31 oktober 2010

Kunstwerk Karnaval Ledeberg vernield door vandalen

Karnaval 25 (14)Het kunstwerk dat op 6 februari 2010, op het rondpunt aan de Eggermontstraat te Ledeberg, onthuld werd, ter gelegenheid van de 25ste editie van Karnaval Ledeberg, kreeg in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober bezoek van vandalen. De afbeelding bovenop de sokkel werd vernield door het gebruik van brute kracht. Het kunstwerk werd ontworpen en uitgevoerd door één van de Ledebergse karnavalisten van het eerste uur: Jos Pattyn. Het werd een combinatie van het Ledebergse wapenschild met de prinsenhoed die de Ledebergse Prins Karnaval mag dragen. Het beeld is meteen ook symbool van de vrijwillige en onbezoldigde inzet van talloze Ledebergse karnavalisten aan de uitbouw en de groei van Karnaval Ledeberg.


Enkele weken terug was er ook al sprake van vandalisme op het kunstwerk, maar de schade kon toen door de ontwerper Jos Pattyn hersteld Of het deze keer ook gaat om dezelfde vandalen is niet geweten. Het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw betreurt deze gang van zaken ten zeerste en dient klacht in tegen onbekenden. Jos Pattyn wil de afbeelding op korte termijn weer herstellen, zodat één van de ingangen naar het centrum van Ledeberg weer gesierd wordt met een verwijzing naar het rijke Ledebergse karnavalsleven op deze deelgemeente.

Lees meer over de onthulling: http://archief2010.blogspot.com/2010/02/de-karnavalisten-van-ledeberg-zijn.html

Labels:

30 oktober 2010

Geef CO vergiftiging geen kans.

Met de eerste koude in het land worden deuren en ramen gesloten en branden de kachels weer. Dat dit dikwijls gepaard gaat met een verminderde kwaliteit van de binnenlucht in onze woningen, daar staan we meestal niet bij stil. Meer nog, ook de kans op CO-vergiftiging neemt toe. Koolstofmonoxide of CO is een smaak- en geurloos gas dat ieder jaar opnieuw dodelijke slachtoffers maakt. De Gentse Gezondheidsdienst en Logo Gezond+ vzw hebben daarom opnieuw de handen in elkaar geslagen en de actie ‘Gezond t(h)uis’ opgezet. Zo worden buurtbewoners en hulpverleners bewuster gemaakt van de gezondheidsrisico’s als gevolg van ongezonde binnenlucht in woningen. Schepen Guy Reynebeau: "Hulpverleners kunnen een belangrijke preventieve taak vervullen door bewoners thuis te informeren en gevaarlijke situaties in woningen te detecteren. Daarom bieden we hulpverleners die in contact komen met bewoners zoals thuisverplegers, poetshulpen, gezin- en bejaardenhelpers en woonconsulenten, een interactieve CO-preventie- of ‘Gezond Wonen’ vorming aan". De vormingen kunnen doorgaan in de demonstratiewoning of op locatie.


In deze speciaal ingerichte ongezonde demonstratiewoning kan je onder begeleiding in de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zelf op zoek gaan naar vaak voorkomende problemen zoals CO, vocht, rook, huisstofmijt, kleine knaagdieren, insecten en vluchtige organische stoffen. De meestal eenvoudige en goedkope oplossingen zoals ventilatieroosters en ouderwetse muizenvallen zitten in de ruimtes verstopt. Als de bezoekers een probleem ontdekt hebben wordt dit telkens uitvoerig toegelicht door de begeleider. Na de rondleiding wordt een hapje en drankje aangeboden en kunnen vragen gesteld worden. Ook folders en brochures kunnen meegenomen worden als geheugensteuntje. Deze interactieve vorming staat ook open voor buurtbewoners die met een groepje de woning willen bezoeken. Aan alle organisaties die werken rond gezondheid en wonen wordt gevraagd mee te werken aan deze preventieve campagne. Daarvoor is gratis informatiemateriaal verkrijgbaar zoals folders, affiches, checklijsten en tentoonstellingen rond CO en Gezond Wonen.

De demonstratiewoning bevindt zich in de Begijnhoflaan, appartement nr. 270, in het Rabot in Gent. De rondleidingen en vormingen duren ongeveer 1,5 uur en gaan door in november en december na afspraak. Inschrijven of informatiemateriaal aanvragen kan bij Rose-Anne Strubbe van de Gezondheidsdienst tel.09 235 22 50.

Informatie: Logo Gezond+ Lokaal Gezondheidsoverleg Gent, Baudelokaai 8, 9000 Gent
Tel.: 09 235 74 20. Fax: 09 235 74 26 E-mail: logo@gezondplus.be

Labels: ,

Hoe schadelijk zijn hotspots?

Net een maand nadat op deze site een artikel verscheen over gratis internet in Gent komt professor Stefaan Van Gool (KU Leuven) met onheilspellend nieuws. Hij vraagt zes Vlaamse steden, waaronder Gent, om te stoppen met hun draadloze netwerken. “Men stelt de mensen steeds weer voor voldongen feiten” zegt de prof. “Na de ongebreidelde groei van het GSM netwerk organiseert men overal i-cities. Gent, Brugge, Blankenberge, Hasselt, Maasmechelen en Leuven bieden draadloze netwerken aan of hebben plannen, zo kan iedereen zo maar op straat surfen”. Toch stappen de zes niet af van het plan om hun i-cities af te schaffen. Het ziet er bovendien naar uit dat ook andere Vlaamse steden draadloos internet zullen aanbieden. “Dat is zeer onverstandig”, zegt professor Van Gool. “Als later onomstotelijk komt vast te staan dat er schadelijke gevolgen zijn van al die straling, wie wordt er dan verantwoordelijk gesteld”?

De vraag is nu in hoeverre dit voorzorgsprincipe primeert op vooruitgang en innovatie: de gevolgen van straling zijn uiterst miniem, en zelfs bij hogere dosissen zijn de gevolgen nog steeds onbekend. Enkel uitermate hoge en langdurige dosis straling geven negatieve effecten, en dan nog bij muizen, die veel gevoeliger zijn aan veranderingen in het celweefsel. En wat met het maatschappelijk belang? Het schadelijke effect van roken, fabrieksschoorstenen, verbrandingsovens en uitlaatgassen van auto's zijn al lang genoeg gekend en bewezen en uitvoerig gekend. Behalve enkele symbolische maatregelen neemt niemand actie. Zowel binnen- als buitenhuis worden we zonder het gewaar te worden aan veel schadelijker effecten blootgesteld dan rond te wandelen op de Graslei.

De vraag is ook of er nog een wereld is zonder draadloos internet? Het antwoord is beslist: ja, het kan. Als onze voorouders uit schrik voor de gevolgen van de vooruitgang het gebruik van wiel verboden hadden, dan liepen we nu rond in dierenhuiden. En als men uit schrik voor de trein de stoommachine verboden had, dan reden we nu nog rond met paard en kar. Maar er is zoiets als vooruitgang. En dat heeft zijn prijs, ook al is het een misschien een heel klein beetje schadelijk. In ruil daarvoor zijn we iedere dag van de week goed geïnformeerd, kunnen we met elkaar communiceren, leggen we contacten met zakenpartners en weten we dat het goed gaat met onze dierbaren. Maar laat ons vergeten dat zonder vooruitgang er iedere dag duizenden mensen zouden sterven aan banale kwalen zoals blindedarmontsteking en hersenvliesontsteking. De vraag is nu hoeveel van die tegenstanders van draadloze netwerken rondlopen met een GSM op zak of thuis een laptop met draadloos internet hebben? Wellicht allemaal, want anders waren ze dom gebleven, te dom om een laptop te gebruiken.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

29 oktober 2010

Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst

Ensor 09Het Museum voor Schone Kunsten Gent en het SMAK slaan de handen in elkaar en programmeren samen Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst. De tentoonstelling kadert in een reeks evenementen in binnen- en buitenland die de 150ste verjaardag van de geboorte van James Ensor (1860-1949) vieren en onderscheidt zich daarin door het oeuvre van Ensor te associëren met werk van hedendaagse kunstenaars. James Ensor kan zonder twijfel beschouwd worden als een van de meest baanbrekende kunstenaars van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Recente retrospectieve tentoonstellingen in New York en Parijs bevestigen zijn internationale erkenning, doch deze is geenszins nieuw. Ensor werd al tijdens zijn leven erkend als pionier van de moderne kunst door de internationale avant-garde, getuige de atelierbezoeken van ondermeer Wassily Kandinsky en Emil Nolde in Oostende.

In Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst wordt een nieuwe stap gezet in de benadering van het oeuvre van James Ensor. Uit de tentoonstelling blijkt dat Ensors kunst ook in de huidige artistieke scène zijn actualiteit heeft behouden. De kunstenaar wordt uit zijn historische context gehaald en resoluut benaderd als een tijdloze kunstenaar, wiens thematiek en techniek onlosmakelijk zijn verbonden met de praktijk van tal van hedendaagse kunstenaars. Ensors onderwerpen en gezichtspunten blijven ook bij het begin van de 21
ste eeuw brandend actueel. Thema’s als het masker en het groteske, sociale kritiek, het zelfportret, de identificatie met Christus, de massa, de satire en de dood hebben in de hedendaagse beeldende kunst immers niet aan relevantie ingeboet. De tentoonstelling legt onvermoede verbanden en toont aan dat Ensor in zijn visionaire oeuvre een doel nastreefde dat hem met tal van hedendaagse kunstenaars verbindt.

