30 juni 2010

Stad Gent verhuurt voormalig kraakpand aan lokale verenigingen.

Pastorij 01De Gentse schepen Christophe Peeters overhandigde deze namiddag de sleutels van de oude pastorij te Mariakerke aan mevrouw Christiane Huysen, secretaris van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw (Mariakerke). Beiden ondertekenden daarbij plechtig een overeenkomst waarbij de kerfabriek de verantwoordelijkheid van het gebouw op zich neemt. Vooraleer de gegadigde verenigingen er hun intrek nemen voert de Stad Gent al enkele aanpassingswerken uit. De pastorie van Mariakerke werd in de zomer van 2009 door het bisdom aan de Stad Gent vrijgegeven en kort daarop gekraakt. Na een lange gerechtelijke procedure werden de krakers uit het pand gezet, het gebouw is nu opnieuw ter beschikking van de Stad Gent.

Een aantal lokale verenigingen die op zoek waren naar vergader- en opslagruimte in Mariakerke vroegen de Stad Gent of ze zich in de pastorie mochten vestigen en of ze daar een buurtontmoetingscentrum mochten inrichten. Om aan die vraag tegemoet te komen, maar ook om te vermijden dat men de pastorie opnieuw kraakt, wordt een overeenkomst bezetting ter bede afgesloten met het oog op het gebruik van de pastorie. Schepen Christophe Peeters: “Aangezien het om een groot aantal feitelijke verenigingen gaat, wordt de overeenkomst afgesloten met de kerkfabriek, die het beheer op zich neemt en zal zorgen voor vergaderruimtes voor diverse andere verenigingen”. De overeenkomst loopt tot op de datum van de verkoop van de pastorie. Die verkoop zal gebeuren door het C.I.B. (Confederatie van Immobiliënberoepen).

Pastorij 03Vooraleer het pand als buurtontmoetingscentrum kan worden gebruikt, moeten wel nog enkele aanpassingen gebeuren, onder meer voor de brandveiligheid. Zo zijn er lekken vastgesteld in de gasleidingen naar de boiler in de badkamer. Aangezien de badkamer niet meer gebruikt wordt, zijn zowel de leidingen als de boiler weggenomen. De huidige elektrische installatie is afgekeurd door de brandweer en wordt dan ook vervangen. Er zijn enkele herstellingen gebeurd aan het sanitair en de verwarmingsketel in de kelder wordt aangepast, zodat de pastorie tegen de winterperiode verwarmd kan worden. De aanpassingwerken bedragen ongeveer 21.400 euro.

Labels: , , ,

Havenbedrijf Gent behaalt als eerste haven Milieucharter

Millieucharter 2010 (22) Het Havenbedrijf Gent is erg actief op milieugebied en ondernam de afgelopen jaren tal van initiatieven. Als kers op de taart mocht het op maandag 28 juni voor het eerst het Milieucharter in ontvangst nemen. Het is meteen ook de eerste Belgische haven die het Milieucharter behaalt. Het Havenbedrijf Gent nam vorig jaar voor het eerst deel aan het Milieucharter, een initiatief van VOKA en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het charter stimuleert bedrijven tot een actief milieubeleid dat verder gaat dan wat de wetgever verlangt. De kandidatuurstelling leidde meteen tot het behalen van het certificaat. Hiermee krijgt het Havenbedrijf een officiële erkenning voor zijn bijzondere milieuprestaties. De zorg voor het milieu behoort immers tot het dagelijkse beleid van het Havenbedrijf: zowel in het Havenbedrijf als bij de verdere ontwikkeling van de Gentse haven waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan.

Het actieplan van het Havenbedrijf omvat 11 acties. Het afgelopen jaar konden alvast een aantal acties worden gerealiseerd. Zo werd er een milieubeleidsverklaring opgesteld, een rietveld voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater van het administratiegebouw aangelegd en was er een evaluatie van de autowasplaats. Het personeel werd gesensibiliseerd over onder meer mobiliteit, zuinig water- en energiegebruik en over minder papierverbruik. Een uitgebreid mobiliteitsonderzoek onder de personeelsleden gaf aan dat 17% met de fiets naar het werk komt (in Vlaanderen 9%). Andere acties worden gespreid over de volgende jaren.

Labels: , ,

29 juni 2010

Drieduizend bezoekers op Markt van de Biotechnologie

Biotechnologie 02De Dag van de Biotechnologie is een initiatief van de Stad Gent om wetenschappelijke ontwikkelingen in de sector beter bekend te maken bij de Gentenaar. De Markt van de Biotechnologie op zaterdag 19 juni op de Kouter en op zaterdag 26 juni op de Dag van de Biotechnologie lokten ruim drieduizend mensen die zich uitvoerig lieten inlichten over dagelijkse toepassingen van biotechnologie. Schepen Sofie Bracke is verheugd met dit succes: Gent kiest uitdrukkelijk voor innovatie en de Gentenaren zijn duidelijk op zoek over meer informatie over biotechnologie. Daarom maakt Gent ook ruimte op zijn websites om zo veel mogelijk informatie over ondernemen en de aanwezige kennis ter beschikking te stellen”.

Zaterdag 26 juni vond de Dag van de Biotechnologie voor de tweede keer plaats in het Technologiepark van Zwijnaarde. Ruim tweeduizend bezoekers konden er de laboratoria en de bedrijven bezoeken. In Zwijnaarde was de Markt van de Biotechnologie ook paraat om toepassingen uit het dagelijks leven aanschouwelijk te maken voor de bezoekers. Ruim vijftienhonderd mensen lieten zich uitgebreid informeren. De week daarvoor stond de markt op de Kouter en daar lieten ook zo’n vijftienhonderd mensen zich door getrainde acteurs uitleggen waar enzymen zoal voor gebruikt worden. De markt kadert in de ‘proeftuin voor innovatie’. Onder die noemer wil de Stad Gent de bevolking laten zien wat er allemaal gebeurt in de dertien onderzoeksinstellingen in onze stad. De instellingen zijn vaak internationaal gerenommeerd, maar nog onbekend en onbemind bij de Gentenaren zelf. Vorig jaar maakte OCAS in twee containers op het Sint-Baafsplein duidelijk dat ook staal hip en innovatief kan zijn. OCAS kreeg vierduizend bezoekers over de vloer.

