1 juli 2010

OCMW Gent bekroond met ESF kwaliteitslabel

LDC Muide OCMW voorzitter Geert Versnick kreeg woensdag 30 juni een officieel kwaliteitslabel uit handen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit kwaliteitslabel kwam er na een audit uitgevoerd door het ESF agentschap Vlaanderen. OCMW voorzitter Geert Versnick: "Dit is vooral een dikke pluim voor alle medewerkers die zich dagdagelijks inzetten om de burger maximaal te helpen. Het bewijst dat we onszelf durven evalueren en continue naar verbetering streven.” Het resultaat wordt door deze audit beloond met een kwaliteitslabel dat drie jaar lang kan gebruikt worden om subsidies te verkrijgen. ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro ter beschikking aan verschillende organisaties. Het behalen van een kwaliteitslabel is een voorwaarde om subsidies te kunnen aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds.

Wie als organisatie een aanvraag wil doen voor het behalen van een kwaliteitslabel, moet daarvoor een project indienen bij het ESF. Van zodra een project geselecteerd is, komt de organisatie in een opvolgingsystematiek terecht dat toelaat om door te groeien naar het ESF kwaliteitslabel. Met dit label wil het ESF Agentschap er over waken dat elke organisatie die subsidies ontvangt een minimale kwaliteit garandeert en continu werk maakt van verbetering. Om het ESF kwaliteitslabel te behalen, is een audit noodzakelijk. Het EFQM Excellence Model van de European Foundation for Quality Management (EFQM) is één van de meest gebruikte kwaliteitsmodellen. Het model gaat uit van het basisprincipe dat we resultaten met betrekking tot de klanten, de medewerkers, de samenleving en de sleutelprestaties bereiken door leiderschap, dat het beleid en de strategie, de mensen, de partners en de middelen en de processen stuwt. Leren leren is daarbij de eerste voorwaarde. Het model biedt de organisatie de kans om de eigen positie en het imago onder de loep te nemen.

In november 2006 kreeg het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) een eerste keer het kwaliteitslabel van ESF. Om dit te kunnen behouden werd in 2009 een nieuw dossier samengesteld door het OTC, samen met de Psychologische Dienst en de Emancipatorische Projecten van het OCMW. “Het uitwerken van een dossier om een kwaliteitslabel te behalen is geen eenvoudige klus” zegt Guido De Baere, diensthoofd van het OTC, “je moet bewijzen dat je als organisatie zo’n label waard bent. Aan het label op zich is niet direct een subsidie verbonden. “Het is geen prijs in de vorm van een som geld die we nu krijgen, maar we hebben onszelf in vraag gesteld als dienstverlenende organisatie en slaagden met succes” zegt Luc Kupers, secretaris van het Gentse OCMW. “Het label is het resultaat van de professionele inzet van al onze 1.800 medewerkers uit diensten zoals Human Recources, de Sociale Dienst en de ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen expertise bijgedragen hebben aan dit resultaat”.

Het kwaliteitslabel kan beschouwd worden als een toegangsticket voor het indienen van subsidiedossiers bij ESF. Zo kon het OCMW dankzij dit label starten met het project ‘Nieuwe Kansen’. Dit project kreeg vorm bij de Psychologische Dienst van het OCMW en wil een methodiek ontwikkelen om mensen psychologisch beter te begeleiden zodat ze sneller kunnen geïntegreerd worden naar de arbeidsmarkt. Samen met 177 andere non-profit organisaties staat Gent nu op de lijst van kwaliteitsvolle bedrijven in Vlaanderen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...