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan Ensors schilderij
Squelettes se disputant un hareng saur (Skeletten die vechten om een gerookte haring). De titel is een voorbeeld van de unieke woordspelletjes van Ensor (‘hareng saur’ = ‘art Ensor’), illustreert de zeer persoonlijke humor van de kunstenaar en toont tegelijk de gelaagdheid van zijn werk aan. In de titel zit nog een ander facet verborgen, namelijk dat Ensors werk tijdens zijn leven bij critici voor controverse zorgde. Bij het begin van de eenentwintigste eeuw geeft zijn oeuvre onverminderd aanleiding tot discussie over de betekenis en de invloed ervan. Hareng Saur:Ensor en de hedendaagse kunst draagt bij tot een beter begrip van zijn plaats in de ontwikkeling van de actuele kunst door zijn werk naast dat van andere kunstenaars in een open, heldere en overzichtelijke tentoonstelling te plaatsen.

Ensor 17Naast een uitgebreide selectie van Ensors werk (schilderijen, tekeningen en grafiek) bevat de tentoonstelling hedendaagse gelijkgestemden en tegenhangers in schilderijen, beeldhouwwerken, video’s, installaties, performances, tekeningen … Op die manier wordt de beeldende wereld van Ensor verbonden met deze van onder meer Eija-Liisa Ahtila, Francis Alÿs, Huma Bhabha, Jake & Dinos Chapman, George Condo, Thierry De Cordier, Marlene Dumas, Thomas Hirschhorn, Tomasz Kowalski, Jonathan Meese, Bruce Nauman, Ugo Rondinone, Dana Schutz, Cindy Sherman, Raymond Pettibon, Thomas Schütte en Thomas Zipp. Elk van deze werken wordt getoond in een context waarbij telkens een beperkt aantal werken van Ensor als uitgangspunt geldt. Op deze manier ontstaat een wisselwerking waarbij verbanden worden gelegd, confrontaties worden aangegaan of nuances worden aangebracht.

Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst loopt tegelijk in het Museum voor Schone Kunsten Gent en in het SMAK De tentoonstelling wordt georganiseerd onder de leiding van de directeurs van beide musea, Robert Hoozee en Philippe Van Cauteren, met medewerking van Johan De Smet en Ronald Van de Sompel. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt een catalogus waarin beide perspectieven – hedendaagse kunst bekeken vanuit het perspectief van Ensor en vice versa – diepgaand aan bod komen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
9 pp: individueel bezoek
6.5 pp: groepen vanaf 15 personen en reductiehouders.
1 pp: jongeren onder 26 jaar
Gratis: kinderen en jongeren tot en met 19 jaar, begeleiders van groepen en begeleiders van personen met een beperking en op vertoon
van een lidkaart: VMHK (Vrienden v/h S.M.A.K.), Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, ICOM-kaart of perskaart. Elke
zondagochtend tussen 10u en 13u zijn de musea gratis toegankelijk voor Gentenaars (op vertoon van identiteitskaart).

Catalogus
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt er een catalogus, uitgegeven door Ludion. ‘Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse
kunst’, 240 pag., hardcover, 29.90 .

Labels: , , , ,

UGent stimuleert productie van biobrandstof en biomaterialen in China

Van 1 tot 3 november organiseert het Instituut van Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden van de UGent in samenwerking met de Development Organisation van de VN een stakeholdersmeeting in Nanning (China). Centraal thema is de valorisatie van weinig gebruikte tropische en subtropische planten voor de productie van biobrandstof en biomaterialen in de Chinese Guanxiprovincie. Het overleg kadert in activiteiten van het International Industrial Biotechnology Network.

De experts onderzoeken tijdens de meeting de mogelijkheden om onderzoeksinstituten en de industrie die betrokken zijn bij de industriële productie van bio-energie uit weinig gebruikte (sub)tropische planten en afvalstromen, te linken aan internationale excellentiecentra en de industrie die rond bioraffinaderij en hernieuwbare grondstoffen werken. Op die manier willen de experts onderzoeksprojecten identificeren die kunnen bijdragen tot een duurzame economische groei van de Guanxi-regio en die internationale samenwerking rond deze onderwerpen kunnen bevorderen.

Het International Industrial Biotechnology Network (IBBN) werd in maart 2010 opgericht met steun van het Vlaams Ministerie van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Doel van het netwerk is om via biotechnologische technieken en processen de economische waarde te verhogen van biologische grondstoffen die weinig gebruikt en bekend zijn. Op die manier kan de druk op fauna en flora afnemen.
Het Instituut van Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) van de UGent is de operationele tak van het netwerk. Het instituut promoot duurzame socio-economische ontwikkeling in ontwikkelings- en groeilanden. Link: http://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/en
Lees ook dit: Universiteit Gent start Bio-base Europe

Guido Van Peeterssen

Labels: , ,

28 oktober 2010

Werken station Gent Sint-Pieters in nieuwe fase

twintowers07Binnenkort starten enkele belangrijke fases in de werken rond het station Gent Sint-Pieters. Vanaf 4 november rijdt tram 1 door de nieuwe tramtunnel en vanaf 8 november komen daar de bussen bij. En er is de omschakeling van de bussen en trams naar het nieuwe busstation. Op 8 november worden 7 van de 8 perrons op het nieuwe busstation in gebruik genomen. Later komen daar nog eens 4 perrons bij. Door de verhuizing wordt de verbinding naar Flanders Expo (tram 1) tussen 1 en 3 november onderbroken. Dit wordt opgevangen door pendelbussen. Op 2 november is er tussen 20 uur tot 24 uur een volledige tramonderbreking. Pendelbussen blijven de verbindingen garanderen. Tijdens de herfstvakantie verhuist de Lijnwinkel naar het nieuwe busstation waar hij op 8 november opnieuw opent. De reizigers worden via flyers, via affiches en signalisatie in en rond het station van de nieuwe situatie op de hoogte gebracht.

Op 8 november wordt voor het station aan de zijde van het Koningin Maria-Hendrikaplein de pendelparking en de fietsenstalling verder uitgegraven. De werken starten met een proefsleuf ter hoogte van de Voskenstunnel. Er wordt ook gestart met het uitgraven van de helling die voor voetgangers en fietsers een verbinding zal vormen tussen het station, de fietsenstalling, de pendelparking en de ondergrondse zoenzone. Het eerste (en grootste) deel van de pendelparking wordt ondertussen afgewerkt en zal in de loop van december in gebruik worden genomen. De rest van de parking en de fietsenstalling zullen worden opengesteld in 2012.

Vanaf 20 november begint de aanleg van een nieuwe stationsinfrastructuur. Daartoe worden de perrons van boven tot onder verwijderd. Ook de gevel aan de kant van het toekomstige Prinses Mathildeplein zal worden afgebroken. De nieuwe perrons en de nieuwe gevel zullen na de afbraak meteen worden heropgebouwd. Op die manier krijgt het station langs de kant van het nieuwe plein na een tweetal jaar al bijna een definitieve aanblik. Daarna zal het station spoor per spoor worden aangepakt. De fase tot en met spoor 8 zal duren tot 2016. Tegen 2020 zou het volledige station vernieuwd moeten zijn. Er wordt alles aan gedaan om de verkeerssituatie, vooral voor voetgangers en fietsers, zo veilig als mogelijk te maken in deze nieuwe fase.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Braziliaanse groep investeert fors in haven van Gent

aelterman10Aan het nieuwe Kluizendok in de Gentse haven komt er een nieuwe terminal voor de opslag van vloeibare bulk zoals biodiesel en oliën. Het Havenbedrijf Gent sloot daartoe een overeenkomst, ter waarde van 70 miljoen euro, met het Braziliaanse Companhia Brasileira de Logistica (CBL). Gentse Havenschepen Christophe Peeters: “Dit bedrijf investeert in een terminal op een terrein van ruim 8 hectare aan het Gentse Kluizendok. Het zal beschikken over 350 meter kaailengte voor een jaarlijks voorziene overslag van 875.000 ton. Deze investering is één van de grotere investeringen van de laatste jaren in de Gentse haven. In een eerste fase komen er 30 tot 35 jobs”. De bouw van de terminal is gepland voor het najaar 2011 - voorjaar 2012 en neemt wellicht twee jaar in beslag.

CBL is het twaalfde bedrijf dat zich aan het Kluizendok vestigt. De terminal komt aan de noordkant van het dok (kant Rieme) en dient voor de opslag van vloeibare dieselolie, benzine, ethanol, biodiesel, plantaardige oliën en farmaceutische producten. Op het terrein zullen een 35-tal tanks van 5.000 m³ tot 10.000 m³ ingeplant worden, goed voor een totale opslagcapaciteit van om en bij 294.000 m³. De terminal zal bovendien een fabriek voor afvalwaterverwerking omvatten alsook kantoren, een laboratorium en een systeem van brandbeveiliging door middel van onder meer watertanks.

De eerste contacten tussen het Havenbedrijf en CBL werden gelegd tijdens de prinselijke missie naar Brazilië in mei 2010, in samenwerking met Flanders Investment and Trade Brazilië. Amper 6 maanden later ondertekenen beide de overeenkomst om in Gent fors te investeren. Deze investering sluit dan ook aan bij het recente strategische plan 2010 – 2020 van het Havenbedrijf: nieuwe bedrijven naar de haven van Gent halen, investeren aan het nieuwe Kluizendok, meer goederenoverslag boeken, jobs creëren en de activiteiten in de chemische sector uitbreiden.