Labels: , ,

Oost-Vlaanderen is een uitmuntende kennisregio

Jaarlijks ontmoeten de Oost-Vlaamse politieke, sociale en economische beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar op het Oost-Vlaams Economisch Forum. Dit jaar was het thema "Oost-Vlaanderen, uitmuntende kennisregio". Tijdens het forum werd de studie "De O&O bedrijven in Oost-Vlaanderen, troeven voor verscheidenheid & excellentie" voorgesteld door professor Frank Witlox en Linda Verdonck, projectmanager POM Oost-Vlaanderen . Daarna modereerde Via panelgesprekken en interviews modereerde VRT journalist Marc Peirs een aantal stellingen en besluiten uit deze studie.

Kennisregio 07Gouverneur André Denys pleitte voor meer samenwerking tussen bedrijven en de academische wereld en schetste de noodzakelijke vervlechting tussen onderwijs, onderzoek en de industrie. In Gent zijn er 7.500 onderzoekers actief. De vijf grote onderzoeksinstellingen zijn het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Ghent Bio Energy Valley, Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT), het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en het Onderzoekscentrum voor de Aanwending van Staal (OCAS). Het aantal doctoraten aan de UGent verdubbelde op 10 jaar tijd, net zoals het aantal wetenschappelijke publicaties. Ook het aantal spinn-offs steeg opmerkelijk Toch blijkt dat slechts 1,5 % van de Oost-Vlaamse bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doet. Ze leveren wel 11,6 % van de toegevoegde waarde en stellen ruim 42.800 mensen te werk

Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Vorig jaar mochten we aankondigen dat Oost-Vlaanderen de crisis beter doorstaan had dan andere provincies, en dat is nog steeds zo. Het werklozen stijgt met 3,6 %, maar dat is de kleinste stijging in Vlaanderen. En in het crisisjaar 2009 werden er in onze provincie 8.560 ondernemingen opgericht, dat is 129 méér dan in 2008. Maar we moeten onze troeven uitspelen. Via regiomarketing dragen we een herkenbaar profiel uit: het is de moeite waard om hier te wonen, te werken, te leven te studeren en te investeren. Eén van de speerpunten is kennis en innovatie: innovatie in landbouw, sierteelt en textiel. EROV biedt dan weer vormings- en begeleidingsprogramma’s terwijl we ook volop mee investeren in Europese projecten. En er is een feestelijke aankondiging: de Economische raad van Oost-Vlaanderen bestaat 55 jaar. Een gelegenheid om terug te blikken naar het verleden maar ook om een blik op de toekomst te werpen.

Kennisregio 17Gedeputeerde Marc De Buck gaf een toelichting bij de werking van de POM. Oost-Vlaanderen is op Europees niveau een logistieke topregio. Antwerpen, de tweede grootste haven van Europa staat via de Waaslandhaven in verbinding met de Gentse haven. En die staat via het zeekanaal rechtstreeks in verbinding met de Noordzee. Maar er zijn ook goede verbindingen met Zeebrugge, Parijs en het Seinebekken en de nationale luchthaven te Zaventem. Maar Oost-Vlaanderen is ook een een uitmuntende kennisregio. Het provinciebestuur en de POM schakelen zich daarbij in het meerjarenprogramma Vlaanderen in Actie en de Lissabon strategie. In Oost-Vlaanderen zijn er 500 bedrijven én een aantal incubatoren bezig met onderzoek en ontwikkeling .

Gedeputeerde De Buck sloot af: “Je kan stellen dat het goed leven is in Oost-Vlaanderen. Toch zijn er minpunten. De ontwikkeling van geschikte bedrijventerreinen gaat ontzettend traag. Talent aantrekken is één zaak, dat talent moet ook goed onthaald worden. De procedures om hier te tye wonen en te werken zijn veel te traag. Gelukkig zijn er instellingen zoals GentBC die initiatieven nemen. Het onderwijs moet meer ondernemersminded worden. En die ondernemingen hebben financiële zuurstof nodig: het ontbreekt ons aan durfkapitaal. Maar ondanks alle obstakels denkt Oost-Vlaanderen vooral aan de toekomst: de toekomst zal groen zijn of ze zal er niet zijn. En Oost-Vlaanderen wil vooral inzetten op clean-technology. Ghent Bio Energy Valley is daarbij een belangrijke stap.

Met de medewerking van

Pascal Cools, algemeen directeur Flanders DC vzw
Ann De Beuckelaer, platform manager Gent BC vzw
Johan Declerck, algemeen directeur POM Oost-Vlaanderen
Alain Langerock, business development manager Devan Chemicals nv
Tom Leys, Leys nv, voorzitter Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw
Luc Moens, vicerector UGent
Wim Ottevaere, chief financial officer Ablynx nv
Ivan Van de Cloot, hoofeconoom Itinera Institute vzw
Marcel Van Handenhoven, algemeen manager Participatiemaatschappij Vlaanderen nv


Kennisregio 14

Labels: , , ,

28 juni 2010

FWO Excellentieprijs voor UGent professor Dirk Inzé

Prof. Dirk Inzé is een van de vijf laureaten van de Excellentieprijzen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). De prijzen worden beschouwd als de ‘Vlaamse Nobelprijzen’ en worden om de vijf jaar uitgereikt ter bekroning van een onderzoekscarrière. Prof. Inzé is verbonden aan de vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica van de UGent en kreeg de prijs in de categorie exacte wetenschappen.

Prof. Dirk Inzé is professor Moleculaire Plantenbiologie en -fysiologie aan de faculteit Wetenschappen van de UGent en wetenschappelijk directeur van het Departement Plant Systems Biology van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Hij is internationaal gerenommeerd voor zijn onderzoek naar de mechanismen van groei en opbrengst bij planten. Zijn onderzoek is van groot belang voor de wereldvoedselvoorziening. Hij behoort internationaal tot de top 10 van meest geciteerde auteurs van zijn vakgebied.

