30 april 2011

Windturbines veranderen het Oost-Vlaamse landschap.

In 2009 keurde de Vlaamse regering het Oost-Vlaamse beleidskader voor windturbines goed. Binnen dit beleidskader werden een eerste maal de mogelijkheden voor het plaatsen van grootschalige windturbines in kaart gebracht. Het principe om windturbines niet volledig te spreiden over een provincie, maar om ze bij elkaar te plaatsen in grotere concentratiegebieden, werd vastgelegd. De Provincie Oost-Vlaanderen start nu met de invulling van de concentratiezones voor windturbines Maldegem-Eeklo en E40. In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd. Er zijn in Oost-Vlaanderen 5 prioritaire gebieden waar het wenselijk is om windturbines te bundelen: de Gentse Kanaalzone, de Waaslandhaven, het gebied Maldegem-Eeklo, de transportcorridor van de E40 en de transportcorridor van de E17.

Voor de Gentse Kanaalzone en de Waaslandhaven zijn al enige tijd besprekingen aan de gang. Voor de Waaslandhaven werden al grote stappen gezet om binnen de op Europees niveau beschermde vogelrichtlijngebieden toch windturbines te kunnen plaatsen. Voor de concentratiezones Maldegem-Eeklo en E40 worden verschillende scenario’s opgemaakt, die zowel landschappelijk als op het vlak van hinder zoals geluid en slagschaduw worden afgetoetst. Bedoeling is om zo de discussie open te trekken. In het concentratiegebied ‘Maldegem-Eeklo’ worden onder meer scenario’s met minimaal 30 en met minimaal 50 grootschalige windturbines voorzien, binnen het concentratiegebied 'E40' minimaal 25 tot minimaal 50 turbines. Na en op basis van het overleg met de verschillende betrokken partijen, zal de Oost-Vlaamse provincieraad in juni 2012 de knoop doorhakken en voor elk van de concentratiegebieden een voorkeurscenario vastleggen.

Windturbines zijn noodzakelijk om de broodnodige groene stroom te produceren. Ze zullen het Oost-Vlaamse landschap, zeker binnen de concentratiezones, onherroepelijk veranderen. Door dit op een gestructureerde wijze aan te pakken, kunnen, samen met de verschillende betrokken partners, maar ook met de bewoners, win-win situaties bekomen worden in volwaardige dynamische energielandschappen. Het provinciebestuur wil bij deze processen maximaal inzetten op communicatie, participatie en samenwerking, in het bijzonder met de bewoners, maar ook met de lokale besturen, het middenveld en de verschillende projectontwikkelaars die vandaag al binnen de concentratiegebieden actief zijn. De Provincie maakt daarom werk van een gestructureerd overleg met al deze groepen en werft een projectcoördinator aan. Dit moet een antwoord bieden op de problematiek van de lusten en de lasten. Hierbij moeten de lasten van een windturbines vaak gedeeld worden door de omwonenden, terwijl de winsten slechts naar enkelingen gaan. Ook zal de coördinator een uitweg proberen vinden uit de zware concurrentieproblemen die vaak optreden tussen de ontwikkelaars onderling.

Labels:

Gent brengt de wilde roos naar de stad

AppelbrugparkjeDe Stad Gent en Natuurpunt Gent kiezen de wilde roos als soort van het jaar. Dat gebeurt omdat de wilde roos symbool staat voor struweel, een begroeiing die in Gent sterk achteruitgaat en belangrijk is voor de biodiversiteit, en omdat wilde rozen gemakkelijk aan te planten zijn. Struwelen zijn bosjes van struiken of lage bomen. Van die beplanting weten we dat er de laatste tien jaar flink wat verdwenen is in Gent. Nochtans zijn die struwelen biologisch zeer waardevol en trekken ze zoogdieren, insecten, amfibieën en vogels aan. Struweel komt niet alleen voor in bosranden, maar ook op droge, warme plaatsen in de stad, braakliggende terreinen maar evengoed in de parken. Net zoals de bij in 2010 en de gierzwaluw in 2009 symbool stonden voor een bedreigde biodiversiteit, is ook de wilde roos symbool voor een biologische waarde die we niet mogen verliezen. De Stad Gent en Natuurpunt Gent kozen daarom voor de wilde roos als soort van het jaar 2011. Daarom plant schepen Balthazar vandaag enkele wilde rozen aan in het meest romantische park van Gent: het Appelbrugparkje. Dat is meteen het startschot van de campagne ‘Gent: wil de rozen’.

Wie dat wil, kan zelf ook wilde rozen in zijn tuin planten of op zijn balkon plaatsen. Rozen passen aan de zonnige kant in een border. Ze zijn ook mooi als klimplant. Wie inspiratie nodig heeft of wil weten hoe zo’n hondsroos of egelantier eruit ziet, kan vanaf vrijdag terecht in het Appelbrugparkje. Daar worden twee borders beplant met wilde rozen. De vijf gebruikte soorten wilde rozen zijn bijzonder geschikt voor de tuin. Een infobord geeft informatie over de opbouw van zo’n border. En wie popelt om in zijn tuin aan de slag te gaan, kan op zondag 15 mei wilde rozen aankopen op de jaarlijkse plantenbeurs van Natuurpunt Gent in Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen in Mariakerke. Bezoekers kunnen er doorlopend van 10 tot 18 uur terecht. Naast verschillende verkoopstanden, zijn er ook wandelingen, muziek, animatie en infostanden. Wie een wilde roos koopt, wordt getrakteerd op een gratis Roomer, het lekkere Gentse vlierbloesemdrankje. Ook het najaar is een ideaal seizoen om wilde rozen aan te kopen en te planten. Natuurpunt Gent zal ook wilde rozen aanbieden op zijn bomen- en struikenverkoop op 12 november 2011.

De Groendienst heeft de voorbije jaren immers al op verschillende plaatsen struwelen aangeplant. In het Geboortebos in de Gentbrugse Meersen zijn alle dertien soorten inheemse rozen te bewonderen. Daarvoor stelde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (
INBO) de planten ter beschikking. In juni en juli kun je de rozen zien bloeien, in september en oktober zijn de bottels te bewonderen. Op de Dag van het Park, op zondag 29 mei 2011, fietsen we langs rozen en struwelen in Mariakerke. Afspraak hiervoor om 10.30 uur aan de ingang van de straat Zuidbroek van het Landschapspark Groene Velden. Ook in de namiddag zal de Dag van het Park in het teken staan van wilde rozen. Bezoekers die Roos, Rosanne, Marie-Rose, enz. heten of die een ‘rozige’ familienaam hebben, krijgen een extra attentie.

Fietsen langs wilde rozen kan ook met de folder ‘Gent: wil de rozen’. Hierin is een fietstocht opgenomen langs struwelen en wilde rozen in Mariakerke. De folder is beschikbaar in de bib Zuid, de Groendienst, het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur). Het loont zeker de moeite om de fietstocht te onderbreken voor een stop in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Van juni tot september 2011 is daar een tentoonstelling te zien over wilde rozen en de waarde van struweel in de stad. Ten slotte zijn er van zomer tot herfst ook enkele begeleide fietstochten en wandelingen. Meer informatie daarover is te vinden op de website
www.gent.be/wilderozen of te bekomen bij de Groendienst of Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen.

Voor amateurfotografen schrijft de Stad Gent een wedstrijd uit. Wie een mooie foto maakt van een wilde roos in haar milieu, een roos in bloei of met bottels, maakt kans op een FNAC bon. Tot 31 oktober 2011 kunnen deelnemers hun foto opladen via het webformulier op de website
www.gent.be/wilderozen

Labels:

29 april 2011

Met het Festival recht naar de sterren.

FVV2011Woensdagavond werd in het Gentse Volksplanetarium Armand Pien het startschot gegeven voor de 54e editie van Gent Festival van Vlaanderen. De vorige editie van het Festival haalde 53.000 bezoekers (een verdubbeling tegenover 2007) en een zaalbezetting van 96%, dat mag gerust een overrompelend succes genoemd worden. En toch heeft het Festival ambitie om het dit jaar nog beter te doen. En dat onder het thema STARS!(Wat de sterren zeggen). Wist je dat sterren subtiele geluidstrillingen voortbrengen? Wie zijn de grote namen in de muziekwereld? Wat maakt een ster tot een ster? Hoe resoneren de harmonie van de sferen en de muziek van de wereld anno 2011? Wat hoor je als je echt naar de sterren luistert? Een blik op het meer dan goed gevulde programma spreekt voor zichzelf: het wordt weer een festivaleditie om naar uit te kijken. Drie weken lang (17.09 – 9.10.2011) genieten van de klanken van het heelal, muziek uit alle windstreken, wereldorkesten, unieke artiesten en ensembles, gekende en minder gekende namen, die bedwelmende programma’s brengen, op de mooiste en origineelste plekjes van Gent en Oost-Vlaanderen. En dit vanaf de start met OdeGand tot het slot ‘Zondag/Zendag’. Na ‘Beyond Dreams’ zoekt Gent Festival dit jaar dus nog hogere sferen op. De programma’s en thema’s volgen elkaar in crescendo op. De Belgische astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne zullen tijdens het sterrenfestival als officiële raadgevers en beschermheren optreden. Als trouwe festivalbezoeker en grote fan van het klassieke genre, zei Dirk Frimout meteen ‘ja’ toen men hem vroeg om het peterschap op zich te nemen. Hij wordt de gastheer op een aantal concerten (o.a. Spectra Ensemble, 26 september). Ook Frank De Winne - als Unicef ambassadeur - verbindt zijn naam maar al te graag aan onder meer OdeGand en KidsOdeGand.

