30 november 2010

Stad Gent stopt strijd tegen vlooien.


DSCN8926Gentenaars zullen vanaf 1 december zelf instaan voor het bestrijden van vlooien en muizen. Bij problemen met kakkerlakken en ratten komt de Stad Gent wel tussen.  De bestrijding van ongedierte valt onder de verantwoordelijkheid van de Gezondheidsdienst van de Stad Gent. Al tientallen jaren bestrijdt deze dienst in Gent ratten, kakkerlakken, vlooien en muizen. Maar volgens de Nieuwe Gemeentewet zijn steden enkel verplicht om ratten te bestrijden op het stedelijk openbaar domein. Voor alle andere soorten ongedierte geldt die verplichting niet, en hoeft de Stad Gent niet tussen te komen. Schepen Guy Reynebeau: “Vanaf 1 december wordt de bestrijding van muizen uit het takenpakket van de Gezondheidsdienst gehaald. Een muizenprobleem kan men zelf aanpakken door de aankoop van muizenvallen of in de handel verkrijgbaar muizengif. En een vlooienprobleem wordt in de meestal veroorzaakt doordat huisdieren niet preventief behandeld werden. De bestrijding van vlooien gebeurt best door de omgeving grondig schoon te maken,en door de huisdieren tegen vlooien te behandelen”.


De bestrijding van ratten en kakkerlakken bij particulieren blijft wel behouden in het takenpakket van de stedelijke ongediertebestrijding. Voor particulieren onder het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ of asielzoeker, wordt de bestrijding van kakkerlakken gratis. En er wordt een forfait aangerekend van 15 euro voor een nutteloze verplaatsing. Op die manier hoopt de Gezondheidsdienst, ondanks een gemaakte afspraak voor een plaatsbezoek, minder voor een gesloten deur te staan. Door de reorganisatie kunnen de bestrijdingen van de Gezondheidsdienst efficiënter en professioneler uitgevoerd worden binnen het verplicht wettelijk kader. Bovendien draagt de Gezondheidsdienst op die manier bij tot een breder welzijn met aandacht voor de sociale context en het bewaken van de openbare gezondheid op het grondgebied Gent.De Gezondheidsdienst blijft uiteraard ter beschikking van de Gentse bevolking inzake advies bij muizen-en vlooienproblemen.

Het is net een jaar geleden dat de Gezondheidsdienst van de Stad Gent besloot het Stadslaboratorium te sluiten. Sinds het ontstaan van het Stadslaboratorium in 1954 besloten heel wat overheidsdiensten een eigen labo op te richten. Bovendien kregen die labo’s specifieke wettelijke bevoegdheden, denk maar aan TMVW of het Federaal Voedselagentschap. Dat maakte het Stadslaboratorium beetje bij beetje overbodig. Lees meer op Gents Stadslaboratorium sluit.

Meer info: Gezondheidsdienst, Baudelohof, 9000 Gent
Tel.: 09 235 22 50. Fax: 09 233 39 85
Labels:

Driedaags evenement over Gentse Beeldende Kunst.

KunstGent is de evenementenstad bij uitstek, en komend weekeinde is dat niet anders. Van vrijdag 3 december tot en met zondag 5 december vraagt de beeldende sector aandacht voor het evenement ‘Figures And Facts 2010’, een onderdeel van de Gentse Kunstenweek. Figures And Facts wil gedurende drie dagen een idee geven van wat Gent biedt. Niet alleen komen de galeries, de musea met een beeldende kunstenwerking, de kunstorganisaties en de zelfstandige kunstruimtes aan bod, tevens zal inzicht worden gegeven in het aanwezige kunstonderwijs, de ondersteunende initatieven, het beleid en de publicaties. In het UFO (Universitair Forum) aan de Sint-Pietersnieuwstraat, langs Kunstencentrum Vooruit, zal een informatiecentrum annex installatie en driedaagse performance van kunstenaar Pieterjan Ginckels opgesteld staan. De bezoeker zal er terecht kunnen voor inlichtingen over het evenement en de participanten. Tegelijkertijd zal hier Ginckels’ S.P.A.M. Office voor het catalogiseren en archiveren van spam operationeel zijn. Er wordt dus tevens gewerkt met een geperverteerde vorm van informatie. Wie voor één keer de spam in zijn of haar mailbox niet wil verwijderen maar artistiek wil laten verwerken, kan de hinderlijke berichten forwarden naar het emailadres spamoffice@figuresandfacts.be.

De opening van Figures And Facts 2010 vindt plaats op vrijdag 3 december om 20 uur in het UFO, waar meteen het vernieuwde Gentse Matinees met stadsplan wordt gelanceerd (website www.gentmatinees.be). Verder zal er een live optreden van Nononoise zijn en een deejayset van Tinez. Iedereen is welkom. Vanuit het UFO zullen pendeldiensten door de stad rijden en halt houden bij enkele belangrijke deelnemerslocaties. Ook is het mogelijk fietsen te ontlenen om aldus de lopende tentoonstellingen te bezoeken. Het volledige overzicht is te raadplegen op de website www.figuresandfacts.be. Figures And Facts 2010 is een onderdeel van de Gentse Kunstweek. Het is een initiatief van de Stad Gent, de Universiteit Gent, KASK/Hogeschool Gent en Lineart, met medewerking van SMAK, Max Mobiel, ART, Gent BC en Augustijn Bier.

Een greep uit het programma:

Meeting Point UFO: installatie en performance ‘S.P.A.M. Office’ door Pieterjan Ginckels; videowerken uit de collectie van het SMAK.

HISK, Hoger Instituut voor Schone kunsten: op zaterdag 4 december 2010 om 14.30 uur houdt Isabel Devriendt van het HISK in de vergaderzaal van het UFO een voordracht over de werking, het artistieke beleid en de laureaten van het instituut.

KASK Hogeschool Gent: interventie van Jerry Galle in het paviljoen in de voortuinen (Godshuizenlaan).

OFFoff, art cinema: uitzonderlijk open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur met een continu filmprogramma.

SECONDroom Gent, tentoonstellingsruimte: op zaterdag 5 december 2010 , vanaf 22 uur: ‘I Like to Arty Hard – Figures And Facts Party 2010’ met muziek en visuals van Romeo & De Waakhond (kunstenaars Alexandra Crouwers en Romeo Hoornaert).

Sint-Lucas Hogeschool voor Beeldende Kunst Gent: installatie ‘Public Space’ in een caravan aan het Meeting Point; ‘Kartonnen Kamer’ (installatie van Thomas Lebeer) in de kiosk op de Kouter.

Tatjana Pieters Gallery: op zondag 5 december 2010 om 11 uur een brunchtalk in de galerie met de drie kunstenaars en Hans Theys als moderator.

T-heater/ T-interim Gent, sociaal bureau voor kunstenaars: op zaterdag 4 december 2010 om 14 uur een infosessie ‘Werken met een sociaal bureau voor kunstenaars’ (door Karel Blondeel en Isabeau Vermassen) in de vergaderzaal van het UFO.

Labels: , , ,

29 november 2010

GEKLEURD VERLEDEN. FAMILIE IN OORLOG

 Gekleurd verleden 04In Kunsthal Sint-Pietersabdij loopt momenteel de tentoonstelling Gekleurd verleden. Familie in oorlog, een tentoonstelling die inzoomt in op de meest traumatische gebeurtenis van de twintigste eeuw: de Tweede Wereldoorlog. Mensen die de oorlog beleefden vertellen in het najaar van 1944 wat ze hebben meegemaakt. Het zijn gekleurde vertellingen vol tegenstellingen, die het grote verhaal van de oorlog een menselijk gelaat geven. Gekleurd verleden. Familie in oorlog is geen vrijblijvende tentoonstelling. Het is een tentoonstelling die het stilzwijgen over de Tweede Wereldoorlog doorbreekt en wil aanzetten tot nadenken over de wijze waarop Vlaanderen omgaat met haar recente verleden. De bezoeker wandelt doorheen tien eilanden waarin hij wordt ondergedompeld in de leefwereld van getuigen die hem toespreken. Het zijn verhalen van mensen van bij ons, die in erg verschillende werelden lijken te leven, maar waartussen geen communicatie mogelijk is. Het is de bewuste keuze geweest om de bezoeker geen onderscheid tussen goed en fout voor te houden. Dat betekent niet dat de tentoonstelling het verleden wil banaliseren of gelijkschakelen. Het beter kennen en kritisch beoordelen van het verleden scherpt onze democratische cultuur aan. Daarom schetsen historici ook de context waarin deze familieverhalen zijn ontstaan en gegroeid. Een geschiedenis is nooit helemaal gekend. De bezoeker krijgt daarom het laatste woord. Op het einde van tentoonstelling kan die zijn reacties kwijt in de telebox.

Het verhaal.

Na de Duitse inval gaat de bevolking terug over tot de orde van de dag. Men past zich aan en ondergaan de regels en wetten van de nieuwe machthebbers. Het bezette land wordt economisch ingeschakeld in de Duitse oorlogsvoering. De maatschappelijke elite voert een politiek van het minste kwaad, wat de gedwongen inzet van Belgische arbeidskrachten in de Duitse industrie niet kan beletten. Naarmate de bezetting vordert keren meer en meer Belgen zich tegen de nieuwe machthebbers en hun maatregelen. Een minderheid echter blijft de bezetter steunen. De grens tussen meewerken om erger te voorkomen en collaboratie is niet altijd duidelijk te trekken. Wat men in het begin van de oorlog, met een Duitse eindoverwinning in zicht, als normaal beschouwd wordt, kan vanaf 1944 als collaboratie worden gebrandmerkt. Het zijn de maatschappelijke omstandigheden en de evoluerende publieke opinie die mee de grenzen bepalen.

Slechts een minderheid neemt tijdens de Tweede Wereldoorlog bewust stelling in en steunt de bezetter of gaat actief in verzet. Maar ook binnen verzet en collaboratie bestaan er vele schakeringen. Alleen al de meest letterlijke collaboratie, de militaire, valt uiteen in een hele reeks organisaties en momenten. De tentoonstelling is geen inventaris van alle mogelijke aspecten en cijfergegevens, maar brengt het menselijke verhaal achter die cijfers en structuren. In oorlogstijd worden er keuzes gemaakt. Hoe reageren gewone mensen in een ongewone tijd? Gehoorzamen ze aan de bezetter en pakken ze de draad gewoon op door zich te schikken naar de veranderde levensomstandigheden? Of gaan ze tegen de stroom in door zich actief of passief in te zetten? Het wel of niet overgaan tot actie gebeurt even vaak intuïtief als rationeel. De gevolgen ervan worden niet altijd of verkeerd ingeschat.