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen worden om de vijf jaar uitgereikt ter bekroning van de wetenschappelijke carrière van vooraanstaande Vlaamse onderzoekers. De vijf prijzen, elk ter waarde van 100.000 euro, vertegenwoordigen elk een vakgebied: exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen, fundamenteel biomedische wetenschappen en ten slotte klinisch biomedische wetenschappen.Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen voor de prijs, maar moeten worden voorgedragen door een (Belgische of buitenlandse) gevestigde onderzoeker. Een internationale jury van experts evalueert de kandidaturen.

Labels: , ,

25 juni 2010

Arbedpark Noord feestelijk geopend

Arbedpark Noord 05In 1993, na 150 jaar activiteit, sloot het metaalverwerkende bedrijf Trefil Arbed de deuren. Gelegen in het hart van de arbeidersbuurt Oud Gentbrugge, lliet het failliete bedrijf een zware erfenis na. De oude gebouwen stonden te verkrotten en de grond was vervuild. De terreinen werden gesaneerd en herbestemd en herbergt nu naast een zone voor ambachtelijke bedrijven een zone voor kantoren en een zone voor publieke functies. Ook het Stadsarchief en de dienst Stadsarcheologie vonden hier onderdak. Het project Arbed Noord, een ontwerp van Jo Behaeghe van de Groendienst, was goed voor de prijs Harmonisch Park- en Groenbeheer en kreeg hiervoor 150.000 euro steun. Er is een speellandschap, een sportkooi en een plein voor buurtactiviteiten. Langs de dijk loopt een comfortabel wandel- en fietspad dat tot in het centrum loopt. Schepen van Milieu Tom Balthazar: “De parken zijn de tuinen van alle Gentenaars, al zijn ze er vooral voor wie geen of een zeer klein tuintje heeft.'

Zaterdag 19 juni was het zo ver: schepen Tom Balthazar mocht het park plechtig openen en benadrukte dat het pas geopende park er echter voor iedereen is. Zowel de jongeren kunnen er naar hartelust ravotten en het polyvalent sportplein is ook dienstig als actief buurtterrein. Aansluitend op het dijktalud en de toekomstige nieuwe woonzone zijn er een aantal grasheuvels en stalen muurtjes die verwijzen naar het verleden. Mooi aangelegde wandelpaden, open gazonnen en hoogstambomen maken het oude industrieterrein heel aantrekkelijk. Enkele elementen zoals een oude fabrieksmuur moeten de herinnering naar het industriële verleden levendig houden. De Groendienst verzorgde er een fijne buurtreceptie en de gloednieuwe band Moscow Locomotive speelde er de pannen van het dak. Voor de kinderen waren een aantal activiteiten zoals een workshop percussie.

Labels: , ,

22 juni 2010

Gentse jazz zangeres SABIJN donderdagavond in VTM programma Stip

De Gentse jazz zangeres Sabijn wil haar ultieme droom realiseren en optreden in de beroemde Blue Note jazzclub te Manhattan, New York. Daarom roept ze donderdagavond in het programma ‘Stip’ op VTM iedereen op om via de Blue Note website op haar stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat ze daar geboekt wordt. Eerder ontwierp ze al een heuse verkiezingsaffiche voor de lijst ‘New York’ met de slogan ‘Jazz we can!’.

Als het haar lukt, brengt Sabijn in de New Yorkse Blue Note club een Engelstalig repertoire, maar ze zal sowieso ook enkele nummers ‘in het Gensch’ zingen. Het volstaat haar naam aan te klikken in het bestand ‘artiesten’ onder de ‘S’ en dit op deze bluenotelink. Maar het kan ook via haar eigen website onder de aanklikbare slogan ‘Jazz we can!’. Daar vindt men de uitleg over de stemprocedure, samen met een promo videoclip. Haar verhaal is te volgen op Facebook, waarop Sabijn alle dagen een stand van zaken post. Ze liet bovendien T-shirts en sweaters ontwerpen die via haar webshop kunnen besteld worden. In afwachting van New York zal ze ook optreden tijdens de Gentse Feesten op diverse locaties zoals Duvel Droomschip, François Laurentplein, Hotsy Totsy en Brasserie Het Volk.

Wie is Sabijn? Als geboren en getogen Gentse groeide ze op met de ballroom muziek waarop haar ouders zo graag dansten en wedstrijden wonnen. Ze moest en zou een jazz singer worden en werkte hard om haar studies zang- en woordkunst te kunnen betalen. Sabijn bracht tijdens de Gentse Feesten 2009 een stomende en swingende jazz CD uit, ‘Jazz in ’t Gensch’, met bekende jazznummers waarvoor ze zelf de teksten schreef… in het Gents. Die zijn voornamelijk autobiografisch met een komische noot en een dubbelzinnige ondertoon. Ze gaan steevast over situaties en relaties die verkeerd lopen. Sabijns’ eigen leven leest als een roman, gekruid met anekdotes en ontmoetingen (o.a. met Toots Thielemans), vele ups en downs op persoonlijk vlak. Maar bovenal schittert deze selfmade woman als toonbeeld van doorzettingsvermogen, getuige haar levensloop op haar www.sabijn.com. Haar eerste, zuiver Engelstalige CD uit 2007 heette niet toevallig ‘I Keep Moving On’, waarop ook de eigen compositie ‘Move On’. In een andere compositie ‘Charlie Chaplin’ integreert ze dan weer haar clowneske inborst als cabaretière, met een sausje blues en met een kracht die alles wil overleven. Ze speelt ook in op de actualiteit. Enkele maanden terug schreef ze een crisislied ‘k Voel mij ni zu goe’ dat deze zomer uitkomt op een nieuwe Gentse CD. Dat belooft voor de Gentse Feesten 2010! Info: www.sabijn.com.

Tijdens de Gentse Feesten is ze live te zien in o.m. Duvel Droomschip, François Laurentplein, Hotsy Totsy en Brasserie Het Volk.