Al voor de negende keer geeft OdeGand de aftrap van het festival. Een hele dag muziek in elke cultuurtempel van Gent, maar ook op en langs het water, internationaal en nationaal talent, van tango over jazz tot klassiek… Vaar van het ene concert naar het andere: een dagje Avignon aan de Leie. Het klinkt overdreven, maar is de Graslei niet de mooiste locatie om een er feestelijke dag zoals OdeGand rond op te bouwen? Een meer feestelijke locatie om het cultureel seizoen te doen los barsten is er niet. En vergeet niet: naast het gratis programma krijg je met je ticket toegang tot de bootjes en nog eens 50 concerten. Om de dag te eindigen met een oogverblindende show en oorstrelend concert op een drijvend podium te midden een prachtig historisch kader. En als kers op de taart: een vuurwerk dat nog lang blijft naklinken…

Op het programma staan een aantal mini-happenings die niet aan hun proefstuk toe zijn. Het Venetiaans Bal beleefde vorig jaar een overweldigende eerste editie met alles erop en eraan: maskers, sierlijke gewaden, barokdansen en –muziek, mysterieuze oorstrelingen en een overdadig taartenbuffet. Wellicht de enige avond waar het publiek net zo impressionant was is als de artiesten. Ook KidsOdeGand wordt voor de tweede keer georganiseerd: de Bijloke site wordt omgetoverd tot een muzikaal speelterrein, waar ‘De Kleine Prins’ heer en meester zal zijn. Voor kinderen tussen 4 en 9. Avontuur verzekerd! De muzikale fietstocht Avanti doet dit jaar de Leiestreek aan. Het decor langs de kronkelende waterwegen van de Leie biedt dé gedroomde plekken voor tal van concerten. Fiets van Deinze naar onder andere het Kasteel van Ooidonk en Museum Dhondt-Dhaenens. Pauseer in enkele parels van kerkjes en laat alle muziek (klassiek én wereldmuziek) als sterrenstof over je heen dwarrelen. Amateurfietsers hoeven niet ongerust te zijn: het parcours is aangenaam en gemakkelijk af te leggen.

Voor dé grote klassiekers moet je in de Sint-Baafskathedraal zijn. De jonge, bevlogen Canadese dirigent Yannick Nézet-Séguin neemt op 19 september het heft in handen. Als een ervaren veldmaarschalk geeft hij leiding aan zijn troepen. Twee jaar geleden bracht hij met het Rotterdams Philharmonisch Orkest nog de 9de van Beethoven, nu bijt hij zich vast op Bruckner 8. Woensdag 21 september kan je naar het Requiem van Mozart en vrijdag 30 september kan je wegdromen bij Mahler 4. Sylvain Cambreling, die 10 jaar het Muntorkest leidde, is die avond onze gast samen met het BBC Symphony Orchestra en solisten Carolin Widmann en Sarah Jane Brandon. Voor dit festival waar alles rond sterren draait hoef je zelf maar één talent te hebben, en dat is er snel bij te zijn. Link: www.gentfestival.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

27 april 2011

Chemiesector kent sterke heropleving in 2010

De chemische industrie, kunststoffen en life sciences in België heeft een sterk jaar 2010 achter de rug. De omzet groeide met 15% tot ruim 52 miljard euro en de productie-installaties draaien weer op het trendniveau van vóór de financiële en economische crisis. Dat de sector vertrouwen heeft in een duurzame toekomst in ons land bewijst de forse stijging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) met 6% tot 2,43 miljard euro, een absoluut record. Ook het handelsoverschot bereikte met 25 miljard euro een nieuw hoogtepunt. Toch is de impact van de crisis nog voelbaar in een lichte daling van het aantal jobs tot 90.400 directe arbeidsplaatsen. Loonmatiging en loonkostenverlaging blijven dan ook prioritaire aandachtspunten voor het behoud van de tewerkstelling. In haar boodschap naar de beleidsmakers dringt essenscia aan op meer visie en samenhang in het federale en gewestelijke energiebeleid. Vooral de spectaculair oplopende meerkosten voor hernieuwbare energie baren de ondernemingen uit de sector zorgen.

De globale financiële en economische crisis maakte in 2009 een einde aan de jaren van ononderbroken groei in de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Door de sterk afgenomen vraag viel de omzet met 17% terug tot 45,2 miljard euro. Vanaf het eerste kwartaal van 2010 namen de orders toe en klom de sector uit het dal wat resulteerde in een jaaromzet van 52,2 miljard euro. Sinds begin 2011 draaien de productieinstallaties met een bezettingsgraad van 82% terug op het trendniveau van vóór de crisis. De groei is vooral te danken aan de prestaties van de basischemie die met 25% de sterkste productiegroei van alle subsectoren neerzette. Ondanks het herstel hebben de meeste subsectoren het omzetniveau van vóór de crisis nog niet bereikt. Dit geldt wel voor de farma en consumentenproducten zoals zepen, detergenten en cosmetica die minder zwaar werden getroffen tijdens de crisis en traditioneel minder conjunctuurgevoelig zijn.

De tewerkstelling daalde met 1% tot 90.400 directe jobs, een daling die het gevolg is van enkele herstructureringen omwille van de crisis maar ook de niet-vervanging van oudere werknemers. Het aantal naakte ontslagen bleef zeer beperkt. Het belang van de sector in de tewerkstelling in Belgische industrie nam het voorbije decennium ononderbroken toe: in 2000 vertegenwoordigde de chemie en life sciences 15,4% van de industriële tewerkstelling, in 2010 is dat aandeel toegenomen tot 17,5%. De investeringen in materiële en immateriële vaste activa kenden in 2010 een terugval met 100 miljoen tot 1,33 miljard euro na het moeilijk en onzeker jaar 2009 en de grote cyclische investeringsgolf in onder meer de Antwerpse chemiecluster tussen 2006 en 2008. Ondanks deze terugval, blijft de kapitaalintensieve chemiesector koploper met bijna een kwart van de totale investeringen in de verwerkende industrie. In 2010 en 2011 kondigden verschillende ondernemingen in diverse subsectoren van de chemische en farmaceutische industrie nieuwe investeringen aan.

Een duidelijke indicatie van de heropleving van de sector zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die vorig jaar 2,43 miljard euro bedroegen. Dit is niet alleen een stijging van 6% ten opzichte van 2009, maar eveneens een absoluut record. De chemie en life sciences blijft de meest innovatiegedreven sector met de helft van alle private onderzoeksuitgaven in België en levert zo een belangrijke inspanning om de Europese 3% norm te bereiken. De totale O&O-intensiteit van België (privésector en overheid) bedraagt vandaag 1,9% van het bbp, terwijl de sector 14% van haar toegevoegde waarde aan O&O besteedt. Ook de tewerkstelling in onderzoek nam licht toe: ongeveer 9.000 mensen of 10% van het personeelsbestand van de sector werken voor een O&O afdeling.

De forse stijging van de export tot 107 miljard euro in 2010 illustreert de koppositie van de chemiesector op de exportmarkten. Met een overschot op de handelsbalans van 25 miljard euro bereikt de sector zijn hoogste niveau ooit. Het handelssaldo van de sector is op 10 jaar tijd meer dan verdubbeld en stijgt in 2010 zelfs sterker dan het totale Belgische handelsoverschot dat 15,8 miljard euro bedraagt. Chemie, kunststoffen en life sciences blijven veruit het belangrijkste exportproduct van België met een aandeel van quasi 35% in de totale export van goederen.

Wouter De Geest, voorzitter van essenscia: “Om onze sector te schetsen, gebruik ik graag een beeld uit de atletiek. We zijn een meerkamper. De crisisperiode kan je beschrijven als hordenlopen: we hebben zoals iedereen hindernissen moeten nemen. Gezien de zeer beperkte personeelsafbouw en de vaststelling dat de sector consequent is blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, durf ik stellen dat de recessie zeer goed gemanaged is. Dat heeft ongetwijfeld een positieve invloed gehad toen de economie weer aantrok: dan is de sector als een hoogspringer krachtig opgeveerd. Het toont aan dat onze ondernemingen over een aanzienlijke wendbaarheid beschikken. Nu moeten we een verspringer worden: ver vooruit kijken op vlak van productontwikkeling om te voldoen aan de maatschappelijke noden, maar ook inzake investeringen. Voor investeringen in nieuwe installaties moeten wij twintig tot dertig jaar kunnen en durven vooruit denken.”

De sector kijkt met vertrouwen naar de toekomst, maar blijft bezorgd over de ontwikkelingen in het energiebeleid die een hypotheek kunnen leggen op toekomstige investeringsbeslissingen. “De economische parameters staan terug in de goede richting. België huisvest een chemie en farmacluster van wereldformaat. Dit is een belangrijke troef die ons een sterke positie geeft in de Europese industrie en onze bedrijven wapent tegen de consolidatiegolven die op ons afkomen”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. “Een competitief en rechtszeker ondernemingsklimaat blijft onze voornaamste bekommernis. Onze sector steunt de ambities van België om tegen 2020 13% van de elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen op te wekken. Maar dit moet wel op een kostencompetitieve manier gebeuren, wat absoluut niet het geval is. Voor een doorsnee chemiebedrijf liggen de meerkosten op de elektriciteitsfactuur vandaag 20 keer hoger dan in 2003. Als onze overheden niet ingrijpen, zullen deze meerkosten verder escaleren door de exponentiële kost van de offshore windturbines, de oversubsidiëring van groene stroom en de doorrekening van de zonnepanelen”, besluit Yves Verschueren.

Labels: , , , , ,

26 april 2011

Programma Boomtown prikkelt de nieuwsgierigheid

Intergalactic Lovers, Frankie & the Heartstrings (V.K.), Herman Dune (S.E.), Architecture in Helsinki (AUS.), True Bypass, Yuko en Steak nr. 8, dat zijn de nieuwe namen die Boomtown aan zijn affiche toevoegt. Vanaf dinsdag 19 juli vallen er 5 dagen lang, verspreid over 5 podia, meer dan 50 (inter)nationale bands te ontdekken!

