29 juli 2011

Jazz in ’t Park staat weer garant voor een leuke jazzy nazomer.

Het gezellige Gentse Zuidpark is opnieuw de locatie voor Jazz in ’t Park. Deze 18de editie biedt zestien gratis concerten ‘tussen de bomen’ aan, tijdens het laatste weekend van augustus (zaterdag 27 en zondag 28 augustus) en het eerste weekend van september (zaterdag 3 en zondag 4 september). Jazz in ’t Park wil een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met de hedendaagse Belgische jazz door gratis maar hoogstaande concerten te programmeren. Tegelijk biedt het festival jaarlijks een gevarieerd overzicht van wat leeft in de brede, moderne Belgische mainstream jazz, geworteld in bebop en postbop. Aan de succesformule wordt niet geraakt: zowel gevestigde waarden als talent van eigen bodem kunnen er ontdekt worden, dit zowel met licht verteerbare jazz als met het moeilijkere genre. Rond middernacht worden authentieke jazzdocumentaires en unieke concertopnames geprojecteerd onder de noemer ‘Jazz on Film’.

De vroegere vrijdagconcerten vallen weg, maar net zoals in 2010 zorgen namiddagconcerten om 16 en 18 uur voor een nauwere aansluiting bij de avondconcerten van 20 en 22 uur. Daardoor wordt een optimale festivalsfeer gecreëerd. Het Zuidpark, officieel het Koning Albert I park,  werd vier jaar geleden harmonieus heraangelegd met wandelpaden, graspartijen, fonteinen, langgerekte zitbanken en een speeltuin voor de kinderen. Tijdens het festival vormen podium, zitjes, drank- en eetstandjes en infochaletjes één groot openluchtdorp tussen de hoge bomen. Er heerst een aangename, relaxte sfeer. Veel mensen ontdekken hier een genre dat ze nog niet kenden of waarvoor ze nooit eerder open stonden. Zelfs voor Gentenaars is het park een ontdekking van een stuk groene long die ze vergeten waren of niet kenden. Bij minder goed weer blijft het publiek beschut tegen mogelijke regen door sierlijke tentzeilen die een worden met de bomen. En voor wie van buiten de stad komt, is er op 200 meter een ondergrondse parking.

Met de vinger aan de pols programmeerde Jan Schiettekatte opnieuw een gevarieerd overzicht van de Belgische jazzscene anno 2011. Voor de keuze van vijf festivalgroepen liet hij zich bijstaan door JazzLab Series die het ‘Quentin Dujardin Quartet’, ‘aNoo’, ‘1000’, ‘Manu Hermia Trio’, ‘Ivan Paduart Quartet’ voorstelden. Blikvangers en headliners dit jaar zijn ‘Narcissus’, het kwartet van saxofonist Robin Verheyen; het ‘Nathalie Loriers New Trio’, met Rick Hollander, een van de meest swingende drummers van de USA; ‘Radio Chopstick’, een uniek project in twee delen van Chopstick Records, met diverse jazzmusici; en het kwartet ‘Mâäk’, voor de gelegenheid uitgebreid met vier buitenlandse topmusici, dat het festival op 4 september feestelijk afsluit. Onder de noemer ‘Jazz on Film’ worden rond middernacht authentieke jazzdocumenten uit de rijke collectie van Steve Wante geprojecteerd, ditmaal niet met filmspoelen maar via dvd.

De dubbele live cd ‘Jazz in ’t Park Live’, met opnames van de feestelijke 15de editie in 2008, een samenwerking met de producersopleiding van Hogeschool Gent, is nog steeds te koop aan 10 euro in de Stadswinkel (Woodrow Wilsonplein 1, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur), op een steenworp van het Zuidpark.

Labels: ,

Algemene daling Gentse werkloosheidscijfers eerste helft 2011UCO Ma�sstraat 01 In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal Gentse werkzoekenden met 8%. De teller van het aantal werkzoekenden in Gent stond op het eind van het eerste semester op 12.087. De grootste daling is op te merken bij de werkzoekende jongeren onder de 25 jaar. Terwijl in 2010 hun aantal nog steeg, daalde in de eerste helft van 2011 het aantal jonge werkzoekenden met 17%. Het gaat vooral om hoogopgeleide jongeren (-42%). Ook in de andere categorieën daalde vooral het aantal hoger opgeleiden. Hun aandeel verminderde met 9% tegenover een daling van 7,6% van de laag- en middengeschoolden.