Labels: , , , , ,

Graskracht: van afval naar groene kracht

Graskracht 01 Vandaag werd in Aalter het startschot gegeven van een nieuw Europees project over groene energie. In dit project Graskracht draait alles rond gras en de verwerking van grasmaaisel tot groene energie. Vlaanderen kent prachtige natuurgebieden met mooie stukken grasland waarin bijzondere en zeldzame planten groeien. Bij de beheerwerken van die graslanden blijft het maaisel over als afvalproduct waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Als men grasmaaisel vergist kan men met de vrijgekomen gassen elektriciteit en warmte opwekken. De nieuwe installatie bevat twee motoren die samen 3.000 kilowatt per uur opwekken. Andere eindproducten zijn droge mestkorrels en water. De mestkorrels worden geëxporteerd buiten Vlaanderen, zoals de mestverwerkingsplicht het voorschrijft. Eco-Projects werkt aan een systeem om het geloosde water te zuiveren en drinkbaar te maken. Op het rundveebedrijf van Peter Wittevrongel langs de N44 komt een installatie bestaat uit drie vergistingstanks, een opslagtank en een loods. Rondom het bedrijf komt een groenscherm van drie meter hoog. De installatie zal per jaar 20.000 ton gras, 20.000 ton mest en 20.000 ton biomassa, samen goed voor 60.000 ton verwerken.

In Vlaanderen is er meer dan 200.000 ha grasland: dat geeft 5 à 10 ton droge biomassa per hectare per jaar. Maar ook wegbermen kunnen rijkelijk begroeid zijn met grassen en tienduizenden hectaren grasland liggen in natuurgebieden. Regelmatig maaien is hier aan de orde. Langsheen wegbermen zal men dat doen met het oog op de verkeersveiligheid. In de natuurgebieden is regelmatig maaien van groot belang voor het behoud van de natuurwaarden. Echte graslandplanten groeien enkel in gemaaide graslanden of begraasde weiden en er zijn honderden plantensoorten aan grasland gebonden. Na het maaien blijft het maaisel over als afvalproduct dat moet worden afgevoerd, vaak niet zo evident als het gaat om grote hoeveelheden.

Graskracht 09 Anderzijds is er nood aan meer groene energie. Zonnepanelen en windmolens aan vallen erg op. Minder in het oog springend is de essentiële rol van biomassa in dit energieverhaal. Op vele plaatsen is het grootste deel van de groene energie afkomstig van biomassa. Grasmaaisel is een vorm van biomassa en zo komen we bij het project Graskracht, dat de productie van biogas uit vergist grasmaaisel wil optimaliseren. De komende jaren krijgen we er in Vlaanderen tientallen vergistingsinstallaties bij. Dit is een oplossing voor de vele tienduizenden tonnen grasmaaisel die nu als een afvalproduct beschouwd worden. Het project Graskracht stelt ons in staat oplossingen uit te werken, die dan in de nabije toekomst op grotere schaal zullen toegepast worden. De kostprijs bedraagt 992.539 euro, waarbij 397.000 EFRO steun en 473.031 euro Vlaamse cofinanciering werden toegekend.

"Tegen 2020 dient in België 13% van onze totale energie duurzaam te zijn, nu zitten we aan ongeveer 6%”, aldus Tom Embo, directeur van het OC-ANB. “Energie uit vergist gras kan helpen om die Europese doelstellingen te bereiken. Negen partners en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zetten hun schouders onder dit tweejarig project:

OC-ANB : het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos dat instaat in voor de valorisatie van de natuurgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB is de beheerder van de meeste publieke Vlaamse natuurgebieden en bijgevolg groot leverancier van grasmaaisel.

Eneco International: leverancier van elektriciteit, gas en duurzame energie, en één van de top vijf spelers in België. Eneco plaatst vergistingsinstallaties voor biogas en verwezenlijkt wind- en zonneprojecten bij ondernemingen.

PHL: Provinciale Hogeschool Limburg, onderwijs en onderzoek.

Universiteit Hasselt : onderwijs en onderzoek.

PIVAL: Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en Veehouderij. Het PIVAL doet aan onderzoek en voorlichting voor de landbouwsector.

Natuurpunt beheer: dit is veruit de grootste private natuurbeheerorganisatie in Vlaanderen, ze produceren grasmaaisel op duizenden hectaren.

OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Streeft naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen.

Departement LNE AMIS : Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en subsidiëringen: gerichte communicatie-acties.

AWV: Agentschap Wegen en Verkeer. Beheerder van de bermen van de Vlaamse autosnel- en gewestwegen.

Labels: ,

20 juni 2010

Fotoboek Gentse Feesten voor het Goede Doel.

BOEKCOVER

Fotograaf Patrick Dekeyser legde 1978 een professioneel parcours af langs vele disciplines. Dat bracht hem op de meest verscheidene plaatsen in de wereld die het decor bieden voor diverse opdrachten. Voor zijn nieuwste fotoboek blijft hij in zijn meest geliefde plek ter wereld: zijn eigen geboortestad Gent, waar hij tijdens de Gentse Feesten niet is weg te slaan. In die 10 dagen van de Gentse Feesten 2009 werden alle foto’s in dit boek gemaakt. Zijn sociaal engagement binnen Kiwanis International, waarbij Patrick stichtend voorzitter is van Kiwanisclub Gent Keizer Karel, zorgde voor de start van dit project. De tentoonstelling in het Stadhuis van Gent en de voorstelling van het boek moeten zorgen voor het welslagen van een onvergetelijk Sin­terklaasfeest voor kansarme kinderen van de Vierde Wereld uit het Gentse.

De dagelijkse reeks van 10 fotografische indrukken van de Gentse Feesten 2009 werd elke dag gepubliceerd op de sociale netwerksite Facebook. Na een paar dagen groeide het uit tot een item waar iedereen zat te wachten op wat komen zou van beelden ... èn commentaar. Elke dag van de Gentse Feesten maakte Patrick een subjectieve, eigenzinnige reeks van 10 foto’s, voorzien van een onderschrift. Meestal maar één woord, minimum, en één zin, maximum. De combinatie van beeld en tekst, waar het beeld alleen in de meeste gevallen enkel een weergave is van een bepaalde realiteit, op een bepaalde locatie, op een bepaald moment, geeft een humoristische kijk op het dagelijkse gebeuren tijdens het grootste Europese volksfeest, de Gentse Feesten.

