30 juni 2011

Bedrijven blijven matig scoren op talentmanagement

Geen nieuws is lang niet altijd goed nieuws. Volgens de Talent-O-Meter van Acerta i.s.m. iNostix is er in twee jaar tijd weinig veranderd op het vlak van investering en opvolging van talent. Uit de laatste Talent-O-Meter waarbij het effect op het engagement in kaart werd gebracht, blijkt dan ook dat meer dan 77 % van de 2.000 geënquêteerde medewerkers wel bereid is zijn collega’s te helpen, maar slechts 58% bereid is extra inspanningen te leveren voor de organisatie. En dat terwijl alle bedrijven zoeken naar personeel dat bereid is de ‘extra mile’ te presteren. Een 3,31 op 10 voor het investeren in talent, een 3,12 voor de opvolging ervan, een 4,83 op ontwikkelingsgericht leiderschap en een globaal cijfer van 5,86 op 10 voor het talentmanagement: met deze bedroevende cijfers moet het bedrijfsleven zich tevreden stellen. Paul De Schepper, HR Consulting Manager bij Acerta Consult geeft tekst en uitleg: “Onze Talent-O-Meter peilt al twee jaar en vier edities lang bij meer dan 2.000 werknemers uit alle sectoren naar de stand van zaken bij bedrijven op het vlak van talentmanagement. Deze cijfers – die bij de aanvang van onze peilingen in 2009 reeds aan de lage kant waren- zijn in twee jaar tijd nauwelijks veranderd. Integendeel, we constateren zelfs dat de cijfers mbt het engagement van de medewerkers lichtjes dalen in vergelijking met vorige edities. Het gevolg hiervan is een dalende retentie- en aantrekkingskracht van de bedrijven. Werknemers zijn dan ook minder geneigd om hun werkgever aan te bevelen.”

Bij de nieuwe versie van de Talent-O-Meter (uitgevoerd in mei 2011) werden de respondenten ook gepolst naar hun bereidheid om extra inspanningen te doen voor het bedrijf waar ze werken. De Schepper: “The Extra Mile – een rechtstreeks gevolg van engagement - wordt stilaan een begrip in de bedrijfswereld. Hoe schaarser talent wordt en hoe beperkter de middelen, des te belangrijker wordt het om op spontane extra inspanningen en betrokkenheid van je medewerkers te kunnen rekenen, maar ook die resultaten vallen tegen.” 81,2% van de ondervraagden is het er wel mee eens om overuren te maken als een belangrijke opdracht die tot de functie behoort moet afgerond moet worden. 77.3 % is wel spontaan bereid het werk van collega’s die ziek zijn over te nemen. Slechts 56,8% zou de organisatie verdedigen, als anderen het bekritiseren” en amper 58,5%) zal zich vrijwillig aanbieden om dingen te doen die formeel niet vereist worden door de functie.

Paul De Schepper: “De Talent-O-Meter toonde al eerder het verband aan tussen de betrokkenheid en het engagement van de werknemers en de inspanningen op het vlak van Talent Management door de bedrijven. We zien ook dat daar waar de HR-afdeling instrumenten ter beschikking stelt om het talent van de medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen, en de leidinggevenden over coachende vaardigheden beschikken, het engagement stijgt. Als vandaag bedrijven klagen over de schaarste aan talent op het feit dat gewoon je werk doen niet langer goed genoeg is, dan moet men bereid zijn de investeringen in talentmanagement op een doeltreffende manier op te drijven. Nu blijkt immers dat in twee jaar tijd en ondanks de permanente aandacht voor dit thema in ‘the war for talent’” die investeringen nog te weinig merkbaar zijn in de praktijk.

Labels: , , , ,

29 juni 2011

Oost-Vlaamse ondernemers verkiezen twee ambassadeurs.

Sinds 2007 organiseert Voka Oost-Vlaanderen de verkiezing van regionale Ambassadeurs. Opzet van het initiatief is: uitstraling bieden aan kmo’s met een voorbeeldfunctie in de streek en tegelijk de dynamiek van een regio beklemtonen. Dit jaar worden voor het eerst regionale Ambassadeurs verkozen in vijf Oost-Vlaamse regio’s (Vlaamse Ardennen, Meetjesland-Leiestreek, Dendermonde, Gent, Aalst) én in Gent-Zeehaven. Aan de verkiezing van een Voka regio Ambassadeur gaat een hele procedure vooraf. In een eerste fase onderzoekt Deloitte Fiduciaire alle bedrijven in de regio op hun financiële prestaties. Vervolgens analyseert het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen het innovatieparcours van de best gerangschikte bedrijven. Innovatie is voor Voka immers een strategisch actieterrein en tevens het thema voor de verkiezing van de Ambassadeurs 2011. Een deskundige jury reduceert de shortlist tenslotte tot drie genomineerden onder wie de uiteindelijke Ambassadeur wordt verkozen door een publiek van collega-bedrijfsleiders. Voor de regio Gent haalde Trevi het van Claerhout Computer Engineering en Polytechnisch Bedrijf Compactuna. De laureaten voor Gent-Zeehaven, naast PVS Chemicals, waren Anglo Belgian Corporation en Taminco. De winnaars ontvingen een bronzen beeld van Myriam Lelieur.

Managing director Dirk Declerck van PVS Chemicals Belgium was bijzonder opgetogen met de overtuigende uitslag in de verkiezing van de Voka regio Ambassadeur Gent-Zeehaven. “Dit is werkelijk een heel mooie erkenning voor de inspanningen die ons hele team levert om de klanten een degelijke kwaliteit en een goedeservice te bieden”, reageerde hij na afloop van de stemming. “Ons Amerikaans moederbedrijf hebben we al op de hoogte gebracht en ook daar werd de verkiezing naar waarde geschat.” PVS Chemicals produceert chemicaliën, o.m. voor fabrikanten van chips of printplaten die belangrijke onderdelen vormen voor consumentenproducten zoals gsm’s, laptops en televisie flatscreens. Jaarlijks wordt zowat 164.000 ton aan chemicaliën geproduceerd, gebaseerd op zwavel. De aanvoer van zwavel vanuit raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam, gebeurt voor 50% via schip en 50% via vrachtwagen. De producten van PVS Chemicals vinden hun weg naar uiteenlopende toepassingen in de petrochemie, de voedingsindustrie, (antioxidanten), de farmaceutische nijverheid, de automobielindustrie (batterijen) en afvalwaterbehandeling. PVS Chemicals Belgium draait een omzet van 25 mio €.

Trevi biedt milieu advies en -technologie aan bedrijven, waarbij zij gaan voor een totaalbenadering met zowel oplossingen voor water, lucht, bodem en energie problemen. Met 82 medewerkers werken zij niet alleen als consultant voor derden, maar doen voornamelijk het werk op het terrein, van de bouw van een installatie tot en met de exploitatie ervan. Bovendien investeren ze sterk in onderzoek, via pilootinstallaties die ze zelf bouwen. Een mooi voorbeeld van hun realisaties is de waterzuivering van de luchthaven van Zaventem. Na een uitgebreide onderzoeksfase bouwde Trevi de volledige waterzuivering in eigen beheer. Ook de exploitatie van de zuivering werd, na een Europese aanbesteding, aan Trevi toegewezen. Een recente activiteit is de productie van energie via vergistingsinstallaties. Deze worden gebouwd op de terreinen van bedrijven of landbouwers zelf. Tegen eind 2012 zullen zij voldoende elektriciteit leveren voor zo’n 18.000 gezinnen. Het restmateriaal dat overblijft na vergisting, digestaat, wordt op zijn beurt verwerkt tot meststoffen. Trevi bezit een Europees patent op de technologie van deze installaties, die zij zelf hebben ontwikkeld. Dit is een succesvolle samenwerking met Biogastec, ook in Gentbrugge. Stefaan Deboosere, mede oprichter van Trevi, is terecht trots op de dubbele erkenning: “De selecties waren zeer ernstig, op basis van financiële resultaten en innovatiegerichtheid. Op de avond zelf waren de presentatie en de manier waarop we ons bedrijf naar voor hebben gebracht, vast doorslaggevend. Omdat we nu voor een tweede keer werden verkozen tot Regio Ambassadeur Gent, voelen wij ons een goede kandidaat voor het Oost-Vlaamse Ambassadeurschap.”

Labels: , , , , , , ,

28 juni 2011

Gratis computer en internet voor kansarme gezinnen

recupPCVoor mensen in armoede zijn er dus verschillende drempels om de computer en het internet te gebruiken. Doordat steeds meer aspecten in onze maatschappij gedigitaliseerd worden, krijgt die groep het echter steeds moeilijker. Om zoveel mogelijk digitale drempels weg te werken, ging op dinsdag 28 juni het project ‘Recup pc’ van start. Dit is een initiatief van Digipolis, OCMW Gent, Oikonde vzw en de Telenet Foundation dat van start ging in de Kringwinkel Ateljee aan de Vlaamsekaai. Daarbij krijgen 25 kansarme gezinnen niet alleen gratis een computer, maar ook internet, een opleiding en technische ondersteuning bij problemen.

De digitale kloof is een complex sociaal-cultureel fenomeen. Het wordt opgedeeld in twee graden. De eerste graad betreft de toegang tot multimedia. Dat betekent het materiële bezit van en/of democratische toegang tot een computer, softwaretoepassingen en internet. Infrastructuur alleen is echter niet voldoende om met multimedia aan de slag te kunnen gaab. De tweede graad is de mogelijkheid om te kunnen ‘omgaan’ met multimedia. Die vaardigheden zijn vaak minder aanwezig bij mensen in armoede. Dat heeft te maken met het gebrek aan een stimulerende omgeving door een laag opleidings- en tewerkstellingsniveau.

De 25 gezinnen krijgen niet alleen een computer, maar een totaalpakket dat hen in staat moet stellen om effectief kennis te maken met de digitale wereld. Het gratis totaalpakket omvat:
- Een recup computer (een goedgekeurde tweedehandscomputer van de Stad Gent)
- Internet voor 6 maanden en na positieve evaluatie, nogmaals 6 maanden
- Software
- Installatie van de computer met 1 uur uitleg
- Initiatiecursus computer en internet
- Ondersteuning bij problemen
- Telefonische opvolging
- Informatie over opleidingsmogelijkheden

Recup pc is een samenwerkingsproject van Digipolis-Digitaal.Talent@Gent, OCMW Gent, Oikonde vzw en Telenet Foundation. Digipolis staat in voor de algemene projectleiding en de gratis computers die aan de kansarme gezinnen worden aangeboden. In eerste instantie zal het OCMW Gent 25 kansarme gezinnen selecteren op basis van specifieke criteria. Zo moeten de gezinnen een opleiding willen volgen en dient het te gaan om een aantal gezinnen met kinderen.