Ster van het uit Sunderland afkomstige Frankie & The Heartstrings is zanger Frankie Francis. Hij heeft een stem die soms duizelingwekkende hoogtes bereikt en nooit verveelt. Samen met de vier andere bandleden maakt hij vrolijke maar onconventionele gitaarpop die moeiteloos boven het niveau uitstijgt van soortgelijke Britse bands. Met hun prima debuut 'Hunger', dat begin dit jaar uitkwam, lijken ze hun live-status ook op cd te bevestigen.

Herman Dune is het boeiende en tegelijk ietwat bizarre Zweedse antifolk-project van David-Ivar Herman Düne (gitaar en zang) en Néman Herman Düne (drums en soms achtergrondzang), twee muzikale veelvraten die naast een resem solo projecten, ook actief zijn in bands als Kungen, Ben Haschish, Ben Dope, John Trawlings, Fountain Boats, Satan's Fingers en Fast Ganz , en meespeelden op platen van goed volk als Julie Doiron (ex-Eric's Trip) en Kimya Dawson (ex-Moldy Peaches). Sinds hun ontstaat in 1999 brachten ze al een tiental uitstekende platen uit en lijken ze, net als Dylan, op een never-ending-tour.

Het Australische indie- of tweepop-gezelschap Architecture in Helsinki grossiert in een arsenaal aan stijlen. Ze bedienen zich zowel van analoge synths en state of the art samplers, als van de tuba, de klarinet of het klokkenspel. Begin 2011 brachten ze 'Moment Bends' uit, een plaat waar ze twee jaar aan werkten en die de muziekpers meteen polariseerde. Het ene kamp vond de plaat lichtjes geniaal, het andere vond er helemaal niets aan. Misschien is het dat net wat Architecture in Helsinki zo interessant maakt en waarom ze op Boomtown thuishoren.

Intergalactic Lovers is zonder twijfel dé Belgische band van het moment. Dat bewijst hun voorlopige erelijst: op één in de Hotlist van StuBru, voor de derde week op rij op één in De Afrekening, eveneens op één in de Vox-lijst van Radio 1 en zeer hoog genoteerd in de Ultratop. De band is de muzikale speeltuin van Lara Chedraoui (zang), Brendan Corbey (drums), Maarten Huygens (gitaar) en Raf De Mey (bas). De band brengt een mix van melodieuze, soms intieme, dan weer avontuurlijke rockmuziek met de unieke en bezwerende stem van zangeres Lara als bindweefsel. En wat lezen we over de band in Humo (ons favoriete weekblad): "Een groep die in verstilde klasse grossiert en een sound heeft die een afgebladderd woord als 'tijdloos' weer opblinkt".

True Bypass is het geesteskind van Chantal Acda, een Belgische zangeres met Nederlandse roots, en van de Schotse gitarist Craig Ward (ex-dEUS, ex-Kiss My Jazz, ex-The Love Substitudes). Beide artiesten ontmoetten elkaar op een vlucht naar Glasgow, voelden elkaar intuïtief aan en gingen samen muziek maken die intussen haar weg vond naar een titelloze eerste langspeler, een plaat vol wondermooie, kwetsbare en troostende indiefolk; een balsem voor de ziel.

Yuko is een Gents-Brussels kwartet dat droompop maakt die geurt naar onopgemaakte bedden, oogt als koffievlekken op een zongebleekt tafellaken en klinkt als de soundtrack bij lange ritten langs Vlaamse steenwegen op een warme septemberavond. Met zijn veelgelaagde, subtiele mix van folk, elektronica en postrock is Yuko een zielsverwant van bands als mum, postal service, go find, notwist, sigur ros en radiohead.

De mannen van Steak nr. 8 tappen uiteraard uit een heel ander vaatje. Met hun muzikale mengeling van postrock en sludgemetal wonnen ze in 2008 overtuigend Humo's Rock Rally, wat hen o.a. een plek op Graspop Metal Meeting en Polsslag opleverde. In maart van dit jaar brachten ze 'All is Chaos' uit, hun tweede langspeler. In Humo lezen we daarover: "Ons hoefde Steak Number Eight zoals gezegd al lang niet meer van hun kunnen te overtuigen, maar als u nog wél argumenten behoefde: 'All Is Chaos' is er alvast één."

5 dagen lang op 5 podia

Boomtown, het enige pop- en rockfestival binnen de marge van de Gentse Feesten, was vorig jaar een groot succes. Het boeiende ontdekkingsprogramma lokte elke dag zo'n 7000 festivalgangers. De formule met 3 gratis buitenpodia op het Kouterplein en 2 betalende binnenpodia in de Handelsbeurs, sloeg onmiddellijk aan.

Ook dit jaar zal Boomtown 5 dagen lang – van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 juli – tegelijk in- en outdoor concerten organiseren. De 3 buitenpodia op de Kouter blijven voorbehouden voor nationale en internationale bands die kwaliteit weten te verzoenen met een grote publieke aantrekkingskracht. De twee binnenpodia in de Handelsbeurs worden dan weer gereserveerd voor gespecialiseerde genres en niche-acts uit binnen- en buitenland. De concertzaal komt daarbij in het teken te staan van pop-, rock- of alternatieve muziek die beter tot haar recht komt in een intimistische omgeving, terwijl een kleiner binnenpodium wordt gereserveerd voor akoestische en solo-acts. Alle buitenconcerten zijn gratis. De binnenconcerten zijn net als vorig jaar betalend.

Met deze formule gaat Boomtown verder op de ingeslagen weg. Uit het succes van editie 2010 bleek al dat er op de feesten duidelijk nood is aan een degelijk pop- en rockfestival voor de echte muziekliefhebber, waar er ook plaats is voor alternatieve genres en nichemuziek. Bovendien kan Boomtown nu nog meer diversifiëren binnen het muzikale aanbod en ook ruimte geven aan minder evidente muzikale acts, waardoor het festival opnieuw een echt ontdekkingsfestival wordt.

Om haar intenties nog wat kracht bij te zetten besliste organisator vzw Oude Beestenmarkt om opnieuw samen te werken met Muziekclub Democrazy en Handelsbeurs Concertzaal, twee belangrijke spelers uit de Gentse muziekscene. De komende dagen en weken zullen verschillende Boomtown teams de straten van Gent onveilig maken en de fietsen voorzien van unieke Boomtown zadelhoesjes. Wie er eentje wil kan dus beter zijn fiets duidelijk zichtbaar in het straatbeeld plaatsen. Wordt vervolgd! Link: http://www.boomtownlive.be/

Werden eerder aangekondigd
Avi Buffalo (V.S.)
The Phoenix Foundation (N.Z.)
Deerhoof (V.S.)
Marble Sounds
A Brand
An Pierlé & White Velvet
Amatorski

25 april 2011

Gent organiseert Europees kampioenschap petanque

Gent is Sportstad van Vlaanderen en doet extra inspanningen om zo veel mogelijk Gentenaars te laten sporten en ruimte te bieden voor actieve sportbeoefening. Dat gaat van grote infrastructuurwerken voor sportclubs tot kleine sportvoorzieningen in de Gentse wijken, zoals onder andere de vele petanqueterreinen. Petanque is de buurtsport bij uitstek die samenleven in diversiteit en samenhorigheid bevordert. Met het mooie voorjaarsweer, nodigen de petanqueveldjes alvast iedereen uit om een recreatief spelletje te spelen. Maar er is meer. De Stad Gent is heel fier om in 2012 de Europese kampioenschappen Petanque voor dames en voor jeugd te mogen verwelkomen in de Topsporthal Vlaanderen. Petanque vindt steeds meer zijn plek in Gent.

In 2012 vindt het Europees Kampioenschap voor dames en voor jeugd plaats in de Topsporthal Vlaanderen. Het kampioenschap wordt tweejaarlijks georganiseerd en in 2012 is het aan de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV). De jeugdcategorie is voor jongeren tot 17 jaar, de damescategorie kent geen leeftijdsbeperking. Van woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november 2012 wordt in Gent gestreden voor de volgende titels:
·         Europees kampioen petanque 2012 damestriplet
·         Europees kampioen petanque 2012 jeugdtriplet
·         Europees kampioen in het precisieschieten: afzonderlijke titel bij de dames en de jeugd (een kampioenschap waarbij per land een speler een reeks van vaste schietproeven dient af te leggen)
·         Winnaar van de Nations Cup (een kampioenschap waarbij de landenploegen die na de tweede ronde werden uitgeschakeld strijden voor de Nations Cup)
Verder vinden in Gent tijdens de periode van het kampioenschap een Europees Congres, een toeristische uitstap met diner voor de bestuursleden van de Confédération Européenne de Pétanque (CEP) en een afsluitend banket voor alle delegaties, prominente gasten, partners en ingeschreven bezoekers plaats.

Dit kampioenschap is niet enkel een stimulans voor de federatie, ook voor de spelers en clubs is het een reden om samen een tandje bij te steken. De PFV heeft meer dan honderd clubs en zevenduizend leden onder haar hoede. De federatie, met kantoor in het Huis van de Sport en erkend door Bloso, zal in de aanloop naar het evenement haar steun verlenen aan verschillende petanqueprojecten binnen de stad Gent, zoals de buitenspeeldag, Sportrock, buurtsporten, en dergelijke. Zo kan een breed publiek kennismaken met deze toegankelijke sport.