De nieuwe trafiek is belangrijk voor de Gentse biobrandstoffencluster, want de Brazilianen voeren onder meer suikerrietethanol in. Brazilië staat veel verder met het bijmengen van biobrandstoffen. Waar wij op 4% zitten, liggen de percentages daar tot 36%. Havenbaas Daan Schalck: “Bovendien versterkt dit bedrijf onze focus op Brazilië. Voorheen hadden we al sterke relaties met de meer noordelijke haven van Santos voor fruitsaptrafieken en ertsen. Nu krijgen we er een verbinding met de Zuid-Braziliaanse haven Paranagua bij”. Link: 
www.interalli.com.br

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

27 oktober 2010

Cambio autodelers planten een cambio bos aan

Zes jaar na de initiële opstart overschreed cambio Vlaanderen de kaap van 3.000 gebruikers. Om de gebruikers te bedanken plant cambio een waar cambio bos aan : per gebruiker een boom. Terzelfdertijd lanceert cambio een ludieke actie en een tijdelijk proefaanbod om meer mensen de gelegenheid te geven cambio te leren kennen. Kwestie dat het cambio-bos voortdurend verder kan blijven groeien. Mensen die sporadisch gebruik maken van de wagen kunnen ondertussen in 12 Vlaamse steden en gemeenten een auto uitlenen via het autodeelsysteem cambio. Ben je bij cambio aangesloten, dan kan je een auto reserveren voor de periode dat je hem nodig hebt en betaal je in functie van je gebruik. Je kan dus heel wat geld uitsparen als je slechts weinig de auto gebruikt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoef je je niks aan te trekken, de organisatie zorgt voor alles. En je draagt je steentje bij tot een gezonder leefomgeving.

Alleen al in Vlaanderen kunnen de cambio gebruikers terecht op 59 verschillende ophaalpunten, waar in totaal al 130 wagens voor hen ter beschikking staan. Daarnaast kunnen ze ook nog in Brussel en diverse Waalse steden terecht en groeit ook in Vlaanderen het aanbod voortdurend aan. Om dit feit te vieren en al haar gebruikers te bedanken plant cambio 3000 bomen: één voor elke gebruiker. Da’s zowaar al een echt bos! Zo zorgen we niet alleen voor meer bos in Vlaanderen, maar doen we nog een extra inspanning om de “ecologische bandafdruk” van cambio en haar gebruikers nog verder te verkleinen.

Maar daar houdt het niet op, want voor elke nieuwe gebruiker plant cambio een extra boom, zodat het cambio bos jaar na jaar zal blijven groeien. Daarom lanceert cambio een ludieke actie en een tijdelijk proefaanbod om meer mensen de gelegenheid te geven cambio te leren kennen. Dit proefaanbod (geldig voor alle inschrijvingen tot 25 december 2010) biedt mensen de kans om gedurende 2 maand vrijblijvend en zonder kosten (op het feitelijke gebruik na) cambio uit te testen. Op die manier hoopt cambio de overstap van een eigen wagen naar dit autodeelsysteem te verkleinen en mensen de mogelijkheid te geven nu extra makkelijk van deze milieuvriendelijke mobiliteitsoplossing te proeven. Kers op de taart : een wedstrijd met als hoofdprijs een bosarrangement voor 2.

Meer informatie over cambio, de bomenactie en het cambio proefaanbod: www.cambiokabouters.be
Tel 070 222 292 of mail vlaanderen@cambio.be

Labels:

Provincies hebben forse kritiek op nakende Vlaamse staatshervorming

De organisatie van de Vlaamse overheid staat onder druk. Vroeger waren er drie rechtstreeks verkozen bestuursniveaus: de Belgische overheid, de provincies en de gemeenten. Nu hebben ook Vlaanderen en Europa hun zegje, terwijl ook districtsraden hun opwachting maken. In Antwerpen is het al zo ver, in Gent denkt men er over na. Maar omdat, ondanks de fusies van de jaren 70, gemeenten soms te klein zijn om de problemen op te lossen denken gemeenten steeds vaker aan samenwerking. Maar de problemen zijn veel complexer en liggen vaak op een bovengemeentelijk niveau, denk maar aan milieu, mobiliteit, verstedelijking en energie. Bovendien zijn de eisen die de burger aan het openbaar bestuur stelt steeds hoger. In de publieke sector zien we onder druk van een doorgedreven dienstverlening een immense schaalvergroting. Denk maar aan hospitalen, onderwijsinstellingen en nutsbedrijven. En die komen steeds vaker in handen van private financiers en buitenlandse ondernemers.

Discovery 02 Op Vlaams niveau wordt de toegenomen verrommeling van het tussenniveau aangeklaagd. Een wirwar van structuren en overlegorganen remmen de besluitvorming af, slokken veel geld en tijd op, maar geven weinig resultaat. Werkgeversorganisaties zoals VOKA klagen de omslachtige maar inefficiënte overheidswerking aan en klagen net zoals de burgers ook over het gebrek aan dienstverlening. De Vlaamse regering wil hierop inspelen en stelde een Groenboek op dat tot doel heeft tot een scherpere aflijning van de verschillende bestuursniveaus te komen. Daarbij komt de klemtoon te liggen bij Vlaanderen aan de ene kant en de gemeenten aan de andere kant. De provincies krijgen een beperkte lijst van taken met een grondgebonden karakter. Daarnaast blijven zij verantwoordelijk over een beperkt aantal taken die historisch gegroeid zijn. De provincies zijn het daar echter niet mee eens. Na de forse kritiek van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en Antwerps gedeputeerde Rik Röttger geeft nu ook het Oost-Vlaamse provincieraadslid Johan Beke, en voormalig voorzitter van de VVP, de nodige kritiek. Bedekt maar toch in niet mis te verstane woorden.

Mahy 01Johan Beke is voorzitter van de VLD fractie in de provincieraad en een van de deelnemers van het geanimeerde debat over het Groenboek in de Oost-Vlaamse provincieraad van 13 oktober. Hij betreurt daarbij uitlatingen van de Gentse burgemeester Termont die de provincies liever kwijt dan rijk is. Maar Beke is ook bestuurder van de VZW Waalse Krook, en hij herinnert burgemeester Termont er aan dat de provincie een belangrijk sponsor is van dit prestigieuze Gentse project. Wat ooit zou uitgroeien tot een muziekforum met internationale uitstraling flopte wegens geldgebrek en gebrek aan eensgezindheid. Nu krijgt het project de titel van ‘bibliotheek van de 21ste eeuw’, maar het vervangt in feite de Gentse Stadsbibliotheek. De provincie moet komende maand beslissen of ze het eerste deel van haar engagement in dit project zal waarmaken door een eerste schijf van de toegezegde 9 miljoen euro te storten. Als de provincie gekortwiekt wordt, en niet langer bevoegd zou zijn voor cultuur, waar moet ze het geld voor dit soort projecten vandaan halen? Johan Beke ziet eerder heil in een nauwe samenwerking en samen efficiënt optreden naar Brussel toe. Alleen zo kan men resultaat boeken. Beter dat dan de schaarse middelen te verspreiden over een nog groter aantal landelijk verspreide partners. Het is duidelijk dat de Vlaamse overheid haar positie wil versterken door meer bevoegdheden op te eisen, daarvoor zoekt ze bondgenoten. En iedereen weet dat de Vlaamse centrumsteden willen versterken, de vraag is of dat moet gebeuren ten koste van de provincies.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

26 oktober 2010

Worden Gentse offerschapen weldra verdoofd?

Het Islamitisch Offerfeest heeft plaats van 15 tot 17 november 2010. Het is gebruikelijk dat moslims op de eerste dag of de tweede dag van het Offerfeest een schaap of een rund slachten. Moslims die in Gent een schaap willen slachten moeten eerst een aangifte doen bij het stadsbestuur. De Stad Gent voorziet elk jaar in een tijdelijke slachtvoorziening waarop de slachtverrichtingen conform de wettelijke vereisten worden verricht. Dit jaar stelt de Stad Gent een gebouwencomplex in de Maïsstraat ter beschikking. Men verwacht een 900 tot 1.000 doe-het-zelvers die hun schaap hier komen slachten. Daarnaast is een full-service slachtvloer voorzien, onhandige moslims krijgen hier voor 20 euro de hulp van een professional. Omdat een aantal gelovigen echter verzuimt om tijdig een aanvraag in te dienen moeten moslims die zich de dag zelf aanbieden 30 euro betalen. Dit gebeurt omdat het illegaal transport van dieren hierdoor in de hand gewerkt worden. De omkadering van de tijdelijke slachtvloer wordt op 40.340 euro geraamd, de organisatie van het event op 6.500 euro, bijkomende kosten op 3.750 euro. Totale kostprijs: 66.750 euro, de inkomsten worden op 16.450 euro geschat. Bijdrage van de Stad Gent: ruim 50.000 euro.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadszitting stelde raadslid Helga Stevens (N-VA)voor om naar het voorbeeld van het Antwerpse stadsbestuur Gentse moslims aan te moedigen om dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest eerst te verdoven. Schepen Reynebeau, bevoegd voor Integratie, antwoordde dat hij een initiatief zal nemen. In overleg met de lokale moskeeën zal hij de komende maanden bekijken hoe hij dit tegen volgend jaar zal uitwerken. Helga Stevens: "Ik ben blij dat het stadsbestuur ingaat op mijn suggestie. De vrijheid van godsdienst en levensbe-schouwing is een belangrijk democratisch principe, maar het welzijn van dieren is eveneens belangrijk. Onverdoofd slachten lijkt me niet meer van deze tijd te zijn. Ik stel in dit verband vast dat er ook moslimtheologen en -verenigingen zijn die geen problemen hebben met het verdoven van offerdieren vóór het slachten ervan. De Stad Gent dient haar steentje bij te dragen om het bedwelmd slachten van dieren in het kader van het Offerfeest ingang te doen vinden".