Om een genuanceerd en wetenschappelijk onderbouwd beeld te garanderen werd de medewerking van experts ingeroepen. Bruno De Wever van het Instituut voor Publieksgeschiedenis en Rudi Van Doorslaer van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) waren meteen bereid hun schouders onder dit project te zetten. De tentoonstelling laat getuigen hun eigen ‘gekleurde verhalen’ vertellen. Op die manier ontstaat een reconstructie van de maatschappij zoals mensen die hebben ervaren in de periode tussen 1940 en 1945. Van de bezoeker wordt verwacht dat hij zich tussen deze verschillende visies op het verleden een kritische weg baant. De nadruk in de tentoonstelling ligt op het omgaan met diverse zienswijzen op het verleden. Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling moet men zich bewust worden van de mechanismen en structuren die een van de meeste traumatische gebeurtenissen van de twintigste eeuw hebben mogelijk gemaakt.

De rondeiding.

De audiogids speelt een essentiële rol in het tentoonstellingsbezoek. De bezoeker wordt tijdens het tentoonstellingsbezoek afgesloten van de buitenwereld, wat de mate van inleving sterk beïnvloedt. Bij monde van acteurs wordt het verhaal heel direct overgebracht, zij brengen elk in hun eigen monoloog de lotgevallen van de verschillende personages. De bezoeker hoort het verhaal van Liliane Steenhaute, die elf was toen de oorlog uitbrak. Het hotel van haar ouders werd vanaf het begin geconfisqueerd om er legertroepen in onder te brengen. Dokter Albert Van Dessel kon als arts de oorlog vanuit verschillende invalshoeken meemaken. Rika Demoen vertelt over haar jaren bij de Dietse Meisjesscharen, een jeugdbeweging van het vnv. Lily van Oost getuigt over haar verzetsperiode bij het Leger van België (Geheim Leger) en over de periode dat zij gevangen zat in het Duitse KZ Ravensbrück. Mona Verhage vertelt over haar Joodse familie die zij er in de oorlogsjaren bij kreeg. Vic Opdebeeck maakt de bezoeker deelgenoot van het verhaal van Robert Mussche, die zich vanaf 1942 engageerde in de clandestiene pers van het Onafhankelijkheidsfront. Oswald Van Ooteghem trok als Vlaams nationalist naar het oostfront en doet zijn verhaal. Hubert Van de Casteele deelt zijn ervaringen als boerenzoon en werkweigeraar. Max Bloch getuigt over het lot van Sophie Loeb, de Joodse uitbaatster van de beroemde Gentse patisserie Bloch. En ten slotte komt ook de kleine Roger Rombaut, van wie de vader verplicht tewerkgesteld werd in Duitsland, aan het woord.

De tien getuigenissen in Gekleurd verleden. Familie in oorlog worden zonder enig onderscheid gebracht. Toch is het laatste wat de tentoonstelling wil doen het banaliseren van het verleden. Niet alle daden die in het verleden zijn gesteld kunnen zonder meer gelijk worden geschakeld, alsof alle menselijk handelen bepaald werd door een onontkoombaar lot. Veel van degenen die zich engageerden tijdens de bezetting deden dat als het ware op automatische piloot, in het verlengde van het pad waarop zij zich bevonden. Toch bleef er soms op cruciale momenten de mogelijkheid om keuzes te maken. Inzicht in verantwoordelijkheid voor foute keuzes kan evenwel slechts ontstaan als er ook inzicht groeit in de contexten waarin die keuzes werden gemaakt. Die contexten ontgingen de tijdgenoten soms, maar mogen niet worden genegeerd in een hedendaagse beoordeling van de geschiedenis. Daarom schetsen historische experts in Gekleurd verleden. Familie in oorlog ook de context waarin de verhalen tot stand kwamen. Bruno De Wever heeft het over de complexe geschiedenis van de collaboratie, Rudi Van Doorslaer werpt een licht op de belangrijkste linkse verzetsorganisatie en het patriottisch verzet en Lieven Saerens schetst het lot van de Joden in België tijdens de bezetting, van wie velen vreemdelingen waren. Karel Velle neemt de geneeskunde uit die periode onder de loep en Hannelore Vandenbroek gaat dieper in op de tewerkstelling in Duitsland gedurende de bezetting. Marc Verschooris heeft het over het Joodse drama, deze keer dat van gesettelde Joden die zich Belg onder de Belgen waanden, en Nico Wouters focust op de opkomst en de evolutie van het vnv, de belangrijkste collaboratiebeweging in Vlaanderen. En dan zijn er Frank Sebereghts en Antoon Vrints die het hebben over het dagelijkse leven in de Tweede Wereldoorlog en de ravitaillering in de oorlogsjaren.

Praktisch.

Zowel individuele bezoekers als groepen kunnen hun tickets reserveren bij BoekjeBezoek- Gent Cultuurstad vzw op het nummer 09 267 14 66. Reservatie garandeert een vlotte en verzekerde toegang op drukke momenten. Audiogidsen zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Voor scholen is er een lessen- en DOE pakket ontwikkeld voor de derde graad van het lager onderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs. Er is ook een dagprogramma voor de derde graad van het lager onderwijs uitgewerkt in samenwerking met het Vredeshuis. Dit programma is te boeken bij het Vredeshuis op het nummer 09 233 42 95.

Ook gezinnen met kinderen zijn welkom. Voor kinderen van zes tot acht jaar is er Vertel eens...  waarbij de kinderen in de tentoonstelling op zoek gaan naar waardevolste schat van onze getuigen en hun oma of opa het vuur aan de schenen leggen. Voor kinderen van tien tot en met veertien jaar werd Stille getuigen ontwikkeld. Zij worden, gewapend met een opdrachtkaart vol kritische vragen, de tentoonstelling ingestuurd. Voor wie alles achteraf nog eens rustig wil nalezen, is er het boek ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’, uitgegeven bij uitgeverij Lannoo. Op www.gekleurdverleden.be vind je meer informatie over de tentoonstelling en het Off-programma dat in samenwerking met Vooruit en Film Plateau wordt georganiseerd.

Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten
Sint-Pieterspl
ein 9, 9000 Gent
T +32 (0)9 243 97 30
F +32 (0)9 243 97 34
E
drr.sintpietersabdij@gent.be
www.gent.be/spa
€ 8: individuele bezoeker
€ 6,75: reductietarief
gratis: kinderen en jongeren tem 18 jaar

O
pen van dinsdag tem zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Open
op Paasmaandag, Pinkstermaandag en de eerste maandag van de Gentse Feesten. Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari

Publicatie ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’
, prijs: € 29, 95 – uitgeverij Lannoo

Speciaal voor de tentoonstelling werd een B-dagtrip gecreëerd. Dat betekent dat je tegen een voordelige prijs kan reizen en een bezoek aan de tentoonstelling kan brengen. De B dagtrips zijn te koop in alle NMBS stations.

Volg het verhaal op http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/expo/1.914208

Guido Van Peeterssen.

Labels: ,

28 november 2010

Gentse Kluizendok officieel geopend

Seaways Na 14 jaar is het Kluizendok in de Gentse haven eindelijk voltooid. De haven beschikt met het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen over 660 hectare ruimte om te investeren. Afgelopen vrijdag 26 november werd het Kluizendok officieel geopend in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president Kris Peeters, burgemeester Daniel Termont en havenschepen Christophe Peeters. Eind 1996 werd de eerste paal van de kaaimuren geheid. Met een kostprijs van 190 miljoen euro is het Kluizendok één van de grootste investeringen van de laatste decennia in de haven. Gent beschikt met het nieuwe Kluizendok over een extra troef voor investeerders die in de haven nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. De haven van Gent is immers strategisch gelegen in het logistieke hart van Europa. Een unieke locatie dus voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe, bouwklare havengebonden terreinen.

De bouw en de verdere ontwikkeling van het Kluizendok en de omgeving ervan zijn één van de belangrijkste elementen van het recente strategisch plan 2010-2020 dat het Havenbedrijf opmaakte. Aan het Kluizendok voorziet het Havenbedrijf ruimte voor logistieke en distributieactiviteiten om naast traditionele industriële activiteiten ook de logistieke activiteiten verder uit te bouwen en zo te komen tot meer diversificatie in het havengebied. Bovendien wordt 80 hectare rond het Kluizendok voorbehouden voor de biogebaseerde chemiesector. Dit in navolging van de succesvolle biobrandstofcluster aan het Rodenhuizedok, één van de grootste in Europa. Intussen mag het Kluizendok al 13 bedrijven verwelkomen. Deze bedrijven zorgen niet enkel voor een toename van de goederenoverslag via zeevaart met 8 tot 10 miljoen ton maar ook voor een stijging van de werkgelegenheid.

Aan het einde van het dok is er momenteel geen kaaimuur gebouwd. Hier is immers nog een mogelijkheid om het dok uit te breiden waarmee het dan ook op Evergems grondgebied zou komen. De wijze waarop en wanneer een uitbreiding van het dok zal gebeuren, is afhankelijk van het tijdstip van de realisatie van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Het Kluizendok telt 400 hectare bedrijventerrein. Het aanpalende bedrijventerrein De Nest telt nog eens 160 hectare en het nabije bedrijventerrein Rieme Noord zal in de toekomst goed zijn voor 100 hectare. Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen zijn goed voor een totaal van 660 hectare die ontsloten worden via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart. De ontsluitingswegen komen niet enkel uit op de oever van het zeekanaal, ze sluiten ook aan op het kruispunt van de voornaamste Europese snelwegen E17 en E40. Daarnaast leiden de sporen naar het Europese spoorwegnetwerk. Het Kluizendok is ideaal voor zeeschepen en geeft aansluiting op een uitgebreide Europese netwerk van rivieren en kanalen. Zo kan een ruim achterland worden bediend waaronder Noord-Frankrijk en in de toekomst Parijs (via het Seine-Nord project).