Een andere trend is de sterke daling van de 1 tot 2 jaar werkzoekenden met 17%. Het aantal Gentenaars dat minder dan een jaar werkzoekend was, daalde met 6,5%. Werkzoekenden die langer dan 2 jaar zonder baan zaten, vonden moeilijker opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt. Hun aantal verminderde met 4,5%. Het aantal werkzoekende 50-plussers kromp de afgelopen zes maanden met een kleine 3%. Dat terwijl in 2010 hun aantal nog steeg met 5,5%. Toch doen ze het in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën minder goed (-25 jaar: daling met 17%, 25 tot 50 jaar: daling met 6,5%). Vooral de langdurig werkzoekende 50-plussers hebben het moeilijk. Hun aandeel zakte met slechts 1%.

Sofie Bracke, de Gentse schepen van Werk en Innovatie: “De Gentse economie draait op volle toeren. Het bewijs van de opnieuw aanzwengelende economie is de sterke daling van Gentenaars die 1 tot 2 jaar zonder baan zitten. Werkzoekenden die minder dan een jaar zonder baan zitten vinden het snelst opnieuw de weg naar werk. Als die groei blijft duren, vissen de werkgevers ook in de vijver van de langer werkzoekenden. Belangrijk is dat we vanuit het beleidsdomein Werk blijven inzetten op werkzoekenden die extra steun kunnen gebruiken om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Zoals de langdurig werkzoekenden en de 50-plussers. De langdurig werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld via de Dienst Werk instappen in een werkervaringstraject waarbij ze een jaar lang aan de slag gaan onder begeleiding. Ook de lokale diensteneconomie vervult hierin een rol. Op die manier kunnen de werkzoekenden hun competenties bijschaven en worden ze klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. De actieve 50-plussers proberen we in de eerste plaats aan de slag te houden. We willen bedrijven hierin ondersteunen door het geven van workshops waarin ze tips meekrijgen die hen kunnen helpen om hun personeelsbeleid nog beter af te stemmen op hun 50-plussers”.

Labels: , ,

27 juli 2011

Bemanning Maltees schip in haven van Gent blijft aan boord

De Maltese tanker Eleousa Trikoukiotisa ligt sinds 6 juni 2011 vast in het Gentse Kluizendok toen de motor het begaf. De bemanning wacht op de nodige wisselstukken. Intussen rezen er problemen met de uitbetaling van de lonen van de zeelui voor juni en juli. Op woensdag 20 juli werd er beslag gelegd op het schip in naam van een brandstofleverancier. De kapitein en de bemanning blijven op eigen verzoek voorlopig op het schip zolang zij nog over voldoende brandstof en proviand beschikken. Dat blijkt na een overleg tussen diverse betrokkenen op initiatief van het Havenbedrijf Gent. De kapitein hoopt dat er alsnog tegen 5 augustus een oplossing komt voor het schip en de bemanning. Tegen die dag zullen alle voorraden immers op zijn. Op dinsdag 26 juli leverde de scheepsagent nog 3.000 liter brandstof aan het schip voor de generator die elektriciteit opwekt. Hierdoor kan er twee maal zes uur per dag elektriciteit gemaakt worden, genoeg voor verwarming, verlichting en het fris houden van de koelkasten. De bemanning kan hierdoor de voedselvoorraden degelijk bewaren. Intussen werden ook nog bijkomende levensmiddelen aangekocht. Zodoende beschikken de zeelieden nog over proviand.

De kapitein en de bemanning mandateerden nu de Internationale Transportfederatie (ITF) om de uitbetaling van de lonen te bekomen en een eventuele repatriëring naar hun thuisland door het Rode Kruis voor te bereiden. Het Havenbedrijf Gent volgt de toestand van de bemanning en het schip op de voet op en streeft naar een degelijke, snelle oplossing. Het is een jarenlange traditie dat het Havenbedrijf Gent de nodige partners consulteert indien het welzijn van de bemanning van een schip in het gedrang komt. Het Havenbedrijf staat paraat om de 12 bemanningsleden bij te staan, want de brandstof en de voorraad proviand geraakten op. Het Havenbedrijf consulteerde inmiddels de nodige partners in het belang van het welzijn van de bemanning en de paraatheid van het schip. Indien nodig worden er voedselpakketten voorzien in samenspraak met het Gentse OCMW. Samen met het Rode Kruis wordt de repatriëring van (een deel van) de bemanning naar het thuisland voorbereid.