Om de diervriendelijke manier van het slachten van een offers-schaap of ander offerdier te promoten bij de moslimsgemeenschap overweegt men in Antwerpen om voor het slachten van niet bedwelmde dieren een hogere retributie te vragen (25 euro), dan voor het slachten van wel bedwelmde dieren (15 euro). Een dergelijke stimulans kan ook in Gent ingevoerd worden. Verder moet bekeken worden welke bedwelmingsmethode kan gebruikt worden. Elektronarcose is een optie. Ook zal in overleg met de lokale moslimsgemeenschap een informatiecampagne ter zake moeten opgezet worden. Op dit moment is onverdoofd slachten in de context van een religieuze rite in België niet verboden. De N-VA fractie in de Kamer heeft reeds een wetsvoorstel ingediend om deze uitzondering op het algemene principe dat dieren steeds verdoofd moeten worden vóór ze geslacht worden, ongedaan te maken. De Europese regelgeving ter zake staat de invoering van een dergelijk verbod alvast niet in de weg.

Labels: , , , , ,

Vlaamse topchefs koken voor en met hun kids op Countryside

Tijdens de beurs Countryside in Flanders Expo koken op maandag 1 november vijf Vlaamse topchefs met hun kinderen Aanleiding voor deze ‘special' is het boek Mijn papa is de chef van journaliste en foodauteur Tine Bral. In Mijn papa is de chef  vertellen elf topchefs wat ze hun kids, tussen vier en twaalf, dagdagelijks voorschotelen en hoe ze hen ingrediënten laten eten die ze niet lusten. Het kan immers niet elke dag kip met appelmoes zijn.

De chefs die op 1 november in het Kooktheater van Culinaire Ambiance op Countryside samen met hun kids koken zijn:
Angelo Rosseel (11 uur) en Clémence en Louis (restaurant La Durée, Izegem)
Viki Geunes (12.30 uur) en Gitte (restaurant ‘t Zilte, Mol)
Dominique Persoone (14.30 uur) en Julius (The Chocolate Line, Brugge en Antwerpen)
Filip Claeys (16.30 uur) en Fleur (restaurant De Jonkman, Sint-Kruis Brugge)
Erwin Denys (16.30 uur) en Andres en Jeneau (restaurant Rascasse, Kapellen)

Tine Bral is freelance culinair journaliste en schreef al heel wat boeken. Zij werkt o.a. voor NINA, het weekendmagazine van Het Laatste Nieuws, en verzorgt in deze krant ook een wekelijkse rubriek met topchef Peter Goossens. Tine werkt mee aan het tijdschrift Culinaire Ambiance, waar zij de rubriekDe Jonge Garde invult. Verder schreef zij diverse boeken waaronder De chef is een vrouw en de reeks Koken onder de 5 euro en heeft ze een succesvolle website www.detafelvantine.be -www.detafelvantine.be

Meer info over Mijn papa is de chef - www.mijnpapaisdechef.be
Meer info over Culinaire Ambiance - www.ambiance.be
Meer info over Countryside - www.countryside.be

Labels: , ,

25 oktober 2010

Gentse kantorenmarkt doet het goed.

Mahy 07 De Gentse kantorenmarkt blijft het goed doen. Op minder dan tien maanden tijd zijn drie belangrijke transacties afgesloten, het gaat om drie nieuwbouwprojecten op de site The Loop en de stationsomgeving van het Sint-Pietersstation. Een kwart van het totale beschikbare volume van bijna 240.000m² is hierdoor al ingenomen, en dit nog voor de gebouwen zijn opgeleverd. In het derde kwartaal was volgens het vastgoedtijdschrift Expertise News de Gentse kantorenmarkt met 48.000m² transacties zelfs de tweede belangrijkste markt, na Brussel (81.000m²) maar voor Antwerpen (32.000m²). Volgens schepen Mathias De Clercq is deze situatie een voorzetting van de vorige jaren.

Fabiolalaan December 2009 werden de plannen bekendgemaakt van het nieuwe kantoorgebouw op The Loop. KBC zal er haar ondersteunende diensten centraliseren. In totaal gaat het om bijna 21.000m² nieuwe kantoren. De bouw startte in maart 2010 en zou midden 2012 in gebruik genomen worden. In september 2010 besliste de Vlaamse overheid voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op The Loop met een totale oppervlakte van 7.500m², en dit voor de centralisatie van de buitendiensten van de VMM. Dezelfde Vlaamse overheid besliste eveneens in september 2010 voor de bouw van een nieuw Vlaams Administratief Centrum met een oppervlakte van 36.000m² aan de Fabiolalaan vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. De bedoeling is dat begin 2014 het kantoorgebouw in gebruik kan worden genomen. Op tien maanden tijd werd met die drie transacties 64.000m² nieuwe kantooroppervlakte geregistreerd. Met 155.000m² te ontwikkelen kantoorruimte op The Loop en 82.000m² aan het station Gent Sint-Pieters is bijgevolg 25% vandaag al ingenomen, nog voor de kantoorgebouwen effectief zijn opgeleverd.

Momenteel zijn tijdens de eerste drie kwartalen van 2010 voor bijna 60.000m² transacties geregistreerd op de Gentse kantorenmarkt. Dat is meer dan in heel 2008 (51.400m²) en bijna evenveel als in 2009. 2010 belooft dus opnieuw een sterk jaar te worden voor de Gentse kantorenmarkt. Door de twee belangrijke transacties van de Vlaamse overheid in september is volgens het vastgoedtijdschrift Expertise News de Gentse kantorenmarkt met 48.000m² de tweede grootste markt geworden in het derde kwartaal na Brussel (81.000m²), maar voor Antwerpen (32.000m²). De leegstand is ten opzichte van 2009 nagenoeg stabiel gebleven met ongeveer 60.000m² of 4,4% ten opzichte van de totale kantorenvoorraad.

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

Jobfixers aan de slag

Fix A Job 01Op 14 oktober gingen de projecten Jobfixers en Jobfixing van start. VZW Jong en Randstad Diversity hebben zich twee jaar lang geëngageerd om samen te zoeken naar de hindernissen die jongeren ondervinden bij hun zoektocht naar werk. Het resultaat is Jobfixers, een empowerend traject voor jongeren en Jobfixing, een methodiek voor jongerenbegeleiders. Tijdens een debat gingen deskundigen in op oorzaken van jeugdwerkloosheid. Daarbij werden een aantal problemen en hindernissen geschetst, maar kwamen ook een aantal oplossingen naar voor, alsook een methodiek om die problemen aan te pakken. Schepen Sofie Bracke gaf een toelichting bij het jongerenbaanplan en andere initiatieven op het gebied van tewerkstelling. Nadien kregen de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en werd er kennis gemaakt met de voorgestelde producten.

Jobfixing is een methodiek voor arbeidsconsulenten die met jongeren werken. Ze leren het systeem van Jobfixing tijdens een vorming waarbij er ingespeeld wordt op de reeds aanwezige expertise bij de begeleiding bij jongeren. Jobfixers is een traject met jongeren om hen ruimer te informeren over de arbeidsmarkt. Het traject bestaat uit verschillende modules waaruit de jongere kan kiezen. Er wordt dieper ingegaan op de het benoemen van de eigen kwaliteiten, het geven van feedback, het zichzelf kunnen presenteren en zoveel meer. Jongeren leren ook veel van elkaar. De Jobfixers zijn heuse experts over de Gentse arbeidsmarkt. Ze staan sterk in hun schoenen en staan klaar om aan andere jongeren de weg te wijzen. En vooral, ze weten hoe te communiceren met leeftijdsgenoten. Zij vertellen ook wat ze verwachten van een begeleiding: hoe willen ze aangesproken worden, welke informatie hebben ze nodig, welke hulp willen ze krijgen, …

Meer informatie over Jobfixers en Jobfixing en tal van andere activiteiten van de VZW Jong op http://www.vzwjong.be/
Contactgegevens: eveline.vanhooijdonk@vzwjong.be en ans_van_den_audenaeren@randstad.be

Labels: , , , , , , , , ,

24 oktober 2010

Alexandre Desplat beste filmcomponist 2010


De World Soundtrack Academy maakte vanavond de winnaars bekend van de World Soundtrack Awards 2010, het slotevenement van het 37e Filmfestival Gent. Alexandre Desplat werd voor het tweede jaar op rij verkozen als ‘Film Composer of the Year’. Hij kaapte ook de prijs weg van ‘Best Original Score of the Year’ voor Fantastic Mr. Fox. De ‘Best Original Song written for a Film’ is ‘The Weary Kind’ uit Crazy Heart van Ryan Bingham & T Bone Burnett. Abel Korzeniowski is de ‘Discovery of the Year’ met zijn score voor A Single Man en wint met diezelfde score ook de ‘Public Choice Award’. De Sabam Award for Best Young European Composer gaat naar Karzan Mahmood. John Barry werd geëerd met een Lifetime Achievement Award.

