6 juli 2010

Gentse haven doet het goed in eerste zes maanden

De Gentse haven boekte voor het eerste halfjaar van 2010 een totale goederenoverslag van 24,1 miljoen ton. De positieve evolutie die eind 2009 genoteerd werd, zet zich gestaag voort. De eerste 6 maanden van het crisisjaar 2009 werd 16,9 miljoen ton genoteerd. Havenschepen Christophe Peeters: “De Gentse Haven doet het momenteel zelfs iets beter dan 2008, het eerste semester van dit recordjaar werd een totale goederenoverslag van 23,6 miljoen ton genoteerd”.

Voor de eerste zes maanden zitten vooral vaste minerale brandstoffen, ertsen en metaalproducten, bouwmaterialen en chemische producten in de lift. Landbouw- en voedingsproducten stagneren eerder. Via zeevaart werd een goederenoverslag van 13,5 miljoen ton genoteerd, een stijging met 45% tegenover 2009. In het crisisjaar 2009 was dat tijdens dezelfde periode 9,3 miljoen ton, in 2008 was dit 13,6 miljoen ton. De goederenoverslag via de binnenvaart is goed voor 10,6 miljoen ton tegenover 7,4 miljoen ton in de eerste 6 maanden van 2009. Dit vertegenwoordigt een stijging van 40%. In 2008 was dat 10 miljoen ton.

De positieve evolutie van eind 2009 en begin 2010 blijft zich dus voortzetten. Zowel voor de goederenoverslag via zeevaart als via binnenvaart komt de haven van Gent ruim boven het crisisjaar 2009 uit. De stijging doet zich zowat evenveel voor bij de import van goederen als bij de export ervan. Havenbaas Daan Schalck: “Het recordjaar van 2008 mag dan wel worden geëvenaard gedurende de eerste zes maanden, voorzichtigheid blijft nodig”. Ondertussen zijn ze in Gent ook in hun nopjes met het bericht dat de Vlaamse Regering voor een diepe zeesluis van 16 meter kiest in Terneuzen en dat een strikte timing aangehouden wordt. Daardoor zou de nieuwe zeesluis in 2018 in gebruik genomen worden.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...