Naast het Kluizendok ligt het bedrijventerrein De Nest. Deze private ontwikkeling van G2I (Ghent Industrial Investment) is 160 hectare groot en is opgedeeld in drie zones. Het regionale bedrijventerrein Kop van Nest aan het Ovaal van Wippelgem / R4-West biedt 10 hectare kwalitatieve gronden voor productie, transport, logistiek en dienstverlening. De Kleine Nest beantwoordt aan de noden van kleine bedrijven (ambachten en dienstverlening) en maakt een combinatie van werken en wonen mogelijk. Zone 3 betreft de ontwikkeling van een groot zeehaven- en watergebonden bedrijventerrein (67 ha) aan het kanaal Gent-Terneuzen. G2I voorziet hier een volledige industriële uitrusting voor grootschalige activiteiten (percelen tot 11 hectare groot) zoals lichte industrie, kadegebonden productie, toelevering en verwerking, industriële dienstverlening, distributie en logistiek. Naast het Kluizendok en De Nest komt er nog een bedrijventerrein: Rieme-Noord, 100 hectare groot en ideaal voor bedrijven actief op het vlak van distributie en logistiek. Via een nieuwe weg zal het ontsloten worden naar de R4 West en het kanaal Gent-Terneuzen. Dit bedrijventerrein wordt gerealiseerd door het Havenbedrijf Gent (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en de gemeente Evergem (10 hectare). In de zomer van 2011 begint de aanleg, het Havenbedrijf Gent gaat hier als eerste van start.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

27 november 2010

Brandweer Gent in 't nieuw

Brandweerwagens 04 Wie gisterochtend over de Gentse Korenmarkt liep zag een heel arsenaal brandweervoertuigen. Brandweerkolonel Van De Voorde gaf een demonstratie en ging met burgemeester Termont en schepen Christophe Peeters de hoogte in. Voor toeristen en toevallige voorbijgangers de kans bij uitstek om de nieuwste aanwinsten van de Gentse brandweer te bewonderen en foto’s te maken. Het stadsbestuur blijft duidelijk kiezen voor veiligheid: in 2009 en 2010 heeft de brandweer 17 nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het gaat om 4 ladderwagens, 2 autoladders, 3 ziekenwagens, 2 containerwagens met kraan, 1 kniklader op container, 1 minibusje, 1 commandowagen en 3 personenwagens. Dat brengt het totaal aantal voertuigen van het Gentse korps, van grote autoladders tot kleinere personenwagens, op 65. Daarmee beschikt Brandweer Gent over het juiste materiaal voor vrijwel elke klus.

De brandweer beschikt alles samen over 65 voertuigen, 11 containers en 8 aanhangwagens. Met duizenden interventies per jaar en een te beschermen gebied van meer dan 31.000 hectare, is dat geen overbodige luxe. Het gaat tenslotte om de veiligheid van meer dan 322.000 inwoners van Gent en vijf naburige gemeenten: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Lovendegem en Sint-Martens-Latem. Met het oog op de brandweerhervorming, die langzaam maar zeker dichterbij komt, fungeert de Brandweer Gent nu al als draaischijf voor de zonewerking in de regio. Op 17 oktober is het akkoord getekend voor de installatie van de operationele prezones. Dat is een eerste stap naar de echte brandweerzones.

In de Brandweerzone Centrum zijn naast Gent nog 17 andere gemeenten vertegenwoordigd: de gemeenten Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate, met een eigen brandweerkorps. En anderzijds de gemeenten zonder eigen brandweerkorps: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Lovendegem, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem,Wachtebeke en Zulte. De acht brandweerkorpsen zullen in de toekomst werken met gemeenschappelijke mensen en middelen, voor een gemeenschappelijk doel: een snelle en doeltreffende hulpverlening in het volledige werkingsgebied van de Brandweerzone Centrum. 

Schepen Christophe Peeters: “De nieuwe brandweerwagens zijn deels door de Stad Gent en deels door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gefinancierd. De aankoopdossiers worden voorbereid en opgevolgd in nauwe samenwerking met de Dienst Service en Logistiek van het Departement Facility Management”. Dankzij dat doordachte aankoopbeleid is Brandweer Gent geëvolueerd naar een modern korps dat in staat is meer en meer uitdagingen van de steeds complexer wordende maatschappij aan te gaan.

Labels: , ,

26 november 2010

Gentse Sosseteit es content mee ‘gent: zuuveel stad’.

Zuuveel stad 02 De Gentse Sosseteit heeft vanaf vandaag een eigen variant op het stadslogo “gent: zoveel stad” bedacht. Het resultaat van al dat denkwerk is: 'gent: zuuveel stad'. De Sosseteit heeft het logo ontworpen in overleg met, en volgens de formele richtlijnen van, het Departement Stadspromotie en Sport. Prezedent' Eddy Levis vraagt het logo te gebruiken als men initiatieven neemt die het Gentse dialect positief in de kijker plaatsen. In 2007 startte het Departement Stadspromotie en Sport met de opmaak van een stadsmarketingplan. Drie speerpunten kwamen daarbij naar voor: kennis en innovatie, cultuur en stedelijk wonen. Op basis van dit onderzoek ontwierp de firma Duval Guillaume een promotionele huisstijl en het bijbehorende logo 'gent: zoveel stad'. Met dank aan Sylvie Dhaene (Huis van Alijn), Murielle Scherre (La Fille d'O), Mark De Mey (woordvoerder Volvo Cars), Eric Smout (Democrazy/10 Days Off), Lorenz Bogaert (Netlog), Jan Maenhout (docent Sint-Lucas en architect) Eddy Van Zieleghem (architect), Helga De Schrijver (IBBT) en burgemeester Daniël Termont. De huisstijl en het logo zijn steeds vaker te zien, hetzij in een volledig uitgewerkte lay-out, hetzij als 'signatuur' (logo-vermelding). Iedereen die Gent wil promoten kan, na goedkeuring door de Stad Gent, het logo gebruiken op zijn publicaties.

Met ‘zoveel stad’ laat Gent weten dat de stad niet zomaar te vatten is in een of enkele punten. Gent is een stad met een rijke voedingsbodem en heel wat dimensies: kennis en innovatie, cultuur, wonen. Maar op de eerste plaats is Gent een contrastrijke stad met vele lagen, een echte stad. Die authenticiteit is een belangrijke waarde binnen de merkfilosofie. En authentiek, dat is het sappige Gentse dialect zonder twijfel. De Gentse Sosseteit, de vereniging die alle initiatieven promoot en/of ondersteunt die op hun beurt Gent en/of het Gentse dialect positief in de kijker zetten, heeft een eigen variant van het logo bedacht: 'gent: zuuveel stad'. De Sosseteit gebruikt het logo uiteraard zelf in zijn publicaties en roept iedereen die initiatieven neemt ter bevordering van het Gentse dialect, op om het ook te gebruiken. Op die manier kan het logo uitgroeien tot een herkenbaar kwaliteitslabel voor alles wat Gents én goed is. Wie het logo wil gebruiken neemt contact op met: Eddy Levis, voorzitter Gentse Sosseteit, e-mail eddy.levis@skynet.be  gsm 0476 21 35 95. De Sosseteit beoordeelt elke aanvraag op de wenselijkheid om het gebruik van het logo toe te staan. Link: http://www.sosseteit.com/

Labels: , ,

FWO Excellentieprijs voor Dirk Inzé

Om de vijf jaar kent het FWO haar belangrijkste wetenschapsprijzen toe: de Excellentieprijzen, in de wandelgangen ook wel de ‘Vlaamse Nobelprijzen’ genoemd. Op 23 november overhandigde koning Albert II de vijf laureaten hun prijs. De laureaten van 2010 zijn: Prof. Dirk Inzé, Biologie en fysiologie - UGent – VIB; Prof. Peter Carmeliet, Geneeskunde - K.U.Leuven; Prof. Paul Rutgeerts, Geneeskunde - K.U.Leuven; Prof. Sonja Snacken, Criminologie en Sociologie - VUB – UGent en Prof. Bart De Moor, Elektrotechniek K.U.Leuven. Het FWO bekroont om de vijf jaar academici voor hun hele wetenschappelijke carrière. Aan de prijs is een beloning van 100.000 euro verbonden, samen met een uniek kunstwerk dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Tom Frantzen.

De laureaten worden voorgedragen door collega's en gekozen door een internationale jury. Er worden prijzen uitgereikt in vijf verschillende disciplines. De onderscheiding werd voor het eerst uitgereikt in 1960, en viert dit jaar dus zijn vijftigste verjaardag. Ter gelegenheid van deze jubileumeditie werd de benaming 'vijfjaarlijkse prijzen' veranderd in FWO-Excellentieprijzen.
De prestigieuze FWO-Excellentieprijzen worden uitgereikt in de vijf grote wetenschapsdomeinen. Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen, maar moeten voorgedragen worden door collega’s. Een onafhankelijke jury van internationale topwetenschappers onderzoekt de voordrachten en selecteert per domein een laureaat.

Prof. Peter Carmeliet: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Fundamentele Biomedische Wetenschappen.
Peter Carmeliet is professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven en directeur van het Vesalius Research Center van Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in Leuven. Zijn vasculair onderzoek wordt wereldwijd erkend als baanbrekend en hij is een van de voortrekkers in translationeel onderzoek (o.m. voor kankers en oogziektes). Met meer dan 400 wetenschappelijke rapporten in toptijdschriften is hij een van de meest geciteerde biomedische wetenschappers.

Prof. Paul Rutgeerts: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Klinische Biomedische Wetenschappen.
Paul Rutgeerts is gastro-enteroloog en professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven. Met zijn klinisch onderzoek naar darmontstekingen en -aandoeningen (o.m. ziekte van Crohn) heeft hij vele internationale publicaties op zijn naam en hiervoor wereldwijd erkenning behaald. Zowel zijn collega’s als patiëntenorganisaties roemen hem voor zijn invloed in de klinische praktijk en zijn voortrekkersrol bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Prof. Sonja Snacken: laureaat voor de Prijs Ernest John Solvay 2010 in de Taal-, Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.
Sonja Snacken is professor Criminologie en Rechtssociologie aan de VUB en aan de UGent. Professor Snacken heeft langdurig onderzoek verricht naar de toemeting en uitvoering van gevangenisstraf, zowel van uit de optiek van de empirische sociale wetenschappen als vanuit de optiek van de normatieve rechtswetenschap. Zij is op vele wetenschappelijke en beleidsfora bekend voor haar pleidooi voor een meer humane strafrechtspleging.