Voor de tiende verjaardag van het prestigieuze evenement kwamen talrijke componisten naar het Kuipke in Gent. Onder hen Gabriel Yared (The Talented Mr. Ripley), Angelo Badalamenti (Twin Peaks), Howard Shore (The Lord Of The Rings), Craig Armstrong (Love Actually), Stephen Warbeck (Shakespeare In Love), Gustavo Santaolalla (Motorcycle Diaries), Bruno Coulais (Océans), Frédéric Devreese (Un Soir, Un Train) en Elliot Goldenthal (Titus). Jong talent Nico Muhly, vorig jaar ‘Discovery Of The Year’ voor zijn score van The Reader, vervolledigt het programma. Tijdens en na de uitreiking speelde het Brussels Philharmonic – Vlaams Radio Orkest muziek van alle bovengenoemde componisten.


De winnaars:

Film Composer of the Year
Alexandre DESPLAT (Fantastic Mr. Fox, New Moon, Julie & Julia, The Ghost Writer)

Best Original Film Score of the Year 2010
FANTASTIC MR. FOX by Alexandre Desplat

Best original song written for Film
‘THE WEARY KIND’ from Crazy Heart
music & lyrics by Ryan Bingham & T Bone Burnett

Discovery of the Year
Abel KORZENIOWSKI for A Single Man

Public Choice Award
Abel KORZENIOWSKI for A Single Man

Sabam Award for Best Young European Composer
Karzan Mahmood

Lifetime Achievement Award
John Barry


Bron: www.filmfestival.be

Labels: , ,

23 oktober 2010

Politie verhoogt toezicht in de omgeving van het Sint-Pietersstation

Sint-Pieters 01De Politie controleert heel wat strenger in de Gentse stationsbuurt, daardoor werden afgelopen vrijdag heel wat onachtzame fietsers op de bon geslingerd. Ook op woensdag 27 oktober is er verhoogd verkeerstoezicht voorzien aan het station Gent-Sint-Pieters. En dit om fietsende weggebruikers aan te zetten tot hoffelijkheid en respect in het verkeer. Omwonenden rond het Sint-Pietersstation klagen namelijk al maanden over de onveilige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. Recent werden maatregelen genomen, maar veel weggebruikers leven de regels niet na. Deze controles hebben tot doel de weggebruikers te wijzen op hun verantwoordelijkheid in het verkeer. Weggebruikers zijn  niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid maar ook voor die van anderen.

De werken rond het Sint-Pietersstation hebben belangrijke gevolgen voor iedereen die in de buurt woont of werkt. De werken zorgen er voor een gewijzigde en soms verwarrende verkeerssituatie. Om de verkeersveiligheid in de omgeving te verbeteren werden recent extra maatregelen genomen. Voor de fietsers werd een nieuwe rijroute uitgestippeld en er werd gezorgd voor bijkomende signalisatie. De politie zal verbaliseren wanneer weggebruikers de verkeersregels of de signalisatie negeren. Op deze manier wordt geprobeerd om verkeersgedrag aan te moedigen dat hoffelijk, verantwoord en respectvol is ten opzichte van iedereen. Ongedisciplineerde weggebruikers zijn gewaarschuwd.

Commissaris Philippe Tallieu. “Komende van de Elizabethlaan rijden veel fietsers door de Kortrijksesteenweg terwijl dat door de werken daar verboden is. Aangezien sensibiliseren niet werkt, treden we nu streng op. Fietsers die hier op de rijbaan rijden krijgen een boete van 150 euro”. De geverbaliseerde fietsers zijn op zijn minst niet gelukkig. Sommigen gaan in discussie, maar zonder resultaat. Sommige studenten stapten met de fiets aan de hand en met tranen de ogen verder na het krijgen van een ontnuchterende boete. Het meest gehoorde excuus was: “Ik had het niet eens in de gaten dat ik hier niet mag rijden”. Ook buurtbewoners hebben kritiek. Zij begrijpen niet waarom ook niet aan het station zelf wordt gecontroleerd. Het grootste probleem situeert zich volgens hen in de buurt van het Maria Hendrikaplein, de Timichegtunnel en de Voskenslaan.

Er zijn wel maatregelen genomen aan het Maria Hendrikaplein, maar het blijft er levensgevaarlijk. Volgens de omwonenden moet dat veranderen. Commissaris Philippe Tallieu reageert: 'We controleren nu aan de Kortrijksesteenweg. De situatie aan het Maria Hendrikaplein is anders. Er zijn al verbeteringen doorgevoerd, maar het klopt wel dat er daar nog steeds een zekere verkeerschaos heerst. Dagelijks staan er 2, 3 of 4 agenten tijdens de spitsuren om de weggebruikers er wegwijs te maken. Een repressieve aanpak voeren we daar niet. De zone er veiliger maken is een werk niet alleen van de politie, maar ook van vele andere betrokkenen.'

Ook op woensdag 27 oktober zal tijdens de spitsuren een grote controleactie plaatsvinden in de omgeving van het station. U bent gewaarschuwd.

Labels: ,

Rekenhof kritisch voor Subsidiestromen Toerisme


GPS Wandeling1Het Rekenhof heeft de vier budgettair belangrijkste subsidiestromen in het beleidsveld toerisme onderzocht: subsidies voor evenementen (1.398.000 EUR), voor het kunststedenactieplan (KSAP)(823.000 EUR), voor het kustactieplan (KAP)(2.178.000 EUR) en voor toeristisch-recreatieve projecten (TRP)( 7.781.000 EUR). De vier subsidiestromen hebben samen op jaarbasis een budget van 12,2 miljoen euro. Twee subsidiestromen (evenementen en KSAP) werken zonder formele regelgeving, De omvang van de tegemoetkoming is voor iedere subsidiestroom verschillend en de subsidievoorwaarden zijn niet strikt afgebakend. De subsidieaanvragen voor evenementen en voor het KSAP werden maar beperkt of informeel geëvalueerd. De administratie toetste niet systematisch aan alle subsidievoorwaarden en paste die evenmin consistent toe. Ze formuleerde voor 25% van de evenementen een negatief advies, maar de minister besliste die evenementen toch te subsidiëren, zonder die beslissing te motiveren. Voor het KAP bleken de adviezen van de jury eerder summier en bovendien kwamen de voorgeschreven selectiecriteria in de motivering niet systematisch aan bod. Subsidieaanvragen bevatten geregeld ondermaatse begrotingen: te weinig gedetailleerd en inhoudelijk niet duidelijk of zorgvuldig opgesteld.

De kenbaarheid die aan de subsidies voor evenementen wordt gegeven is beperkt. De voornaamste informatiebronnen zijn de website en publicaties van het DIV. Er worden wel gegevens uitgewisseld met Toerisme Vlaanderen over aankomende evenementen, maar potentiële subsidieaanvragers worden op geen enkele manier gericht geïnformeerd over het subsidiekanaal. De subsidievoorwaarden zijn onvoldoende concreet en onvoldoende duidelijk geformuleerd. Maar ook een aantal ingediende dossiers blijken bij controle niet in orde te zijn. In één dossier bleek de rubriek andere uitgaven 300.000 euro personeelskosten te omvatten bovenop de effectieve begrote personeelsuitgaven van 250.000 euro. Voor grote evenementen werden projectbegrotingen aanvaard, waarvan de begrotingsposten communicatie internationaal of communicatie lokaal, regionaal, nationaal zonder verdere uitsplitsingen worden begroot op 500.000 euro. Bij een andere subsidieaanvraag werd de begrotingspost vast personeelsbestand voor 675.000 euro geweigerd. Dat verlies werd grotendeels gecompenseerd door stijgingen op andere begrotingsposten ten belope van 525.000 euro. Dergelijke flexibele aanpassingen roepen vragen op over de kwaliteit of het realiteitsgehalte. Bijna alle onderzochte subsidietoekenningen werden betaald in 2 schijven: de eerste schijf of het voorschot na ondertekening van het subsidiebesluit en de tweede schijf na indiening van de verantwoordingsstukken. Het voorschot bedroeg altijd (veel) meer dan de helft van de subsidie. De subsidieontvanger beschikt over gelden die hij pas maanden later moet uitgeven. Voor een tentoonstelling die zal lopen vanaf 29 oktober 2010 werd in februari 2009 een voorschot van 250.000 euro (71% van de totale subsidie) betaald, tegen de uitdrukkelijke voorwaarde van de Inspectie van Financiën in.

De afrekeningen werden door de administratie meermaals onvoldoende gecontroleerd. Het Rekenhof noteerde heel wat tekortkomingen in de afrekeningen. Bepaalde inkomsten werden niet vermeld, waarbij ofwel het saldo onterecht werd uitbetaald ofwel een te laag bedrag werd teruggevorderd. Vaak is niet duidelijk of ingebrachte facturen wel op het evenement betrekking hebben; afrekeningen bevatten meerdere forfaitaire uitgavenposten zonder toelichting. In de afrekening werden alle kosten inclusief btw vermeld, terwijl BTW recuperatie mogelijk is. Uitgaven bevatten afschrijvingskosten, terwijl de aankoop van investeringsgoederen uitsloten is. Afrekeningen bevatten mathematische fouten (verkeerde btw-bedragen, verkeerde optelsommen en zo meer).