Er zijn momenteel in Gent al petanqueterreinen in:
·         Drongen: in de Adolf Lootensstraat en aan de hoek Klaverdries/Rondehuisjesdreef.
·         Ledeberg: in de Fluweelstraat
·         Sint-Amandsberg: in Biest, aan Beelbroekhof en in het Azaleapark
·         Oostakker: in het Sint-Laurentiuspark en in de Pijphoekstraat,
·         Gent: aan de hoek van de Stormvogelstraat en de Kwartelstraat, aan het Spaanskasteelplein, in de Roerstraat, aan de Opgeëistenlaan, in de Hyacintstraat (Ferrerlaan), in de Rabotstraat (aan het Elisabethhuis), aan Muide-Meulestede

In 2011 worden nog terreinen aangelegd in:
·         Gentbrugge: aan Ooievaarsnest
·         Zwijnaarde: op Hondelee
·         Sint-Amandsberg: aan de Hoge Weg / Veenakkerstraat (volkstuinenpark): een dubbel en een driedubbel terrein
·         Drongen: in de Johannes Schinckdreef

Informatie: Sportdienst, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel.: 09 266 80 00  Fax: 09 266 80 10  E-mail: sportlijn@gent.be

Labels:

24 april 2011

Geniet van goedkopere groene energie

Solar3Wil je een lagere energiefactuur en tegelijkertijd het klimaat sparen? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Ook het Gentse stadsbestuur wil besparen en streeft ernaar om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt) rekende uit dat 80% van de Vlamingen te veel voor zijn stroom betaalt. Men kan jaarlijks 200 tot 300 euro besparen door te kiezen voor een groene stroomleverancier. Daarbij zorgt elke omschakeling van grijze naar groene energie voor een vermindering van 90% CO2 uitstoot. Groene stroom komt namelijk voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn. Deze energiebronnen veroorzaken minder en soms zelfs geen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Een omschakeling van 1.000 gezinnen betekent zo’n 1.350 ton CO2 minder.

Hoe kan je meedoen?

Overschakelen naar groene stroom is dankzij de groepsaankoop heel eenvoudig:
·         Stap 1: Je schrijft je vrijblijvend in op de website www.samengaanwegroener.be. Dit kan van dinsdag 26 april tot dinsdag 31 mei 2011. Inschrijven verplicht je niet tot het overstappen naar de winnende leverancier. Dat doe je pas na akkoord met het voorstel.
·         Stap 2: Je krijgt na woensdag 1 juni 2011 een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing.
·         Stap 3: Voor dinsdag 12 juli 2011 beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier.
·         Stap 4: iChoosr, het bedrijf dat de groepsaankoop praktisch regelt, begeleidt je gedurende het hele overstapproces. Ook de opzeg van je huidige contract wordt door hen geregeld.

Thuis geen pc of internet?

Gent heeft tal van plaatsen (openbare computerruimtes) waar je gratis op internet kan. Men kan bijvoorbeeld in de bibliotheek terecht. De kaart met de openbare computerruimtes kan men afhalen in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur) of aanvragen via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur). Wil je graag een helpende hand bij je online-inschrijving? Maak dan een afspraak bij vzw REGent, tel. 09 218 75 90 of e-mail info@vzwregent.be. Op dinsdag 10, vrijdag 13, maandag 23 en donderdag 26 mei 2011, telkens van 14 tot 17 uur, krijgt men praktische ondersteuning.

Gent klimaatneutraal

Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat betekent dat Gent zo goed als geen impact meer heeft op het milieu. Daarom lanceerde het stadsbestuur eind 2009 het Gents Klimaatverbond, een partnerschap van Gentenaars, bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen die daaraan meewerken. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, bijvoorbeeld door te kiezen voor groene stroom.
Wil je weten wie wat doet om van Gent een klimaatneutrale en aangename stad te maken? Surf dan naar de website van het Gents Klimaatverbond www.gentsklimaatverbond.be

Informatie
Voor algemene vragen: Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 268 23 00, fax 09 268 23 68, e-mail milieudienst@gent.be

Voor vragen over online inschrijven: Gratis infolijn op 0800 95 052 (werkdagen van 9 tot 17 uur, dinsdag tot 21 uur),  e-mail groenestroom@ichoosr.com

Voor praktische ondersteuning bij online inschrijven: Vzw REGent, Kastanjestraat 2-4, 9000 Gent, tel. 09 218 75 90, fax 09 218 75 99,  e-mail info@vzwregent.be

Website Gents Klimaatverbond www.gentsklimaatverbond.be

Labels: , , ,

19 april 2011

De slager is meer dan vlees en bloed.

Op donderdag 28 april, midden in De Week van de Slager, staat in de Gentse slagerij Aula niemand minder dan actrice Maaike Neuville, vegetarische ster uit de TV serie Van Vlees en Bloed, achter de toonbank. Van 10.30 tot 12.30 uur verkoopt zij voor de gelegenheid vegetarische specialiteiten. Ze zien er als vlees uit, maar zijn het niet. In de traditie van carrotmobbing wordt iedereen opgeroepen om dit aanbod massaal te komen kopen, zolang de voorraad strekt. Maaike Neuville is de geknipte persoon voor deze actie. “Ik houd goede herinneringen over aan mijn tijd bij slagerij Vangenechten, maar als ik mag kiezen sta ik veel liever achter een vegetarische toog,” aldus de actrice, zelf vegetariër.

Het initiatief komt van de vegetarische organisatie EVA vzw, die hiermee de aandacht wil vestigen op de opportuniteit voor slagers om meer veggie producten aan te bieden in hun zaak. “Bij slagerij Aula hebben ze meer hersens in hun hoofd dan in hun toog,” aldus Tobias Leenaert van EVA vzw. “De natuurvoedingswinkel biedt nog steeds de ruimste keuze aan vegetarische producten, maar ook slagers kunnen op de trend van vleesvermindering inspelen en plantaardige producten aanbieden.” Sosthenes Dekeyzer van Slagerij Aula: “Misschien wordt de slager van de toekomst gewoon een leverancier van plantaardige en dierlijke eiwitten, eerder dan een leverancier van vlees alleen.”

Sinds mei 2009 is Gent de eerste stad ter wereld met een officiële wekelijkse veggiedag. Gent is dé veggiestad bij uitstek, ook tijdens de Week van de Slager.Slagers hebben er alle baat bij om hun aanbod uit te breiden met vegetarische producten. In steeds meer gezinnen is er wel iemand die geen vlees eet. Als slagers lekkere vegetarische alternatieven aanbieden, wordt het een stuk makkelijker om daar je boodschappen te doen.

Naar aanleiding van De Week van de Slager en de actie in slagerij Aula, roepen de Milieudienst en de Gezondheidsdienst van de Stad Gent alle Gentse slagers op om (meer) vegetarische producten in hun aanbod te voorzien. Slagers die al een ruim en mooi vegetarisch aanbod hebben, mogen dit gerust laten weten, zodat deze informatie verspreid kan worden. Slagers die interesse hebben om hun vegetarisch aanbod uit te breiden maar niet goed weten hoe en waar te beginnen, kunnen van EVA vzw een lijst krijgen met interessante producten en leveranciers.


Informatie
·         www.gent.be/donderdagveggiedag 
·         www.gentsklimaatverbond.be
·         Tobias Leenaert, EVA vzw, Sint-Pietersnieuwstraat 130, 9000 Gent, tel. 0494 64 69 38 of tobias@evavzw.be
·         www.donderdagveggiedag.be  

18 april 2011

Operadebuut Abattoir Fermé in Vlaamse Opera

De wereldpremière van L'Intruse vormt in meer dan één opzicht een belangrijk moment in het cultuurseizoen. Stef Lernous en zijn theatercollectief Abattoir Fermé maken hun regiedebuut in opera. Lernous schreef zelf het libretto dat op korte tijd werd getoonzet door de Belgisch-Oostenrijkse componist Dirk D'Ase, nadat Luc Brewaeys wegens persoonlijke redenen de compositieopdracht teruggaf. Voor het libretto baseerde Lernous zich op motieven uit het oeuvre van Maurice Maeterlinck.  L'Intruse is bovendien de openingsproductie van het OPERA XXI festival en kadert in het Maeterlinckjaar. Deze productie is ook te zien op de Operadagen Rotterdam.

De eerste en voorlopig enige nobelprijs voor literatuur in België werd op 10 december 1911 uitgereikt aan de Gentse auteur Maurice Maeterlinck. Zijn werk, aldus de leden van de Nobelcommissie, “bezit een unieke spiritualiteit en brengt in ons op een mysterieuze manier een delicate en geheime snaar aan het trillen.” En het is die delicate combinatie van mysterie, spiritualiteit, maar ook van moderniteit en eigenzinnigheid die bij kunstenaars en kunstminnaars voor een blijvende fascinatie gezorgd heeft voor zijn werk.  Alhoewel Maeterlinck zichzelf als een volkomen leek beschouwde op muzikaal vlak, vormde zijn oeuvre meer dan honderd maal de inspiratie voor componisten om zijn werk te verklanken. De composities variëren van eenvoudige liederen tot orkestsuites, balletten, theatermuziek en natuurlijk opera’s, met Debussy’s Pelléas et Mélisande als bekendste. Blijkbaar bevatten de werelden die Maeterlinck schetst, naast hun onmiskenbare literaire kwaliteiten, ook een tweede laag vol verborgen muzikaliteit en die door vele musici als bron wordt aangeboord. In die zin vormden niet alleen de herdenking van de unieke prijserkenning, maar ook het muzikale potentieel en de rijkdom van Maeterlincks oeuvre de aanzet tot de creatie van L’ intruse. Het gaat daarbij niet om een operabewerking van Maeterlincks fameuze gelijknamige stuk, maar om een door Lernous zelf geschreven werk gebaseerd op verschillende motieven uit Maeterlincks vroegere werk.

