8 juli 2010

Samen werken aan een groene Gentse Haven

De Gentse haven zal er in de toekomst heel wat groener uitzien, dit werd op woensdag 7 juli vastgelegd door de ondertekening van twee akkoorden in aanwezigheid van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, de Gentse Havenschepen Christophe Peeters en de gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Denys. Enerzijds engageren landbouwers, bedrijven en bewoners van de Gentse kanaalzone zich voor de realisatie van buffergroen door de ondertekening van het ECO² charter. Maar ook de overheid spant zich in voor een groene kanaalzone met het convenant Groen Raamwerk.

Het ECO² project is een primeur voor Vlaanderen. In de koppelingsgebieden van de Gentse Kanaalzone, overgangszones tussen woon- en industriezone, wordt op korte termijn buffering gerealiseerd. Dit komt tot stand via een samenwerkingsverband tussen bedrijven, landbouwers en bewoners van de Gentse Kanaalzone. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt het samenwerkingsverband uit.

Achttien lokale landbouwers engageerden zich om op en langs hun perceelsranden 7000 m bomenrijen, houtkanten en heggen aan te planten en te onderhouden. Deze worden gerealiseerd in de landbouwgebieden rond de kernen van Desteldonk, Rieme en Doornzele. In ruil voor deze landschapsbouw ontvangen ze een billijke vergoeding bestaande uit overheidsgeld en private financiering. Voor de private financiering mikt het project ECO² op bijdragen van de bedrijven van de Gentse Haven.

De bewoners zijn betrokken bij de campagne Buffer Boom(t) die de fondsenwerving ondersteunt. 21 bedrijven hebben samen 87.500 euro verzameld. Op deze manier worden aanplant en onderhoud van de bomenrijen, houtkanten en heggen gegarandeerd. Deze bijdrage is zowel een financiële als een psychologische appreciatie voor de landbouwers van de kanaalzone. Alle partijen dragen een stuk verantwoordelijkheid voor de realisatie van de buffering tussen woon- en industriezone. In het najaar zullen de eerste bomenrijen worden aangeplant. Link: www.ecokwadraat.be/gentsekanaalzone

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...