Labels: ,

26 juli 2011

UNICEF lanceert een grootschalige vaccinatiecampagne in de Hoorn van Afrika

UNICEF, het Keniaans Ministerie voor Gezondheidszorg en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) lanceren deze week een grote vaccinatiecampagne voor de kinderen in en rond het vluchtelingenkamp van Dadaab.  202.665 kinderen jonger dan 5 jaar worden ingeënt tegen polio en mazelen. Bij die gelegenheid krijgen de kinderen ook een Vitamine A-capsule en ontwormingstabletten. Deze campagne vormt de eerste etappe naar een grootschalige operatie die alle kinderen in de door droogte geteisterde gebieden wil vaccineren. Mazelen zijn zeer gevaarlijk voor ondervoede kinderen De vaccinatiecampagne gaat van start op vrijdag.

Een andere campagne begon eind vorige week in het zuiden van Somalië, een regio waar de gemiddelde vaccinatiegraad amper 26% bedraagt, één van de laagste ter wereld. 40.000 kinderen en 46.000 vrouwen werden al gevaccineerd in 8 districten van Mogadiscio, met inbegrip van de kampen voor verplaatste personen. Ook in andere regio’s in het land worden vaccinatie acties opgezet. In functie van de toegangsmogelijkheden hopen UNICEF en de WGO de vaccinatiecampagne de komende weken verder uit te breiden om ook alle kinderen tot 15 jaar te bereiken (of een totaal van 2,5 miljoen kinderen ).

In Mogadiscio, in Afgoye, in Baidoa en in de Lower Shabelle werden gevallen van mazelen en ernstige diarree vastgesteld. Het feit dat de bevolking niet lang op dezelfde plaats blijft, maakt het werk van de vaccinatieteams niet makkelijk. De plaatselijke gemeenschappen helpen UNICEF bij het sensibiliseren van de bevolking over het belang van vaccinatie. Het is een overlevingscrisis,” zegt Said Elhadj As Sy, Regionaal Directeur voor UNICEF “ Kinderen sterven niet alleen door een tekort aan voeding. Door ondervoeding raken kinderen verzwakt en worden ze sneller ziek”. UNICEF verhoogde zijn oproep voor de kinderen in de Hoorn van Afrika ondertussen tot 209 miljoen euro (300 miljoen dollar) tot eind december 2011.

In België bundelde UNICEF zijn krachten in een gezamenlijke oproep van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, onder de slagzin “Stop Honger in Oost-Afrika”. Giften zijn welkom op het gemeenschappelijk rekeningnummer  000-0000012-12  (IBAN BE 19 0000 0000 1212 – BIC: BPOT BE B1) of online via
www.1212.be

Labels: ,

22 juli 2011

Omgevingsvergunning verenigt bouw- en milieuvergunning

Vandaag heeft de Vlaamse Regering de startnota goedgekeurd die de principes vastlegt voor de omgevingsvergunning. Dit is een eerste stap naar de langverwachte samensmelten van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning geeft verder uitvoering aan de conceptnota ‘Versnellen van investeringen’. De nota wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de VVSG en VVP en zal tegen eind 2011 resulteren in een concreet ontwerp van decreet. Met het invoeren van de unieke omgevingsvergunning zullen initiatiefnemers niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen, bij verschillende overheden. De omgevingsvergunning geeft de toelating om zowel te bouwen als te exploiteren. Dit systeem snoeit niet enkel in het aantal te doorlopen procedures, maar het zorgt tevens voor een transparant vergunningensysteem. Tijdswinst wordt gekoppeld aan efficiëntie. Zo dient de initiatiefnemer zijn aanvraag in bij één uniek loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Als sluitstuk wordt nadien de omgevingsvergunning afgeleverd door één bevoegd niveau. De nota wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de VVSG en VVP en zal tegen eind 2011 resulteren in een concreet ontwerp van decreet.

De bevoegdheidsverdeling van de omgevingsvergunning zal afhankelijk zijn van de omvang, de mogelijke effecten, de aard en de ligging van het project. Het gemeentelijk niveau is voor het gros van de aanvragen bevoegd. Enkel voor die projecten die omwille van hun aard of impact een bovenlokale afweging vergen, zal een beslissing genomen worden op een bovenlokaal niveau. In de komende weken zal door de Vlaamse Regering een lijst worden opgemaakt van gemengde projecten die een dergelijke bovenlokale afweging vergen. In de startnota geeft de Vlaamse Regering aan welke projecten van bovenlokaal belang zijn en door welke vergunningverlenende overheid ze moeten worden beoordeeld. Zo zullen de vergunningsaanvragen voor de meest milieuhinderlijke inrichtingen door de deputatie van de provincie worden beoordeeld. Strategische projecten zoals grootschalige infrastructuurprojecten, waterbeheersingswerken of natuurinrichtingsprojecten, zullen worden beoordeeld door de Vlaamse Regering. In dit nieuwe systeem wordt ook werk gemaakt van een betere samenwerking en een oplossingsgerichte houding van de Vlaamse administraties. Zo zal voor de meer complexe dossiers een op te richten omgevingsvergunningscommissie, een syntheseadvies geven. Binnen die commissie zal er afstemming zijn tussen de Vlaamse overheidsdiensten. Dit moet in de toekomst vermijden dat tegenstrijdige adviezen verleend worden door administraties van eenzelfde overheidsniveau.