In de figuur van theatermaker Stef Lernous, die met L’intruse debuteert als regisseur in de opera, en zijn theatercollectief Abattoir Fermé vonden de opdrachtgevers een bijzondere kunstenaar om het werk van Maeterlinck in een nieuwe creatie gestalte te geven. Abattoir Fermé maakt voorstellingen over de fundamentele angsten, verlangens en obsessies van de mens die in het alledaagse leven achter een sterke sluier van rationaliteit verborgen gaan. Hun fascinatie voor de "wereld achter het bekende" en voor het abjecte dat in ieder mens schuilgaat, maar veilig verborgen blijft achter ordentelijke constructies, past naadloos op de duistere trekken van Maeterlincks universum.  Lernous schreef een libretto over een koning die terugkeert van een reis naar de Landen van de Nacht. Het kasteel is leeg, de koningin gestorven en de koning probeert zijn huis nieuw leven in te blazen met alles wat hij op zijn reis verzameld heeft, waaronder een prinses. Zoals zo vele sprookjes is het een confrontatie met onze meest fundamentele angsten en verlangens: de angst voor de dood, het verlangen naar de ware liefde.

Ook bij Maeterlinck is de aandacht voor het onderhuidse steeds aanwezig. En daar waar Maeterlincks wereld zich vult met nooit eenduidige, steeds verder verwijzende symbolen, die de fantasie op talrijke wijze prikkelen, gaan Lernous en Abattoir Fermé in een eigen beeldtaal op zoek naar de grenzen van wat toonbaar is. Ze morrelen daarbij ook aan de grenzen van de genres theater en performance. Door aan alles een "lading" te geven en het theater met een angst voor de leegte te vullen, lijken ze een gelijkaardig rijkdom aan symbolen op te roepen als Maeterlinck.

De wereld die Stef Lernous creëert met Maeterlincks werk is duister en angstaanjagend. Met behulp van België’s beroemdste auteur bouwt hij een bevreemdend en mysterieus sprookje, dat uiteindelijk een donker sprookje voor volwassenen geworden is. Maeterlincks fascinatie voor de wereld van het organische, voor het ontstaan en vergaan van de dingen, met de dood als permanente bewaker van de realiteit, krijgen in Lernous libretto een plaats. Alle typische bewoners van Maeterlincks wereld keren hier terug: koningen en prinsessen, blinden en geliefden, kwetsbare meisjes en oude mannen, jagers , maar ook de schepen en zeeën, het wild, de schaduw en maan, blauwe kamers en donkere torens tekenen zich af binnen de contouren van dat veld. Het gaat om personages, of eerder om geesten die worden gedreven door een paniek en verlangen. Figuren die erg eenzaam zijn en meestal blind voor hun voorbestemde, duistere lot. En in een suggestieve, mystieke, soms perverse sfeer bewegen en verlangen de figuren naar elkaar en naar de wezens uit hun dromen. Zo toont en speelt L’intruse niet meer in een duidelijke definieerbare realiteit, maar als het ware in een mentale ruimte. Een wereld waarin het leven en de dood niet helder van elkaar onderscheiden worden en de personages in grenstoestanden hun leven leiden.

De kennismaking met het libretto van Lernous vormde voor de Oostenrijks-Vlaamse componist Dirk D‟Ase een directe impuls om aan het componeren te gaan. In het werk van Lernous voelde hij meteen aanknopingspunten met zijn eigen muzikale taal. Dirk D‟Ase studeerde, na zijn vertrek naar Wenen, compositie bij Luciano Berio en Friedrich Cerha. Aanvankelijk liet hij zich in zijn muziek vooral beïnvloeden door zijn reizen in zuidelijk Afrika en zijn intensief onderzoek naar de klankwereld uit die streken. Het leidde in zijn eigen werk tot een grote aandacht voor enerzijds de bijzondere eigenschappen en klankkleuren van instrumenten en de menselijke stem, maar anderzijds ook tot de ontwikkeling van een muziek die zoekt naar een directe werking op de luisteraar, wars van avant-gardistisch intellectualisme. “Alles wat ik maak, zoek ik in en uit het leven”, luidt D‟Ases artistieke credo. Een muziek die indringt in het leven van de luisteraar.

L’intruse staat onder de muzikale leiding van Yannis Pouspourikas. Als solisten zien we de bariton Omar Ebrahim die zich specialiseerde in hedendaags operarepertoire en als zodanig vele rollen creëerde. De mezzo-sopraan Hannah Esther Minuttillo zingt in de grote operahuizen van Europa, waaronder de Bayrische Staatsoper München, De Opéra Nationale de Paris, De Nederlandse opera.

Labels: , , , , ,

Veiligheidsmaatregelen rond Japans schip in Gentse haven

De aardbeving en tsunami van 11/03 in Japan hebben geleid tot ernstige beschadiging van vier van de zes kernreactoren in Fukushima. Radioactiviteit werd vrijgegeven in de atmosfeer en in de zee. Deze radioactiviteit werd verspreid en heeft voornamelijk het Noord-Oosten van Japan besmet. Het is dus mogelijk dat zich radioactieve deeltjes hebben vastgezet op schepen die uit Japan komen en op hun lading. Bij wijze van voorzorgsmaatregel hebben de havenbesturen van de Vlaamse zeehavens en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) besloten de eerstkomende schepen die na de ramp (11/03) uit Japan vertrokken aan een grondige controle te onderwerpen.

Een eerste schip uit Japan dat op 12 april 2011 in Zeebrugge arriveerde werd al gecontroleerd. Er werd geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Een tweede schip dat auto's vervoert, komt 20 april in Gent aan. Tijdens een coördinatievergadering van het FANC en de drie betrokken havens werd het scenario van de controles doorgenomen. Het accent van de meting zal liggen op de lading en het vaartuig en zal gebeuren door het FANC aan boord van het schip tijdens de beloodsing op zee vanaf de loodskruispost 'Wandelaar'. Op voorwaarde dat de straling geen gevaar oplevert voor de gezondheid en het milieu zal het schip woensdagmorgen (20/04) aan het Mercatordok Zuid in de haven van Gent toekomen.

Er wordt op 23 april a.s. nog een schip uit Japan verwacht in Zeebrugge, dat nadien naar Antwerpen doorvaart. Ook hier zal een FANC controle aan boord van het schip gebeuren. Omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Japan verder zal evolueren, zullen daarna nog steekproeven volgen door het FANC.

Labels: , ,

Kunstenfestival Gent op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2011

Circa (Cultuurcentrum Gent) zet ook deze lente haar schouders onder de Week van de Amateurkunsten (WAK) in Gent met de 2de editie van het Kunstenfestival Gent met de Minardschouwburg als the place to be voor tal van ontdekkingen! Als avontuurlijke toeschouwer kan je je laten verrassen door een divers palet aan muziek, theater, dans…zelfs clownerie, acrobatie en beatbox komen aan bod. Kortom, voor elk wat wils! Circa pakt dit jaar uit met een sterk en boeiend programma waar niet - professionele theatermakers en muzikanten een plaats krijgen naast de professionele gezelschappen en muziekgroepen.

Vrijdagavond 22 april opent het Kunstenfestival met
Rocky Teardrop en Mercedes, Nederlandstalige muziek met een gebroken hart. Twee verloren figuren, of drie...muzikaal verwarmd door accordeon. Met titels als ‘De tragedie van het pretpark’, ‘Mijn bed is een twijfelaar’ en ‘Thierry met de T-shirt’ maken ze ons alvast nieuwsgierig. Op zaterdagnamiddag zijn het de jongeren die het podium en publiek opwarmen, met het vrijpodium Paté Variété. ’s Avonds kan u ondermeer komen genieten van Bear Run, een jonge Gentse akoestische groep. Drie stemmen worden gedragen door drum, contrabas en akoestische gitaar, doorweven met het spel van een subtiele viool en het misbruik van een speelgoedpianootje. Met hun opvallende  instrumentatie werd Bear Run de winnaar van Kunstbende 2009, speelde op Boomtown 2010 en werd tijdens de Gentse Feesten uitgeroepen tot winnaar van het Jonge Wolven concours 2010 en speelden ze op het Crossing Border Festival. Op 7 april wordt hun debuut EP voorgesteld in de Kopergietery.

Tijdens de pauzes, zowel op vrijdag als op zaterdag avond, kan je in de foyer van de theaterzaal gaan kijken en luisteren naar de beatbox van Serdi Alici. Een Gentenaar van Turkse origine die o.a. mee werkte aan de theaterproductie Bezette Stad/ Ville Occupée van KVS & Union Suspecte en eerder al te zien was in voorstellingen van Victoria Deluxe, Nieuwpoorttheater en Union Suspecte.

Behalve het Kunstenfestival in de Minardschouwburg, worden er in het kader van de Week van de Amateurkunsten in en om Gent verschillende tentoonstellingen, theatervoorstellingen en workshops georganiseerd door kunstenaars en culturele organisaties. Zo kan je van 26 t/m 30 april gaan genieten van de locatie voostelling Trachten van het Theatercollectief ARTOO: Aan de hand van een vrouw die haar geliefde is verloren voert ARTOO een onderzoek uit naar een leven in crisis. Hoe ga je om met het wegvallen van een deel van je leven? Wat zich van buiten afspeelt wordt van binnen niet opgelost.


ARTOO is een collectief met wisselende leden. Opgedane ervaringen puren ze uit tot sprekende beelden. Naast de inbreng van de talrijke kunstenaars konden we voor de samenstelling van een gevarieerd programma rekenen op de medewerking van verschillende Gentse partners zoals Stadslabo JES, LARF, Muziekcentrum Kinky Star, Alles Kan, JUS/Urgent.FM en Minardschouwburg.

Praktisch: Kunstenfestival Gent 2011: vrijdag 22 & zaterdag 23 april
Minardschouwburg – Walpoortstraat 15 – 9000 Gent

Openingsuren:

Vrijdag 22 april: deuren open vanaf 19u
Zaterdag 23 april: deuren open vanaf 13u
Tussen 14u en 18u: Paté Variété,
Om 20u start het programma van het Kunstenfestival.
Toegang is GRATIS

Het volledige programma van het Kunstenfestival en de WAK in Gent kan u bekijken op de website: www.circagent.be  Meer info over de WAK: www.wak.be

Labels: ,

16 april 2011

Fietsen is hip.