Zonder het te willen krijgt deze dagelijkse reeks foto’s het label van intimistisch sfeerbeeld, ver­nist met humor, waarbij de onderwerpen niet de geprogrammeerde optredens zijn, maar het da­gelijkse gebeuren in de straten van de feestenzone in Gent. “Ik zag niet meer dan wat anderen konden zien, maar probeerde het in een andere context te plaatsen. Een enkele, zeldzame keer was een ondertitel er eerder dan het beeld, maar meestal was het omgekeerd. Het enige waar ik me nooit toe heb laten verleiden, is het in beeld zetten van een situatie. En het is het resultaat van een kleine duizend opnames. Ik hoop dat het door de liefhebbers, net zoals toen door mezelf, wordt bekeken als pretentieloze momenten, vastgelegd zonder artistieke aspiratie, maar die ik met iedereen wil delen, omdat ik het beroep van fotograaf, inmiddels al 32 jaar, ervaar als dé stiel met een geprivilegieerde positie. De positie van waaruit je ziet en vastlegt wat er gebeurt. En het beslissingsrecht te hebben om af te drukken op dat ene magische moment. Dat is het mooiste beroep ter wereld”.

Precies een jaar later wordt dit fotoboek uitgegeven. Aangevuld met nooit eerder gepubliceerde foto’s. Verlucht met teksten van Bekende Gentenaars. Wordt een fototentoonstelling georgani­seerd in het Gentse Stadhuis. Voor de fans van het eerste uur, is dit het antwoord op hun vraag “Komt er een vervolg ?” En een mooier vervolg had men niet kunnen wensen. Temeer dat de opbrengst van de verkoop van dit boek zal worden gebruikt voor een sociaal doel. Om het organiseren van een ongelooflijk Sinterklaasfeest op zondag 5 december, voor kansarme kinderen van de Vierde Wereld uit het Gentse mogelijk te maken. Als stichtend voorzitter van de Kiwanisclub Gent Keizer Karel, hoopt Patrick samen met alle andere stichtende leden verborgen armoede in en rond Gent voor de betrokken kinderen iets draaglijker te maken. De internationale leuze van Kiwanis indachtig : “Serving the Children of the World”.

Fotoboek Gentse Feesten Impressies: 192 pagina’s, 111 foto’s, formaat 21x21 cm.
Auteur: Patrick Dekeyser.
Uitgever: Visual Communication Patrick Dekeyser.
Informatie: Patrick DEKEYSER, Vierweegsestraat 6, 9032-Wondelgem.
info@visual-communication.be of 0475 27 62 85

Link: www.visual-communication.be

Labels: , , , , ,

Feest op heraangelegde Korenmarkt.

Opening Korenmarkt 08 Voorafgegaan door ‘Vooruit met de Kuit’ en onder een dreigend wolkendek werd de vernieuwde Korenmarkt ingewandeld door de Gentse burgemeester en schepencollege. Met af en toe een pittige regenbui, maar dat mocht de heropening van het centrale stuk van de Korenmarkt niet in de weg staan. Het gedeelte naar Sint-Michielshelling, Veldstraat en Emile Braunplein moet nog worden afgewerkt. Vorige maand werden de terrassen geplaatst en binnenkort ligt de Korenmarkt volledig dicht, klaar om de Gentse Feesten te verwelkomen. Hier en daar liggen nog wat putten en oneffenheden, maar dat wordt zo snel mogelijk verholpen. Dat wist een zichbaar opgeluchte schepen Martine De Regge ons te zeggen. Met dank aan Greet Vanlancker die de timing nauwkeurig wist te handhaven en een mooie ruiker bloemen overhandigd kreeg.

Ook schepen Mathias De Clercq was tevreden: “Liever een Korenmarkt die wat later afgewerkt is dan een slecht afgewerkte Korenmarkt. De openbare toiletten en de fietsenstallingen onder de Sint-Michielshelling bieden plaats aan 203 fietsen en 14 fietskarren of bromfietsen gebouwd. Een meerwaarde voor dit mooie plein dat het binnenkort opnieuw het kloppend hart van Gent wordt”. De Dienst Economie gaf duizenden Gent Verwent shoppingtassen weg, samen met duizenden kortings- en geschenkenbonnen, aangeboden door handelaren in de omgeving.

Opening Korenmarkt 13Het weekend van 24-27 juni organiseren de dekenijen van de Veldstraat, de Korenmarkt, Hoogpoort en de Lange Munt hun jaarlijkse braderie. Zaterdag 26 en zondag 27 juni is er Montmartre op de Korenmarkt, een gezellige namiddag met kunstenaars, portretschilders, Franse muziek, een brocantemarkt en een champagne- en oesterbar. Telkens van 10 tot 15 uur. Een organisatie van ‘aandachtaandacht’ in samenspraak met de dekenij Korenmarkt.

Voor meer foto’s op Webshots, klik op bovenstaande foto.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

17 juni 2010

KASK-films ’09: audiovisueel talent van eigen bodem

KASK 01Op het einde van hun opleiding aan de Hogeschool Gent maken studenten animatie en film van Hogeschool Gent KASK elk jaar een afstudeerproject. Voor het eerst wordt uit deze projecten een winnaar geselecteerd. De projecten bestaan uit documentaires, fictieverhalen en animatiefilmpjes. De films worden ingeblikt in een programmareeks van tien uitzendingen op AVS, gepresenteerd door Roel Van Bambost. De inleidende uitzending staat nu zaterdag 19 juni op het programma. Tot 28 augustus worden de vervolgprogramma's wekelijks op zaterdag op het scherm gebracht vanaf 23 uur. Een professionele jury onder leiding van Roel Van Bambost zal de prijs uitreiken in de aanloop van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent. Ook de kijker kan op de website van AVS per documentaire en (animatie)film zijn oordeel laten gelden, want naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Meer info over de KASK films, de wedstrijd en de kandidaten vindt u op www.avs.be/kask09.html