Prof. Dirk Inzé: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Exacte Wetenschappen.
Dirk Inzé is professor Moleculaire Plantenbiologie en -fysiologie aan de UGent en wetenschappelijk directeur van het Departement Plant Systems Biology (VIB). Hij heeft internationale faam behaald door zijn onderzoek naar de mechanismen van celdeling en celafweersystemen bij planten. Zijn inzichten hebben een belangrijke impact gehad op teeltmethodes en voedselproductie. Hij behoort tot de top 10 in de wereld van meest geciteerde auteurs in zijn discipline.

Prof. Bart De Moor: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Toegepaste Wetenschappen.
Bart De Moor is professor Elektrotechniek aan de K.U.Leuven. Hij is een pionier in de ontwikkeling van wiskundige en numerieke methoden én hun toepassing in diverse wetenschappelijke probleemstellingen, onder meer in systeemcontrol en -identificatie, medische diagnose, bio-informatica en systeembiologie.  Zijn werk heeft geleid tot een directe en belangrijke impact zowel op industrieel als maatschappelijk vlak. Professor De Moor is tevens bekend voor zijn inzet voor wetenschapspromotie in vele lagen van onze maatschappij.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , ,

Trevi en Van Heyghen Recycling zijn VOKA Ambassadeurs

VOKA Ambassadeurs 27 Woensdagavond werden in de Vlaamse Opera Gent de Regionale VOKA Ambassadeurs verkozen voor de regio’s Gent en Gent-Zeehaven. In 2007 organiseerde VOKA Oost-Vlaanderen voor het eerst de verkiezing van de regionale VOKA Ambassadeur. Opzet is succesvol ondernemerschap in de kijker plaatsen, uitstraling schenken aan KMO’s met een voorbeeldfunctie en de dynamiek van een regio tonen. Het milieuadvies en –technologiebedrijf Trevi uit Gentbrugge sleepte de titel ‘Ambassadeur regio Gent’ in de wacht. De titel van ‘Ambassadeur Gent-Zeehaven’ ging naar Van Heyghen Recycling, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de optimale verwerking van schroot voor de ijzer- en staalindustrie.

Bedrijven kunnen zich echter geen kandidaat stellen voor het ambassadeurschap. VOKA Oost-Vlaanderen gaat zelf op zoek. De eerste stap van een vrij lang selectieproces bestaat uit een analyse van financiële kerncijfers van bedrijven in de regio door Deloitte Fiduciaire. Met de bedrijfsleiders van de best geplaatsten wordt een diepte-interview afgewerkt, waarbij gepeild wordt naar de houding en prestaties op vlak van talentontwikkeling, innovatie, internationaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op basis van de gesprekken stelde de jury een lijst samen van drie laureaten in elke categorie die werden voorgedragen als mogelijke ‘Regionale Voka Ambassadeur’. Voor de regio Gent waren dit: Transport Mervielde (Rieme-Ertvelde), Sofico (Zwijnaarde) en Trevi (Gentbrugge). Voor Gent-Zeehaven: Fuji Oil Europe, OCAS en Van Heyghen Recycling.  Gisteren werd de laatste fase in de selectieprocedure afgewerkt. Tijdens een stemmig optreden van het Duo Lux en in aanwezigheid van de Gentse schepenen Christophe Peeters en Mathias De Clercq en van de onlangs verkozen Gentse Ondernemers, kregen collega-ondernemers het voorrecht om de VOKA Ambassadeurs te kiezen uit de zes laureaten. Trevi en Van Heyghen Recycling haalden het van de andere bedrijven.

In zijn slotwoord wees voorzitter Jean-Paul Van Avermaet op het belang van inspirerend ondernemerschap voor het bedrijfsleven en voor de hele samenleving. “De winnaars en genomineerden voor de titel VOKA Ambassadeur zijn unieke bedrijven maar hebben een aantal zaken gemeen: aandacht voor de recrutering en permanente ontwikkeling van medewerkers met inbegrip van diversiteit, een ambitieuze internationale focus, zin voor innovatie en voor kwaliteit. Zij leggen de lat hoog en met succes”. De winnaars kregen ondermeer een bronzen beeld van Myriam Lelieur mee naar huis. Het initiatief Regionale VOKA Ambassadeur kwam tot stand met medewerking van stad Gent, het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Vegho en een groot aantal bedrijven. Ter gelegenheid van de verkiezing van de VOKA Regio Ambassadeurs maakte CEO Ingrid Walry van call center Sebeco de uitslag bekend van haar onderzoek naar meest klantvriendelijke onderneming in de regio Gent. Het softwarebedrijf Sofico uit Zwijnaarde bleek veruit over het meest klantvriendelijke telefonische onthaal te beschikken.

Trevi (Ambassadeur Gent) is actief in waterzuivering, luchtzuivering, mestverwerking, bodemsanering en energietechnologie. Advies, onderzoek, bouw en exploitatie en heeft 75 werknemers. Onderzoekers, ingenieurs, tekenaars, programmeurs, elektriciens en mecaniciens: allen werken samen om bedrijven totaaloplossingen aan te bieden. Het bedrijf heeft veel aandacht voor aangename werkomgeving. Onderzoek en ontwikkeling heeft geleid tot drie octrooien in mestverwerking en in productie van groene energie. Trevi is actief in Frankrijk en in andere landen via tevreden multinationals

Van Heyghen Recycling (Ambassadeur Gent Zeehaven) heeft 40 werknemers en is gespecialiseerd in het terugwinnen van metaalafval. Het bedrijf beschikt over een diepwaterterminal als toegang tot internationale afzetmarkt en organiseert aanvoer via binnenvaart vanuit buurlanden. Het is de grootste scheepssloperij in Europa met ‘Green Ship Recycling’ label en gaat prat op een grote diversiteit bij werknemers. Van Heyghen is marktleider op vlak van verbeteren van kwaliteit van schroot en logistieke operaties voor export via schip.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , , , , , , , ,

Bal Inclusief: een dansfeest voor IEDEREEN!

Circa (Cultuurcentrum Gent), Dienst Kunsten en vzw Polariteit organiseren op zondag 28 november ‘BAL INCLUSIEF’, een dansfeest voor mensen met én zonder beperkingen. Je kan vanaf 15 uur komen genieten van dansworkshops –en initiaties, optredens, een dansvoorstelling en fuif. Het wordt een feest voor iedereen! De voorstelling 'Bewogen’ om 19 uur vormt het thema voor deze spannende cross-over tussen dans en beeld. Het project startte onder impuls van Eva De Waele (eerste soliste bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen) en Marianne Turck (beeldend kunstenares) die in hun werk beiden doordrongen zijn van beweging. Eva vertelt haar verhaal via het bewegend lichaam. Marianne zoekt in haar beeldend werk (video/beeld/fotografie) de meest intensieve manieren voor het vastleggen ervan. Dit project staat dan ook garant voor een wervelende samenwerking tussen beide kunstenaars en dansers met een beperking. ‘Bewogen’ kadert ook binnen een internationale samenwerking met Engelse en Zweedse partners. De dansers van ‘bewogen’ reizen mee naar Engeland en Zweden om hun productie te presenteren.

PROGRAMMA
15u00 - dansworkshop Argentijnse Tango met Pol Van Assche
16u00 - start dansfestijn Swing, Soul, Salsa, Tango, Wereldmuziek,…
17u00 - demonstratie rolstoeldans door ‘De dansende wielen’ o.l.v. Lieve Baert
19u00 - voorstelling 'Bewogen' i.s.m. Platform-k
20u00 - einde Bal Inclusief

INKOM  5€ (aan de kassa)
Nieuw Gerechtsgebouw Gent
Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent (vlak bij het Rabot)
Het gerechtgebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

BEREIKBAARHEID
Tram:1 & 4
Bus: 5, 52, 54 & 65
Wagen: gratis parkeermogelijkheid op de parking van het Nieuw Gerechtsgebouw.
Meer info: www.circagent.be
Of 09/269 84 95

Labels: ,

25 november 2010

VCB, CASO en OVAM voeren campagne over selectief slopen

Wie een groot gebouw laat slopen, moet sedert 1 mei 2009 een sloopinventaris laten opmaken met een lijst van alle afvalstoffen die daarbij zullen vrijkomen. Dit document is cruciaal om nadien het gebouw selectief te kunnen ontmantelen of slopen. Maar in de praktijk is die verplichting onvoldoende gekend. Slopers die selectief slopen, worden daardoor benadeeld in vergelijking met firma’s die het minder nauw nemen. Selectief slopen is belangrijk om gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, uit het sloopafval te verwijderen en stimuleert bovendien het sorteren aan de bron van bouwafvalstoffen, en draagt zo bij tot het ketenbeheer van materialen in de bouwsector. Het verhoogt de zuiverheid van het bouwpuin en helpt de kwaliteit te verbeteren van de gerecycleerde granulaten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben nu samen een brochure uitgewerkt om de wetgeving beter kenbaar te maken bij de opdrachtgevers.

Volgens het VLAREA is de houder van een stedenbouwkundige vergunning verplicht om vóór het slopen of ontmantelen van bedrijfsgebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hadden en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000 m³, een sloopinventaris afvalstoffen te laten opmaken door een architect of een deskundige. Dit geldt niet als de gebouwen enkel een woonfunctie hadden. Een sloopinventaris afvalstoffen beschrijft per bouwplaats alle afvalstoffen die vrijkomen bij de sloopwerken. Het document vermeldt per afvalstof de benaming, de bijhorende afvalcode, de vermoedelijke hoeveelheid , de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm. Een deskundige maakt de sloopinventaris afvalstoffen op vóór de toewijzing van de sloopwerken. Slopers hebben met de inventaris alle informatie in handen om een correcte prijs te geven en alle maatregelen te nemen om de verschillende afvalstoffen optimaal te laten afvoeren en verwerken.