Afgelopen vrijdag werd op de Gentse Korenmarkt een eerste fotoshoot georganiseerd in het kader van ‘Gent Cycle Chic'. Met deze campagne wil de stad Gent, in samen met de Bond Beter Leefmilieu, onderstrepen dat fietsen niet enkel efficiënt is, maar ook een heuse levensstijl kan zijn. Ook schepen van Mobiliteit Martine De Regge en haar fiets worden op de gevoelige plaat vastgelegd. ‘Fietsen is efficiënt, zelfs om boodschappen te doen. Al moet ik wel toegeven dat ik vooral in de zomer graag fiets, het moet mooi weer zijn', zegt De Regge. Fietsen in Gent is, gezien de vele kasseien en tramsporen, nog steeds een uitdaging. Maar het heeft ook zijn goede kanten. Zo ben je vaak sneller ter plaatse en heb je geen parkeerproblemen. Of het moet zijn dat je gewoon geen auto hebt, maar dat is in een stad zoals Gent geen gemis.

Daarom hebben de Stad Gent en de Bond Beter Leefmilieu hebben hun krachten gebundeld om fietsers in beeld te brengen en te vieren op de blog Gent Cycle Chic. In september 2011 staat er een openluchttentoonstelling op het programma. De foto’s worden gemaakt in een pop-up studio die op dit moment op verschillende locaties in Gent opduikt. Gent Cycle Chic website is een weblog waar de fietscultuur in Gent wordt gevierd. De website is een onderdeel van Belgium Cycle Chic, de blog die al twee jaar fietsen in de stad op een positieve manier in beeld brengt. De fiets wordt er voorgesteld als een statussymbool en als verlengstuk van je identiteit: een insteek die de auto-industrie al jaren hanteert en die nu steeds vaker wordt overgenomen ter promotie van de grootstedelijke fietscultuur.

CycleChic.be werd in 2009 opgestart als zijproject in het kader van de fietspromotiecampagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. De website www.gentcyclechic.be is nu ook officieel online. Naar analogie van Copenhagen Cycle Chic en in overleg met Mikael Colville-Andersen, de bedenker van ‘Cycle Chic’, focussen Bond Beter Leefmilieu en de stad Gent met deze Cycle Chic-website op stijl, mode, uitstraling en cultuur op de fiets. Het doel is de bezoeker te tonen dat fietsen in de stad niet alleen snel en efficiënt is, maar ook trendy en hip. De beelden op de blog zijn echt en authentiek – niets wordt in scène gezet – en dienen als inspirerend voorbeeld voor bezoekers van de blog: dit is wat je ziet in de straat, jij kunt dit ook.

Fototentoonstelling

Om de Gentse fietscultuur nog net dat tikkeltje extra in de kijker te plaatsen, organiseert Gent Cycle Chic van donderdag 15 september tot zaterdag 15 oktober 2011 in het centrum van Gent een openluchttentoonstelling met foto’s van fietsers die van de straat werden geplukt. Dit initiatief breit voort op eerdere, bijzonder geslaagde voorbeelden uit Toulouse (website http://velocitoyen.org/ ) en München (website www.radlstar.de/). Voor de fototentoonstelling wordt samengewerkt met fotograaf Johan Martens. Hij trekt met een soort pop-up fotostudio naar verschillende locaties in Gent. De shoots vinden plaats in de tweede helft van april. De beelden zelf zullen allemaal verschijnen op een speciale pagina van Gent Cycle Chic. Bezoekers van de website kunnen hun voorkeur uitspreken voor de geselecteerde foto’s. Vijfentwintig foto’s worden op grote panelen geprint en in het centrum van Gent tentoongesteld.

Informatie
- Dienst Mobiliteit, Yves De Baets, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. 09 266 77 70, fax 09 266 77 79, e-mail mobiliteit@gent.be
- Bond Beter Leefmilieu, Benedicte Swennen, gsm 0493 19 01 37, e-mail Benedicte.swennen@bblv.be

Labels: , , ,

14 april 2011

Aanleg Gentse muntenroute is gestart.

Munt 01 Vandaag, 14 april 2011, werd aan de Gentse Grasbrug het startpunt gegeven van een muntenroute door de Kuip van Gent. Eind februari 2011 was de Stad Gent al begonnen met de plaatsing van de eerste munten op de Korenmarkt op de hoek met de Hooiaard en ter hoogte van de betonnen luifel aan het voormalige Sarmacomplex. De muntenroute zal op termijn duizend bronzen munten lang zijn en de Grasbrug (Leie) met de Braam- of Brabantpoort aan het François Laurentplein (Schelde) verbinden via de Hooiaard, Korenmarkt, Donkersteeg, Goudenleeuwplein, Emile Braunplein, Mageleinstraat, Kalandestraat, Kalendeberg, Koestraat en Brabantdam. Elke bronzen munt heeft een andere beeltenis die een stukje van de lokale geschiedenis van Gent vertelt.

Het doel van de muntenroute is het visualiseren van de middeleeuwse handelsweg van Brugge naar Köln, die Gent doorkruiste. Die handelsas was zeer belangrijk voor de economie van Noordwest-Europa en die van de textielstad Gent in het bijzonder. Tussen de Grasbrug en de Brabantpoort kwam toen een landroute tot stand, die het huidige stratenpatroon van de Gentse Kuip en de winkelassen mee vorm heeft gegeven. Dit blijkt uit recent archeologisch en historisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad. Op de plaatsen waar die route niet meer zichtbaar is, zoals op het Emile Braunplein, zullen de munten het historische tracé blijvend aangeven. Tegelijk zullen ze de enige tastbare herinnering zijn aan de nu verdwenen Korte Ridderstraat.

De eerste vierhonderd munten van de route worden aangelegd in het Kobra projectgebied (heraanleg van de Korenmarkt, Emile Braunplein en omliggende straten). Ze vertegenwoordigen de link tussen de vernieuwde stedelijke ruimten en het eeuwenlange verleden van die pleinen in het hart van de middeleeuwse stad. Die eerste reeks munten wordt integraal gefinancierd door het Europese project PORTICO. De kostprijs voor de technische realisatie (grafische omzetting van de muntbeelden, graveren en plaatsen van de munten) bedraagt 98.352 euro. De realisatie van de muntenroute beantwoordt aan de opdracht om het verleden op een originele, innovatieve en duurzame manier in de nieuwe stadsruimtes te evoceren.

PORTICO is een samenwerkingsverband van Gent met drie andere Europese steden (Utrecht, Köln, Chester) en Stichting Domplein in Utrecht. Het project is gericht op meer aandacht voor in bodem en gebouw bewaard cultureel erfgoed, voor een betere bewaring en integratie in nieuwe projecten en voor een innoverende benadering van dit verleden. Het Porticoproject onderzoekt ook de mogelijkheden om het spanningsveld tussen erfgoed en stadsontwikkeling te gebruiken als katalysator voor innovatie.

In Gent wordt in het kader van PORTICO een budget van 1.323.160 euro besteed. De Europese Unie betaalt hiervan de helft. Van dit budget wordt behalve de muntenroute ook een gedeelte betaald van het noodzakelijke archeologische onderzoek voorafgaand aan de realisatie van de pleinvernieuwingen binnen het projectgebied KoBra en een gedeelte van de high-tech presentatietechnieken in het stadsmuseum STAM, waar de klemtoon ligt op de verbinding tussen museum en stad. Voorts dient dit budget ook voor het opzetten van studies naar de return-on-investment in cultureel erfgoed, het ontwikkelen van toekomstvisies voor erfgoedsites, het uitwisselen van kennis tussen experten en de organisatie van studentenprojecten.

De munten in de historische route hebben een diameter van 9 cm en hebben elk een verschillende tekening die in het brons wordt gegraveerd en voorzien wordt van een zwarte patinelaag. Elke tekening is gebaseerd op een historisch bronbeeld, bijvoorbeeld een oude foto, tekening, schilderij, tekst of object. De meeste beelden of objecten worden bewaard in Gentse erfgoedinstellingen, zoals musea, archieven of archeologische depots. De munten worden gegroepeerd in clusters. Elke cluster telt een variabel aantal munten, gemiddeld een dertiental, en vertelt als het ware een ‘beeldverhaal’ over een belangrijk thema of gebouw voor de geschiedenis van die plek. Op de Korenmarkt komen er twaalf clusters: ‘Tingieterij De Keghel - Kortemunt’, ‘Hotels, restaurants en cafés op de Korenmarkt’, ‘Winkelen op de Korenmarkt’, ‘Knooppunt van verkeer op de Korenmarkt’, ‘Muziek en Feesten op de Korenmarkt’, ‘Optochten en Bevrijding op de Korenmarkt’, ‘Uit het bodemarchief van de Korenmarkt’, ‘Sint-Niklaaskerk’, ‘Chastelet - Pakhuis – Postgebouw’, ‘Borluutsteen’, ‘Markten en stapelhuizen op de Korenmarkt’en ‘Warenhuizen op de Korenmarkt’.  In de Donkersteeg worden vier clusters aangelegd, waarvan drie verwijzen naar lokale handelszaken met een lange traditie (Koffiehuis Mokkabon, Slagerij Zwaenepoel, Restaurant Georges) en de grafelijke muntslag in Gent tijdens de middeleeuwen. Aan de hoek van de Cataloniëstraat en de Mageleinstraat, in de zichtlijn van de Sint-Baafskathedraal, verwijst een grote cluster van dertig munten naar deze kerk en het Lam Gods. Aan beide eindpunten van de Gentse muntenroute, aan de Grasbrug en de Braempoort, komt er een ‘ankerpunt’. Dat wordt een speciale cluster van telkens acht munten die expliciet verwijzen naar de handelsroute van Brugge naar Köln. Op een van de munten wordt het traject van de muntenroute afgebeeld. Hoewel deze ankerpunten buiten het projectgebied KoBra liggen, worden ze gelijktijdig met de eerste fase van de muntenroute, in het voorjaar 2011, gerealiseerd.