Labels: , ,

16 juni 2010

Nieuwe merker voor borstkanker ontdekt

Een multidisciplinair onderzoeksteam van de Universiteit Gent, het National Human Genome Research Institute (VS), het Imperial College London (Groot-Brittannië) en INSERM (Frankrijk) heeft een eiwit ontdekt dat een belangrijke factor is voor de mate waarin borsttumoren kwaadaardig zijn. De ontdekking biedt perspectieven voor nieuwe behandelingen en correctere diagnoses. De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Journal of the National Cancer Institute. Rab eiwitten coördineren het eiwitverkeer in de cel. Onderzoek naar de biologische functie van Rab27B, een regulator van het uitgaande eiwitverkeer, toonde aan dat deze molecule de groei en invasie stimuleert van hormoonpositieve borstkankercellen. Een hoge Rab27B expressie in hormoonpositieve tumoren hangt samen met uitzaaiingen in de lymfeklieren en met de tumorgraad.

Sommige vrouwen die het bewuste eiwit aanmaken zijn veel gevoeliger voor de kwaadaardigheid van borsttumoren dan anderen. De conclusies van het onderzoek kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de behandeling van tumoren. De nieuwe kennis kan leiden tot betere medicatie om kankercellen onder controle te houden. Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende kanker. In België worden jaarlijks ongeveer 9.000 diagnoses gesteld. De ernst van de ziekte wordt bepaald door infiltratieve tumorgroei en uitzaaiingen in andere weefsels.

Labels: , , , ,

Een zwoel en uitbundig festivalseizoen in het vooruitzicht.

Het festival seizoen 2010 werd bijzonder vroeg maar ook succesvol ingezet met onder meer Novarock in Kortrijk en de Humo Rock Ralley. Maar nu is het tijd om de tent af te stoffen en luchtmatrassen op te blazen want nu begint het festivalseizoen pas echt. En het mag gezegd worden: het aanbod is mooi. Op 1 juli geeft Rock Werchter de aftrap. Tickets kosten 76 (dagticket) tot 188 euro (vierdaags combiticket). Gelukkig zijn er heel wat gratis alternatieven. Over het hele land zijn er festivals en concerten die je gratis kan bijwonen.

Een uitschieter daarbij zijn de Gentse Feesten , niet alleen om dat dit gratis Stadsfestival 10 dagen duurt en meer dan een miljoen mensen op de been brengt. Het is ook omdat de Gentse Feesten ook gastheer zijn voor zes andere festivals zoals het Gent Jazz Festival, het internationaal straattheaterfestival MiramirO, het International Puppetbuskersfestival, het dance-festival 10 Days Off, het rock en pop festival Boomtown en het Jeugdcircusfestival. En dat is Polé Polé op de Graslei niet meegerekend.

Een overzicht:

Zomer van Antwerpen, Antwerpen, van 2 juli tot 30 augustus www.zva.be

PALM Parkies, 145 concerten in 15 Vlaamse en 5 Nederlandse steden, van 5 juli tot 26 augustus www.parkies.net

Parkpop, Mechelen, elke donderdagavond van 1 juli tot 26 augustus www.parkpop.be

Ploezerock Festival, Vichte (Anzegem), 3 juli www.ploezerock.be

Muzikale dinsdagen, Ieper, van 6 juli tot 10 augustus www.muzikaledinsdagen.be

Fundays Aarschot, Aarschot, van 9 tot 10 juli www.fundaysaarschot.be

Rock Herk Festival, Herk-de-Stad, 16 en 17 juli www.rockherk.be

Gentse Feesten, Gent, van 17 juli tot 26 juli www.gentsefeesten.be

Fonnefeesten, Lokeren, van 30 juli tot 8 augustus www.fonnefeesten.be

Absolutely Free Festival, Genk, 7 augustus www.absolutelyfree.be

Marktrock, Leuven (Vismarkt), van 13 tot 15 augustus www.marktrock.be

Dansen in 't park, Gent, van 20 tot 22 augustus www.danseninhetpark.be

Swing Wespelaar, Wespelaar, van 20 tot 22 augustus www.swingwespelaar.be/

Maanrock, Mechelen, van 21 tot 22 augustus www.maanrock.be

Brussels Film Festival, Brussel (Elsene), van 23 juni tot 30 juni www.fffb.be

Plazey Festival du Parc, Brussel, op 27 juni en van 3 juli tot 4 juli www.plazey.be

Brussels XL Flagey Summer Festival, Brussel (Elsene), van 24 juni tot 5 juli www.flagey.be

Ommegang, Bruxelles, van 29 juni tot 1 juli www.ommegang.be

Brosella Folk & Jazz festival, Brussel (Laken), 10 en 11 juli www.brosella.be

De Gulden ontsporing, Brussel, 11 juli www.deguldenontsporing.be

Bruksel Live, Brussel (Laken), 31 juli www.bruksellive.be

Meyboom, Brussel, 9 augustus www.meyboom.be

Boterhammen In Het Park, Brussel, van 23 tot 27 augustus www.boterhammeninhetpark.be

Feeërieën, Brussel, van 24 tot 28 augustus www.feeerieen.be

Labels: , , ,

14 juni 2010

VZW Roeland 40 jaar jong.

Roeland 07 Afgelopen zaterdag vierde VZW Roeland, de jeugddienst ter bevordering van de taalvaardigheid, zijn veertigste verjaardag met een feestelijke bijeenkomst voor medewerkers en oudgedienden in het Palmarium van de Plantentuin UGent. Een tentoonstelling met foto’s, affiches en artikelen gaf een prachtig overzicht van 40 jaar Roeland. En er was een videoprojectie over het Festival des festivals, een theaterfestival voor jongeren in het Frans als vreemde taal. Roeland organiseerde dit festival in april dit jaar ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan. Maar er was ook de voorstelling van ‘100 x creatief met taal’, een boek met 100 spelletjes en expressieactiviteiten voor al wie met jongeren op een creatieve manier rond taal wil werken. De avond werd afgesloten met een receptie en walking dinner, ondertussen was er doorlopend animatie en gelegenheid tot bezoek van de serres en plantentuin van de UGent.