Voor het duurzaam beheer van materialen in de bouwsector is selectief slopen een belangrijke schakel, het helpt de kwaliteit en de traceerbaarheid van de afvalstoffen te verhogen. De uitbaters van breekinstallaties kunnen met dit puin gerecycleerde granulaten met een hogere kwaliteit produceren. Dit zal het vertrouwen in gerecycleerde granulaten verhogen en mogelijkheden scheppen om ze in meer hoogwaardige toepassingen te gebruiken, waarbij de granulaten primaire delfstoffen kunnen vervangen. Om deze nieuwe maatregel beter kenbaar te maken, hebben de partners Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Confederatie Bouw van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een brochure 'selectief slopen en ontmantelen van gebouwen opgemaakt'. Deze brochure beschrijft kort de rechten en plichten van de belanghebbenden.

De brochure bestellen kan bij elk van de initiatiefnemers:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
Tel 015/284.284
Fax 015/203.275
infoshop@ovam.be
http://www.ovam.be

Vlaamse Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42
B-1000 Brussel
selectiefslopen@confederatiebouw.be  
http://www.vcb.be

Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken
Lombardstraat 34-42
B-1000 Brussel
caso@confederatiebouw.be  
http://www.caso.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

24 november 2010

Snelle hervatting uitbetaling pensioenen aan huis

Het personeel van waardetransporteur Brink’s heeft het werk hervat. Spijtig genoeg betekent dat niet dat de pensioenen onmiddellijk weer aan huis uitbetaald kunnen worden. Door de staking bij Brink’s zagen de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en bpost zich genoodzaakt om de pensioenen via een alternatief systeem naar de postkantoren te brengen. RVP en bpost stellen alles in het werk om de normale gang van zaken – vervoer van de pensioenen door Brink’s en uitbetaling door de postbode aan huis – zo snel mogelijk te hervatten. Intussen zal geleidelijk de betaling aan huis worden hervat. Sommige gepensioneerden zullen evenwel nog noodgedwongen hun pensioen in een postkantoor moeten afhalen.

Bij de omschakeling van het ene op het andere systeem kan er echter niet over één nacht ijs gegaan worden. De eerstvolgende betalingen (van 29/11 en 30/11, samen goed voor ongeveer 13 000 gepensioneerden) zullen slechts gedeeltelijk aan huis kunnen gebeuren. Sommige gepensioneerden krijgen verder de keuze om hun pensioen af te halen in een postkantoor of, indien ze zich niet kunnen verplaatsen, het later door de postbode thuisbezorgd te krijgen. De RVP en bpost stellen alles in het werk om de uitbetaling aan huis van alle betrokken gepensioneerden zo snel mogelijk te hervatten. De betalingen per overschrijving op bankrekening ondervinden geen hinder van deze situatie.

De RVP herhaalt dat meer dan 94% van de 1 850 000 burgers die door de RVP uitbetaald worden, kozen voor het veilige, snelle en stipte alternatief van de betaling per overschrijving. Gepensioneerden die voortaan ook via overschrijving betaald willen worden, kunnen dat  op de volgende manieren bij de RVP aanvragen:
Tel: 0800 502 46
E-mail: Overschrijvingen@rvp.fgov.be
In het online pensioendossier www.mypension.be kunt u de betaalwijze van uw pensioen veranderen.

Labels: , , ,

Havenbedrijf Gent haalt banden met Oekraïne aan

Gent Bio Energy 59 De haven van Gent doet al jaren zaken met Oekraïne. Nu gaat het Havenbedrijf nauw samenwerken met de Oekraïense haven van Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Dinsdagavond 23 november werd deze samenwerking officieel bekendgemaakt tijdens een prinselijke missie in het Oekraïense Kiev in aanwezigheid van Prins Filip en Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent. Deze samenwerking sluit aan bij het Strategisch Plan 2010-2020 dat het Havenbedrijf recent uittekende. De haven wil zich immers verder richten op de regio van de Zwarte Zee en onder meer investeren in bio-energie. Oekraïne is bovendien strategisch gelegen op het kruispunt van transportroutes richting Azië en Europa.

De laatste 3 jaar boekte de haven van Gent met Oekraïne een goederenoverslag van ongeveer 650.000 ton per jaar. Het gaat hem vooral om minerale brandstoffen zoals antraciet en landbouwproducten zoals raapzaad. In de landenrangschikking van de Gentse haven neemt de Oekraïne de 15e plaats in. Mykolaiv ligt in het zuiden van de Oekraïne op een schiereiland aan de Zwarte Zee en telt meer dan een half miljoen inwoners. Het is een gekend administratief, industrieel, cultureel en wetenschappelijk centrum. Onder meer de scheepsbouw en de voedingsindustrie springen er in het oog. Als haven heeft het met de Oekraïne en zijn 50 miljoen inwoners een uitgestrekt achterland dat aansluit bij de buurlanden Rusland, Wit-Rusland, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië.

Dit bericht is goed nieuws voor de Gentse haven die recente economische crisis goed doorstaan heeft. Maar Gent moet dringend inpikken op de groeiende wereldeconomie om het oude overslagniveau weer te bereiken. En dat is zware opgave. Op alle fronten groeien zal voor Gent, evenmin als de overige Belgische havens, niet haalbaar zijn. Specialisatie is onvermijdelijk. Niet het vergroten van overslagvolumes, maar het creëren van toegevoegde waarde en werkgelegenheid staat voorop. Samen vertegenwoordigen de vier Vlaamse zeehavens een aandeel van 5% in de Belgische economie. Inclusief aanverwante bedrijvigheid zijn de havens goed voor een aandeel van ongeveer 10%. Alles bij elkaar bieden de Belgische havens werk aan 300.000 mensen, of 8% van de beroepsbevolking. Het belang van het havencluster mag niet onderschat worden, het is duidelijk dat deze economische pijler ook in de toekomst een belangrijke rol in de economische ontwikkeling zal vervullen. In dit verhaal is Gent goed voor 9% van de totale overslag die ruim 230 miljoen ton bedraagt. Dat volume weegt echter niet op tegen Antwerpen ( 68%) en Zeebrugge: 19% en snel groeiend.

Door de wereldwijde crisis, najaar 2008 en 2009, krom de Belgische economie met 3%, terwijl de internationale handel met zo’n 11% afnam. Dit werkte hard door in de overslag van de havens die gemiddeld 13% achteruit ging. Daarmee moesten ook het goederenvervoer (-7,5%) over de weg, spoorwegvervoerder NMBS (-34,1%) en de binnenvaart (-12,9%) een forse stap terug doen. Herstel van deze terugslag kost tijd. Vergeleken met buurlanden Nederland (-4%) en Duitsland (-5%) viel de economische terugslag (-3%) nog mee. Dit is vooral te verklaren doordat de bedrijfsinvesteringen van kleine en middelgrote bedrijven in België minder hard terugliepen. Aangezien bijna 60% van de export de buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland of het Verenigd Koninkrijk als bestemming heeft, is de ontwikkeling van deze landen met name bepalend voor de vooruitzichten. Belgische exporteurs profiteren echter onvoldoende van de wereldwijde ontwikkeling van groeimarkten in vooral Azië en Midden- en Oost Europa. Toch zijn de groeicijfers niet negatief: de Belgische export profiteert wel degelijk van opkomende markten. India en China hebben met een gezamenlijk aandeel van 3,3% een flink hoger aandeel in de export dan bv. Nederland. Vooral de positie op de Indiase markt is in België groter. Buiten Azië zijn de nieuwe EU-landen als Polen, Tsjechië en Slowakijke Bulgarije en Roemenië belangrijke groeimarkten. De export naar deze landen groeide hier het afgelopen decennium zonder uitzondering 12% tot 16% per jaar. Hoewel de terugval in Oost-Europa als gevolg van de economische crisis ongekend hard was, blijft het groeipotentieel naar verwachting overeind. Het vooruitzicht is dat de koopkracht hier de komende decennia zal stijgen, wat de export een impuls zal geven. Daarnaast worden de vruchten geplukt van het vrije verkeer van goederen dat binnen de Europese Unie mogelijk is. Daarnaast laat de export naar Rusland, Oekraïne en Turkije sterke groeicijfers zien. Maar ook in de handel met Zuid-Amerika scoort de Gentse haven.

Hoe vertaalt deze situatie zich voor Gent? Als gevolg van de sterke terugval zal het nog wel even duren voor het oude overslagniveau weer is bereikt. Positief is dat de Gentse haven geen structureel verlies leed door vertrek of faillissement van havengebonden activiteiten. Als de haven het achterlandvervoer verder uitbouwt en het gebruik van biobrandstoffen doorzet, kan Gent een nieuwe pijler onder de haven creëren. De grote handicap van de Gentse haven is de inlandige ligging, die een extra vaartijd van twee uur met zich meebrengt. Daartegenover staat dan weer een strategische ligging dichtbij het achterland, de toegevoegde waarde van de locale industrie en het feit dat de haven over voldoende overslagcapaciteit beschikt. De nieuwe (nog te bouwen) zeesluis in Terneuzen is onontbeerlijk voor de ontsluiting van de Zeeuwse havens en de Gentse haven als knooppunt voor de doorvoer naar Frankrijk via de nieuwe Seine-Schelde verbinding . Ook het vergroten van de positie in het (short sea) vervoer op Rusland, Oekraïne, de Baltische staten en Scandinavië is een uitdaging waar dit contract op inspeelt.

Cijfers: Belgische zeehavens juni 2010


Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , ,

Gentse Museumnacht: zoveel te zien, zoveel te doen

Op donderdagavond 2 december openen 9 Gentse musea de deuren voor de vierde editie van de Museumnacht. Je kunt er binnenlopen om te genieten van de vaste collecties, interessante tentoonstellingen, special acts en randanimatie met muziek. Zoals altijd is de Museumnacht gratis. Van Ensor tot Maarten Van Severen, van oude familiefilmpjes tot duizend fluorescerende condooms, ook deze keer is er zoveel te zien en te doen. Gent werd onlangs door Lonely Planet opgenomen in de top 10 van te bezoeken steden. De Arteveldestad is volgens de reisgids Europa’s best bewaarde geheim. Gent is dan ook een stad van erfgoed en creatie, met een rijk verleden waar ook de polsslag van de hedendaagse tijd voelbaar is. Het uitgelezen moment om deze culturele rijkdommen te ontdekken is de Gentse Museumnacht, een feestelijke culturele avond en nacht voor jong en oud. En er is de Museumnacht (After)Party met dj’s Lies & Thang & Special Guest die start om 22 uur in het Foyer, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent, vlakbij het Sint-Pietersplein.