De Vlaamse ondernemers waren hiervoor al geruime tijd vragende partij. Zowel in de recente evaluatie van het Vlaams beleid door Voka als in de aanbevelingen voor een efficiënt vergunningenbeleid van UNIZO werd het ontbreken van de unieke vergunning als een prioritair punt naar voor geschoven. Met de omgevingsvergunning zet deze Vlaamse Regering verder in op een ondernemersvriendelijk klimaat, met een efficiënte en oplossingsgerichte overheid als ondersteuning.

Labels: , ,

20 juli 2011

40 jaar gewaarborgde gezinsbijslag

Door de wet van 20 juli 1971 werd 40 jaar geleden het stelstel van de gewaarborgde gezinsbijslag ingevoerd. Dankzij dat stelsel kan ook kinderbijslag betaald worden aan gezinnen die anders door de mazen van het net van de sociale zekerheid glippen: gezinnen die geen kinderbijslag ontvangen op basis van een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vormt zo een efficiënt vangnet en is het ultieme sluitstuk om voor elk kind een recht op kinderbijslag te waarborgen. De gewaarborgde gezinsbijslag draagt bij tot de armoedebestrijding in gezinnen met kinderen. Het terugdringen van de armoede bij de armste gezinnen kan mede op het conto van het aanvullende stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag worden geschreven.

Voor een groot aantal gezinnen is de kinderbijslag een onmisbare aanvulling op het gezinsinkomen. Al in 1995 toonde een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid aan dat dankzij de kinderbijslag en de belastingverminderingen voor kinderen ten laste 11 tot 13 % van de gezinnen aan de armoede ontsnappen. Die stelling gaat zeker op voor de doelgroep van het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, die voornamelijk bestaat uit gezinnen die het leefloon ontvangen. De gewaarborgde gezinsbijslag vormt zo een essentieel sluitstuk van de kinderbijslagregeling in België. Het recht op kinderbijslag waarborgen voor gezinnen met een bescheiden inkomen is fundamenteel. De armoedegraad bij jongeren onder de 25 jaar bedraagt immers 16 %. Door de jaren heen is de gewaarborgde gezinsbijslag uitgegroeid tot een onmisbare steun voor gezinnen die zich in een onzekere situatie bevinden, zoals personen die het leefloon ontvangen of gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor gezinnen met één kind vertegenwoordigt de gewaarborgde gezinsbijslag 13 % tot 19 % van het leefloon, naargelang de leeftijd van het kind. Voor gezinnen met twee kinderen varieert dat percentage tussen 32 % en 45 % en bij gezinnen met drie kinderen loopt dat percentage op tot maar liefst 58 % tot 77 % van het leefloon.

De gewaarborgde gezinsbijslag is in al die jaren steeds meer gezinnen en kinderen gaan bereiken: van 841 aanvragen in 1975 tot 12.917 aanvragen in 2010. Op 31 december 2010 kregen 8.303 gezinnen gewaarborgde gezinsbijslag voor in totaal 16.911 kinderen. Daarnaast betaalde het stelsel in 2010 ook kraamgeld voor 1.607 kinderen. Als een aanvraag niet tot toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag leidt, kan over het algemeen een recht op kinderbijslag in een ander stelsel worden gevestigd. Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag bevat meer eenoudergezinnen dan gemiddeld en wisselingen in de gezinssamenstelling komen vaker voor. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin bedraagt er 2,04, tegenover 1,73 bij de werknemers. 38,79 % van de kinderen voor wie gewaarborgde kinderbijslag wordt betaald, is jonger dan 6 jaar, tegen 29,04 % in het werknemersstelsel. Slechts 7,45% is ouder dan 18, terwijl dat bij de werknemers 17,46 % is.

Naast de basiskinderbijslag betaalt het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag ook sociale toeslagen (zoals aan langdurig werklozen en aan gepensioneerden in het werknemersstelsel), kraamgeld en adoptiepremies. Het stelsel wordt exclusief gefinancierd door de sociale zekerheid van de werknemers. In 2010 bedroegen de uitgaven aan gewaarborgde gezinsbijslag 46 miljoen euro. Dankzij de nauwe samenwerking met de OCMW's kan het recht op kinderbijslag vastgesteld worden, terwijl de gezinnen zelf zo weinig mogelijk moeten tussenkomen. Via elektronische gegevensstromen worden de gegevens over het leefloon of andere sociale uitkeringen opgevolgd. De gewaarborgde gezinsbijslag wordt maandelijks stipt ten laatste de 8ste van de maand betaald. De gewaarborgde gezinsbijslag biedt zo ook aan de minst begunstigde kinderen een toekomst.