Oikonde vzw zal de computer bij de geselecteerde gezinnen thuis installeren. Vaak vormt immers de installatie van de hardware een drempel voor mensen in armoede en is dit een van de redenen om de stap naar de digitale wereld niet te zetten. Door de computer voor hen te installeren en daarenboven uitleg te verschaffen wordt die drempel gereduceerd. Oikonde zal bovendien alle computers uitrusten met een office pakket en zal zorgen voor de nodige opleiding van de gezinnen. Zo krijgen ze lessen over het gebruik van een computer en leren ze het internet ontdekken. Hebben de gezinnen nadien nog problemen dan kunnen ze steeds bij de vzw terecht voor vragen.

Cruciaal in dit project is de toegang tot het internet. Het kunnen opzoeken van informatie zoals werk zoeken, informatie opzoeken voor het huiswerk van de kinderen of huizen zoeken is erg belangrijk voor het stimuleren van de zelfredzaamheid en de sociale inclusie van mensen in armoede. Telenet Foundation, die sociale projecten die digitale inclusie bevorderen steunt, biedt de 25 kansarme gezinnen gratis internet aan voor 6 maanden. Na een positieve tussentijdse evaluatie zal het gratis internet met 6 maanden verlengd worden. Het projectteam blijft de gezinnen opvolgen en draait onder andere ook een documentaire over hun ervaringen. Tijdens een groot evenement op het einde van het project, in augustus – september 2012, worden de bevindingen en de documentaire voor het eerst gepresenteerd aan alle gezinnen en geïnteresseerden.

Labels: , , , , , ,

26 juni 2011

Gent controleert nieuwe EU burgers op valse papieren

Na drugs- en wapenhandel zijn mensenhandel en mensensmokkel de derde belangrijkste criminele activiteiten in de wereld. Ondanks de vele inspanningen van verschillende landen, waaronder België, is de exponentiële groei bijna niet te stoppen. Elk jaar worden duizenden mensen, vooral vrouwen en kinderen, het slachtoffer van mensenhandel. Zo nam Gent in 2001 he initiatief om een Cel Schijnhuwelijken binnen de Dienst Burgerzaken op te richten. De stad Gent nam tevens verschillende maatregelen om loense praktijken van malafide personen die de wetgeving of vastgelegde regels proberen te omzeilen tegen te gaan. Ondertussen duiken steeds meer documenten, identiteitsbewijzen en aktes op waarvan de authenticiteit vragen oproepen. In het kader van de strijd tegen de schijnhuwelijken werd de Stad Gent steeds vaker geconfronteerd werd met een toenemend aantal pogingen van personen met een vreemde nationaliteit die zich in een precaire verblijfssituatie bevonden om via een huwelijk hun verblijfssituatie te regulariseren. Voor de aanpak van deze problematiek van de geregelde huwelijken en mogelijke schijnhuwelijken, wordt steeds nauw samengewerkt de met politie, Meprosch en het parket. Alle informatie en vaststellingen worden gecommuniceerd aan het parket waar een eerste substituut procureur des Konings werd aangeduid als aanspreekpunt.

Ook bij de aanmelding van de nieuwe EU-burgers aan de loketten worden documenten, aktes en verblijfspapieren aangeboden waarvan de herkomst en echtheid vragen oproepen. Dit samen met het vermoeden van malafide praktijken waar nieuwkomers soms zelf het slachtoffer van worden, noopten de Stad Gent tot een onderhoud met de procureur des Konings. Analoog met de aanpak en de samenwerking tussen de Stad Gent en het parket voor de schijnhuwelijken, heeft de procureur des Konings thans ook voor de valsheden en fraude in identiteits- en verblijfsdocumenten in het kader van mensenhandel van nieuwe EU-burgers, binnen zijn parket een eerste substituut aangeduid die deze problematiek specifiek zal behandelen. Die eerste substituut procureur des Konings zal als aanspreekpunt fungeren voor alle dossiers en alle problemen of informatie in verband met het plegen van valsheden of fraude in identiteits- en verblijfsdocumenten van nieuwe EU-burgers bij de procedures tot het bekomen of behouden van verblijfsvergunningen.

De bezorgdheid van het Gentste bestuur is terecht: de voorbije vijftien jaar werden in Schengenlanden 341.956 blanco identiteitspapieren ontvreemd. Dat gaat van blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers tot rijbewijzen. De internationale media-aandacht voor België kwam er nadat de Afghaanse verzetsleider Massoed werd vermoord. De daders maakten gebruik van Belgische blanco paspoorten. Duizenden blanco paspoorten werden gestolen uit gemeentehuizen en ambassades. Criminelen van het meest diverse allooi vulden die vervolgens in en gebruikten ze naar eigen goeddunken. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) reageerde: "De procedure werd ondertussen aangescherpt. Identiteitskaarten en paspoorten worden geprint op één centrale plaats. Van daaruit worden ze verstuurd naar de verschillende gemeentes, met alle gegevens dus al ingevuld, wat bijgevolg een serieuze verbetering van de veiligheid betekent". Met het CDBV-D heeft België een eigen dienst, vijf man sterk, om identiteitsdocumenten te controleren. In 2009 werden ongeveer 12.000 documenten gecontroleerd, ongeveer een vierde daarvan waren vervalsingen. Die cijfers kwamen overeen met die van 2008. Valse papieren zijn te koop: van 25 euro tot 5.000 euro. Volledig nagemaakte papieren kosten het minste geld. Als er originele documenten aan te pas komen, gaat de prijs snel de hoogte in. "Valse identiteitsbewijzen worden voor werkelijk alle criminele activiteiten gebruikt, van illegale immigratie tot drugs- en mensenhandel", weet staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies. "Het gaat om een grootschalig internationaal probleem. Ook in België circuleren er heel wat valse documenten”.

Labels: , ,

25 juni 2011

Beleef de geschiedenis van een stadspaleis in Gent

D'Haene 20Twee statige dames zullen de komende weken hun opwachting maken in het Gentse stadsbeeld. Gravin Colette Thérèse de la Villette en gravin Sabine Jacqueline Josephe de Ghellinck nodigen iedereen vanop de achterkant van tien bussen van De Lijn uit om tijdens de Gentse Feesten een bezoek te brengen aan hun stadspaleis, Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat 55. En dit om de aandacht te vestigen op het feit dat tijdens de Gentse Feesten de Dienst Monumentenzorg de deuren van het prestigieuze Hotel d’Hane Steenhuyse opent voor een groot publiek. De dienst vergast het publiek op theater, een kinderactiviteit, lezingen en begeleide wandelingen in dit prachtige stadspaleis. De zoektocht voor kinderen wordt voor het eerst georganiseerd. Terwijl de ouders een gidsbeurt langs de statige ruimtes van Hotel d’Hane Steenhuyse krijgen, ontdekken de kinderen een heel ander – wat mysterieus - deel van het stadspaleis. Achteraf krijgen ze een leuk aandenken.

Theater in Hotel d’Hane Steenhuyse

Verhalen van zijde en stro. Beleef de geschiedenis van het adellijke Hotel d’Hane Steenhuyse. Tijdens de Gentse Feesten ontpoppen medewerkers van diverse stadsdiensten en al even enthousiaste vrijwilligers zich als rasechte dames en heren van stand, uiteraard met bijbehorend personeel. Deze verhalen van ‘Upstairs, Downstairs’ moet u gewoon meemaken.

De generaelen staet van een goede famielde in Gent. Het publiek beleeft enkele scènes uit het leven van graaf en gravin d’Hane en het personeel in 1808. Graaf Jean Baptiste d’Hane de Steenhuyse was de beroemdste d’Hane. Hij was onder meer de gastheer van de tsaar van Rusland en van Louis XVIII, de Franse koning die op de vlucht was voor Napoleon. Die dag in 1808 is helaas niet de ‘beste dag’ van de grafelijke familie. Tijdstip: 10.30 uur stipt. Duur: 2 uur. Maximaal 15 personen.

Kunst ten huize van Valérie van Pottelsberghe de la Potterie. Valérie was de kleindochter van Julie d’Hane, de oudste dochter van graaf Jean Baptiste. De gravin was zeer kunstminnend en liep geregeld de venduties af. Die zomerdag in 1888 is een kunstschilder bezig haar te portretteren terwijl de meiden in de keukens de resten van het verlovingsmaal van dochter Lucie opruimen. Tijdstip: 14 uur stipt. Duur: 2 uur. Maximaal 45 personen.

Aan tafel met graaf Pierre Emmanuel d’Hane de Leeuwergem. In deze evocatie maakt het publiek kennis met de adellijke leefgewoonten in 1778. Graaf Pierre Emmanuel was een heer van stand die zijn gasten kon imponeren met de verbouwing en de inrichting van zijn luxueus herenhuis. De wijnkelders van het verbouwde herenhuis waren goed voorzien en in de salons en de eetkamer was het aangenaam vertoeven. Tijdstip: 19.30 uur stipt. Duur: 2 uur. Maximaal 18 personen.
De voorstellingen worden gegeven van zondag 17 tot en met zondag 24 juli.

Een zoektocht voor kinderen in Hotel d’Hane Steenhuyse


Onder de vleugels van Marie Anne Namur, de gouvernante van de kleine Lucie Borluut, zoeken de kinderen naar de speciale vriendjes van Marie en Lucie. Zij leefden verscholen in hoeken en kanten, achter lambriseringen, in kelders, op zolders en op alle plaatsen waar ze iedere bewoner van het huis in het oog konden houden. Wie tussen 6 en 10 jaar is, kan meezoeken naar de kleine vriendjes en luisteren naar de verhalen over graven en gravinnen.

Data: zondag 17 juli, maandag 18 juli, donderdag 21 juli en zaterdag 23 juli
Tijdstip: 15.30 uur. Duur: 1 uur.  Maximaal 10 kinderen per groep. Prijs: gratis.
Reserveren via Gentinfo, 09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.

Lezingen

Maandag 18 juli: Betaalbaar wonen in de stad: het kavelproject te Gent.
In begrijpelijke taal stelt Peter Lacoere het kavelproject van de Stad Gent voor. Dat systeem wil het wonen in de stad betaalbaar houden.

