10 juli 2010

Gouverneur Denys bezoekt crisiscentrum waterwegen

RIS 08 Op dinsdag 25 mei 2010 nam het personeel van het RIS Evergem (River Information Services) zijn intrek in de nieuwe lokalen aan de sluis van Evergem. Hiermee werd het crisis- en informatiecentrum voor de binnenvaart in Vlaanderen meteen in een nieuw kleedje gestoken. Het RIS is in de eerste plaats is in de eerste plaats een meldpunt voor de schippers voor zaken zoals waterverontreinigingen, aanvaringen of noodsituaties, maar het is tegelijk ook het centrum voor info rond waterstanden en bedieningstijden van de sluizen. Verschillende nieuwe informatiediensten en technologische toepassingen moeten het verkeers- en vervoersproces op de Vlaamse en Europese binnenwateren optimaliseren. RIS is nu ook op internet bereikbaar op nts.flaris.be De website is drietalig: Nederlands, Frans en Duits, de Berichten aan de Schipperij staan er in 23 Europese talen.

RIS 05 De binnenvaart groeide de laatste tien jaren met meer dan 50% en zal de komende jaren blijven stijgen. Dit brengt onvermijdelijk meer kans op incidenten met zich mee. Incidenten op de waterwegen, zoals milieu- of waterrampen, kennen echter geen grenzen. Zowel preventief als tijdens de ramp is het van groot belang over snelle en directe informatie te beschikken en onmiddellijk te kunnen afstemmen met alle betrokken actoren. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele incidenten, bracht gouverneur André Denys een bezoek aan het River Information Services, het crisis- en informatiecentrum van Waterwegen en Zeekanaal NV. Samen met een delegatie noodplanambtenaren, bekkencoördinatoren en leden van de provinciale veiligheidscel, werd er overlegd op welke manier men optimaal samengewerkt, zowel preventief als in geval van crisis.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...