De realisatie van de muntenroute binnen het projectgebied KoBra verloopt in twee fasen. In een eerste fase (voorjaar 2011) komen de clusters op de Korenmarkt (12), Donkersteeg (4) en Cataloniëstraat (1) en de twee ankerpunten aan bod. Die fase, die de aanleg van 210 munten omvat, zou volgens planning in mei 2011 afgerond moeten zijn. De clusters op het Goudenleeuwplein (6) en het Emile Braunplein (8), samen goed voor nog eens 190 munten, kunnen maar worden aangelegd na afwerking van de pleinen zelf. Dat is voorzien voor de zomer van 2012. De aanleg van de deeltrajecten van de muntenroute buiten het projectgebied KoBra (Graslei-Hooiaard en Mageleinstraat-Brabantdam), in totaal 600 munten lang, is nog in voorbereiding en zal pas later worden gerealiseerd.

Het concept en de inhoud van de muntenroute is ontwikkeld door de Dienst Stadsarcheologie naar een idee van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem – Van Hee architecten – Wirtz Int – BAS – Boydens – France, ontwerpers van het KoBra project. De realisatie wordt namens de Stad Gent gecoördineerd door het Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein. Dat gebeurt in samenwerking met de ontwerpers, die ook het architecturale ontwerp van de muntenroute uittekenden. De uitvoering gebeurt door Stadsbader als hoofdaannemer en Mauquoy Medal Company als onderaannemer.

Een jaar geleden, in februari 2010, werden drie proefmunten geplaatst op de Botermarkt. Zo wilde de Stad Gent drie verschillende materialen (legeringen van koper) uittesten op diverse eigenschappen en voornamelijk op duurzaamheid en uitzicht. Enkele maanden later volgde een evaluatie ter plaatse, waarbij een soort aluminiumbrons als beste materiaal werd gekozen. Deze koperlegering bevat 80% koper, 10% aluminium, 4-5% ijzer en evenveel nikkel, naast kleinere percentages van andere metalen. Het is gekend als een zeer robuust en corrosiebestendig materiaal, dat voornamelijk in de machinebouw wordt gebruikt. De definitieve munten worden in het wegdek ingewerkt door het boren van een cilindrische kern in de bestrating en in het aldus ontstane gat de munt vast te zetten met krimpvrije mortel. Door middel van deze en andere technieken worden de munten stevig en veilig verankerd in het wegdek.

Info en spel over de muntenroute

In elke cluster munten is er behalve de beeldmunten ook telkens één identificatiemunt. Hierop komt de benaming van de cluster naast een webadres én een grafische weergave hiervan door een QR-code (soort barcode met stipjes). De muntenroute krijgt namelijk een eigen website op de mobiele website van de Stad Gent (m.gent.be/mtr). Die is in de eerste plaats bestemd voor gebruikers van een smartphone, die ter plekke informatie en beelden over de munten zullen kunnen opvragen. Maar dezelfde inhoud kan men ook thuis op de computer bekijken. Aan de mobiele website wordt momenteel nog gewerkt. Daarnaast is er een speciaal stadsplan (op papier) in voorbereiding.

In het kader van het PORTICO project zijn intussen drie Gentse studententeams (Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent samen met Universiteit Gent, en KaHo Sint-Lieven samen met Hogeschool voor Wetenschap en Kunsten, het vroegere Sint-Lucas) bezig met het ontwikkelen van multimediale, educatieve spelen rond de toekomstige muntenroute. Die smartphone en IPad-applicaties, bestemd voor kinderen en jongeren, werden voorgesteld op een internationale PORTICO meeting in Köln op 11 april 2011.

Labels: , , , ,

Gent heeft 9000 nieuwe jobs

In Het Pand van de Universiteit Gent stelden schepen van Economie Mathias De Clercq en schepen van Werk Sofie Bracke de Gentse jobcijfers voor. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2006 zijn er in Gent 9.000 jobs bijgekomen waarvan een kleine 1.600 in de sociale economie. Daarmee haalt de Stad Gent de doelstelling om in deze legislatuur 6.000 nieuwe jobs te creëren, waarvan 1.000 in de sociale economie. Met welgeteld 7.847 werknemers is de Gentse universiteit de belangrijkste werkgever van de stad. In vier jaar tijd heeft de onderwijsinstelling maar liefst 1.100 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daarmee is de universiteit ook de sterkste groeier in de Arteveldestad. Andere grote werkgevers in Gent zijn onder andere het Universitair Ziekenhuis Gent, de Stad Gent, ArcelorMittal Gent en Volvo Cars.

Bij de aanvang van deze legislatuur schreef het Gentse stadsbestuur in het bestuursakkoord de doelstelling om 6.000 nieuwe banen te verkrijgen, waarvan 1.000 in de sociale economie. In het vierde kwartaal van 2006 telde de stad Gent 154.861 jobs, waarvan 141.188 loontrekkenden en 13.673 zelfstandigen. Vier jaar later bedraagt het aantal jobs 163.861, waarvan 149.411 loontrekkenden en 14.450 zelfstandigen. Dat betekent een totale stijging van 9.000 jobs of 3.000 jobs meer dan de vooropgestelde doelstelling van 6.000 jobs. Vreemd genoeg blijft de werkloosheid vrij groot. In 2007 zaten 11.554 Gentenaars zonder job, vandaag zijn er dat 12.761. “Je mag die twee cijfers niet zomaar naast elkaar leggen”, antwoord schepen Sofie Bracke. “Niet iedereen die in Gent werkt, woont hier ook. En omgekeerd. Gent telt nu ook beduidend meer inwoners. We kregen een instroom van nieuwe groepen die niet altijd makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Zonder die 9.000 extra jobs zou het probleem nog erger geweest zijn, maar er nog heel wat werk aan de winkel”.

Schepen Mathias De Clercq: 'De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zoals het Eilandje in Zwijnaarde kunnen ons 2.000 banen opleveren en nieuwe activiteiten aan de Wiedauwkaai en aan het Kluizendok zijn goed voor respectievelijk 800 en 4.000 jobs. We leggen nu al de kiemen voor de toekomstige economische groei”. Ook de sociale economie deed het goed. Terwijl er 1.000 nieuwe banen vooropgesteld werden, waren er eind 2010 1.574 jobs gecreëerd. Het stadsbestuur zal verder inzetten op sociale economie met onder andere het Actieplan Dienstencheques en de cluster Sociale Economie op de UCO site.

Labels: , , , , ,

13 april 2011

Waar woont Siegfried Bracke?

NV-A (2010) 06Voormalig journalist Siegfried Bracke, pendelend tussen Sp.a en N-VA, en tot voor kort pendelend tussen Mol en Gent heeft niet alleen politieke kaart gekozen, hij heeft ook een definitieve woonst gekozen: Gent. Siegfied Bracke zal nu ook voor de N-VA de politieke kar trekken in Gent. Siefried Bracke kan nu bovendien lijsttrekker worden voor de N-VA in Oost-Vlaanderen. Over zijn ambitie om burgemeester van Gent te worden, dat laat de man wijselijk in het midden. Maar verhuizen, dat houdt in dat de politie eerst even komt controleren of Siegfied wel degelijk in Gent woont. En dat gebeurde. Maar plots stormt het: de politie kwam een tweede keer langs, en dat gebeurt volgens Siegfied alleen bij vermoeden van fraude. Volgens verklaringen in de pers zat de politie zelfs tussen de onderbroeken van de heer Siegfried Bracke.

Siegfried zegt dat bij die tweede controle een wijkagent in zijn koelkast kwam kijken, in zijn badkamer, zijn slaapkamer en in de kleerkast met de onderbroeken. Hij werd ook gevraagd waar zijn kinderen naar school gaan, en waar hij zelf werkt. 'Mijn god! Hoe durven ze! Hoe chagrijnig kunt ge zijn!', zo staat het op zijn weblog. Siegfried vermoed een politiek spelletje. Katie Vancauwenberge, hoofd van de Dienst Burgerzaken en voorzitter van de SP.A in De Pinte, weerlegt de beschuldigingen: "Het feit dat ik naast mijn job ook politiek actief ben in een andere gemeente, maakt me extra voorzichtig. Bovendien kom ik nooit tussen in individuele dossiers". En in één adem voegt zeer aan toe dat ze de insinuaties van Siegfried erg kwalijk neemt. Dan leggen we ons oor te luisteren bij Open VLD. Schepen van burgerzaken Catharine Segers: "Het zijn de diensten die de politie de opdracht geven om woonstvastellingen te doen, en ik kan me niet voorstellen dat het bij Siegfried Bracke op anders zou gaan. Ik denk dat hij aan iedereen wil laten horen dat hij in Gent woont en dat is hem nu gelukt".

Nu burgervader Daniel Termont aan het woord: “Naar aanleiding van de aangifte van adreswijziging door Siegfried Bracke aan het loket Bevolking op 3 december 2010 werd het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats gestart. De positieve vaststelling gebeurde op 19 december 2010. Siegfried Bracke werd dus op 3 december 2010, de datum van aangifte, ingeschreven in Gent. Zijn echtgenote, waarvoor geen aangifte gebeurde, werd niet ingeschreven. In toepassing van de nieuwe algemene onderrichtingen op het houden van de bevolkingsregisters werden met de Binnenlandse Zaken en de Gentse lokale politie eind 2010 afspraken gemaakt over de elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het bepalen van de hoofdverblijfplaats. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verschillende personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft”.