Woensdag 20 juli: Gentse gevels als pamfletten!
Elise Hooft verklaart de architectuur van Jacob Semey (1864-1934), die onder meer op de gevels in de Belfortstraat en de Wolfstraat een eigen visie op de politiek van zijn tijd verwoordde.

Vrijdag 22 juli: Tussen tuinwijk en hoogbouw. Architectuur tussen 1950 en 1975 in Gent.
In de gewezen kazerne aan de Sterre, De Pintelaan 260, Gent
Miguel De Clercq probeert waardering op te wekken voor een nieuwe manier van bouwen die alleen al door het gebruik van andere materialen erg ver af stond van de vertrouwde bakstenen eengezinswoning.

Alle lezingen starten om 10 uur. Duur: 2 uur. De plaatsen zijn beperkt!
Reserveren voor de lezingen via Gentinfo, tel. 09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur. Prijs: gratis.

Rondleidingen in Hotel d’Hane Steenhuyse
Van zondag 17 juli tot en met zondag 24 juli
Tijdstip: 15.30 uur, 16 uur, 16.30 uur, 17 uur. Duur: 1 uur. Prijs: gratis.
Reserveren via Gentinfo, 09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.

Labels: , , , , , , ,

24 juni 2011

Thomas Van der Plaetsen is student van het jaar

Thomas Sinds enkele jaren doet de Stad Gent haar imago van grootste studentenstad in Vlaanderen alle eer aan. Om het studentenoverleg en het academiejaar met een feestelijk tintje te eindigen wordt in 2011 voor de achtste keer door het Gentse stadsbestuur een student van het jaar geselecteerd. De leden van het studentenoverleg, StuGent, nomineerden vier kandidaten. De keuze van het Gentse stadsbestuur viel op Thomas Van der Plaetsen, niet alleen vanwege zijn puike sportprestaties, maar ook omwille van de manier waarop hij zijn sportcarrière succesvol combineert met zijn opleiding Toegepaste Informatica. Thomas Van der Plaetsen volgt de opleiding Bachelor Toegepaste Informatica aan het Departement Bedrijfsinformatie van de Hogeschool Gent. Hij wordt voorgedragen door de opleiding Toegepaste Informatica. De reden hiervoor is niet alleen zijn puike sportprestaties met dit jaar een vijfde plaats op het Europees kampioenschap Atletiek en een Belgisch record, maar ook de manier waarop hij zijn sportcarrière succesvol weet te combineren met zijn opleiding Toegepaste Informatica. Door Thomas Van der Plaetsen in de bloemetjes te zetten, wil de Stad Gent een krachtig signaal geven aan alle studenten: Thomas bewijst dat flexibel studeren ook in de praktijk werkt.

Zo was Thomas reeds negen maal Nationaal kampioen Hoogspringen en meerkamp. In 2009 werd hij Europees kampioen Junioren (U20), haalde hij de beste wereldjaarprestatie Junioren en behaalde hij het Belgisch record Junioren Tienkamp. In 2011 werd hij Belgisch kampioen zevenkamp en behaalde hij twee maal het Nationaal record zevenkamp, evenals het Europees leeftijdsrecord zevenkamp (jongste persoon over de 6.000 punten wat meteen een nieuw Belgisch record is). Die schitterende atletiekcarrière combineert Thomas zonder moeilijkheden met zijn opleiding ‘Bachelor Toegepaste Informatica’. Dankzij de individuele onderwijs- en examenmaatregelen die hem worden toegekend, kan hij voldoende tijd vrijmaken om te trainen en aan wedstrijden deel te nemen en kan hij op trainingstage naar het buitenland en dat terwijl het studeren gewoon verder gaat. Een individuele onderwijs- en examenmaatregel is een aanpassing op maat om gelijkheid van kansen voor studenten te waarborgen, zodat ze volwaardig kunnen participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten.

Labels: ,

Klaar voor de 17de Doortocht van Gent ?

doortocht.havenZoals alle Gentenaars zijn de Tour- en Recreatieroeiers van de Gentse RS trots op hun fraaie stad die gegroeid is rond en altijd geleefd heeft met het water. Enkele van de mooiste plekken in Gent liggen dan ook aan een van de rivieren of kanalen die de stad rijk is. Zelf beleven ze enorm veel plezier aan hun wekelijkse roeitraining op Leie, Schelde en andere waterwegen. Dat plezier delen ze graag met roeiers die de pech hebben niet in Gent te wonen. Daarom organiseren ze nu voor de zeventiende keer, laatste zaterdag van juni, de Doortocht van Gent, een toeristische roeitocht op de vele kanalen en rivierarmen die Gent rijk is. Dit jaar vindt de Zeventiende Doortocht van Gent plaats op zaterdag 25 juni. Men verwacht maar liefst 165 roeiers uit binnen- en buitenland die de Gentse wateren met welgeteld 36 vaartuigen onveilig zullen maken.

Iedereen vertrekt tussen 10 en 11 aan het clubhuis van de Gentse RS - Vissersdijk 2, Gent - om via een arm van de Leie langs Malem naar de Coupure te roeien en zo de hoofdarm van de Leie te bereiken. Die brengt hen in het historisch centrum van Gent. De vriendelijke sluiswachters van de Sint-Jorissluis en de Brusselse Poortsluis helpen de roeiers de Visserij en de Muinkschelde op, waarna de boten de Ketelvest indraaien om nog eens door het mooiste stukje van Gent te kunnen varen. Er wordt vervolgens gepauzeerd aan de Oudburg. Rond een uur of twee vertrekt de vloot via de Sint-Jorissluis naar het Handelsdok om door de Tolhuissluis in de Nieuwe Vaart te komen. Na de Elyzeese Velden en nogmaals de Coupure wordt de Leie deze keer stroomopwaarts verkend tot Aan De Bocht. Daar moeten onze gasten hun boten helaas uit het water tillen. Een nutteloos dijkje verhindert er immers de doorgang voor roeiers en kajakkers. Enkele honderden meters verder is iedereen terug aan de GRS. Link: http://www.doorgent.be/

Labels: ,

23 juni 2011

Debat over rol en verantwoordelijkheid van wetenschap

Op 29 mei 2011 bleken rond een aardappelveld in Wetteren twee werelden met elkaar in aanvaring te komen. Aan de oppervlakte leek het om onderzoek naar genetisch gemodificeerde aardappelen te gaan: één wereld bewoog zich voort onder de slogan “Save Our Science”, op de andere karavaan prijkte “Field Liberation Movement”. Maar er was meer aan de hand. Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling stelde vast dat er zich onder die ogenschijnlijk scherpe tegenstelling een gemeenschap-pelijke bekommernis bevond. Wat beide bewegingen immers deelden was een gevoel van verontwaardiging ten aanzien van de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek die hier in het gedrang kwam. Enerzijds luidde het dat vrij onderzoek in het gedrang kwam door de aantasting van het aardappel-experiment en anderzijds werd de verwevenheid tussen bepaald GGO - onderzoek en grote, winstgedreven bedrijven als BASF aangeklaagd als een bedreiging voor diezelfde vrijheid van onderzoek.

Nog geen uur na de actie bleken de wereldbeelden te condenseren in kranten, blogs en open brieven. In ijltempo zagen discursieve coalities het daglicht. De Vlaamse rectoren veroordeelden de actie scherp. Ze eisten respect voor wetenschappelijke experimenten die in een wettelijk kader tot stand zijn gekomen. GGO onderzoekers gingen hun werk inhoudelijk verdedigen tegen diverse punten van kritiek. Nog anderen trokken het debat open naar de relatie tussen wetenschap en samenleving, het nut van flankerend onderzoek over maatschappelijke (neven)effecten, de relatie tussen universiteit en industrie, de aanwezige besluitvormingsmechanismen voor GGO’s, en de vraag wat vrij onderzoek eigenlijk is en of het überhaupt bestaat en mogelijk is.


Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling(CDO) wil, zonder standpunt in te nemen, die vraagstukken een sereen forum bieden en organiseert daarom op 27 juni 2011 een debat met alle betrokken partijen. De vragen die we op tafel leggen, overstijgen het GGO debat en kijken meer naar de maatschappelijke context van onderzoek hieromtrent. De verantwoordelijkheid die onderzoekers willen en kunnen dragen in de hedendaagse maatschappij, de relaties tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappij, onderwijs en onderzoeksprogrammatie, de relaties tussen privé en publiek onderzoek, het al dan niet bestaan van samenwerkingsprotocols, de zin en onzin van patentrecht, … het zijn allemaal thema's die ongetwijfeld de revue zullen passeren. Het publiek wordt uitgenodigd om actief aan het debat deel te nemen.

Programma
19u30: inleiding geschiedenis van bio-tech
20 uur: debat met
·         prof. Godelieve Gheysen, biologe, UGent
·         prof. Erik Swyngedouw, geograaf & bio-ingenieur, University of Manchester
·         Michiel Mathijs, bioloog, onderzoeker, UGent
·         dr. ir. Tom Cox, onderzoeker, NIOO / UA
Moderator is John Vandaele, journalist bij MO*.
Maandag 27 juni 2011 om 19u30 in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Labels: , , , , , ,

Stad Gent dankt Gentse mantelzorgers

Donderdag 23 juni 2011 is het de dag van de mantelzorg, die datum is niet lukraak gekozen. Het is een van de langste dagen van het jaar, de dagen waarin het langst licht is. En dat is symbolisch voor de grote inspanningen van mantelzorgers, dag in dag uit, voor zorgbehoevenden. De Stad Gent en OCMW Gent willen daarom alle mantelzorgers hartelijk danken voor hun vrijwillig en soms heel intensief engagement voor zorgbehoevenden in hun omgeving. Mantelzorgers zorgen niet alleen voor meer kwaliteit in het leven van zorgbehoevende familieleden, vrienden, buren of kennissen. Dankzij hun inzet kunnen mensen die hulp nodig hebben ook langer in de eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Ze moeten ook minder beroep doen op de diensten en de sociale zekerheid. Bovendien draagt mantelzorg bij tot een hechter sociaal weefsel.