Tijdens de Museumnacht laat De wereld van Kina een ander licht schijnen op de vaste collectie. Blacklight, gekleurd licht en sfeerlicht dwingen je om alles met een ander oog te bekijken. Speciale aandacht gaat uit naar een opstelling met fluorescerende mineralen. Tijdens de Museumnacht kun je ook een aantal foto’s bewonderen van de Safe Sex vrienden, de winnaars van een fotowedstrijd die Sensoa in samenwerking met Netlog organiseerde. Passend in het thema van de Museumnacht mag elke jonge bezoeker zich verwachten aan een opvallende lichtgevende verrassing. Komen kijken is dus de boodschap. Tijdens deze nacht kun je bovendien genieten van aangepaste animatie en livemuziek in een sfeervolle loungebar.

In het Design museum Gent kun je tijdens de Museumnacht twee tentoonstellingen bewonderen: ‘De stoel .03 van Maarten Van Severen’, geboorte van een designicoon. ‘Art nouveau en art deco uit Nederland’ is een selectie uit de collecties van het Drents Museum in Assen. Speciaal voor deze nacht is er een doorlopende vertoning van de film ‘Works/Werken’ van Terenja Van Dijk. Op een indringende manier vertelt Maarten over zijn ideeën, visies, realisaties. Een aanrader voor wie de film niet eerder mocht gezien hebben. Daarnaast is er Nederlandse poëzie en literatuur uit de periode 1875-1940, gebracht door woordkunstenares Griet Pauwels. Om 19.30 uur, 20.30 uur en 21.30 uur zal Griet Pauwels gedichten van Nederlandse schrijvers en dichters van het fin de siècle en de eerste decennia van de 20e eeuw debiteren. Wil je graag een Hollandse domoor (drinkbeker) winnen dan kun je deelnemen aan de zoektocht ‘Nederlandse vormgeving 1885-1930’. Alsof dit alles nog niet genoeg was, kun je ook nog de hele avond genieten van Nederlandse hapjes en drankjes. Iedereen van harte welkom.

Het Huis van Alijn houdt zijn deuren open tot na middernacht. Geen beter moment om het museum te komen bezoeken, met het filmarchief als leidraad. Een selectie films die de verschillende drempelmomenten in het leven belichten, van de geboorte, over de communie tot het huwelijk en het afscheid, leiden je door het museum. Zo ontdek je de museumcollectie op een andere manier. Bezoek die avond ook de tijdelijke tentoonstelling ‘Voor u getest’. Ingenieus functionerende huishoudapparaten en reclamecampagnes vanaf de jaren 1950 staan er centraal. Veel van deze wondermiddelen, zoals de Millecroquettes, belandden op zolder. Het Huis van Alijn bracht ze voor een keer samen op deze expo met een hoog Tati-gehalte.

Kunsthal Sint-Pietersabdij neemt je tijdens de Museumnacht mee naar het jaar 1944. De tentoonstelling ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’ brengt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog via individuele getuigenissen. Hoe reageerden gewone mensen in een ongewone tijd? Terwijl je door de verschillende leefwerelden van de getuigen wandelt, krijg je via een audiogids hun verhaal te horen. Verhalen die ontroerend, verrassend of hoopvol zijn. In de gelagzaal, ingericht ter gelegenheid van de tentoonstelling, kun je de sfeer opsnuiven van een gelagzaal rechtstreeks overgebracht uit de jaren 1940. Zeg maar ‘Allo Allo’ zonder de excentrieke personages. Een plek waar je dorst en honger kan stillen, waar je even kan bijpraten en waar een clubzangeres voor de muzikale sfeer zorgt.

Speciaal voor de Museumnacht is er de tentoonstelling ‘Textiel: verrassend vernieuwend’ in het MIAT. Die toont de allernieuwste innovaties uit de textielsector: een intelligente muts, een rugzak met ingebouwde klok en ledverlichting, een tapijt met sensoren, een handschoen met ingebouwde gsm. De vrolijke bende van Cirq ontvangt en demonstreert met veel toeters en bellen deze nieuwe toepassingen. Ambiance verzekerd. Bezoek tijdens de Museumnacht ook de expo ‘Op vakantie!’, over de geschiedenis van het reizen. Het MIAT wijdt zijn najaarstentoonstelling aan de geschiedenis van het reizen.Vlieg naar Belgisch Congo voor een safari en een jacht op wilde dieren. Verkies je een moment van bezinning boven avontuur? Ga dan op bedevaart naar Lourdes. Hou je het liever dicht bij huis? Dan is een vakantie aan de Belgische kust echt iets voor jou.

De tentoonstelling ‘Het gewichtige lichaam - Over dik, dun, perfect of gestoord’ in het Museum Dr. Guislain brengt de fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld. De rode draad door de tentoonstelling is een geschiedenis van het hongeren. Daarnaast is er ook de tentoonstelling ‘Bobby Baker, Diary Drawings. Mental Illness and Me’. 158 tekeningen van de Britse performancekunstenares Bobby Baker vertellen haar reis van 1997 tot 2008 door de wereld van de waanzin en psychiatrische gestichten. Speciaal voor deze Museumnacht kunnen de bezoekers zich in het Museum Dr. Guislain laten wegen. Op het einde van de Museumnacht weet men hoeveel het gemiddelde gewicht van de museumbezoeker bedraagt. De bezoekers kunnen die nacht een gok wagen naar dit getal. Uiteraard zijn er prijzen voor wie het gewicht in kg geraden heeft of wie het het dichtst benaderde.

Het gloednieuwe STAM verlicht de nacht. In dit museum staat de spot in de vaste collectie volledig gericht op het verhaal van Gent. Tijdens de Museumnacht focust het STAM zich op de tentoonstelling ‘Belichte stad’. Die toont hoe licht en donker het leven van een stad bepalen. Daaraan gelinkt maakt het STAM het in de museumtuinen de hele avond gezellig met vuurkorven en warm lekkers. Kom je licht opsteken in het STAM tijdens deze donkere decemberdagen.

Bezoek tijdens de Museumnacht zeker de tentoonstelling ‘Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst’, die zowel in het SMAK als in het MSK Gent loopt. Naast een uitgebreide selectie van Ensors werk bevat de tentoonstelling werken van hedendaagse gelijkgestemden en tegenhangers in de vorm van schilderijen, beeldhouwwerken, video’s, installaties, performances, tekeningen, enz. Ontdek ook de jonge Roemeense kunstenaar Adrian Ghenie, die in zijn schilderijen ons collectieve geheugen tracht te weerspiegelen. Elk doek beeldt een metamorfose uit: mensen, situaties of voorwerpen ondergaan een transformatie, evolueren van één fase naar een andere, dit niet noodzakelijk in een logische opeenvolging. Daarnaast is er ook nog Paul Hendrikse, ‘A Vague Uneasiness’. In zijn artistieke praktijk bouwt hij verder op culturele of artistieke erfenissen. Zijn werk ontstaat vaak vanuit een fascinatie voor een persoon die een speculatieve plaats in de geschiedenis inneemt. Hendrikse produceert voor het S.M.A.K. een serie nieuwe werken waarin hij in dialoog treedt met het leven en werk van de Kameroense dichter Louis-Marie Pouka-M’Bague. Tijdens de Museumnacht wordt het sociale kunstwerk van Jozef Legrand (stoet tussen het MSK Gent en het SMAK) geprojecteerd. Daarnaast staan de gidsen van het SMAK de hele nacht ter jullie beschikking. Heb je een vraag of wil je meer informatie over een werk? Aarzel niet en vraag hen meer informatie.

De Museumnacht en de kunstbeurs Lineart geven op donderdag 2 december samen het startschot aan de Gentse Kunstweek, die samen met de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Stad Gent (Departement Cultuur) en SMAK georganiseerd wordt. Er wordt een centraal platform gecreëerd onder de noemer ‘Figures & Facts’ tijdens het weekend van vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 december. Daartoe wordt de foyer van het UFO aan de Sint-Pietersnieuwstraat ingericht als een informatiecentrum annex installatie van de kunstenaar Pieterjan Ginckels. Onderwijsinstellingen, ondersteunende organisaties, vertegenwoordigers van het beleid, kunsttijdschriften, musea, galeries en kunstruimten die actief zijn in de stad komen er aan bod. Van hieruit kan iedereen ook met pendeldiensten of fietsen die ter beschikking worden gesteld, de tentoonstellingen van participerende instanties bezoeken. Figures And Facts opent feestelijk op vrijdag 3 december vanaf 20 uur.

Tijdens de Gentse Kunstweek staan diverse activiteiten op het programma. Meer info op de website
www.gentsekunstweek.be.
De kunstbeurs Lineart vindt plaats van vrijdag 3 tot dinsdag 7 december 2010. Meer info op de website
www.lineart.be.
Praktisch: donderdag
2 december 2010, van 18 tot 1 uur + afterparty vanaf 22 uur met dj’s Lies & Thang & Special Guest in het Foyer, Tweekerkenstraat 2 (aan het Sint-Pietersplein). Toegang: Gratis. Waar: Gentse binnenstad: negen musea.
De warmste winter beleef je in Gent.

Nergens anders valt zoveel te beleven. Je shopt cadeautjes in het grootste winkelwandelgebied van het land of op de kerstmarkt. Je geniet van schaatsplezier en kindertheater. En van gigantisch veel gezelligheid tijdens Winterdroom, het grandioze evenement op het Sint-Pietersplein. Je vergaapt je aan het prachtige eindejaarsvuurwerk en de unieke sfeerverlichting, ontmoet vrienden op de nieuwjaarsreceptie, raakt in vervoering tijdens het Lichtfestival. En tussendoor pik je nog een van de talrijke tentoonstellingen, performances of live concerten mee. Ontdek het fonkelende feestprogramma op de website www.warmstewinter.be en www.winterdroom.be

Guido Van Peeterssen.