De vaststelling gebeurt sedertdien op basis van verschillende elementen zoals het beschikken over de sleutel van de woning, het kunnen voorleggen van een huurcontract of een eigendomsakte, het hebben en gebruiken van een bed, een matras, een kleerkast, een koelkast met inhoud, een badkamer, een keuken, het bewijzen van energieverbruik en telefoonkosten. Ook wordt nagegaan of dit de plaats is waar de betrokkene naartoe gaat na zijn beroepsbezigheden, waar de kinderen schoollopen, of dit ook de gewone verblijfplaats is van de echtgenoot of echtgenote en/of andere gezinsleden.

Burgemeester Termont vervolgt: “Op 1 februari 2011 deed de echtgenote van Siegfried Bracke aangifte van een adreswijziging naar het adres in Gent. De positieve vaststelling voor de echtgenote gebeurde op 23 maart 2011. Op het moment dat de echtgenote van Siegfried Bracke gecontroleerd werd, gebeurde ook de vaststelling van hoofdverblijfplaats van de heer Bracke volgens de nieuwe richtlijnen. Zo moest de heer Bracke geen bijkomende maal meer gecontacteerd worden. Dit alles gebeurde overeenkomstig de nieuwe algemene onderrichtingen van Binnenlandse Zaken en rekening houdend met de nieuwe situatie, namelijk de inschrijving van de echtgenote op hetzelfde adres. De Dienst Burgerzaken vraagt dagelijks 10 à 15 bijkomende onderzoeken aan. Dit is met andere woorden een zeer gebruikelijke werkwijze. Er is dus perfect correct gehandeld en geen enkele fout gemaakt”.

Labels: ,

Kwaliteit autosnelwegparkings in Vlaanderen aan de beterhand

Met het Kwaliteitsmerk bekroont de Vlaamse overheid jaarlijks autosnelwegparkings die voldoen aan strenge eisen o.m. inzake netheid en veiligheid. Het Kwaliteitsmerk 2011 met één ster wordt toegekend aan 13 parkings, 9 parkings behalen twee kwaliteitssterren; 4 parkings halen het maximum van drie kwaliteitssterren. (Het was geleden van 2008 dat een parking drie kwaliteitsterren kreeg). Dat maakt samen 26 erkende kwaliteitsparkings, een toename in vergelijking met de voorgaande jaren. In de periode 2006-2007 telden we 17 kwaliteitsparkings, weliswaar vaak op verouderde parkeerterreinen waarvan de concessie inmiddels vernieuwd is en waar sindsdien aanzienlijke investeringen plaatsvonden. 14 parkings behaalden nog het Kwaliteitsmerk 2010. De laatste jaren is een aantal parkings vernieuwd. Zij beantwoorden aan de strengere, nieuwe voorwaarden die de Vlaamse overheid bij nieuwe concessiecontracten oplegt. Aan de vernieuwing kwamen aanzienlijke nieuwe investeringen te pas. Dat weerspiegelt zich in de verbeterde kwaliteit. Toch leveren ook oudere parkings en kleine parkings met snelbuffet maar zonder tankstation vaak een goede kwaliteit. Zwerfvuil en sluikstorten blijven de uitbaters echter zorgen baren. De Vlaamse overheid zet haar campagne ‘Wij knokken voor kwaliteit’ alvast voort en roept ook de weggebruikers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de gebouwen bij de kwaliteitsparkings komt een affiche in het Pools, Roemeens, Tsjechisch en Slowaaks. Folders wijzen de weg naar parkingkwaliteit ook in het Frans, Duits en Engels - naast het Nederlands, uiteraard.

De bekroonde kwaliteitsparkings van 2011

Behalen het Kwaliteitsmerk 2011 en één ster:
− E17 Gentbrugge, richting Gent
− E34 Gierle, richting Nederland
− E40 Jabbeke, richting Gent
− E40 Jabbeke, richting kust
− E40 Mannekensvere, richting Veurne
− E17 Marke, richting Gent
− E19 Minderhout, richting Nederland
− E403 Oekene, richting Brugge
− E403 Oekene, richting Kortrijk
− E17 Waasmunster, richting Antwerpen
− E17 Waasmunster, richting Gent
− E314 Zolder-Zonhoven, richting Antwerpen
− E314 Zolder-Zonhoven, richting Duitsland

Behalen het Kwaliteitsmerk 2011 en twee sterren:
− E19 Brecht, richting Nederland
− E17 Gentbrugge, richting Antwerpen
− E 17 Kruibeke, richting Antwerpen
− E17 Kruibeke, richting Gent
− E19 Minderhout, richting Antwerpen
− E34/E313 Ranst, richting Hasselt
− E40 Tienen, richting Luik
− E19 Waarloos, richting Antwerpen
− E19 Waarloos, richting Brussel

Behalen het Kwaliteitsmerk 2011 en drie sterren:
− E19 Ruisbroek, richting Bergen
− E19 Ruisbroek, richting Brussel
− E313 Tessenderlo, richting Antwerpen
− E313 Tessenderlo, richting Hasselt

Het gaat hier in de meeste gevallen om klassieke parkings met tankstation, restaurant en shop. Alleen de parkings E19 Brecht (richting Nederland), E17 Gentbrugge (beide richtingen), E17 Waasmunster (beide richtingen) en E314 Zolder-Zonhoven (beide richtingen) zijn kiosken, ze bestaan enkel uit een snelbuffet zonder tankstation.


Strenge inspecties maar ook goede samenwerking in wederzijds vertrouwen

De Vlaamse overheid is eigenaar van alle autosnelwegparkings, maar de meeste daarvan zijn in concessie gegeven aan privé-uitbaters die er commerciële activiteiten uitvoeren: ze beheren een tankstation, winkel, snackbar, restaurant of motel. Uiteraard moeten die uitbaters alle concessievoorwaarden én de veiligheidsregels respecteren. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Vier keer per jaar worden de parkings door een onafhankelijk bureau geïnspecteerd. Samen met de uitbaters en de merken hebben we een gedetailleerd kwaliteitssysteem samengesteld. De inspecteurs nemen honderden aspecten van de dienstverlening onder de loep, van verlichting en informatievoorziening tot netheid en hygiëne. Alleen parkings die aan alle criteria voldoen, mogen de titel van ‘kwaliteitsparking’ voeren. Ze ontvangen hiervoor speciaal promotiemateriaal (folders, affiches). Het is goed vast te stellen dat de kwaliteit van de parkings langs de autowegen er op vooruit gaat.”
Voor meer informatie: www.mow.vlaanderen.be/kwaliteitsmerk2011

Labels:

Bouw mee aan een stam voor het STAM.

Het STAM heeft de tiende Thuis in de Stad-prijs gekregen. Hiermee bekroont de Vlaamse overheid de meest opmerkelijke en innovatieve stedelijke projecten. Naast een geldprijs wint het Stadsmuseum een kunstwerk van Linde Hermans. En Linde Hermans bouwt nu voor het STAM een ... stam: een zitelement gemaakt van kranten waarmee ze de sociale cohesie en gelaagdheid van de stad wil in beeld brengen. Het meubel zal bestaan uit een balk, opgevuld met samengeperste kranten die de Gentenaars aan het STAM kunnen bezorgen. Net zoals het STAM de geschiedenis van de stad Gent vertelt, zo zal ook dit zitelement de gebeurtenissen van vandaag en het recente verleden verzamelen. Het zitelement, dat toepasselijk omgedoopt wordt tot ‘De Stam’, moet daarnaast mensen uitnodigen om even te verpozen, te genieten en een babbeltje te slaan met elkaar.

Het Stadsmuseum van Gent vertelt het grote verhaal en de geschiedenis van Gent. Het ontwerp brengt de gebeurtenissen van vandaag samen. De Stam moet mensen ook uitnodigen om even te verpozen of een babbeltje te slaan. Linde Hermans: “Er werd me gevraagd om een zitobject te ontwerpen, voor de rest kreeg ik alle vrijheid. Ik vertrek van het boek De Gulle Boom van de Amerikaanse auteur Shel Silverstein. Daarin vertelt hij het verhaal van een boom die geeft. Hij wordt ouder en sterft, maar zelfs dan blijft hij geven. De omgevallen boom is voor mij de meest primaire vorm van een zitelement. Daarom maak ik voor deze opdracht een stam die dat zitten visualiseert. Ik vraag aan alle Gentenaren om hun gelezen kranten binnen te brengen bij het STAM. Het papier zou er nooit zijn geweest zonder bomen, vandaar die materiaalkeuze. Iedereen kan er een eigen stukje geschiedenis aan toevoegen. Door er een boodschap of een herinnering in te schrijven, bijvoorbeeld. We verzamelen die dagbladen en persen ze tot een stevige, robuuste balk van vier meter lang. Het resultaat noemen we De Stam. Na een tijd zal de balk verweren en misschien is hij al na vijf jaar verdwenen, maar dat vind ik niet erg. Wat ik maak, hoeft niet het einde der tijden te halen”.

Kom tussen vrijdag 15 en zondag 30 april 2011 naar het STAM. Breng een krant mee met een artikel over Gent en lever hem af aan het onthaal. Uw krant wordt mee verwerkt in de zitbank. Op dinsdag 17 mei krijgt De Stam zijn vaste plaats in de tuinen van het STAM met een plechtige onthulling in aanwezigheid van Vlaams minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche, Burgemeester Daniël Termont, schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar en schepen van Cultuur Lieven Decaluwe.

Informatie
STAM, stadsmuseum Gent, Frederik Verstraete, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2,  9000 Gent, tel. 09 267 14 50, e-mail Frederik.verstraete@gent.be,  website www.stamgent.be
Thuis in de stad, tel. 02 553 37 97, e-mail karim.cherroud@bz.vlaanderen.be
Linde Hermans, website www.lindehermans.be

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...