Algemeen coördinator Jacques Eichperger richtte een speciaal persoonlijk dankwoord aan de volledige Roelandploeg. 2010 was een hectisch jaar: doorlichting, reorganisatie, overlegmomenten, vergaderingen, het 15e Festival des Festivals en tal van nieuwe projecten. Jacques Eichperger: “Vergeleken met veertig jaar geleden is het verschil enorm. Er zijn nu vijf keer zoveel vaste medewerkers. Het was de pionierstijd met brief en telefoon, fichebak en stencilmachine. Computer, CD’s, DVD’s, USB sticks en Filemaker waren onbekende woorden”! Marc De Clercq, voorzitter van de raad van bestuur, richtte ook een woord van dank aan zijn voorgangster Astrid Panis

Roeland 01 Ter gelegenheid van het feestjaar werd een feestelijke publicatie gepresenteerd. Het werd een boek dat niet alleen praktisch is voor de taalanimators van Roeland maar ook voor alle leerkrachten. Het boek ‘100 x creatief met taal’
bevat 100 expressieactiviteiten en is bedoeld voor al wie met jongeren en op een creatieve manier rond taal wil werken. Het boek bevat spelletjes en oefeningen rond kennismaking, opwarming, expressie, concentratie, toneel en teambuilding. Auteur Dominique Collet heeft als actrice niet alleen ervaring op het vlak van taal en animatie, maar had ook de creativiteit om vanuit haar ervaring als Roelandanimator 100 oefeningen samen te brengen. Dominique dankte bij de voorstelling van het boek alle redactiemedewerkers en specifiek Danièle Ramakers die zorgde voor de Franse vertaling. Het boek kost 10 euro(excl. verzendingskosten). Om te bestellen, stuur een mailtje naar evelien@roeland.be of kom langs op het secretariaat, Krijgslaan 18 te Gent.

De VZW Roeland wordt erkend als landelijke jeugddienst door de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. VZW Roeland is sinds 17 jaar partner van de Culturele Dienst van de Franse Ambassade en mag rekenen op projectsubsidies en tussenkomsten van service clubs zoals Rotary, sponsors Iterfac en Cera, stakeholders VDK, KBC, Nevelland en Selecta Cars De Swaef en nieuwe partners BVLF en AF Oost-Vlaanderen. Link: www.roeland.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

12 juni 2010

Heraangelegde Korenmarkt feest

Zaterdag 19 juni wordt de Gentse Korenmarkt feestelijk geopend. Vanaf 11 uur is iedereen welkom voor een drankje, toespraken, straattheater, kinderanimatie, infostands, wandelingen en een film in openlucht. Wie die zaterdag een kassaticket uit een winkel of horecazaak uit Gent van minstens 10 euro voorlegt voor een besteding gemaakt dezelfde dag ontvangt aan de Gent Verwent stand op de Korenmarkt, een prachtige, herbruikbare shoppingtas. In duizend tassen zitten bovendien nog eens extra waardebonnen verstopt. Bovendien organiseren de handelaren en dekenijen allerlei activiteiten in de maand juni. Het ziet ernaar uit dat er in juni heel wat te beleven valt op en rond de Korenmarkt.

Programma
11 tot 20 uur: straattheater en kinderanimatie
11.30 uur: toespraken en drankje
12 tot 18 uur: infostands van KoBra, toekomstsimulaties van KoBra in 3D, het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in winkelcentrum Post Plaza
14 en 15.30 uur: Korenmarkt in een historisch perspectief: wandelingen o.l.v. de Dienst Stadsarcheologie. Vertrek aan Post Plaza
22.30 uur: filmklassieker in openlucht

Het weekend van 24-27 juni organiseren de dekenijen van de Veldstraat, de Korenmarkt, Hoogpoort en de Lange Munt hun jaarlijkse braderie. Zaterdag 26 en zondag 27 juni is er Montmartre op de Korenmarkt, een gezellige namiddag met kunstenaars, portretschilders, Franse muziek, een brocantemarkt en een champagne- en oesterbar. Telkens van 10 tot 15 uur. Een organisatie van ‘aandachtaandacht’ in samenspraak met de dekenij Korenmarkt.

Meer info over het programma van ‘Korenmarkt feest’ en de festiviteiten in juni? Surf naar de website www.gent.be/kobra of www.gentverwent.be, mail naar kobra@gent.be of bel Gentinfo tel. 09 210 10 10 (van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur.

Labels: , ,

Klinken met Sofie Bracke op innovatie: biotechnologie op de Kouter.

Sofie drinkt 03 Een blonde lekkernij met een romige schuimkraag, dat is het Bijlokebier. Maar wat is nu het geheim van de brouwerij van de Hogeschool Gent? Het antwoord is: biotechnologie. Om het grote publiek kennis te laten maken met biotechnologie organiseert de Stad Gent op zaterdag 19 juni een Biotechmarkt. Een week later verhuist de markt naar het Technologiepark in Zwijnaarde, waar VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en GIMV de Dag van de Biotechnologie organiseren. Wil je kennismaken met het hele gamma van de biotech, inclusief de toepassingen die niet op de markt te zien zijn, kom dan naar het Ronde Tafelgesprek op 17 juni.

Voor de nieuwsgierigen: op zaterdag 19 juni verandert de Kouter in een echte biotechmarkt, met tal van kraampjes en enthousiaste marktkramers die je dingen laten proeven en voelen. De Gentenaars kunnen er kennismaken met biotechnologische toepassingen die ons dagelijks leven kleuren. Wist je bijvoorbeeld dat we dankzij biotechnologie tal van activiteiten milieuvriendelijk en efficiënt kunnen uitvoeren? Een team van wetenschappers zorgt voor de nodige uitleg. Voor jonge bezoekers is er een gratis kinderlabo. Volwassenen kunnen deelnemen aan een vragenronde, waar leuke prijzen mee te winnen zijn.