Labels: , ,

19 juli 2011

15 Oost-Vlaamse verenigingen mogen zich ‘Koninklijk’ noemen


Voor 15 Oost-Vlaamse verenigingen wordt 21 juli een bijzondere Koninklijke feestdag. Dankzij hun 50-jarig bestaan krijgen zij het predikaat 'Koninklijk' uit de handen van gouverneur André Denys en de gedeputeerden tijdens een huldigingsplechtigheid in het Provinciehuis in Gent. De verenigingen zijn alle opgericht op het einde van de jaren '50 en zijn een mooie illustratie van het Oost-Vlaams verenigingsleven van de voorbije 50 jaar.

Het lokale culturele leven wordt vertegenwoordigd door een filmclub, toneelgroep, een muziekmaatschappij en een heemkundige kring. Het sporten en het recreatief ontspannen, is terug te vinden in 2 wielerclubs, een handboogmaatschappij, 2 biljartclubs, een ornithologische vereniging en een postzegelclub. Maar ook het zich verenigen op basis van gelijklopende belangen komt aan bod in een landbouwvereniging en een oudstrijdersbond. De vereremerking vindt plaats na afloop van het Te Deum in de Sint-Baafskathedraal, in het Provinciehuis.
Regio Gent
• Koninklijke Gentse Film- & Videoclub 'De Drake' vzw uit Gent
Regio Vlaamse Ardennen
• Koninklijke wielerclub 'De Rappe Sprinters' uit Borsbeke (Herzele)
• Koninklijke toneelgroep 'Torengalm' uit Herzele
• Koninklijk 'Sportkomiteit Viane' uit Viane (Geraardsbergen)
• Koninklijke 'Landbouwcomice Kanton Kruishoutem'
• Koninklijke vissersmaatschappij 'Recht Voor Allen' Zingem
Regio Scheldeland
• Koninklijke handboogmaatschappij 'Aalst-Park' vzw uit Aalst
• Koninklijke 'Filatelistische Kring Dendermonde'
• Koninklijke heemkundige kring 'Heemschut Lede'
• Koninklijke vzw 'Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia' uit Appels (Dendermonde)
• Koninklijke 'Turnclub Kalken' uit Kalken (Laarne)
Regio Waasland
• Koninklijke ornithologische vereniging 'De Vogelvrienden Kieldrecht' uit Kieldrecht (Beveren)
• Koninklijke biljartclub 'B.C. Steeds Beter' uit Nieuwkerken-Waas' (Sint-Niklaas)
• Koninklijke biljartclub 'Kringvrienden' uit Beveren
Regio Meetjesland
• Koninklijke Vaderlandse Vereniging 'Eendracht maakt Macht' uit Adegem (Maldegem)

Labels: ,

Recordopkomst voor Gent Jazz Festival

De 10e editie van Het Gent Jazz Festival sloot zondagavond af met ruim 38.000 bezoekers. Dit is een verbetering van de recordopkomst van vorig jaar (35.000 bezoekers) en een cijferrecord dat, mits betere weersomstandigheden, zelfs had kunnen oplopen tot 40.000. Maar organisator Bertrand Flamang is sowieso tevreden met de kwaliteit van de concerten en de herinrichting van het festivalterrein. Voor het eerst in 10 jaar werden ook 3 uitverkochte concertavonden genoteerd: de ‘special night’ met Mavi Staples en BB King (9 juli), en de concertavonden van 15 juli (met Agnes Obel, Absynthe Minded, Angus & Julia Stone) en van 16 juli (met Nouvelle Vague, Raphael Saadiq en Gotan Project). De afsluitende jam sessions, op verplaatsing in de historische kelder van NH Hotel Gent Belfort, catalogeert Flamang als de muzikaal meest interessante tot nog toe. Die werden telkens in gang gespeeld door ‘De Beren Gieren’, winnaar van Jong Jazztalent 2009, en tot in de vroege uurtjes aangevuld door concerterende festivalartiesten, conservatoriumstudenten en andere jazzmusici. Als winnaar van ‘Jong Jazztalent Gent 2011’ mag het septet ‘Ifa Y Xango’ volgend jaar alvast op Gent Jazz concerteren.