Labels:

Harpya bij 10 beste animatiefilms aller tijden

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation), heeft de Poolse culturele organisatie ‘Etiuda & Anima’ een referendum ingericht teneinde de meest markante animatiefilms van de laatste halve eeuw kenbaar te maken. 25 experts en filmcritici uit verschillende continenten hebben hiervoor 852 filmtitels voorgesteld, waarvan er 50 genomineerd werden. Vanuit die 50 finalisten heeft dezelfde jury tenslotte nog de 10 merkwaardigste films uitgehaald. Drie ervan komen uit Canada, twee uit het voormalige Tsjecho-Slowakije, twee uit Polen, 1 uit Rusland (USSR), 1 uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit België, nl. de film Harpya (1978) van Raoul Servais. Onze landgenoot ontving op 19 november de onderscheiding in Krakau. Meer info: www.raoulservais.be

Raoul Servais was van 1985 tot 1994 voorzitter van de ASIFA en werd wegens zijn vele verdiensten verzocht als erevoorzitter de viering 50 jaar ASIFA voor te zitten. Raoul Servais is ook de stichter van "Centre Belge du Film d'Animation" en is tot op heden verbonden aan het Fonds Raoul Servais dat ateliers houdt in het maken van tekenfilms voor jong en oud. Het Fonds houdt zich ook bezig met het beheer van het patrimonium van Raoul Servais. Hij is ook medestichter van het Vlaams Audiovisueel Fonds en ondervoorzitter van het Henri Storck Fonds. In 2008 kreeg hij van de UGent een institutioneel eredoctoraat

Harpya vertelt het verhaal van een man die getuige is van een overval. Hij biedt hulp aan het slachtoffer, maar vanaf dat moment verandert zijn leven in een nachtmerrie. De film won in 1979 de Gouden Palm voor beste kortfilm op het Filmfestival van Cannes.

Labels: , , ,

23 november 2010

Aantal HIV infecties stijgt met 9%.

In 2009 werden er in België 1.135 nieuwe gevallen van HIV infectie gerapporteerd. Dit is het hoogste aantal geregistreerde gevallen sinds het begin van de epidemie. Na een belangrijke stijging  sinds 1997, heeft sinds 2004  het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekken de tendens zich te stabiliseren. Dit aantal situeert zich tussen 1.000 en 1.135 gevallen per jaar, wat overeenstemt met een gemiddelde van 3 gediagnosticeerde infecties per dag. Het aantal infecties via heteroseksuele contacten daalde in de loop der tijd. Zij vertegenwoordigden 67% van de infecties gediagnosticeerd in 2002 en 50 % van de infecties gediagnosticeerd in 2009. Daartegenover stijgt het aantal infecties bij homo- en biseksuele mannen duidelijk. De seropositieve gevallen onder homo- en biseksuele mannen steeg van 23% in 2002 tot 46% in 2009. De aantal HIV infecties die in een zeer laattijdig stadium worden gediagnosticeerd tonen een dalende trend. In 1997 werd een zeer laattijdige diagnose van de infectie gesteld in 41 % van de gevallen. In 2009 is de diagnose zeer laattijdig in 24 % van de gevallen. Deze evolutie in de houding tegenover de screeningtest is postief: een vroegtijdig gestelde diagnose laat een betere therapeutische behandeling toe. Daarnaast laat het de persoon ook toe om het eigen gedrag aan te passen teneinde de overdracht van de infectie naar de partner te vermijden. In 2009 werden in totaal 10.985 patiënten met HIV infectie medisch opgevolgd in België. Het aantal patiënten steeg met 9 % ten opzichte van 2008.

In 2009 er eveneens 134 nieuwe gevallen van AIDS gediagnosticeerd. Sinds 1998 schommelt het jaarlijkse aantal nieuwe gerapporteerde AIDS diagnoses tussen de 100 en 150. De incidentie is vanaf 1996 plots gedaald dankzij het gebruik van nieuwe antiretrovirale combinatietherapieën: in 1995 werden 256 gevallen gerapporteerd en in 1997 waren er 134. In 2009 werden 7 sterfgevallen tengevolge van AIDS gerapporteerd. Tussen 1983 en 31 december 2009 werden 4.043 AIDS gevallen geregistreerd. Een totaal van 1.925 sterfgevallen werd gerapporteerd tussen 1983 en 2009, van 525 is er geen nieuws meer en 1.593 waren nog steeds in leven in 2009. Cijfers: Epidemiologie van AIDS en HIV infectie in België. Jaarrapport, november 2010. Link : http://www.wiv-isp.be

Labels: , ,

22 november 2010

Gerestaureerde Sint-Niklaaskerk opent op 27 en 28 november

Opening Korenmarkt 08 Na een restauratieperiode van 50 jaar gaat de prachtig gerestaureerde Gentse Sint-Niklaaskerk weer open. In het voorjaar van 1961 sloten alle deuren van de kerk definitief voor de restauratiewerken. Niet minder dan vijftig jaar, bijna dag op dag, bleef het grootste deel van de Sint-Niklaaskerk gesloten. De toren, de dwarsbeuk en het koor gingen al weer open voor de eredienst in 1992, maar het was wachten tot vandaag tot ook de benedenkerk of het schip werd opengesteld. En dan eigenlijk nog niet helemaal, want van de zuidelijke zijbeuk (kant Cataloniëstraat) moet nog zowel het interieur als het exterieur aangepakt worden. Dat belet echter niet dat het grootste deel van de kerk, een centraal gelegen monumentale ruimte van 500 m², thans open gaat voor het grote publiek. Het dak en de lichtbeuk is gerestaureerd door de nv Monument, terwijl de nv Denys instond voor de restauratie van de noordelijke zijbeuk en het restauratie.

De Sint-Niklaaskerk was van oorpronkelijk de kerk van de rijke kooplieden en van de gilden rond de Korenmarkt en de haven aan Gras- en Korenlei. In de kerk hadden ze hun eigen kapel, vandaar de rijkdom aan kunstschatten. In het begin van de 12de eeuw werd op deze plaats een eerste romaanse kerk gebouwd, een eeuw later werd ze vervangen door een nieuwe bidplaats, opgetrokken in Scheldegotiek. In de 14de en 15de eeuw werden de activiteiten voortgezet en grepen de eerste verbouwingen plaats. Het koor werd verlengd met twee traveeën en uitgebreid met een kooromgang en straalkapellen. In de 16de eeuw had de kerk zwaar te lijden onder de beeldenstormers. Al van bij het begin kreeg de kerk te kampen met stabiliteitsproblemen als gevolg van onoordeelkundige ingrepen. In de 18de eeuw werden de scheuren en barsten onder een pleisterlaag verborgen, verschillende ramen werden gedicht en tegen de buitenmuren bouwde men huisjes en winkeltjes. Op het einde van de 19de eeuw was de toestand rampzalig en er volgden verschillende restauraties. In 1960 werd begonnen met de huidige restauratie. In 1992 konden het koor met de straalkapellen, het transept en de vieringtoren opnieuw worden opengesteld. In augustus 2003 namen de werken van deze laatste fase een aanvang en tot vandaag komt dat overeen met een investering van afgerond 3 miljoen euro. Voor de hoofdwerken (2 miljoen euro) kon de Stad Gent een beroep doen op toelagen van het Vlaamse Gewest en het Provinciebestuur, maar de binnenafwerking (1 miljoen euro) werd zo goed als integraal door het stadsbestuur gedragen. De openstelling van de kerk was hierbij het belangrijkste motief.

En bij zo een langverwachte heropening hoort een groot feest. Tijdens het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 krijgt iedereen de kans te proeven van een verrassende geanimeerde inhuldiging met muzikale omlijsting, gevolgd door een receptie. De voorstellingen zijn wel te betalen: 8 euro VVK – 10 euro kassa
Kaarten: in voorverkoop 8 euro, telefonisch te reserveren via 09 222 97 30 (maandag tot vrijdag van 14 tot 16 uur) of via e-mail info@stniklaas.com
Kassa: 10 euro op de dag zelf. Zaterdag 27 november om 20 uur en zondag 28 november om 16.30 uur. Op zondag 28 november is er om 10 uur een feestelijke misviering voorgegaan door mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

Informatie: Gentinfo
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 210 10 20
E-mail: gentinfo@gent.be

Labels:

Benefietconcert Wereld Aids Dag

Wereldwijd raken per minuut nog steeds zeven mensen besmet met het hiv-virus. In België zijn dat er drie per dag. Het treft iedereen: mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen, holebi’s en hetero’s. De internationale wereldaidsdag, altijd op 1 december, wil iedereen bewust maken van de gevaren van aids, maar ook komaf maken van de vele vooroordelen. De strijd tegen de discriminatie van seropositieven, los van geaardheid, leeftijd of leefwereld, is zeer belangrijk. Ook jij kunt nu je steentje bijdragen! Casa Rosa organiseert immers op 1 december een aidsbenefiet in de Gentse opera. Je geniet van het gevarieerde programma dat hiernaast beschreven is én meteen help je mee om het stigma te doen verdwijnen dat nog steeds op seropositieven rust. Want het kan ook je buur treffen, je baas, je vrouw, je kind, jezelf ...

Programma.

Metaxis piano duo : Bieke Afschrift & Katelijne Burie brengen een vierhandig recital met werk van de componisten Gabriel Fauré en Georges Bizet.

Gabriel Fauré (1845-1924), Dolly, Op. 56

• Berceuse
• « Messieu Aoul ! » - Mi-a-ou
• Le jardin de Dolly
• Kitty-Valse
• Tendresse
• Le pas espagnol

Georges Bizet (1838-1875), Jeux d’enfants, Op.22
• Reverie: L’Escarpolette (de schommel)
• Impromptu: La Toupie (de tol)
• Fantaisie: Le Volant (badminton pluimpje)
• Marche: Trompette et Tambour (trompet en trommmel)
• Duo: Petit mari, petite femme (vadertje en moedertje)
• Galop: Le Bal (het bal)

De uitmuntende gitarist Yves Storms begeleidt ons met zijn persoonlijk klinkende gitaar in een klassiek recital een unieke interactie tussen musicus en instrument.