Een mantelzorger is iemand die onbetaald en uit liefde zorg draagt voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit zijn omgeving. Heel concreet kan het gaan over iemand die zorg draagt voor zijn partner, over ouders die zorg dragen voor een kind met een beperking, over kinderen die zorgen voor een vader of moeder die ouder wordt en hulp nodig heeft of over een buurman die inspringt in de zorg. Het gaat hierbij om een hele groep mensen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er in Gent 20.000 à 25.000 mensen vrijwillig de zorg opnemen voor anderen. Heel wat mensen die zorgen voor anderen kennen de term mantelzorger nog niet of willen dat etiket niet opgeplakt krijgen. Ze vinden hun engagement doodnormaal en zijn bijgevolg ook niet gekend bij de overheid. Daardoor kunnen ze ook niet correct geïnformeerd worden over mogelijke ondersteuning.

Mantelzorgers ervaren de zoektocht naar informatie als zeer belastend door het grote aanbod aan informatie en diensten. Het is moeilijk om hier een overzicht van te krijgen. Bovendien worden mantelzorgers soms dag en nacht opgeslorpt door de zorg. Ze hebben nauwelijks nog tijd voor zichzelf en zien hun contacten met familie en vrienden afnemen. Mantelzorgers staan dikwijls onder heel wat psychologische druk van de zorgbehoevende en diens familie. Ze willen hun taken goed uitvoeren en leggen de lat hoog voor zichzelf. Het is nochtans belangrijk dat ook zij af en toe eens van hun doorgaans zware taak ontheven worden en van wat vrije tijd kunnen genieten. Daarom loopt er al enige tijd een pilootproject van de Stad Gent en OCMW in de wijken Muide en Gentbrugge. De bedoeling van het project is om de aandacht voor mantelzorgers een plaats te geven in de dienstverlening en de lokale verenigingen. Huisartsen en mutualiteiten spelen een belangrijke rol bij het detecteren en het ondersteunen van mantelzorgers, maar ook de buurtwinkels, apothekers, wijkagenten en stadswachters merken behoeften op.

Mantelzorgers worden toegeleid naar het Lokaal Dienstencentrum (LDC) in hun nabije omgeving waar ze de nodige informatie krijgen op maat van hun situatie, onder andere over overheidstussenkomsten. Wanneer nodig wordt er doorverwezen naar thuiszorgdiensten, mantelzorgverenigingen, de instellingen voor dagverzorging en de kort- en nachtopvang van het OCMW. Binnen het project wordt er ook geijverd voor netwerken van wijkbewoners waar mantelzorgers voor steun terecht kunnen. Bijkomende informatie over thuiszorg en mantelzorg is te bekomen bij uw ziekenfonds en op de website www.heeldewereldmaghetweten.be.


Informatie
- Over de dienstverlening van het OCMW op vlak van thuiszorg en van het Lokaal Dienstencentrum: OCMW Gent, Ouderenzorg, Jubileumlaan 217, 9000 Gent,
tel. 09 266 35 14, e-mail ocmwgent@ocmwgent.be,
website www.ocmwgent.be > seniorenzorg > Lokaal Dienstencentrum
- Project Ondersteuning van mantelzorgers: Dienst Sociale Voorzieningen,
Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 76 60,
fax 09 266 76 89, e-mail sociale.voorzieningen@gent.be,
website www.gent.be/mantelzorg

Labels: ,

22 juni 2011

Vlaamse havens zetten hun poorten open voor het grote publiek

Op zaterdag 25 juni zetten de Vlaamse havens hun poorten (en dat zijn er veel) wagenwijd open voor alle bezoekers. Wie nog steeds denkt dat er enkel ruwe, bezwete en gespierde havenarbeiders aan de dokken met een fles rum rondlopen (sommigen mét houten been en papegaai), moet zijn blik eens dringend bijstellen.   Op de site kan je alle havens ontdekken en je eigen programma met activiteiten samenstellen. Ook kan je per haven een aantal verrassende audioverhalen ontdekken over het leven, wonen en werken in de Vlaamse havens.  Op de Vlaamse Havendag zelf zijn deze verhalen trouwens te beluisteren via je smartphone, wat het geheel tot een unieke belevenis maakt. Die verhaaltjes zijn ook weer geschreven vanuit de fantasiewereld van kinderen over hoe het er in de havens volgens hen aan toe gaat. Dankzij infoposters op meer dan 35 locaties kan je via QR-code of ook via een simpel telefoonnummer als het ware een heuse audiotour beleven.

Het programma ziet er veelbelovend uit en biedt voor ieder wat wils. Verschillende trajecten gidsen de bezoeker door de vier verschillende havens. In de haven van Oostende kunnen bezoekers kennis maken met windmolens, boeiencheckers, MRCC verkeerstoren en alles wat belangrijk is voor een energy port. De haven van Antwerpen kan perfect per fiets bezocht worden. Antwerpen werkte ondermeer een smaken- en geurenroute uit. In de haven van Zeebrugge zal jeugdtekenaar Klaas Verplancke uitleggen waarop hij zijn boek “Mee met de Zee” inspireerde: talrijke containers, kranen, schepen spreken tot de verbeelding, maar de haven van Zeebrugge is verantwoordelijk voor de aardgastoevoer voor heel West-Europa. In de haven van Gent werden er wonen & werken routes uitgetekend alsook ecologische fietsroutes en kunnen er heel wat familiebedrijven bezocht worden. In de haven van Zeebrugge en Antwerpen wordt er tijdens de Vlaamse havendag eveneens een jobbeurs georganiseerd. De havens openen hun deuren van 10.00 uur tot 19.00 uur. Minister Crevits zal de havens ook bezoeken gedurende dag.

Op 5 juli 2008 werd voor het eerst een Vlaamse Havendag georganiseerd. Toen kregen de Vlaamse havens 65.000 bezoekers over de vloer. Het thema van de eerste Vlaamse Havendag luidde “Geen idee waar de dingen vandaan komen” en besteedde vooral aandacht aan de economische welvaart die de havens meebrengen, en de diversiteit aan activiteiten die er in de havens is. Dit jaar zijn er verschillende trajecten uitgewerkt en worden er zo’n 80.000 bezoekers verwacht. In deze trajecten wordt werken, leven en beleven onder de aandacht gebracht. De campagne is aan de hand van het Antwerpse reclamebureau Germaine. Mis dus niets en trek je blauw-wit gestreepte t-shirt aan, haal je beste pruimtabak uit de schuif en rep je naar een van de Vlaamse havens op 25 juni. Maar eerst als de wind naar www.vlaamsehavendag.be

Labels:

19 juni 2011

Europees kampioenschap cricket in Gent

Van 20 tot 25 juni is België het gastland voor het Europees kampioenschap cricket. Cricket is relatief onbekend in België, maar wereldwijd de tweede meest populaire sport na voetbal: in landen als Engeland, India (winnaar van de wereldbeker in eigen land in april) of Australië is cricket een absolute wereldsport. Toch zijn er in België zowat 15 clubs, o.a. in Antwerpen, Mechelen, Gent, Mol, Meise, Leuven en Oostende. Het Europese kampioenschap (2de divisie) is een unieke gelegenheid om internationaal cricket in Gent te zien. Gentenaar André Wagener werd bovendien aangeduid als kapitein van de Belgische nationale ploeg, een opsteker voor het succes van het jonge Gentse cricket. We kijken in het bijzonder uit naar de wedstrijd België-Zweden op 21 juni, en wie weet een halve finale op 24 juni.

De Gentse cricketclub Arcadians zorgt voor de organisatie van de wedstrijden in Gent. Deze gaan door op het cricketterrein van Domein Claeys-Bouüaert in Mariakerke. Andere wedstrijden van het toernooi worden gespeeld op de cricketterreinen van Oostende, Mechelen en Ohain. Behalve België spelen ook Spanje, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Zweden, Finland, Luxemburg, Cyprus, Malta en Man mee. Arcadians Cricket Club bestaat sinds 2004 en is een multiculturele club met 11 nationaliteiten onder zijn leden. In 2010 ontving de club de Fairplay prijs van de Belgisch Cricket Federatie. www.arcadians-cricket.net


Het programma van de wedstrijden in Gent:
Maandag 20 juni (start 10:30) Cyprus – Finland
Dinsdag 21 juni (start 10.30) Cyprus – Eiland Man
(start 15:30) België – Zweden
Woensdag 22 juni (start 10.30) Malta – Oostenrijk
(start 15:30) Zweden – Malta
Donderdag 23 juni (start 10.30) Luxemburg – Finland
Vrijdag 24 juni (start 10.30/15:30) Play-off wedstrijden
Zaterdag 25 juni (start 10.30/14:40) Klasseringswedstrijden

Labels: ,

Afsneekermis en bootwijding

bootjeswijding1Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juni 2011 vindt in Sint-Denijs-Westrem/Afsnee de kleinste en een van de gezelligste stadskermissen 'Afsneekermis en Bootwijding' plaats. Die stadskermis is een organisatie van de Gentse Dienst Feestelijkheden in samenwerking met de plaatselijke feestcomités. De stadskermis vangt aan met de opening van twee tentoonstellingen, namelijk de tentoonstelling ‘Emotions’ in het jeugdhuis en de tentoonstelling ‘beeldend werk’ in zaal De Graet-St.Cristophe, gevolgd door een receptie in het Jeugdhuis Geduld. Beide tentoonstellingen zijn een organisatie van het Feestcomité Afsnee en Jong Artistiek.

Afsneekermis biedt vijf dagen lang tal van activiteiten voor jong en oud zoals een springkasteel voor de kleinsten en workshops Afrikaanse dans en djembe drums. Voor de senioren is er op maandag 27 juni het volksspelenfestival met onder andere het vrouwenbowling kampioenschap, een petanquewedstrijd en kaarting gevolgd door een koffietafel. In de feesttent kan men zaterdagavond 25 juni gezellig smullen van een barbecue en zondagmiddag 26 juni van pannenkoeken met koffie. Op zondag 26 juni om 10.45 uur vindt de 62ste bootwijding op de Leie plaats met aansluitend om 11.30 uur een receptie aangeboden door de Stad Gent met een concert door de Koninklijke Muziekvereniging ‘De Leiezonen’. Sportievelingen kunnen hun kunsten laten zien tijdens de boogschieting op de liggende wip op maandag 27 juni om 19 uur in de feesttent. De Jungle Party op dinsdag 28 juni in en rond de feesttent met Les Mecs Eclectics, Rakkalicious, Maxxyz en Freakuency sluit deze stadskermis af.