Tot zijn persoonlijke muzikale hoogtepunten rekent Bertrand Flamang de concerten van Sonny Rollins (“zijn aanwezigheid was een jeugddroom die in vervulling ging”), het Michel Portal Quintet, het Dave Holland Quintet, Mavis Staples, het Jef Neve Trio, Angus & Julia Stone. Flamang is vooral tevreden dat de publieksopkomst van zijn festival niet afhangt van weersomstandigheden. “Dit bewijst dat we na 10 jaar en met onze volgehouden kwaliteitscriteria op alle vlakken, een plaatsje veroverd hebben in de harten van ons publiek, en dat is een hele geruststelling. We zijn ons festivalpubliek zeer dankbaar voor hun vertrouwen en hun positivisme.” Dat publiek kon ditmaal het festival betreden via de prachtige publieksingang van het STAM, het gloednieuwe Stadsmuseum. Ook het festivalterrein werd grondig herschikt na de langverwachte sloop van een bijgebouw op de Bijlokesite. De festivaltent en het cateringplein wisselden voor het eerst van plaats, waardoor het terrein -ook bij een uitverkochte festivaldag- nog zeer toegankelijk en overzichtelijk blijft in een groen kader. De reacties van het publiek zijn enthousiast, alhoewel het voor een aantal trouwe bezoekers toch even wennen was zonder de 8 bomen die alle vorige edities sierden onder de vroegere tentinplanting. Het publiek kreeg overigens een toemaatje, want met hun concertbandje kunnen ze nog t/m 31 augustus gratis een Gents museum bezoeken (STAM, MSK, SMAK, MIAT, Design museum, Huis van Alijn, De Wereld van Kina, Dr. Guislain museum, Kunsthal St.-Pietersabdij). En net zoals bij de vorige edities kon men met zijn concertticket die specifieke dag ook gratis op een tram of bus van De Lijn. Ook met provider Citymesh werd een succesvol experiment opgestart waarbij artiesten en bezoekers op en rond de Bijlokesite gratis op internet konden surfen via de portaalsite van de stad Gent.

Als nevenpodium organiseerde het Gent Jazz Festival, in opdracht van Duvel-Moortgat en i.s.m. JazzLab Series, de 11e editie van de muziekwedstrijd ‘Jong Jazztalent Gent’.  Een wedstrijd die gratis toegankelijk is en telkens voor het eerste festivalconcert plaatsvindt op een apart podium. Met deze wedstrijd zoekt het festival muzikanten die klaar zijn om de grotere podia te bestormen. Het jonge septet Ifa Y Xango haalde het. Een professionele jury met Mik Torfs (JazzLab Series), Giovanni Barcella (jazzdrummer), Frederik Goossens (Hogeschool Gent Conservatorium), Bruno Bollaert (Gent Blogt) en voorzitter Simon Korteweg, motiveerde zijn beslissing als volgt: “Het meest veelbelovend vonden wij het septet Ifa Y Xango, dat zich op intelligente, authentieke wijze laat inspireren door Latijns-Amerikaanse volksmuziek en ritmes. Dit leidt onder andere tot aanstekelijke klankkleuren, die vooral door de aanwezigheid van een euphonium –kleinere broer van de tuba– vaak een grote mildheid uitstralen. De musici blijken te beschikken over veel aanstekelijke energie, maar weten die nog niet voldoende om te zetten in enthousiasmerende dynamiek. Pianist Seppe Gebruers waardeerden we in het bijzonder door zijn lef en eigenzinnige invallen. Winnaar Ifa Y Xango heeft een hoop potentieel, waarvan we verwachten dat de musici die snel helemaal gaan waar maken.” De winnaar van Jong Jazztalent Gent speelt sowieso een concert op het Gent Jazz Festival 2012, een concert op Jazz Maastricht, het slotconcert van Jong Jazztalent Gent 2012 en een concert in het kader van de JazzLab Series in het najaar van 2012. Alle 7 deelnemers (Skordatura Punkjazz Ensemble, Franka’s Poolparty, Marcelo Moncada Space Quartet, Cumrats, Ifa Y Xango, John Ghost, Twanque) zijn ook tijdens de Gentse Feesten (t/m 25 juli) nogmaals gratis te beluisteren in de ‘Oude Vismijn’ telkens om 16 uur (ingang via Veerleplein).

