29 december 2011

Aantal Tax-on-Web aangiftes zit in de lift

Tax-on-Web en de eID zijn duidelijk 2 succesverhalen die elkaar versterken. Tax-on-Web moet u vast en zeker niet meer worden voorgesteld: ieder jaar maken meer burgers gebruik van deze succesvolle e-government: 3.101.105 of meer dan de helft van alle aangiften werden dit jaar via Tax-on-web geregistreerd. De eID moeten we u uiteraard ook niet meer voorstellen. Sinds oktober 2009 heeft iedere Belg ouder dan 12 zijn elektronische identiteitskaart op zak.

Vanaf het ontstaan van Tax-on-web bestond de mogelijkheid om te registreren via een token of via de eID. Daar waar in 2006 slechts 2,3% van de burgers inlogde met hun eID, was dat dit jaar voor het eerst meer dan 50%! Dat het gebruik van Tax-on-web en dat van de eID samen in de lift zitten is niet toevallig. Achter beide toepassingen schuilt immers dezelfde filosofie. Financiën wil het voor de belastingplichtige zo eenvoudig mogelijk maken om zijn fiscale aangifte in te dienen. Tax-on-web zorgt voor de administratieve vereenvoudiging en het gebruikerscomfort. De belastingplichtige kan snel en eenvoudig, waar en wanneer het hem past, zijn aangifte online en op een veilige manier indienen. Ook voor de fiscus zelf heeft deze werkwijze een groot voordeel want de aangiften zijn juister (geen risico meer op manuele fouten) en kunnen sneller worden verwerkt.

“Bij de aanvang van TOW hebben we gemerkt dat de beveiliging en de eenvoud van de toegang tot de toepassing voor veel belastingplichtigen een bezorgdheid was. De eID was toen nog minder verspreid en minder ingeburgerd. De belastingplichtige kan van bij het begin gebruik maken van een token maar we zien duidelijk dat de toename in het gebruik van TOW en de toename van het gebruik van eID een gelijke trend volgen. De token wordt nog veel gebruikt, maar de eID is die razendsnel aan het bijbenen!” legt dhr. Carlos Six, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit ons uit. Dhr. Louis Collet, stafdirecteur ICT van de FOD Financiën pikt hierop in: “Ook bij de ontwikkeling van een dergelijke cruciale egovernment toepassing is het voor ons interessant gebruik te kunnen maken van een bewezen technologie die ons de veiligheid biedt die noodzakelijk is. Ook voor BizTax, de nieuwe elektronische aangifte van de vennootschapsbelasting, of voor het persoonlijke portaal My Minfin maken we graag gebruik van de eID mogelijkheden om de belastingplichtige een veilige en betrouwbare toegang te bieden tot onze e-governmentplatform.”

Dhr. Collet wordt hierin bijgetreden door dhr Luc Vanneste, Directeurgeneraal Algemene Directie Instellingen en Bevolking: “Meer en meer neemt eID de rol op van ‘sleutel’ die de poort naar veilige e-government kan openen. Naast Tax-on-web kan je met de eID bijvoorbeeld een ticket voor de trein kopen, documenten uit het Rijksregister opvragen via Mijn Dossier, een studiebeurs aanvragen,… enz. De eID geeft de burger ook toegang tot het e-Loket waarover al heel wat gemeenten beschikken. Alle eID toepassingen hebben gemeenschappelijk dat ze het leven van de burger vereenvoudigen en de burger heel wat tijd besparen. Bovendien biedt de eID een hoge mate van veiligheid. Zo zijn er de verschillende veiligheidselementen op de kaart en is het met het systeem CHECKDOC\DOCSTOP altijd mogelijk na te gaan of een kaart geseind staat als verloren, gestolen of niet meer geldig.”

Labels: , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...