Bovendien varieert de overheidstegemoetkoming van 50% (evenementen), 60% (toeristisch-recreatieve projecten) tot 70% (kustactieplan) of zelfs onbepaald (kunststeden), zonder dat die verschillen verantwoord worden. Projectindieners die geen subsidie krijgen in het kader van het kunststeden- of kustactieplan (hoogste subsidiepercentage) kunnen een nieuwe poging ondernemen als toeristisch-recreatief project. De administratie heeft de aanvragen van de grootste subsidiestromen (kustactieplan en toeristisch-recreatieve projecten) uitgebreid geëvalueerd, maar de evaluaties zijn louter tekstueel, niet altijd consistent en werden niet gekwantificeerd. Van de evenementen en het kunststeden actieplan werden veelal beperkte of informele evaluaties gemaakt. De mindere kwaliteit van de evaluaties hangt ook samen met de te ruim geformuleerde toekenningscriteria. Tegen het advies van de administratie in keurde minister Geert Bourgeois (N-VA) zonder motivering een tiental evenementensubsidies goed.

De Vlaamse minister van Toerisme heeft gereageerd op het ontwerpverslag van de audit. De minister deelde mee dat hij er grotendeels mee akkoord gaat dat in een regelgevend kader voor de vier subsidiestromen van toerisme moet worden voorzien. Hij verwijst verder naar zijn beleidsnota Toerisme 2009-2014, waarin de uitwerking van impulsprogramma’s wordt aangekondigd. Met die impulsprogramma’s wil de minister alle subsidiestromen van toerisme gezamenlijk inzetten om aan een bepaald toeristisch product gerichte toeristische impulsen te geven. De minister beloofde een decretale verankering uit te werken en na te gaan aan welke administratie hij de subsidielijnen zal toevertrouwen. Dat zal ook worden bekeken bij de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen. De minister reageerde niet op de beperkte operationalisering van de langetermijn doelstellingen. Hij ging ook niet in op de uitvoering door de administratie (evaluatie subsidieaanvragen, subsidietoekenning- en betaling, controle van de subsidieverantwoording) of het gebrek aan een globale evaluatie voor drie van de vier subsidiestromen. Lees verder: http://static.tijd.be/upload/subsidiestoerisme_2771431-520280.pdf

Labels: ,

22 oktober 2010

Magistraal John Barry eerbetoon in Gentse Kuipke


John Barry 05Het Gentse Kuipke was gisterenavond het trefpunt voor een uniek eerbetoon aan de legendarische componist John Barry. Het Brussels Philharmonic (het Vlaams Radio Orkest), onder leiding van Nicholas Dodd, bracht een overzicht van zijn oeuvre en speelde suites uit onder andere Goldfinger, Mary Queen Of Scots, Out Of Africa, Dances With Wolves en Midnight Cowboy. John Barry zelf kon door een vliegverbod van de dokter niet aanwezig zijn, maar was dankzij een hartelijke videoboodschap toch van de partij. Het was David Arnold, die zowat een leerling van John Barry is, die de Lifetime Achievement Award uit handen van Dirk Brossé ontving.

Het concert bestond uit twee delen en werd, zoals gebruikelijk, begeleid door filmbeelden op groot scherm.In het eerste deel startte met Goldfinger en evolueerde naar een climax met ‘Midnight Cowboy’ en een ‘Dances With Wolves Suite’. Het tweede deel startte met met ‘Born Free’ en ‘Octopussy’ om via een aantal fel gesmaakte nummers te eindigen met ‘The James Bond Suite’. De klank was goed in het Kuipke en het Brussels Philharmonic vond de juiste toon. Maar het Kuipke is zeker geen bioscoopzaal. Er was te veel licht en er zaten te veel pauzes tussen de soms erg korte fragmenten.

Met het John Barry concert zet het Filmfestival Gent de traditie voort om waardevolle en veelvuldig bekroonde filmmuziek live op te voeren voor een groot publiek. Tot John Barry’s voorgangers behoren componisten als Hans Zimmer, Howard Shore, Ennio Morricone en John Williams. Het concert werd opgenomen in HD en zelfs in 3D. Beide concerten worden door Belgacom TV in de aanvraagcatalogus vanaf 15 november aangeboden. Link: www.filmfestival.be

Labels: , , ,

21 oktober 2010

Met Die Fremde wint een tragedie die vragen stelt

De Grote Prijs voor Beste Film gaat op het 37ste Filmfestival Gent naar Die Fremde van Feo Aladag. De Georges Delerue Prijs voor beste filmmuziek is voor de Koreaanse film The Housemaid. Als Beste Europese Kortfilm werd 'Berik' van Daniel Joseph Borgman gekozen. Speciale vermeldingen waren er voor de acteurs Dragomir Mrsic (Snabba Cash) en Maryam Zaree (Shahada).

Om in harmonie samen te leven zullen we eerder naar onze gelijkenissen in plaats van naar onze verschillen moeten kijken. Zo verwoordde Feo Faladag vanuit Los Angeles de boodschap van haar film Die Fremde nadat ze vernam dat ze met haar debuut de prijs voor de beste film won op de 37e editie van het Filmfestival Gent. In tegenstelling tot op vele festivals zijn jury en publiek het op haast gelijke hoogte eens over de vele kwaliteiten van de actuele, sterke en ontroerende film. Daarin vlucht Umay uit een huwelijk vol geweld en probeert in Berlijn een nieuw leven te beginnen. Maar door haar man in Istanboel achter te laten, brengt ze alleen maar schande over haar familie. Volgens de jury is Die Fremde een tragedie die geen antwoorden geeft maar vragen stelt”. Aan de prijs is een cash distributiepremie verbonden ter waarde van 20.000 euro.

De Georges Delerue Prijs voor de beste muziek ging naar Kim Hong-Jip voor zijn soundtrack bij The Housemaid van Im Sangsoo. In deze Zuid-Koreaanse film begint een kindermeisje een relatie met haar werkgever, waarop de bedrogen echtgenote en haar moeder een regelrechte wraakactie beginnen. Volgens de jury zijn film en de muziek qua poëtische tonaliteit gelijklopend. Aan de prijs is een cash distributiepremie verbonden ter waarde van 10.000 euro.

De jury toonde zich opgetogen over de kwaliteit van de films in competitie en had daarbij nog lof voor de vertolkingen. Vandaar dat ze een speciale vermelding gaf aan Maryam Zaree uit Shahada. Ook Dragomir Mrsic kreeg als beste acteur in Snabba Cash een speciale vermelding van de jury. Zij kende verder haar prijs voor de beste Europese korte film toe aan Berik het aangrijpend filmportret van een man die blind en misvormd is als gevolg van radioactieve straling in Oost-Kazachstan. Regisseur Daniel Joseph Borgman dwingt ons te kijken naar een “uniek man”, aldus de jury. Die bestond dit jaar uit Wolfgang Koolhaase (voorzitter), Els Dottermans, Agnes Kocsis, Goran Paskaljevic, Jan Verheyen en Jean-Paul Wall.

Bron: Filmfestival

Labels: , , , , , ,

20 oktober 2010

Schimmel doodt Belgische amfibieën

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben in de Ardennen een eerste amfibie gevonden die is gestorven aan een schimmelinfectie veroorzaakt door Batrachochytrium dendrobatidis. Deze schimmel kan de gevaarlijke infectieziekte chytridiomycose veroorzaken. Door deze ziekte zijn wereldwijd al een aantal amfibieënsoorten uitgestorven en worden vele andere soorten bedreigd. In het voorjaar bleek dat ruim 5% van alle amfibieën in België besmet waren. Deskundigen, waaronder het IUCN, noemen het de ergste infectieziekte die gewervelden ooit heeft getroffen en een grote bedreiging voor de biodiversiteit. In bijna alle Nederlandse provincies en in Vlaanderen zijn besmette dieren gevonden. De impact van de schimmelinfectie op onze inheemse amfibieën is momenteel nog niet bekend.

Wetenschappers van de UGent vonden eind september in de omgeving van Marche-en- Famenne een stervende vroedmeesterpad. Professor Frank Pasmans: “Tot op heden was het onduidelijk of de schimmel in staat was om ook bij ons dieren te doden. Bovendien is de vroedmeesterspad één van de meest bedreigde amfibieën in Vlaanderen. Het dier bleek geïnfecteerd met Batrachochytrium dendrobatidis en vertoonde de typische letsels van de ziekte chytridiomycose. Deze ziekte is wereldwijd verantwoordelijk voor het uitsterven of de sterke achteruitgang van amfibieënsoorten. De schimmel tast de huid van geïnfecteerde amfibieën aan, wat resulteert in een levensbedreigende aandoening. Wat de ziekte zo gevaarlijk maakt is de combinatie van het grote aantal soorten dat ziek kan worden en de desastreuze gevolgen voor de betrokken soorten. Sterfgevallen door deze schimmel waren echter tot nu toe enkel bekend uit Zuid-Europa”.

Het onderzoek dat in het voorjaar werd bekendgemaakt, toon dat de schimmel wijd verspreid voorkomt in België en Nederland. Professor Frank Pasmans: “ De Universiteit Gent werkt samen men de Nederlandse stichting RAVON om na te gaan in welke mate de schimmel voorkomt in onze contreien. Dit gegeven staat daar los van, maar in combinatie met dit gezamenlijk onderzoek is het zeer verontrustend te weten dat de schimmel inderdaad in staat is sterfte te veroorzaken”. Het blijft echter onduidelijk wat de uiteindelijke impact zal zijn van de schimmelinfectie op onze inheemse amfibieën. De universiteit Gent zet in op wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek samen met RAVON is er geen budget beschikbaar, alles gebeurt met eigen middelen. In samenwerking met de Antwerpse Zoo is er een doctoraatsbursaal beschikbaar. Bedoeling hier is een efficiënte behandelingsmanier op punt te zetten. En er is een project van FWO Vlaanderen en het Bijzonder Onderzoeksfonds (UGent): dit onderzoek gaat over de interacties tussen de schimmel en het amfibie om te begrijpen hoe de schimmel ziekte kan veroorzaken.