Labels:

18 juli 2011

Fiesta Solar draait 100% op zonne-energie

Fiesta Solar, georganiseerd door Solar Zonder Grenzen, blijft het enige muziekfestival in België dat volledig georganiseerd wordt op zonne-energie. Behalve muzikale live-acts en een indrukwekkende zonne-energie-installatie van Linea Trovata, lanceren Johan Vande Lanotte en Sofie van Moll het eerste gezelschapsspel rond groene energie, EcoDuel. De opbrengst van het festival gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Solar Zonder Grenzen. Fiesta Solar 2011, dat is dansen en shaken op de opzwepende ritmes van onder andere Ultrasonic 7 en SX. Binnen- en buitenlandse bands maken er in het Gentse Keizerpark op zaterdag 27 augustus een zwoel feestje van. Maar bovenal is Fiesta Solar echt wel hét feest van de zon. Want de frisse drankjes, heerlijke gitaarrifs of swingende dj-tonen worden u geserveerd vanuit de REN-mobiel (Renewable Energy) van Linea Trovata.

In de laadruimte van die lichte vrachtauto bevinden zich monitors, omvormers en batterijen. Maar liefst 4 fotovoltaïsche velden bestaande uit 12 zonnepanelen van elk 3 kilowattpiek worden uitgerold. Goed voor 10 uur stroom aan 10 kilowattuur. Expert André Olaerts van Linea Trovata: “Het volledige systeem op Fiesta Solar is plug and play: het is voorzien van connectoren voor de zonnepanelen en batterijen en contactdozen voor de wisselspanning van het driefasige systeem van het festival. We doen een beroep op 2 accusets met een capaciteit van 48V/1400 Ah en een totaal gewicht van 2.000 kg per accublok, goed voor 4 ton aan batterijen.” De groene elektriciteit van Linea Trovata wordt gebruikt om het podium te voorzien van stroom. Tegelijkertijd houden de zonnepanelen van de Bar Solar de dranken koel. Het restaurant Avalon zorgt voor een overheerlijke bio-vegetarische barbecue. Er zal ook een heuse EcoCorner worden voorzien waar het publiek in contact komt met allerlei duurzame producten.

Nieuw dit jaar is de lancering van het eerste gezelschapsspel rond groene energie. Als elektriciteitsleverancier wordt elke speler strategisch uitgedaagd om over te schakelen op groene energie of te blijven investeren in conventionele centrales. Een leerrijk familiespel waar zowel de positieve als negatieve kanten van een energiecentrale in rekening worden gebracht. Een duel tussen ecologie en economie waarbij diegene met een gezonde langetermijnvisie het spel wint. Op het festival zelf nemen Johan Vande Lanotte en Sofie Van Moll het op tegen de winnaar van het EcoDuel Tornooi. Om deel te nemen aan het EcoDuel tornooi (13u-17u) hoeft u enkel te mailen naar info@solarzondergrenzen.be en een toegangsticket voor Fiesta Solar te kopen.


Overzicht programma
ULTRASONIC 7
King DJ (dj 4T4) en Tom Derie, brengen een mix van House, Disco en Funk, live bijgestaan door een trompettist en percussionist. Bekend van hits als ‘Lips they move’ en ‘Work it out’.
(www.youtube.com/watch?v=ZUc9KLku3QI)

SX
Betoverende, hallucinante Indie-pop! Hebben met ‘Black Video’ een enorme hit te pakken en zijn nu reeds de revelatie van 2011! (www.youtube.com/watch?v=6kjq6p0cMvk)
SONAMBULO
De meest populaire band in Costa Rica! ‘Psychotropical’, een mix van latin & reggae maar bovenal een uiterst energieke en bijzonder dansbare live band. Fiesta Latino! (www.youtube.com/watch?v=ThqA2-AcUno)


BERNARD ORCHESTAR
Balkan zigeunermuziek, pittige solo’s en aanstekelijke ritmes! (www.myspace.com/bernadorkestar)
KEL ASSOUF
Desert-blues-band met roots in Mauritanië, Ghana, Mali en Algerije. Voer voor fans van Tinariwen en de ideale soundtrack voor een zonnige zomerse namiddag in het park!
(www.youtube.com/watch?v=t8sDMKsA4XU)
DRIVE UP DEVICE
Rocky funcalicious pop gekruid met een snuifje Balkan. (www.youtube.com/watch?v=TbAsHmt07v4)
Praktisch
Fiesta Solar start op zaterdag 27 augustus om 11.30u in het Keizerpark in Gent.
Tickets zijn vanaf 8 euro in voorverkoop te verkrijgen
- Online (7 euro + 1,4 euro online fee)
- FNAC (090000600) (8 euro + 1,25 euro administratieve kosten)
- Gentse Cafés
o Fabula Rasa (8 euro)
o Curieuze Neuze (8 euro)
Tickets ADD: 10 euro
Toegangstickets + biovegetarische BBQ (12u-14u): 18 euro (enkel in voorverkoop)
Om het festival nog groener te maken, bieden wij ook online M-TICKETS aan. Bij m-tickets of mobile-tickets wordt het ticket rechtstreeks verstuurd naar je gsm en wordt er bijgevolg papier uitgespaard.
Meer info op www.fiestasolar.be