PRELUDE 5 - HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)
(hulde aan de jonge mensen die concerten en theaters bezoeken)
ASTURIAS - ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)
SAKURA - YUQUIJIRO YOCOH (1925)
(introductie thema en variaties op een Japans volkslied)
CANCIÓN Y DANZA - ANTONIO RUIZ-PIPÓ (1934-1997)

Koen Crucke , de Gentse tenor, vergast ons op een droomwandeling met piano begeleiding. Hij kiest  voor een repertoire over de liefde in al haar facetten:

Granada (Lara)
Wolgalied (Franz Lehar)
Caro mio ben (Giordani)
Aan u alleen (Emiel Hullebroeck)
Auf der Heide (R. Stolz)
Parlez-moi d’amour (J. Lenoir)

  
Reservatie via bespreekbureaus Vlaamse Opera tot 30/11/2010. Tickets:15-25-35€
Schouwburgstraat 3 - Gent en Frankrijklei 1 - Antwerpen
Bel: 070/22 02 02 (van di t.e.m. zat van 11u tot 18u)
Surf naar www.vlaamseopera.be  

Bereikbaarheid Vlaamse Opera Gent: aan de Kouter, vlakbij de Veldstraat
Vanaf Sint-Pietersstation: Tramlijn 1: halte Kouter - Tramlijn 2: Zonnestraat

Parking Kouter, open tot 2u, na 19u binnenrijden = 4€

Labels:

Stad Gent en Plasactiegroep stellen horecacampagne 'Laat haar zitten' voor

PlaspuntTer gelegenheid van de Wereldtoiletdag op vrijdag 19 november moedigt de Stad Gent horecazaken aan om vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet te laten gaan. Schepen Matthias De Clercq: “Gent heeft met zijn bijna honderd toiletten een ruim aanbod aan publiek sanitair, maar kan onmogelijk op elke hoek van de straat openbaar sanitair voorzien. Tijdens een enquête bleek dat 25% van de vrouwen die de Gentse Feesten voortijdig verlaten dit doen omdat ze geen aangepast sanitair vinden. Er is in de publieke ruimte minder sanitair beschikbaar voor vrouwen. De Stad Gent en de Plasactiegroep roepen daarom de Gentse horecazaken op om mee in dit project te stappen. Dat engagement zorgt voor een positief imago voor de Gentse horecazaken”. Wereldtoiletdag is het moment om toiletten, sanitair en de gebruiken daaromtrent onder de aandacht te brengen. De Stad Gent heeft een honderdtal openbare toiletten in parken, openbare gebouwen, parkings, stadsgebouwen, zwembaden, musea en sportcentra. Daarvan is de helft voorzien van een aangepast toilet voor personen met een handicap en 19 toiletten zijn voorzien van een luiertafel. Daarnaast zijn er nog eens 54 urinoirs verspreid over het hele Gentse grondgebied. De Stad Gent voert al jaren een consequent beleid dat aandacht heeft voor de sanitaire noden van haar bevolking en bezoekers.

Dit jaar voert de Stad Gent een gezamenlijke campagne met de Plasactie ‘Leg mijn Blaas het zwijgen niet op’. De actie heeft als doel om vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet te laten gaan in horecazaken. Die horecazaken duiden die mogelijkheid aan met een speciale sticker op hun raam. De actie richt zich vooral naar de horeca, maar ook andere zaken kunnen in de actie stappen. De Plasactiegroep werkt al jaren met de Stad Gent samen rond dit thema. In 2007 voerde de Plasactiegroep, met steun van de Stad Gent en het Federaal Grootstedenbeleid, een campagne waarbij de mannenurinoirs als drager werden gebruikt om het sanitair voor vrouwen aan te duiden. Dat waren openbare toiletten van de Stad Gent en sanitair in een aantal horecazaken waar vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet mochten gaan. Dat proefproject werd positief geëvalueerd en de actie wordt nu hernomen op grotere schaal. Om meer uitleg te geven over deze actie zullen de infostewards de komende weken een bezoekje brengen aan horeca-uitbaters. Indien een uitbater wil deelnemen aan de actie komt iemand van de Plasactiegroep op bezoek. De actiegroep spreekt het engagement met de zaak af en publiceert een lijst van de deelnemende zaken op hun website www.plasactie.be

De eerste 10 engagementsverklaringen zijn ondertekend door horecazaken in Gent centrum, Zuid en de uitgangsbeurt Vlasmarkt. Ook de eerste horecazaak uit Mariakerke en zelfs een fietsenmaker in Gent, hebben gehoor gegeven aan deze actie. Maar coördinator Baharak Bashar wil tientallen zaken achter de actie krijgen. Bloemist Wim Vervaecke ondertekende mee de overeenkomst en plaatste een sticker op het raam van zijn zaak in de Sint-Jacobsnieuwstraat, Baharak Bashar is er klant: “Het gebeurt wel eens dat vrouwen komen vragen om het toilet te mogen gebruiken. Mensen hoeven niets te kopen, het is normaal dat een mens in nood ergens kan plassen”. De deelnemende handelaars reageren positief en spreken van een positieve reclame voor hun zaak. Het is een win-win situatie voor zowel de Actiegroep en de Stad Gent (meer locaties waar je, als vrouw, gratis een plasje kan doen) als voor de deelnemende horecazaken (positieve reclame).

Informatie over de plasactie website
www.plasactie.be

Labels: ,

20 november 2010

Oost-Vlaamse Provincieraad tegen inplanting nieuwe kerncentrale te Borssele

De kans bestaat dat er op termijn twee nieuwe kerncentrales gebouwd worden in het Nederlandse Borssele, vlakbij de grens met België. De Oost-Vlaamse Provincieraad drukt nu zijn grote bezorgdheid uit over de plannen van ERH BV om net zoals Delta Energy BV een kerncentrale te bouwen in Borssele. De plannen van Delta zijn al voorwerp van een milieueffectenrapport (MER), ERH dient nu een andere aanvraag in. Uit contacten blijkt dat de twee bedrijven wellicht zullen samen werken, maar het kunnen evengoed twee kerncentrales worden. De Provincieraad dringt er daarom op aan dat de cumulatieve effecten van beide projecten worden ingeschat. Delen van de provincie liggen namelijk binnen de 20 km-zone rond de geplande kerncentrale. Gent is één van de twaalf Vlaamse gemeenten die zich in de 30 km perimeter bevindt. In 2009 gaf de gemeenteraad de startnotitie een ruime onvoldoende. Ze biedt veel te weinig garanties om de milieueffecten in kaart te brengen. De gemeenteraad verwees ondermeer naar het advies van de Vlaamse administratie Leefmilieu. Dit advies vraagt aandacht voor de effecten van het gebruik van koelwater uit de Westerschelde.

De Provincieraad stelt ook vast dat er een aansluiting voorzien wordt op het electriciteitsnet van Telenet en vraagt of er bijkomende leidingen nodig zijn voor het electriciteitstransport naar België. De Provincieraad dringt aan op een onderzoek naar de verschillende energiebronnen, in het bijzonder naar de mogelijkheden om voor de electriciteitsvoorziening gebruik te maken van duurzame technologieën. Zoals de plannen nu voorliggen is er zelfs sprake van een daling van de electriciteitsproductie uit waterkracht en windenergie. De Provincieraad wenst dat bij dit onderzoek de volledige milie-impact van de verschillende energiebronnen vergeleken wordt. De Provincieraad dringt ook aan op duidelijkheid over het transport van de splijtstoffen naar de geplande kerncentrale en over de afvoer van het nucleair afval en vraagt volledige en gedetailleerde informatie over deze routes.

Meer over de huidige kerncentrale van Borssele: http://www.epz.nl/content.asp
Meer over het Oost-Vlaamse overleg afgelopen jaar: http://archief2009.blogspot.com/2009/09/gouverneur-denys-overlegt-met.html

Labels: , ,

Gentse senioren maken een uniek tapijt

Tapijt 01 Een dertigtal senioren van de vier Gentse OCMW woonzorgcentra en van twee lokale dienstencentra ontwierpen op vraag van het MIAT een kunstzinnig tapijt. Dit tapijt is één van de blikvangers tijdens de tentoonstelling ‘Textiel, verrassend vernieuwend’ in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT). Die tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 5 december in het MIAT en presenteert nieuwe, hoogtechnologische toepassingen van textiel. Zo is er het sensorentapijt dat ontwikkeld is door het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid Centextbel. Wanneer iemand op het tapijt val, wordt een alarmcentrale gewaarschuwd. Bie Hinnekint, projectbegeleider OCMW: “Als antwoord hierop maakten senioren een eigen kunstzinnig tapijt. Bij dit ‘emotional carpet’ kwam meer dan haak- en breiwerk kijken. Er zitten ook pomponnetjes in, stukjes quilt en batik. Andere onderdelen bestaan uit kalligrafie. Op een mp3-speler staat de lievelingsmuziek van de senioren. In het tapijt is ook een foto-installatie over genieten verwerkt. Met beelden van bijvoorbeeld ’s avonds naar de sterren kijken, met je voeten op de stoof zitten of een mooi decolleté”.

De creatie van de senioren worden beschouwd als een voorstudie van een futuristisch tapijt dat mensen een goed gevoel geeft door ernaar te kijken en eraan te voelen. Het seniorentapijt is niet bedoeld om over te lopen, maar om in gedachten over te wandelen. Het tapijt spreekt tot de verbeelding en tot het hart en roept herinneringen en verwondering op. Curator Nadine De Waele: “Alle stukjes werden afgelopen woensdag in het MIAT aan elkaar gezet om tot een tapijt van ongeveer twee meter op twee te komen. Van al dat ijverige handwerk worden ook foto’s gemaakt, die te zien zullen zijn in zes musea in Europa”. De tentoonstelling maakt deel uit van een Europees project, waarbij de deelnemende musea de burger als actieve deelnemer aanspreken. Met het Gentse project gaan de senioren nog een stapje verder. Ze tonen dat ze meer zijn dan passieve gebruikers van zorgen en diensten en dat ze ook zelf een kunstwerk kunnen maken.

Tapijt 11 OCMW voorzitter Geert Versnick is erg tevreden over deze tentoonstelling en de goede samenwerking tussen schepen Lieven Decaluwe en het OCMW. Geert Versnick: “Het MIAT gunt ons niet alleen een blik op het verleden, maar ook op de toekomst. Deze tentoonstelling toont bovendien het onbekende technologische aspect van textiel”. De bewoners van de Gentse woonzorgcentra kregen een mooi compliment van OCMW voorzitter Geert Versnick: “Jullie hebben er niet aleen materiaal maar ook een ziel ingestoken. Het tapijt toont aan dat bejaarden niet alleen mensen zijn voor wie men moet zorgen. Het laat zien hoe actief jullie zijn en dat jullie de maatschappij nog iets te bieden hebben”. Om de inhuldiging een feestelijke toets te geven zorgden Myriam en Stefaan voor een leuke tapdans demonstratie en kregen de aanwezigen een glas aangeboden in het cafetaria van het MIAT. Link: http://www.miat.gent.be/

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...