Zijn er plannen voor de toekomst? Professor Frank Pasmans: “ Er is echt dringend nood aan het kunnen inschatten van de impact van deze infectie op onze inheemse amfibieën. Momenteel kunnen daar geen uitspraken over gedaan worden; voor onze inheemse amfibieën kan dit uiteenlopen van een relatief onschuldige infectie tot een worst case scenario met massale sterfte zoals in Midden Amerika en Australië “. Over één punt zijn wetenschappers het eens. Amfibieën worden wereldwijd bedreigd, het meest echter door het verlies van habitat en vervuiling van de leefomgeving. Daardoor zijn amfibieën nu gevoeliger voor ziekteverwekkers als de Chytride schimmel. Deze aandoening beschadigt gezond weefsel en is zeer besmettelijk. De onderzoekers pleiten ervoor dat in het jaar van de biodiversiteit met hoge urgentie middelen worden vrijgemaakt om het risico van chytridiomycose voor de Belgische amfibieën beter in te kunnen schatten en zo nodig maatregelen te treffen.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , ,

19 oktober 2010

Van Wit naar Blauw. Gent tussen 1780 en 1842.

Schrans 03Tussen 1780 en 1842 was Gent een stad in volle metamorfose. In een levendig verhaal schetst Guy Schrans de overgang van het Ancien Régime naar de hedendaagse tijd. Hoe werd de stad bestuurd? Hoe evolueerde de stad sociaal-economisch en op het vlak van urbanisatie en openbare werken? Welk vermaak was er? Hoe (en in welke taal) beleefden de Gentenaren hun cultureel erfgoed? Welke rechtbanken spraken zich uit over betwistingen? Met talrijke voorbeelden schetst de auteur bekende en minder bekende Gentenaars, de politieke en religieuze conflicten, de werking van de stadsdiensten, de industriële revolutie en de schrijnende arbeidsomstandigheden. Maar ook literaire en wetenschappelijke initiatieven, waarbij hij ook verbanden legt tussen al die ontwikkelingslijnen. Elke bladzijde getuigt niet alleen van de passie van de auteur voor zijn stad, maar ook van zijn gedegen kennis van de geschiedenis ervan.

In 1780 kwam de geliefde keizerin Maria-Theresia te overlijden. Haar ‘verlichte’ zoon Jozef wist met zijn hervormingen de behoudsgezinde meerderheid tegen zich in het harnas te jagen. Gent kende in die periode maar liefst negen politieke regimes. Eerst stapte men van de Oostenrijkse Nederlanden over naar de Republiek van de Verenigde Belgische staten en weer naar het Oostenrijks regime. Tot de Franse generaal Dumouriez de Zuidelijke Nederlanden kwam bevrijden. Het ging heen en weer tot de gewezen Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik samengevoegd werden met Nederland. In september 1830 scheurden de zuidelijke provincies zich af onder leiding van Brusselse en Luikse intellectuelen. Pas toen Willem I in 1839 het onafhankelijk België erkende vervoegden de orangisten de liberale strekking. Het boek eindigt in 1842 met de dood van de Gentse burgemeester Joseph van Crombrugghe. 1842 was ook het jaar dat wetten gestemd werden die de invloed van de clerus in het openbaar onderwijs versterkten en de expansie van de liberalen in de steden tegen gingen. Dat resulteerde in een sterke liberale profilering, de oprichting van de liberale partij in juni 1846 en de eerste homogene liberale regering Rogier in augustus 1847. Een lange kantelperiode was achter de rug, een nieuw verhaal mocht beginnen.

Er zijn weinig aspecten van het dagelijkse leven uit die periode die ontsnappen aan het opmerkzame oog van Guy Schrans. Het boek is een boeiende en heldere synthese die elke historicus en elke Gentenaar zal aanspreken. Lees ook dit artikel. http://www.gentblogt.be/2010/10/12/boekvoorstelling-van-wit-naar-blauw

Guy Schrans, Van Wit naar Blauw. Gent tussen 1780 en 1842
Uitgeverij Snoeck/Liberaal Archief, 2010, 256 p.

Prijs: € 24 (+ € 3,5 verzendingskosten)

Labels: ,

18 oktober 2010

Haven van Gent op peil van 2009

Gent Bio Energy 58De haven van Gent bereikte op 14 oktober de overslagcijfers die ze in 2009 voor een heel jaar boekte: 37,2 miljoen ton. De Gentse haven boekte in het crisisjaar 2009 een totale goederenoverslag van 37,2 miljoen ton. Dit was 21% minder dan in het recordjaar 2008 dat goed was voor 47 miljoen ton. 2007 noteerde een goederenoverslag van 42,8 miljoen ton. De recente resultaten doet de Gentse haven weer dromen van vergelijkbare resultaten.

Vorig jaar sloeg de crisis ook in de Gentse haven hard toe. In heel 2009 vervoerden schepen slechts 37,2 miljoen ton goederen van en naar de haven van Gent. Dat was 21 % minder dan een jaar eerder. Eind 2009 kwamen er signalen dat de crisis over zijn hoogtepunt heen was. Toen werd er maar een lichte daling meer opgetekend. In 2010 bleef de haven maand na maand beter scoren dan in 2009. Op maandag 11 oktober werd het jaartotaal van de goederenoverslag via zeevaart (20,8 miljoen ton) van 2009 overschreden. Sinds 14 oktober is dat ook het geval voor de binnenvaart (16,4 miljoen ton).

2009: crisis, maar geen structurele verliezen voor de haven van Gent.

De eerste helft van 2009 was bijzonder moeilijk voor de Gentse haven, maar ook voor de industriële activiteit in de haven. Toch leed de Gentse haven geen structurele verliezen: er werden geen bedrijven gesloten noch lijndiensten geschrapt. In de tweede jaarhelft kwam de economische activiteit stilaan weer op gang. 2009 bracht echter niet alleen kommer en kwel. Zo werden de proeven met bovenmaatse schepen in de Westsluis voortgezet, watt leidde tot een maximale benutting van de huidige sluiscapaciteit in afwachting van de bouw van een nieuwe zeesluis.Het definitieve advies van het Stakeholders Advies Forum pleit onomwonden voor de bouw van een grote zeesluis in Terneuzen. Zowel de nieuwe sluis als de maximale benutting van de bestaande infrastructuur stellen de toekomst van de Gentse zeehaven veilig.

Havenbedrijf blijft financieel gezond

Ook al liep de totale goederenoverslag voor 2009 terug, voor de financiële resultaten daalden niet zo spectaculair. De winst voor het boekjaar 2009 bedraagt 6.218.116 euro of 4 miljoen euro minder dan in 2008. De totale bedrijfsopbrengsten daalden van 31,37 miljoen euro naar 29,82 miljoen euro. De havenrechten maken daar 32% van uit (in 2008 tot 34%). De concessies zorgen voor 35% van de opbrengsten (in 2008 nog 30%). De bedrijfskosten bedroegen 32,43 miljoen euro of 1,5% meer dan in 2008. Afschrijvingen en voorzieningen zijn goed voor 47%. De personeelskosten maken 36% van de bedrijfskosten uit. Zo werd onder meer 2,5 miljoen euro (de volle 100%) gestort in de pensioenkassen van de contractuele en statutaire personeelsleden. 10% van de winst of 621.812 euro werd toegewezen aan de wettelijke reserves. 26.305 euro gaat naar de vzw ‘Sociale Dienst voor het Personeel van het Havenbedrijf Gent’. De overige 5.570.000 euro toegevoegd aan de reserves. Deze winstreservering houdt de financiële draagkracht van het Havenbedrijf Gent op peil om in de toekomst verder te kunnen participeren in de uitbouw van de haven.

Labels:

Webinos zet Vlaanderen een beetje op de kaart van internetapplicatietechnologie

Webinos is een Europees project dat een universeel platform zal ontwikkelen voor mobiele webapplicaties. Dankzij dit nieuwe open source platform hoeven applicaties niet langer voor elke smartphone of ander media-apparaat opnieuw ontwikkeld te worden. De technologie steunt op de eerdere knowhow van het Gentse technologiebedrijf Siruna. Het businessplan van het Gentse technologiebedrijfje bleek niet realistisch te zijn, waardoor het de steun van haar aandeelhouders verloor. In DATANEWS werd er gegokt op een vereffening of een overname door een sectorgenoot. Nu neemt IBBT nam de licentie terug over van haar spin-off en verankerde de uitgevoerde kennis binnen haar onderzoeksgroep IBBT-IBCN-UGent. Webinos kan rekenen op de steun van de Europese Commissie.

Met de groeiende toename van het mobiel internet is de behoefte aan één enkel universeel platform voor de ontwikkeling van mobiele internettoepassingen sterker dan ooit. Nu moeten echter voor elk platform (iPhone, internetTV, enz… ) aparte toepassingen ontwikkeld worden. Omdat dit weinig efficiënt is, sloegen ruim 20 partners uit de onderzoekswereld en de industrie de handen in elkaar voor het Europese project Webinos. Onder leiding van het Fraunhofer Institute FOKUS zal een consortium van internationale bedrijven een universele standaard ontwikkelen waarmee applicaties op verschillende apparaten kunnen werken, zoals smartphones, maar ook tv's, desktops en zelfs auto's. Het open source platform Webinos wordt een verzameling van api’s (application programming interfaces), op basis waarvan computerprogramma’s kunnen communiceren met andere onderdelen, en zal gebruik maken van de browser van een apparaat. Dat laat toe een toepassing te activeren op elk apparaat met internettoegang.

