16 juli 2010

Gentse Feesten: Stad Gent bestrijdt wildplassen

De duizenden bezoekers van de Gentse Feesten brengen meer dan eens een bezoekje aan het toilet. Wildplassen roept om begrijpelijke reden veel ergernis op bij de Gentenaars. Het stadsbestuur verhoogt daarom het toiletaanbod, bestrijdt het wildplassen en neemt maatregelen tegen geurhinder. Aan de bezoekers van de Gentse feesten wordt gevraagd om van dit toiletaanbod gebruik te maken, niet te wildplassen en hiermee respect voor de medeburgers uit de Gentse binnenstad te tonen. Op bijna honderd plaspunten kunnen mannen, vrouwen en kinderen gratis terecht voor een plasje. Tijdens de Gentse Feesten worden er extra inspanningen gedaan om de vele bezoekers sanitair aan te bieden in en rond de Gentse Feestenzone.

Ruim toiletaanbod, ook ‘s nachts
Gratis vaste locaties: met uitgebreide openingsuren speciaal voor de Gentse feesten. Deze toiletten zijn ook langer open in het weekend en op dinsdag 20 juli. Hier kan men gratis terecht voor een plasje:
toiletten onder de Lakenhalle
toiletten op de hoek van de Bibliotheekstraat (open de klok rond),
toiletten in de Stadhuissteeg (open van 9 tot 3 uur, enkel voor dames),
toiletten in het Groot Vleeshuis
De toiletwagen aan het Zuidpark is open op de kindernamiddagen van zondag 18 juli tot en met zondag 25 juli, telkens van 14 tot 19 uur.

Ook gratis sanitair in de parkings en aan het Zuid
De sanitaire voorzieningen van alle parkings in en rond de feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Pietersplein, Zuid en Kouter. Ook het publiek sanitair ter hoogte van de haltes van De Lijn aan het Zuid, waar ook het vertrekpunt van de speciale Gentsefeestenbussen is, is dag en nacht open en gratis.

Urinoirs
De Stad Gent plaatst op diverse locaties in de binnenstad zestig bijkomende plaszuilen (met telkens vier urinoirs). Deze plaszuilen staan op locaties in of net rond de Gentse Feestenzone waar er grote publieksstromen voorbijkomen en waar er zich dus wildplasoverlast zou kunnen voordoen.

Toiletwagens
Daarnaast heeft de Stad Gent ook een overeenkomst afgesloten met een concessionaris die op zeventien locaties verspreid over de binnenstad betalend sanitair tegen de prijs van 0,40 eurocent aanbiedt. Jaarlijks bekijkt de Stad Gent de situatie opnieuw en voorziet op basis daarvan sanitair op alle drukbezochte zones met activiteiten. Als er speciale activiteiten zijn, voorziet de Stad Gent in extra sanitair, zoals voor Bal 1900, Boomtown en het vuurwerk op woensdag 21 juli aan de Watersportbaan.

Toegankelijk sanitair
Over de hele feestenzone verspreid zijn er verschillende extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet voor personen met een handicap. Begeleiding kan aangevraagd worden in de Rode Kruispost aan het belfort.

Sensibilisatie en controles

De Stad Gent brengt signalisatie aan op de toiletwagen, zodat de bezoekers van de Gentse Feesten het toilet van ver herkennen. Ook op de stadskaart in het Gentse Feestenmagazine staan alle plaspunten, zowel betalend als gratis, duidelijk aangegeven. De affichecampagne tegen wildplassen ‘Laat hem zitten!’ wordt herhaald en zal ook terug op de kritieke wildplasplaatsen in het straatbeeld te zien zijn. Men kan deze affiche ook voor het raam hangen. De affiche, het Gentsefeestenplan waarop het sanitair is aangeduid en de plaskaart met het normale sanitair, zijn ook verkrijgbaar in de Feestentent op het Emile Braunplein. Men kan de affiche, en de folder met 100 plaspunten en een plaskaart ook dowloaden op de website van de Stad Gent www.gent.be, kies achtereenvolgens: leven > leefomgeving> schoon gent > openbare toiletten.

Wildplassen kost 60 euro boete
Ook zal de Stad Gent strenge en gerichte controles uitvoeren op wildplassen.
Tijdens de Gentse Feesten 2009 waren er al uitgebreide controles en zijn er 443 GAS (gemeentelijk administratieve sancties) uitgeschreven, dus gevoelig meer dan het jaar voordien toen er 312 boetes werden uitgeschreven.
Wie toch nog voor een illegaal plasplekje kiest, riskeert een boete van 60 euro.

Minder geurhinder en verstoppingen
TMVW heeft sinds vorig jaar een aantal aanpassingen gedaan aan de rioolinfrastructuur om verstoppingen van het sanitair te voorkomen en heeft de riooldeksels aangepast om minder geurhinder te krijgen. Dat was nodig gezien het grote volume dat gedurende de tien dagen Gentse Feesten verwerkt moet worden.

Met al deze ingrepen en acties hoopt de Stad Gent op z’n minst een deel van het ergerlijke wildplasprobleem en de geurhinder rond de toiletten terug te dringen. Alles is eigenlijk terug te brengen tot respect, respect voor de medebezoekers, respect voor de bewoners van de feestenzone en respect voor de stad als bebouwde omgeving, want wildplassen veroorzaakt immers belangrijke schade.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...