Het volledige programma werd zoals gebruikelijk gebundeld in een programmaboekje dat zal worden verdeeld in Afsnee. Het programma is ook te vinden op de website www.uitingent.be onder de rubriek ‘evenementen’, kies ‘kermis’.

Labels: ,

18 juni 2011

Gent geeft schilderij van Oskar Kokoschka niet terug.

Begin januari 2009 vroeg de raadsman van de kinderen van de erfgenamen van Victor von Klemperer aan het stadsbestuur op grond van historische omstandigheden en internationale verdragen de teruggave van het schilderij ‘Portret van Ludwig Adler’ van Oskar Kokoschka. Dit schilderij behoorde tussen 1931 en 1937 tot de verzameling van Victor von Klemperer en behoort sinds1987 tot de collectie van het Museum voor Schone Kunsten. De vraag tot teruggave werd in opdracht van het Gentse stadsbestuur onderzocht door een onafhankelijke commissie. Op advies van deze commissie heeft de Stad Gent besloten dat er geen reden is tot teruggave van dit schilderij.

Victor von Klemperer was een vooraanstaande joodse bankier en kunstverzamelaar in Dresden in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Zijn erfgenamen stellen dat hij slachtoffer was van de nationaalsocialistische vervolging en het schilderij einde 1937-begin 1938 verkocht in omstandigheden die vallen onder het vermoeden van een dwangverkoop. De vraag tot teruggave is gebaseerd op de regelgeving van de ‘Allied Councils’ in de westerse bezettingszones in het naoorlogse Duitsland en op de Washington ‘Principles on Nazi-confiscated’ Art van 1998. Deze principes werden ook door België onderschreven en in 2009 met het Verdrag van Terezin bevestigd. Volgens deze principes dient gestreefd te worden naar een rechtmatige en billijke oplossing, rekening houdend met de specifieke feiten en omstandigheden.

Naar internationaal voorbeeld besloot het stadsbestuur om een onafhankelijke commissie op te richten die meer bepaald de vraag grondig onderzocht op de historische feiten en op de juridische aspecten. Deze commissie werd voorgezeten door de heer Lucien Buysse, gewezen voorzitter van de Studiecommissie en de Commissie voor de schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap van België. Historisch onderzoek toont aan dat Victor von Klemperer het slachtoffer is geweest van het nationaalsocialisme in Duitsland. Hij werd in 1934 in de Dresdner Bank, waar hij werkte, met pensioen gestuurd. In 1938 besloot het gezin Victor von Klemperer, onder het toenemende antisemitische klimaat in Duitsland, uit te wijken naar Rhodesië waar zijn broer verbleef. De vraag is of de verkoop van het schilderij van Oskar Kokoschka onder dwang plaats vond.

Victor von Klemperer wou al halfweg 1937, een jaar en half voor ‘Reichskristallnacht’, tijdens een overzichtstentoonstelling van Kokoschka te Wenen, het schilderij verkopen. Volgens een getuigenis van een van de zonen in 1996 was de hoofdreden dat zijn echtgenote, Sophie von Klemperer het doek helemaal niet apprecieerde. In dezelfde tijd bracht de familie von Klemperer een tweede schilderij van Kokoschka (een zicht op de Theems te Londen) naar Zwitserland over, dat tot in 1986 in familiebezit bleef. De toenmalige koper was een privéverzamelaar die niet bij de nationaalsocialistische kunstroof betrokken was en al voor 1933 Duitse expressionisten verzamelde. De familie von Klemperer heeft ook nooit melding gemaakt van mogelijke roof of onrechtmatige ontvreemding van het schilderij van Oskar Kokoschka, hoewel ze daar meermaals gelegenheid voor had (de regelgeving van de Allied Councils, de West-Duitse restitutie- en schadeloosstellings-wetten en de na de hereniging van Oost- en West-Duitsland tot stand gekomen ‘Sondervermögensgesetzgebung’). De familie von Klemperer diende geen enkele vraag tot teruggave of vergoeding in voor het schilderij voor 2009. Dit staat in contrast met hun Meissen porseleinverzameling, evenals de incunabelen en eerste drukkencollectie die na de ‘Reichskristallnacht’ werden geroofd door nationaalsocialistische diensten en waarvoor regelmatig vragen tot restitutie werden ingediend na 1945.

De commissie merkt op dat het Gentse museum bij de aankoop zeer zorgvuldig te werk ging en de internationaal aanvaarde museumdeontologie strikt heeft nageleefd. Zij besluit dat, zowel uit het oogpunt van het internationaal privaatrecht - in het Belgisch recht vastgelegd bij wet van 16 juli 2004 - als uit het oogpunt van de bepalingen van de naoorlogse geallieerde en West-Duitse restitutie- en herstelwetten – die termijnen instelden voor het indienen van de aanvragen – de eigendomstitel van de Stad Gent onbetwistbaar vaststaat. Bovendien had Victor von Klemperer zeer persoonlijke redenen had om het schilderij te verkopen. Hij zocht en vond daarvoor zelf een koper. De commissie stelt vast dat voor de verkoop bezwaarlijk een dwingende geldnood kon worden ingeroepen, vermits Victor von Klemperer tot einde 1938 nog over een pensioen en over andere inkomsten kon beschikken. Voor zover hij toen al de bedoeling zou gehad hebben Duitsland te verlaten, zou hij dat pas doen na een prospectiereis, in het voorjaar van 1938, naar Rhodesië. Dat deze laatste geen retourreis werd, is toe te schrijven aan de gevolgen van de ‘Reichkristallnacht’ van november 1938, wanneer de antisemitische vervolging in Nazi-Duitsland in volle hevigheid losbarstte.

Het advies van de commissie is dan ook eenduidig dat de Stad Gent geen enkele verplichting tot teruggave heeft en evenmin een gedeeltelijke compensatie dient aan te bieden. Daarom besliste ook het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2011 besloten dat er geen reden is om in te gaan op de vraag van de raadsman van de erfgenamen van Victor von Klemperer tot teruggave van het schilderij ‘Portret van Ludwig Adler’ van Oskar Kokoschka.

Het volledig rapport van de commissie kan geraadpleegd worden op de website www.gent.be

Labels: , ,

17 juni 2011

Dynamische borden voor een betere doorstroming van het verkeer op de E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 5,3 miljoen euro in het plaatsen van portieken en dynamische signalisatieborden op de E40 richting Brussel tussen Drongen en Wetteren. Op maandag 20 juni starten de werken. Er worden 21 portieken geplaatst voor in totaal 66 rijstrook signalisatieborden en 1 galgpaal met een dynamisch informatiebord ter hoogte van de afrit Wetteren. De nieuwe infrastructuur zal de doorstroming op het traject bevorderen en de verkeersveiligheid verhogen. De werken worden ’s nachts uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De versnelde uitbouw van dynamisch verkeersbeheer op de autosnelwegen staat hoog op het prioriteitenlijstje van minister Hilde Crevits. In 2011 wordt er voor ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd.

Het plaatsen van deze dynamische signalisatie past in een algemene uitbouw van verkeersmanagementsystemen op de Vlaamse hoofdwegen. DVM-infrastructuur maakt het mogelijk om verkeersstromen verstandig te ‘geleiden’ en omvat zowel systemen voor detectie als systemen om het verkeer te sturen. De detectielaag, zoals meetlussen in het wegdek en verkeerscamera’s, moeten ervoor zorgen dat de verkeersstroom realtime in beeld kan worden gebracht in een verkeerscentrum. De dynamische informatieborden maken het mogelijk weggebruikers tijdig te informeren (over bijvoorbeeld hindernissen, incidenten en alternatief routeadvies) en aan te sturen. Minister Hilde Crevits: “Met het oog op een betere en veiligere verkeerssturing wordt er versneld geïnvesteerd in dynamisch verkeersmanagement. Op deze manier wil ik de wegen slim maken. De nieuwe borden zullen de weggebruiker informeren over ongevallen, obstakels, files en werkzaamheden. Op de panelen zullen ook meer complexe boodschappen verschijnen over omleidingen, informatie over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet bij publiekstrekkende evenementen in het stedelijk gebied, enz. Via het verzamelen van verkeersgegevens worden ook steeds meer accurate diensten aan de weggebruikers aangeboden. Daardoor zorgen we niet alleen voor een efficiënte inzet van het individuele personenvervoer, maar spelen we ook in op een van de hoofdbekommernissen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, nl. het verhogen van de verkeersveiligheid en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Ik kan het belang van intelligente verkeerssystemen voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen dan ook niet genoeg onderstrepen.”

Op het traject Drongen-Wetteren komen vooral dynamische rijstrooksignalisatieborden. Die maken het mogelijk om bij druk verkeer van de kust naar Brussel de doorstroming te verbeteren aan de hand van snelheidsharmonisatie. Met de borden kan een aangepaste maximumsnelheid opgelegd worden of kunnen rijstroken afgesloten worden. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. In totaal komen er 21 portieken met 66 rijstrooksignalisatieborden. Er wordt ook een dynamisch informatiebord geplaatst in de zijberm ter hoogte van de afrit Wetteren. De aansturing van de borden gebeurt vanuit het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen. Om een degelijke detectie te garanderen, worden 20 bijkomende camera’s geplaatst en 21 extra locaties met meetlussen uitgerust. De DVM-uitbouw op dit traject is goed voor een investering van 5,3 miljoen euro.

Dit voorjaar zijn al heel wat voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het plaatsen van de nodige nutsvoorzieningen, het uitbreiden van het communicatienetwerk, het aanleggen van de extra meetlussen en het voorzien van de bijkomende camera’s. In 7 nachten (21-23 juni, 27 -29 juni en 5 juli) worden 18 portieken en bijhorende signalisatieborden geplaatst. De plaatsing van de 3 resterende portieken is gepland voor eind augustus. De installatie gaat pas op het einde van de zomer in gebruik. Na de plaatsing gebeurt nog configuratiewerk samen met het Vlaams Verkeerscentrum. Om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens het plaatsen van de portieken, zal het verkeer slechts één rijstrook ter beschikking hebben. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal de snelweg ook een paar keer per nacht een kwartier afgesloten worden voor het verkeer.

