoorbeeld horecazaken), bij allerhande grote manifestaties en evenementen, en door advies te verstrekken bij grote bouwprojecten.

Naar analogie van de technopreventieve adviseurs van de politie, die advies geven over inbraakpreventie, geven brandpreventieadviseurs nu ook brandveiligheidsadvies voor de mensen thuis. De bedoeling is de mensen te sensibiliseren en de zelfredzaamheid te stimuleren, zodat zij zich enerzijds bewust worden van mogelijk brandgevaar, maar zij anderzijds ook weten hoe een brandend gebouw snel en veilig te verlaten, hoe een beginnend brandje te blussen, enz.

De operationele prézone Centrum Oost-Vlaanderen verenigt acht brandweerkorpsen, die samen instaan voor de bescherming van niet minder dan achttien gemeenten. In deze grote zone is het voorlopig niet haalbaar om huisbezoeken af te leggen, maar voor het verzorgen van infosessies voor verenigingen en groepen staan de brandpreventieadviseurs wel al paraat. Zo’n infosessie is gratis en kan plaatsvinden in de hoofdkazerne van de brandweer of bij de vereniging zelf. Wie een infosessie over brandpreventie wil aanvragen, kan terecht op het e-mailadres brandveiligthuis@brandweerzonecentrum.be.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...