Het Webinos project wordt gesteund door de Europese Unie met 10 miljoen euro. Toonaangevende partners zoals Deutsche Telekom, Telcom Italia, BMW Research and Technology, Sony Ericsson and Samsung Electronics schaarden zich ook achter dit initiatief.  De samenwerking met W3C (het World Wide web consortium) zorgt er dan weer voor dat het platform consistent blijft met de huidige standaarden. IBBT-IBCN-UGent levert mobiele applicaties op het Webinos-platform door onder meer gebruik te maken van de eerdere knowhow van het Siruna platform en het onderzoek dat Siruna deed naar next generation web applications. Frank Gielen, Director Incubation & Venturing bij IBBT, is alvast enthousiast: “Webinos geeft ons een unieke kans om deel te nemen en bij te dragen aan een topproject voor internetapplicatietechnologie van de toekomst en dat in het gezelschap van topspelers zoals BMW, Samsung, Sony Ericsson en W3C. Het Europees project opent misschien ook deuren voor een nieuwe start-up.”  

Labels: , , , , ,

17 oktober 2010

Première van Pulsar op het Filmfestival.


Pulsar is de derde première van een Belgische film waar op het filmfestival reikhalzend wordt naar uitgekeken. De tweede langspeelfilm van Alex Stockman (met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol) kent zijn Benelux-première op zondag 17 oktober. Cast en crew worden voor aanvang van de film verwacht op de rode loper. Pulsar heeft de Prijs van de Filmkritiek gewonnen op het Internationaal Filmfestival van Hamburg. Na de vertoning op het Filmfestival en het Cinema Troïka festival in Brussel is het wachten tot 19 februari om 'Pulsar' in de bioscoop te gaan bekijken.

Pulsar vertelt het zinderende relaas van liefde, achtervolgingswaanzin en twee geliefden die gescheiden zijn door een oceaan van communicatiemiddelen. Samuel werkt in Brussel als chauffeur voor een farmaceutisch bedrijf. Zijn fantastische vriendin Mireille gaat in New York stage lopen bij een prestigieus architectenbureau. Kort na haar vertrek wordt de computer van Sam gekraakt. Opgeslorpt door zijn wanhopige pogingen het euvel te verhelpen, begint hij alles en iedereen te verdenken en ondermijnt hij zo steeds meer de relatie met zijn vriendin Mireille. Een paar onbetrouwbare IT’ers slagen er niet in om zijn draadloos netwerk te beveiligen. De mysterieuze hacker lijkt erop geslepen om Samuels leven te saboteren en zijn relatie met Mireille te verzieken. Langzaam groeit zijn paranoia. Sam begint zijn buren te verdenken en raakt geobsedeerd door alles wat met WiFi te maken heeft. Langzaam verliest hij zijn greep op de realiteit.

Labels: , , ,

16 oktober 2010

Schepen Christophe Peeters schenkt een tweedehandsvoertuig aan Gentse Jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer 03Het huidige voertuig van Gentse Jeugdbrandweer is versleten. De Stad Gent ondersteunt op tal van manieren de erkende verenigingen en schenkt de vzw Jeugdbrandweer een Ford Transit uit 1998 met slechts 66.000 kilometers op de teller. De sleutels van het voertuig werden op vrijdag 15 oktober aan de voorzitter Franky De Smet overhandigd door schepen Christophe Peeters en burgemeester Daniel Termont.

De vzw Jeugdbrandweer Gent is een door de Jeugddienst erkende vzw die sinds veertien jaar een opleiding geeft aan jongeren tussen twaalf en achttien jaar. De vzw Jeugdbrandweer beschikt over een camionette voor het vervoer van haar leden en voor het transport van materiaal naar activiteiten zoals trainingen, opendeurdagen, kampen en wedstrijden. Tijdens de zitting van donderdag 14 oktober 2010 keurde het college van burgemeester en schepenen de schenking goed van een Ford Transit uit 1998 met 66.000 km op de teller. De vzw Jeugdbrandweer zal zelf instaan voor de verzekering, het onderhoud, de herstelling en het herspuiten van het voertuig. Wie kennis wil maken met de jeugdbrandweer kan kennis maken met de hele ploeg, inclusief meter Katrien Devos en peter Kurt Burgelman op zaterdag 23 oktober. En dit tijdens het achtste jeugdbrandweerfeest in de vierde zaal te Gentbrugge. Link: http://www.jeugdbrandweergent.be

Labels: , , , , ,

Burgemeesters hekelen bemoeizucht van te veel overheden

CitymarketingDe afgelopen jaren investeerden grote en kleine steden in “citybranding”, de communicatie vanuit het merk en de identiteit van de stad. Sommige steden gingen een stap verder en sloegen de richting van de citymarketing in om op die manier hun unieke plaats in de wereld te onderstrepen. Aangezien deze tendens aansluit bij het vraagstuk hoe regio’s en lokale entiteiten hun concurrentiepositie kunnen behouden of zelfs verhogen in globale markten, kregen de deelnemers van het 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres een voorbereidend debat over citymarketing. En dit met de burgemeesters van Antwerpen, Brugge en Gent. Het debat werd georganiseerd door Voseko, de vereniging van Gentse oud-studenten van economierichtingen en werd in goede banen geleid door Jan Callebaut, CEO van Why5Research en oprichter van Censydiam. Het auditorium Quetelet (Tweekerkenstraat 2, Gent) was bijzonder goed gevuld.

De burgemeesters zijn kritisch voor de bemoeienissen van hogere overheden, die zijn te veel te verdeeld. Plannen is voor een stad van levensbelang. Daniel Termont knikt: “Van de provincie moeten we af, de 13 Vlaamse centrumsteden namen vorige week nog eens stelling om meer zelfstandigheid op te eisten”. Termont was scherp voor De Lijn: “De Lijn bouwt haar dienstverlening af. Het openbaar vervoer dat voor steden zo belangrijk is, hebben wij niet in handen”.

Tijdens het debat vroegen burgemeesters Patrick Janssens en Daniël Termont meer middelen. “Steden zijn niet geliefd in Vlaanderen”, stelden ze vast. Volgens Patrick Janssens wordt het begrip citymarketing fout gebruikt. Hij gaat niet om het verkopen van een stad, maar als een middel om doelstellingen te bereiken. Steden worden vaak geassocieerd met verkrotting, werkloosheid, verloedering. De steden kennen wel een bevolkingsgroei, maar dan wel door internationale migratie. Burgemeester Janssens wil tot een situatie komen waarin het wonen in de stad beter is dan buiten de stad. De Antwerpse A-campagne wil vooral een goed gevoel en samenhorigheid bevorderen. “Vooral oudere Antwerpenaars hebben het gevoel dat het vroeger allemaal beter was”.

Daniel Termont zei dat François Mitterrand (die kwam ooit eens met de fiets naar Gent) 30 jaar geleden verklaarde dat Gent het best bewaarde geheim van Europa was. Gent evolueerde ondertussen naar een stad die door het National Geographic Magazine uitgeroepen werd tot derde meest authentieke bestemming in de wereld. “De groei van Europa ligt bij steden en regio’s, maar de federale lidstaten falen in hun Europese opdracht. We moeten de mensen overtuigen van het ruime aanbod van de steden”. Volgens Termont zou Gent nooit Gent zijn zonder de universiteit. En de universiteit zou nooit wat geworden zijn zonder Gent. De aanwezigheid van studenten geeft een dynamiek en vitaliteit. Maar dat schept ook problemen: van de 65.000 studenten aan de unief en de hogescholen willen er 30.000 hier overnachten. Dat is erg veel een stad van 244.000 inwoners”.

Brugge zet vooral in op werelderfgoed, met anderhalf miljoen toeristen en 6.000 extra jobs als resultaat. Brugge investeert sinds 1877 in renovatie en restauratie van huizen en heeft een zeer kwaliteitsvol woningenbestand. Brugge blijft vrij stabiel op 116.000 inwoners, al is het aantal huishoudens toegenomen. In Brugge is 89 % van de inwoners trots op hun stad. Brugge vergelijkt zich graag met steden als Firenze, Graz, Glasgow, Avignon. Brugge heeft een aanzienlijk budget voor toerisme van 3 miljoen euro, in Gent is dat 800.000 euro. Maar Gent zet in op een ander segment van het toerisme en wil niet zoveel toeristen als Brugge. Cultuur is een belangrijke troef. De burgemeesters boften tegen elkaar op. Patrick Janssens kijkt uit naar het MAS (Museum aan de stroom) en wijst naar het Sportpaleis dat in Europa tot de top 5 van de concerthallen hoort. Antwerpen mikt echter te weinig op de grote internationale gemeenschap in en rond Brussel.

Het zijn alle drie ook havensteden, maar wel anders gericht. Antwerpen is de tweede grootste haven van Europa, Zeebrugge zag in tien jaar tijd het aantal containers verdubbelen van 25 miljoen naar 50 miljoen ton. Gent mikt meer op overslag en verzorgt zijn grote bedrijven uitstekend, al heeft het evenveel aandacht voor KMO’s. Burgemeesters maken graag plaats in hun agenda als ze bedrijfsleiders willen ontvangen.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...