Labels: , ,

16 juni 2011

Krantenlezers evalueren berichtgeving over EHEC-bacterie

Het nieuws over de dodelijke variant van de EHEC bacterie sloeg in als een bom. De Universiteit Gent peilde bij 6.132 Vlaamse online krantenlezers naar hun eerste reacties op het nieuws. Zoals verwacht zijn de mensen ongerust en bang, maar vertrouwen in de overheid leidt tot minder angst en een hogere intentie om groenten en fruit te blijven eten. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek van Melanie De Vocht, doctoraatsstudente in de Communicatiewetenschappen aan de UGent. Uit de enquête blijkt dat vrouwen zich meer dan mannen zorgen maakten over besmetting met de EHEC bacterie. Ze gaven aan hun groenten en fruit beter te wassen dan mannen, en zijn meer geneigd om hun naasten op de hoogte te brengen van het nieuws over de bacterie. Mannen reageren eerder gelaten op de ziekteverwekkende kiem en het nieuws daarrond.

Wie jonger is dan 35 jaar voelde zich na het lezen van een artikel over de besmetting angstiger dan de 35-plussers. Opvallend is dat 65-plussers en jongeren (jonger dan 24 jaar) meer vertrouwen hebben in de overheid dan andere leeftijdsgroepen. De lezers die weinig vertrouwen hadden in de overheid, waren van plan minder groenten en fruit te eten dan diegenen die de overheidsinstanties wel vertrouwen. Die laatste groep gelooft ook meer dan de anderen dat ze zelf iets kunnen doen om het risico op besmetting te voorkomen. Mensen met minder vertrouwen in de overheid zijn bozer, angstiger en ongeruster dan de voorgaande groep, en ze schatten het risico op besmetting veel hoger in.

De communicatie rond de oorzaak van de EHEC besmetting kan een grote impact hebben op de aankoop en consumptie van groenten en fruit. Na het lezen van een krantenartikel over de EHEC bacterie op de website van De Morgen en Het Laatste Nieuws, kon de lezer doorklikken naar een korte enquête. In totaal vulden 6.132 lezers de vragenlijst in. In november 2010 voerde de onderzoekster eenzelfde studie uit op basis van een hypothetisch artikel over het gevaar van groenten en fruit voor de gezondheid. In vergelijking met de resultaten van 2010, blijken de algemene risico-inschatting, de intentie om groenten en fruit te wassen, en het wantrouwen hoger zijn bij het echte incident met de EHEC bacterie. De kans dat de bacterie in België tot een crisis zou leiden werd ook hoger ingeschat dan bij het fictieve verhaal.

Deze enquête werd uitgevoerd in het kader van het Europees project Veg-i-Trade. Sinds mei 2010 werken 23 internationale partners mee aan onderzoeken rond noro- en andere virussen, bacteriën zoals E. Coli, schimmeltoxines en residuen van pesticiden op verse groenten en fruit. Veg-i-Trade wil de mogelijke impact nagaan van internationale handel en de klimaatwijziging op de veiligheid van groenten en fruit. Het project wordt gecoördineerd door de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de UGent. De UGent en maakt deel uit van het Centre of Excellence Food2Know. Food2Know groepeert onderzoekers van meer dan 35 laboratoria die verspreid zijn over 6 verschillende faculteiten, de Hogeschool Gent, Hogeschool West, het ILVO en de VUB. Dit samenwerkingsverband verricht onderzoek langsheen de ganse gezondheidsketen; van veevoeding over voeding tot de algemene gezondheid van mens en dier. Link: http://www.food2know.be

Labels: , , , ,

Gent kan toevloed Oost-Europeanen niet meer aan

De Stad Gent heeft een brief met een duidelijk eisenpakket voor samenwerking rond migratie en integratie gestuurd naar de leden van de Vlaamse en de federale regering, alle EU-commissarissen, de voorzitter van het Europees Parlement en de Vlaamse Europarlementsleden. De ambassadeurs van Bulgarije en Slovakije kregen een kopie. De eisen gaan onder andere over sociale bijstand door het land van herkomst, de procedure voor verblijfsrecht, de aanpak van irreguliere circuits en extra geld voor Roma-mediatoren en brugfiguren in het onderwijs. De Stad Gent nam al eerder initiatief om steun te vragen bij de aanpak van de migratie van inwoners uit Midden- en Oost-Europa. Inmiddels werden zo’n 10.000 mensen in Gent geregistreerd, vooral uit Bulgarije en Slovakije. Die vooralsnog onbegeleide en ongecontroleerde instroom betekent een zware belasting van de draagkracht van de stad. Bovendien zijn er vele aanwijzingen dat de migratiestroom gepaard gaat met malafide praktijken. Momenteel zou één op twintig Gentenaars een Oost-Europeaan zijn.

Daarom stuurde de Stad Gent al in 2007 en 2009 een brief naar de Vlaamse en federale regering en de Europarlementsleden met de vraag om gecoördineerd op te treden. Op 25 mei 2010 nodigden de burgemeester en de voorzitter van het OCMW de ambassadeurs van Roemenië, Bulgarije en Slovakije uit voor een gesprek. Daarnaast werd de voorbije jaren veel geïnvesteerd in contacten en netwerken als Eurocities, het Directorate-General Regio van de EU, ERIO, Urbiscoop van de Beneluxcommissie en talloze overleggen met diverse administraties. Omdat de Stad Gent en het OCMW Gent niet bij de pakken wilden blijven zitten werkten een eigen beleidsnota ‘Intra-Europese migratie’ uit. In die nota werden de beleidsintenties omschreven: het voeren van een doorgedreven integratiebeleid, maar ook de aanpak van illegale praktijken.

Op 15 juni 2011 werd dan opnieuw een brief gestuurd met een concreet eisenpakket, gebaseerd op haar beleidsnota ‘Intra-Europese Migratie’ en haar bijkomende ervaringen van de afgelopen maanden. De belangrijkste eisen zijn de uitbouw van een sociaal Europa met bijstand door het land van herkomst, de aanpassing en verstrenging van de procedure voor aanvraag van een verklaring van inschrijving, de harmonisering van de voorwaarden voor steun door het OCMW, de aanpak van irreguliere circuits en meer opvangmogelijkheden voor grote gezinnen in precaire verblijfsomstandigheden (federale overheid); en geld voor Roma-mediatoren en brugfiguren in het onderwijs, en het sensibiliseren en mobiliseren van andere lokale besturen om ook herhuisvestingsmogelijkheden te voorzien.

De brief werd gestuurd naar de leden van de Vlaamse en de federale regering, alle EU-commissarissen, de voorzitter van het Europees Parlement en de Vlaamse Europarlementsleden. De ambassadeurs van Bulgarije en Slovakije kregen een kopie, net zoals Morten Kjaerum, directeur van het European Union Agency for Fundamental Rights; Frank Jensen, voorzitter van Eurocities; en voorzitter Luc Martens en directeur Marc Suykens van de Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten. Lees meer op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=Q13BFD6B

Labels:

15 juni 2011

Bouw tweede Zeesluis Terneuzen kan niet op rekening van Gentse havenbedrijven

SeawaysOver een tweetal weken willen Vlaanderen en Nederland een formeel akkoord bereiken over de financiering van de bouw van een tweede zeesluis in Terneuzen. Voor VOKA, dat meer dan 80% van de grotere industriële bedrijven in en buiten de Gentse haven vertegenwoordigt, is dit project van uitzonderlijk groot belang. “Niet enkel voor de verdere ontwikkeling van de Gentse Haven, maar ook voor de economische welvaart van de hele provincie en ver daarbuiten”, stelt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman. De realisatie van de tweede zeesluis is tevens een noodzakelijke voorwaarde om ook het toekomstgerichte en milieuvriendelijke project Seine-Schelde-Noord tot een maximaal resultaat te brengen. Voor VOKA hebben de Nederlandse en Vlaamse onderhandelaars de plicht om het project tot een goed einde te brengen. Voor het Vlaamse luik van de financiering dienen de nodige budgetten voorzien te worden om infrastructuurwerken van deze omvang - met een langetermijneffect op de hele ontwikkeling van onze regio - mogelijk te maken. Voor zover de overheid uitgaat van een substantieel deel van de financiering door het Gentse Havenbedrijf, is het voor VOKA onaanvaardbaar dat de lasten finaal via concessie- en aanlegrechten zouden worden afgewenteld op ondernemingen die reeds in de haven van Gent actief zijn of die er wensen te investeren. Dit groot maatschappelijk project dat van strategisch belang is voor Vlaanderen, vergt ook middelen uit de Vlaamse kas.

De Haven van Gent realiseert 25% van de toegevoegde waarde van de provincie Oost-Vlaanderen en is met 70.000 directe en indirecte jobs, goed voor 15% van de tewerkstelling in die regio. Zij genereert twee tot acht maal meer toegevoegde waarde per ton trafiek dan de andere Vlaamse havens. Men kan dus stellen dat de haven van cruciaal belang is voor de welvaart van de hele provincie. De ondernemingen in de haven tekenen in belangrijke mate mee voor de uitvoersuccessen van de Oost-Vlaamse economie: o.a. petroleumproducten, ertsen, producten van metaal, voedingsproducten, veevoeders en meststoffen. Om de ontwikkeling van de haven en van de aldaar gevestigde bedrijven in de toekomst te verzekeren, is de bouw noodzakelijk van een tweede, grotere zeesluis in Terneuzen – de toegangspoort voor de haven van Gent. Dit project moet de toegang tot de Gentse haven mogelijk maken voor de zeeschepen van de toekomst (140.000 ton in plaats van 80.000) en de tijd- en geldverslindende congestie in het huidige sluizencomplex verhelpen. Meteen moet de tweede zeesluis ook het doemscenario verhinderen waarbij het uitvallen van de bestaande Westsluis in Terneuzen, de continuiteit van de hele Gentse bedrijvengemeenschap in het gedrang brengt.

De verwachte effecten van het groots opgezette Europees binnenvaartproject TEN-T (Trans Europees Netwerk voor Transport) is voor VOKA een tweede grote reden om de onderhandelaars aan te zetten snel werk te maken van de bouw van de tweede zeesluis in Terneuzen. Het kanaal Gent-Terneuzen maakt immers deel uit van de corridor die de regio Parijs met Noord-Europa zal verbinden en toegankelijk maken voor grotere binnenschepen. Het hele opzet vergt belangrijke infrastructuurwerken en zal ook een uiterst gunstig milieueffect sorteren door een belangrijk volume aan goederenvervoer van de weg te halen. Hiertoe wordt in Frankrijk een nieuw kanaal gegraven en verder noordwaarts worden waterwegen die aansluiten op dit kanaal aangepast. Dichter bij ons kadert de aanleg van 6 kilometer kaaien langs de Ringvaart in Evergem in dit ambitieuze plan. De opwaardering van het Kanaal Gent Terneuzen via de bouw van de tweede zeesluis past eveneens in dit striven, omdat ze het binnenvaartverkeer veel vlotter zal laten verlopen en voor een betere connectie met de zeevaart zal zorgen. Opvallend is dat de haven van Rotterdam vragende partij is voor een betere binnenvaartverbinding met Noord-Frankrijk.