Schepen Sofie Bracke: “Maar biotechnologie is meer dan dat. Zo werken er in Gent honderden biotechnologen aan oplossingen voor de toekomst. Gent is altijd sterk geweest in biotechnologie. Het werk van pioniers zoals Marc Van Montagu, Jeff Schell en Walter Fiers ligt aan de basis van de huidige dynamische Gentse biotechsector”. Biotechnologisch onderzoek is heel breed en er bestaan veel verschillende meningen over. Op donderdag 17 juni organiseert de Stad Gent een Ronde Tafelgesprek waarbij we de biotechnologie bekijken vanuit verschillende invalshoeken: de industrie, de wetenschap, de groene beweging en de ethiek. Het panel bestaat uit onder meer Johan Cardoen van CropDesign en voorzitter van FlandersBio, René Custers van VIB en Jan Turf van Bond Beter Leefmilieu.

De markt kadert in de ‘proeftuin voor innovatie’. Onder die noemer wil de Stad Gent de bevolking tonen wat er allemaal gebeurt in de dertien onderzoeksinstellingen in onze stad. Weinig inwoners kennen deze instellingen, hoewel ze vaak internationale bekendheid genieten.. Vorig jaar demonstreerde op het Sint-Baafsplein in twee containers dat ook staal hip en innovatief kan zijn. In 2008 maakte het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) een mobiele site voor de Stad.

Praktisch: Ronde Tafel Biotechnologie op donderdag 17 juni om 19.30 uur in zaal Parnassus, Oude Houtlei 124 te Gent. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 17 juni tot 12 uur via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur).

Biotechmarkt op de Kouter op zaterdag 19 juni 2010 van 10 tot 18 uur. Daarna verhuist de markt naar het Technologiepark in Zwijnaarde voor de Dag van de Biotechnologie op zaterdag 26 juni van 10 tot 18 uur.

Labels: , , ,

11 juni 2010

UGent huldigt gerenoveerde Emile Braunschool in

Afgelopen donderdag werd de gerenoveerde Emile Braunschool in de Gentse Volderstraat plechtig ingehuldigd door minister van Justitie De Clerck. Enkele vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid vonden een onderkomen in het gebouw dat dateert uit de 17e eeuw. Zo keert de UGent terug naar het voormalige Jezuïetencollege waar na haar oprichting in 1817 de eerste lessen werden gedoceerd.

Emile Braun 10 De Jezuïeten bouwden er rond 1660 een klooster en college op de gronden van het Hof van Hembyze. Na enkele decennia was men genoodzaakt het complex te herbouwen en uit te breiden. De orde wordt afgeschaft onder Jozef II in 1773. Van dan af doet het college dienst als tribunaal door de Raad van Vlaanderen. De laatgotische kerk uit 1606 wordt gesloopt rond 1801 voor het bouwen van de aula van de universiteit, voltooid in 1826. Later werd het een stadsschool vernoemd naar Emile Braun (1849-1927), voormalig Gents burgemeester. Het gebouw werd in opdracht van de UGent gerestaureerd door het architectenbureau Van Acker & Partners. Via een nieuwbouw sluit het gebouw nu aan op de aanpalende gebouwen van de faculteit Rechtsgeleerdheid in de Universiteitsstraat.

De verschillende vleugels van de Emile Braunschool huisvesten de facultaire raadzaal en enkele vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid. De facultaire bibliotheek werd uitgebreid in de zuidvleugel, waar ook het originele sierplafond terug werd geplaatst. In het verbindingsgebouw zijn enkele via restauratie ontdekte fresco’s te bewonderen. Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn partijgenoot en eerste gedeputeerde Alexander Vercamer maakten van de gelegenheid gebruik om een inhuldigingsplaat te onthullen.

Labels: , , , , ,

9 juni 2010

Nieuwe betaalbare woningen in Gent

Met het nieuwe woonproject ‘Hogeweg’ wil de Stad Gent tegemoet komen aan de vraag naar meer betaalbare woningen op fietsafstand van het centrum. Voor de realisatie van dit project werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de Stadsontwikkelingsbedrijf en een aantal sociale woningbouw maatschappijen. De overeenkomst maakt onder meer afspraken over de verdeling van de gronden, het verkavelingsplan, de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de woningen.

Het project ligt in het noordoosten van Gent, tussen de Sint-Bernadettestraat, de Hogeweg en de Scheepslosserstraat, en omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op fietsafstand van de stad. In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stelde het studiebureau Omgeving hiervoor een stedenbouwkundige studie op. De studie levert een stedenbouwkundige visie voor een gebied van 14 hectare en zal 220 sociale en 110 private woningen bevatten, verspreid over vijf woonclusters rondom een groen park. De wegen worden in 2011 aangelegd, de woningen worden gebouwd in 2012 en 2013.

Het project kent een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot in 1971, toen was sprake van meer dan 900 woningen. Omwille van de discussie tussen de Stad Gent en de sociale huisvestingssector en omwille van de complexe eigendomsstructuur, duurde het enige tijd vooraleer er een concreet project op tafel lag. In september 2008 werd het licht op groen gezet voor dit ambitieuze project. De 220 sociale woningen worden gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappijen, waarvan Het Volk 110 sociale koopwoningen en De Gentse Haard en De Goede Werkmanswoning elk 55 sociale huurwoningen voor hun rekening nemen. Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent staat in voor de bouw van de 110 private woningen. De vijf woonclusters bevatten een mix van zowel sociale als private woningen, van huur- en koopwoningen en van appartementen en grondgebonden woningen. Op die manier wenst de Stad Gent tegemoet te komen aan betaalbare woningen op fietsafstand van de stad.

Informatie: AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Liselotte Mortier,
Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent, tel. 09 269 69 60, fax 09 269 69 99,
e-mail liselotte.mortier@sob.gent.be, website http://www.agsob.be/nieuws/verbergt-terrein-hogeweg-meer-dan-grafheuvels-uit-de-bronstijd

Labels: , ,

8 juni 2010

20 000ste Oost-Vlaams religieus object online

Labels: , ,

6 juni 2010

Camping Blaarmeersen ontvangt milieulabel

Labels: , , ,

5 juni 2010

Sfeervol laatavondshoppen in Gent tijdens Festival van Vlaanderen

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...