20 december 2011

Twee laureaten van de KVAB doceren aan de UGent

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) heeft de Laureaten van de Academie bekendgemaakt voor het jaar 2011. De titel van Laureaat is de hoogste onderscheiding die de Academie jaarlijks aan personen tot 40 jaar toekent als erkenning voor hun verdienstelijke academische loopbaan. Twee UGent professoren sleepten dit jaar de prijs in de wacht. Veronique Van Speybroeck (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) werd uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse van de Natuurwetenschappen. Peter Van Nuffelen (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) werd Laureaat van de Academie in de Klasse van de Menswetenschappen. De UGent behaalt hiermee de hoofdprijs in twee van de vier Klassen waaruit de Academie bestaat.

Professor Veronique Van Speybroeck is hoofddocent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht in de vakgroep Toegepaste Fysica en stichtend lid van het interfacultair Centrum voor Moleculaire Modellering van de Universiteit Gent (website). Zij verricht onderzoek binnen het domein van de moleculaire modellering en bestudeert in het bijzonder de kinetiek van chemische reacties op de nanoschaal. Haar huidige onderzoek is voornamelijk geconcentreerd rond katalytische reacties in nanoporeuze materialen. Dit onderzoek kadert binnen een prestigieuze Starting Independent Researcher Grant uitgereikt door het European Research Council (ERC).

Peter Van Nuffelen is hoofddocent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht in de vakgroep Geschiedenis en voorzitter van het Gents Instituut voor Klassieke Studies. Na een carrière in het Verenigd Koninkrijk is hij sinds 2009 aan de UGent verbonden. Zijn onderzoek richt zich op de politieke, religieuze en culturele transformaties die het Romeinse rijk onderging in de eerste acht eeuwen na Christus. Op dit moment werkt hij vooral rond de interactie tussen Christendom en heidendom, religieus geweld en tolerantie, en Griekse, Latijnse en Syrische historiografie. Met publieke stellingnames probeert hij ook de stem van de Oudheid in het maatschappelijk debat te laten klinken.

Website: KVAB

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...