Labels: , , , , , , , ,

14 juni 2011

Beroemd liefdesdrama in Kasteel Ooidonk

afficheR&J Een gerenommeerde opera in openlucht voorstellen brengt niet alleen melomanen in vervoering maar blijkt vooral een unieke gelegenheid voor het grote publiek om de magie van opera te ontdekken. En dit in zeer toegankelijke en drempelverlagende, en spectaculaire en originele omstandigheden. Het decor is niet vreemd aan dit succes: het Kasteel Ooidonk, een prachtig Renaissance kasteel met een strategische plaats aan de Leie. Franse tuinen, eeuwenoude eiken en lange lindelanen: een droomdecor voor een droomopera. Ook de organisator Idée Fixe vzw heeft ruimschoots zijn sporen verdiend. In 2010 woonden 36.000 toeschouwers de openluchtopera Carmen bij, voor de 22ste Muzikale Nacht telde men 16.000 liefhebbers. De 5e editie van Gospel for Life trekt nog eens 9.000 liefhebbers. Deze zomer is de eer aan ROMEO & JULIETTE. Tegen de achtergrond van ons prachtige erfgoed, volledig in openlucht en in een magisch spel van licht wordt dit onbetwiste meesterwerk de culturele hoogvlieger van de zomer.

In Verona wonen twee rivaliserende adellijke families: Montague en Capulet. Af en toe raken de familieleden slaags met elkaar, en de vorst van Verona heeft de graven al meermalen gewaarschuwd dat het afgelopen moet zijn. De graaf Paris dingt naar de hand van Julia, de 13 jarige dochter van Capulet. Capulet vindt dat ze nog te jong is om te trouwen, maar Paris dringt aan. Capulet organiseert die avond een feest en hij geeft zijn knecht opdracht de uitnodiging te brengen aan degenen die op een lijst staan. De knecht kan echter niet lezen en hij vraagt de eerste de beste voorbijganger om hulp. Die voorbijganger is Romeo Montague, en die helpt de knecht met de lijst van uitnodigingen. De knecht zegt dat Romeo, als hij niet van het huis Montague is, ook wel welkom zal zijn op het feest. Hoewel Romeo een Montague is, besluit hij toch naar het feest te gaan. Daar wordt zijn aandacht getrokken door de schone Julia, en Julia is ook onder de indruk van Romeo. Na het feest, laat in de avond, gaat Romeo de tuin van Capulet in, waar hij Julia bij het raam ziet staan. Ze verklaren elkaar hun liefde. Romeo gaat ‘s ochtends meteen naar zijn biechtvader Lawrence (Lorenzo) – hij wil vandaag nog met Julia trouwen. De min van Julia gaat op zoek naar Romeo. Ze vindt hem bij zijn vrienden Benvolio en Mercutio, die in een vrolijke bui zijn. De min zegt dat Julia moet trouwen met Paris, maar dat ze absoluut niet in Paris geïnteresseerd is. Romeo geeft de min een boodschap voor Julia: hij wil Julia die middag bij Lorenzo ontmoeten om met haar te trouwen. De min geeft Romeo’s boodschap aan Julia door en ‘s middags ontmoeten Romeo en Julia elkaar bij Lorenzo, die het huwelijk voltrekt.

Capulet en Paris spreken af dat het huwelijk tussen Paris en Julia over drie dagen zal plaatsvinden. Paris meldt dat aan Lorenzo. Dat is een probleem voor Lorenzo, want hij weet dat Julia al getrouwd is. Even later verschijnt Julia ook, en als Paris vertrokken is geeft Lorenzo haar een slaapmiddel, waardoor het zal lijken of ze dood is op de huwelijksdag. Inderdaad blijkt op de huwelijksdag dat Julia dood is. De feestelijkheden gaan niet door en Julia wordt opgebaard in de grafkelder van de familie Capulet. Lorenzo stuurt een boodschapper naar Romeo. Romeo koopt vergif voor zichzelf en reist naar Verona om afscheid van Julia te nemen. Zijn moeder sterft van verdriet. Bij de grafkelder komt hij Paris tegen, die ook afscheid wil nemen van Julia. Het bevalt Paris in het geheel niet dat Romeo daar is. Romeo raakt in gevecht met Paris en doodt hem. Paris vraagt hem, voordat hij sterft, om naast Julia gelegd te worden, en Romeo voldoet daaraan. Romeo kust de lippen van Julia en neemt het vergif in. Lorenzo verschijnt. Hij weet dat Julia ongeveer op dit moment zal ontwaken en is van plan Julia bij zich te houden tot Romeo haar komt halen. In de grafkelder, juist als Julia ontwaakt, ziet hij dat Romeo er al is, maar hij is dood en Paris ook. Als Julia ziet dat Romeo dood is, pakt ze een dolk en steekt die in haar hart. De vorst van Verona verschijnt, met Capulet en Montague, om vast te stellen wat er gebeurd is. Capulet en Montague besluiten dat het afgelopen moet zijn met de rivaliteit en sluiten vrede.

Kasteel Ooidonk op 8, 9 en 10 september 2011

INFO & TICKETS: 070 / 222 007 of www.070.be
Voorstelling start om 21u00


PRIJS
Individuele tickets: 25 – 30 – 35 €
VIP (parking, CD, plaid, programmaboek): 60 €


ANDERE DATA
Prinsbisschoppelijk Paleis Luik op 17, 18 en 19 augustus
Kasteel Cercle de Wallonie te Namen op 25 en 26 augustus
Kasteel Terhulpen van 31 augustus tot 3 september

Labels: , , ,

Ontdek de vrijheid van InterRail reizen tijdens de Wereldbeker

ICE_DHet FIFA wereldkampioenschap vrouwen-voetbal, dat op 26 juni a.s. begint, wordt erkend als de belangrijkste internationale competitie voor het damesvoetbal. Duitsland staat klaar om gastheer te zijn voor deze belangrijke gebeurtenis. De Duitse spoorwegen (Deutsche Bahn) zullen moeiteloos aan de logistieke uitdaging voldoen en de duizenden supporters met hun indrukwekkende spoorwegennet van 47.200 km naar stadions over het hele land vervoeren. Deutsche Bahn, een van de aandeelhouders van de Eurail Groep, en officiële mobiliteitsponsor van de gebeurtenissen, biedt gratis openbaar vervoer aan de FIFA abonnees op de dagen dat er wedstrijden worden gespeeld.

Voor diegenen die het bijwonen van een voetbalwedstrijd willen combineren met een avontuur op het Europese spoorwegennet is reizen met de Global Pass van InterRail de ideale oplossing voor lange afstanden binnen Duitsland, en daarbuiten. Treinpassen blijven een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden: in 2010 namen meer dan 243.500 Europeanen de trein met de InterRail Pass. Vorig jaar waren de One Country passen van InterRail voor Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje zeer populair, maar 67% van de InterRail reizigers reisde met de Global Pass. De Eurail Group verwacht voor deze zomer dat de lokale gebeurtenissen in deze markten meer mensen zullen helpen de vrijheid van het reizen per InterRail te ontdekken. In Europa liggen veel landen zo dicht bij elkaar dat het reizen per spoor met de InterRail passen een relatief naadloze ervaring is, vooral voor diegenen die graag een voetbalwedstrijd combineren met een avontuur op de rails. “Uit het ruime bereik van de InterRail One Country passen tot aan de InterRail Global Pass die in 30 landen geldig is, is er altijd een geschikte pas voor om het even welke Europese route", aldus directeur marketing Ana Dias e Seixas van de Eurail Group.
Voor meer informatie: http://www.eurailgroup.com

Labels: ,

11 juni 2011

Eerste Jacketfundering voor offshore windpark Thorntonbank is verscheept.

001C-Power, het Belgisch bedrijf dat instaat voor de ontwikkeling en de realisatie van een farshore windenergiepark op de Thorntonbank, verscheepte deze ochtend de eerste Jacketfundering voor de bouw van het offshore windpark op de Thorntonbank. Die ligt op ongeveer 30 km van de Belgische kust in de Noordzee. De verscheping van elke fundering vanuit de productiehallen van Smulders Projects in Hoboken geschiedt door een gesleept ponton tot op de Thorntonbank. Op de Thorntonbank site zal de varende hijskraan RAMBIZ de plaatsing van de Jacketfundering uitvoeren. De installatiewerkzaamheden worden door de THV Seawind uitgevoerd. Seawind is het samenwerkingsverband dat speciaal voor het Thorntonbank project werd opgezet tussen de maritieme bouwgroep DEME en Fabricom als specialist van elektrische installaties. Nadat de zeebodem ter hoogte van elke inplantingsplaats op de Thorntonbank werd voorbereid, werden vervolgens per inplantingsplaats vier fuderingsbuispalen (tot 50 meter lengte) in de zeebodem geheid door GEOSEA (DEME). Bij de plaatsing zal de jacketfundering van meer dan 500 ton van het ponton worden gehesen en in de funderingsbuispalen worden geplaatst.

C-Power is verheugd te kunnen melden dat bij deze wereldprimeur een heel aantal Belgische bedrijven zijn betrokken. Sinds de opstart van deze nieuwe fase van het project werd voor de assemblage van de eerste 10 afgewerkte jacketfunderingen tot op dit ogenblik reeds 160.000 werkuren in België gepresteerd. Voor de offshore voorbereidingswerken werden er daarenboven tot nu toe reeds meer dan 115.000 werkuren gepresteerd. De uitbouw van een offshore windenergiepark is immers een arbeidsintensieve uitdaging dewelke de inzet vraagt van uiterst gekwalificeerd personeel.

Er zullen in totaal 5 types jacketfunderingen worden gebouwd in functie van de waterdiepten op de Thorntonbank. Deze innovatieve jacketfunderingen maken het mogelijk om op een tijdsefficiënte wijze aangepaste ondersteuningsconstructies te bouwen voor windturbines van het nieuwste type. Het European Energy Program for Recovery gelanceerd door de Europese Commissie in 2009 heeft voor het innovatieve karakter van deze funderingen een hefboomsteun toegekend aan C-Power ter waarde van 10 miljoen euro. Met een totale investering van 1.290 miljoen euro is het Thorntonbankproject het grootste constructieproject dat op dit ogenblik in ons land in aanbouw is.

Nadat sinds 2009 reeds 6 windturbines van het RE-power 5,15 MW type operationeel werden, heeft C-Power voor de volledige uitbouw van het windturbinepark gekozen voor het nieuwste type windturbines met een gïnstalleerd vermogen van 6,15 MW elk. Tijdens dit zomer bouwseizoen zullen de eerste 24 jacketfunderingen worden geplaatst alsmede de kabelverbindingen tussen deze windturbine funderingen en de fundering van het offshore transformatorstation. Onmiddelijk na de winter, vanaf midden maart volgend jaar zullen de windturbines met een totaal gewicht van 695 ton op deze funderingen worden geplaatst. De 24 overige funderingen en windturbines zullen in 2012 en begin 2013 worden gebouwd. Aldus zal er tegen de zomer 2013 een aanvullende productiecapaciteit van 295 MW op de Thorntonbank geïnstalleerd zijn naast de reeds operationele 30 MW. De installatie van deze funderingen en later de installatie van de windturbines is een echte wereldprimeur. Nog nooit eerder werden windturbines met een vermogen van meer dan 6 MW op 30 Km van de kust geplaatst.  Het totale vermogen van het voltooid windpark zal 325 MW bedragen, wat volstaat voor de energievoorziening van 600.000 inwoners en het voorkomen van de uitstoot van 450.000 ton koolstof in het milieu. Zodoende zal C-Power reeds 10% van de capaciteit leveren die voor België nodig is om tegen 2020 de EU-doelstelling van 13% hernieuwbare energie te halen.

Volg het volledig verloop van de werken op http://www.c-power.be/index.html

Labels: , , , , , ,

Gentse Grabbel- en Swappas deze zomer in een nieuw jasje

Tijdens de zomervakantie organiseert de Stedelijke Jeugddienst opnieuw Grabbel- en Swappas. Maar de zomerwerking van de Gentse Jeugddienst steekt deze zomer in een nieuw jasje. De leeftijd voor Grabbelpas is opgetrokken tot 12 jaar. In augustus is er geen Swappas, maar de Jeugddienst pakt dan met een nieuw concept uit. Van 1 tot en met 19 augustus kunnen tieners tussen 13 en 15 jaar terecht in een open huis. De activiteiten worden samen met de tieners beslist. Nieuw deze zomer is dat kinderen een jaartje langer welkom zijn bij Grabbelpas. Grabbelpas is vanaf nu dus voor kinderen van 4 tem 12 jaar. Het Grabbelpasprogramma van de zomervakantie ziet er veelbelovend uit: zo gaan de Grabbelpassers naar de Sierk, Planckendael, Harry Malter, en zoveel meer. Er komen tijdens de zomervakantie ook een aantal lesgevers voor allerlei workshops: onder andere dansen, goochelen, kledij ontwerpen, enz. De animatoren zullen de kinderen animeren met een FC de Kampioenendag, gocartrace en andere superleuke spelletjes en kookactiviteiten. Kortom, teveel om op te noemen. Tussen 4 juli en 14 juli is er opnieuw het traditionele Swappasaanbod zoals surfen, fietsdriedaagse, boogschieten, enz. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 13-14 jaar en 15-17 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen de tieners kiezen uit 11 activiteiten.

In augustus is er geen Swap, maar wordt het roer volledig omgegooid! Van 1 tot en met 19 augustus palmen tieners en enkele animatoren van de Jeugddienst het huis in Zilverhof 34 (nabij Prinsenhof) in. De tieners kunnen elke namiddag tussen 13 en 17 uur langskomen. Men hoeft niet op voorhand in te schrijven of te reserveren. Iedereen is welkom. Samen met de tieners worden activiteiten gekozen. Meer informatie over Zilverhof 34 verschijnt vanaf 1 juli op www.jeugd.gent.be en facebook. Na een grondige evaluatie beslistte de Jeugdienst dat een hervorming van de Grabbel- en Swappaswerking noodzakelijk was. Ouders, kinderen en tieners werden door de Jeugddienst bevraagd. Met het huis kiest de Jeugddienst voor een totaal nieuwe aanpak.

De telefonische inschrijvingen voor Grabbelpas en Swappas gaan van start op zaterdag 11 juni tot en met 2 juli, bij Gentinfo op het nummer 09/210 10 10. Vanaf dinsdag 14 juni kan men ter plaatste op de Jeugddienst inschrijven voor de zomeractiviteiten. Tijdens de vakantie kan men enkel nog inschrijven op de Jeugddienst. Grabbel- en Swappas is de vakantiewerking van de jeugddienst van Stad Gent. Een pas is voor 3 euro te koop bij de Jeugddienst Gent of in de Stadswinkel. Het pasje is een jaar geldig. Bij aankoop van een Grabbelpas, krijgt men bovendien gratis de Grabbelaar. Dit is een folder met kortingen voor uitstappen met het hele gezin. Het volledige programma is sinds 1 juni verkrijgbaar bij de Jeugddienst, de Stadswinkel, of te raadplegen op www.gent.be/ouders of www.jeugd.gent.be

Informatie

Jeugddienst Gent, Kammerstraat 10, tel: 09 269 81 10, e-mail: jeugddienst@gent.be, website www.jeugd.gent.be , openingsuren: alle werkdagen van 9 tot 17 uur
Stadswinkel - hal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1,9000 Gent, tel.: 09 266 70 40, fax: 09 266 70 40, e-mail: stadswinkel@gent.be

Labels: , ,

10 juni 2011

Zomer van het Spannende Boek 2011: een zomer lang lezen

Affiche_ZSB2011De 15e editie van de Zomer van het Spannende Boek laat je 8 ijzingwekkende weken lang met zwetende handen en happend naar adem onderduiken in 48 razend spannende boeken. De actie gaat van start op dinsdag 14 juni en loopt tot 16 augustus 2011. Met de kortingsbonnen in de speciale Humo-bijlage kun je genieten van € 3 korting op ieder actieboek bij meer dan 200 deelnemende boekhandels.

Naast spannende kleppers van eigen bodem - met bekende namen als Pieter Aspe, Toni Coppers, Bob Mendes of Jos Pierreux - kun je kennismaken met het nieuwste werk van een rist internationale auteurs, zoals Jan & Sanne Terlouw (Nederland), Arnaldur Indriðason (IJsland), Camilla Läckberg (Zweden), Nicci French en  Val McDermid (VK) en David Baldacci, Harlan Coben en Jeffery Deaver (VS). Of je nu een boon hebt voor psychologische thrillers, historische misdaadromans, avontuurlijke detectives of meeslepende politieromans, je vindt vast wel je gading in de uitgebreide lijst! En op dinsdag 14 juni zit er een speciale misdaadbijlage bij Humo. Naast interviews met auteurs vind je er ook info over de deelnemende boeken én natuurlijk kortingsbonnen van 3 euro voor alle boeken. De bijlage ligt ook bij meer dan 200 deelnemende boekhandels en 60 bibliotheken.

Of win een achtdaagse reis voor 2 personen naar IJsland ter waarde van € 5.000. Met zijn succesvolle misdaadauteurs én met zijn imposante natuur staat je een onvergetelijke reis te wachten op het sprookjesachtige IJsland. De reis is inclusief de vlucht met Icelandair, 7 overnachtingen met ontbijt, gebruik van een auto, uitgebreid infopakket én aangepaste kledij van een gerenommeerd merk (de wedstrijd start op 14 juni). Met dank aan 't ZuiDERHuiS
De Spannende Zomer van MNM
Nieuw dit jaar is de samenwerking met radiozender MNM. De dj’s kozen hun lievelingsboeken uit de lijst:
1. Postscriptum – Pieter Aspe
2. Mysterie in Laken – Pol Van den Driessche
3. Vuurtorenwachter – Camilla Läckberg
4. Confidenties van een seriemoordenaar – Frank Van Laecke
5. Hellehonden – Jan en Sanne Terlouw

Deze MNM selectie komt een hele zomer lang uitgebreid aan bod op MNM. In juli en augustus zit MNM in Zeebrugge met de MNM Summerclub, waar de spannende boeken zeker ook zullen figureren. Op het strand van Zeebrugge vind je bovendien een strandbibliotheek die tijdens de zomermaanden door MNM gepimpt wordt. Ook daar zal de selectie van de Zomer van het Spannende Boek extra aandacht krijgen.

Labels: ,

9 juni 2011

Gent keurt politiereglement op bedelarij goed.

De Stad Gent heeft vandaag donderdag 9 juni het Politiereglement op de bedelarij goedgekeurd. Dat voorziet een geldboete van 120 euro voor agressief en hinderlijk bedelen. Tijdens de Gentse Feesten wordt bedelen helemaal verboden binnen de feestenzone om de vlotte doorstroming van de mensenmassa te vrijwaren. Het reglement wordt op maandag 20 juni besproken in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en wordt een week later aan de gemeenteraad voorgelegd. Omdat het aantal processen-verbaal over verstoring van de openbare orde door bedelarij in de jaren 2008, 2009 en 2010 gevoelig toenam (149 feiten) was er nood aan een nieuw politiereglement. Voor alle duidelijkheid: het ging alleen om feiten van effectieve verstoring van de openbare orde of aantasting van het veiligheidsgevoel. Passief bedelen is niet verboden. De exploitatie van bedelarij is strafbaar op basis van federale wetgeving.

Het integrale Politiereglement op de bedelarij:
1. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op een agressieve manier, onder meer door het opdringerig aanklampen van voorbijgangers.
2. Het is op het ganse grondgebied verboden bij het bedelen gebruik te maken van dieren.
3. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op trottoirs waar de doorgang van voetgangers of de toegang naar gebouwen bemoeilijkt kan worden.
4. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op de rijbaan of ten aanzien van de bestuurders of passagiers van voertuigen op de rijbaan, onder meer op of in de nabijheid van kruispunten.
5. Het is verboden te bedelen in de Gentse Feestenzone tijdens de Gentse Feestenperiode, vastgelegd in de jaarlijkse Politieverordening Gentse Feesten.
6. Het is op het ganse grondgebied verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen.
7. Overtreding van dit reglement wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete van
120 euro.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...