Labels:

17 juli 2011

Klaover Viere en Cicusplaneet winnaars Gentse Feesten Parade

Gentse Feesten EgelDe traditionele Gentse Feesten Parade trok zo ongeveer 12.000 toeschouwers. Dat is een 20.000 minder dan verwacht. Volgens kwatongen zou het slechte weer daar voor iets tussen zitten. Toch verwacht men voor de zowat 3.900 activiteiten de komende dagen zowat een miljoen bezoekers. Hoop doet leven. Gelukkig maakte de openingsstoet toch een aantal mensen gelukkig. Zoals elk jaar koos een jury drie winnaars uit de Gentse Feesten Parade. De juryleden beoordeelden 25 groepen in de Parade. Elk jurylid quoteerde op 100 punten, verdeeld over 3 criteria: originaliteit, animatie en uitwerking. De totale prijzenpot bedroeg 11.500 euro. Eén groep behaalde minder dan 30%, 11 groepen behaalden de helft van de punten niet. De 13 geslaagde groepen mochten 10.125 euro van de prijzenpot te verdelen. Elke geslaagde groep krijgt het aantal punten vermenigvuldigd met 1,2 op zijn rekening gestort. De groep die de jury het meest kon bekoren was Cabaretgroep Kloaver Viere met 786 punten. De tweede plaats is voor Oba Guiné met 760 punten, de derde plaats gaat naar de Circusplaneet met 727 punten. De Gilde van de Stroppendragers behaalde een eervolle vierde plaats.

Er werden door de medewerkers van de Dienst Feestelijkheden 2.000 wedstrijdformulieren uitgedeeld langsheen het parcours. Het publiek kon kiezen wie zij de leukste, origineelste of mooiste groep vond. Er werden 165 ingevulde formulieren ingediend. De winnaar van de publiekswedstrijd, met 159 voorkeurstemmen, is de Circusplaneet. Kwasa Kwasa behaalde 25 stemmen en Ne komieke Nest op ’t Seleskest 15 stemmen. De Circusplaneet ontvangt een cheque van 1.000 euro! Uit alle wedstrijdformulieren werden twee winnaars geloot. Deze twee personen krijgen een Gentse Feestenpakket met gratis toegangskaarten voor 2 personen voor  Tuig (MiramirO),  ‘t Weeuwken van de Muide (Nut & Vermaak), travestiegroep Les Folles De Gand, Koninklijk Poppentoneel Festival, gratis bezoek aan het Belfort, theatervoorstelling Klein Gelatine van Walter Baele (Uitbureau), rondvaart met De bootjes van Gent, ontbijtbuffet in Ghent-River Hotel een Gentse Feestenmagazine en lanyard. De winnaars zijn Johan Naessens en Erna Van Dorpe.

Labels: , , ,

16 juli 2011

Gentse Feesten in Galerie Link

De Art-Club Foyer van de Gentse kunstgalerie Link ligt op een boogscheut van het Gentse Feesten gewoel en is tijdens de Gentse Feesten dagelijks open van 12 uur tot 22 uur. En dat met bovenop, iedere avond om 19 uur, een sfeervol optreden. De Gentse Jazz diva zangeres Sabijn geeft zaterdagavond 16 juli het startschot. Zij voert ons mee in haar uitgebreide repertoire in het Gensts en het Engels, en dat met bravoure, humor en een authentieke présence . Zondag is het de beurt aan L’art Essentiel. Francis Wildemeers, Philippe De Chaffoy en Niels Delvaux brengen ons een mix van flamenco, tango, Zuid-Amerikaanse muziek en Django Reinhart. Vermeldenswaard is ook de afsluiter op 25 juli: Miek & Roel en extreme make over. Hun alomgekende songs maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Deze keer gekruid met een verrassende hedendaagse toets.

Meer info op www.art-club.be
Kwaadham 52, 9000 Gent. Inkom 10 euro.

Volg de Gentse feesten op www.gentsefeesten.be

Labels: , , , , ,

15 juli 2011

Stad Gent bindt strijd aan tegen wildplassen.

De duizenden bezoekers van de Gentse Feesten brengen allemaal wel eens een bezoekje aan het toilet. De Stad Gent heeft een ruim aanbod van toiletten maar bestrijdt ook de overlast van wildplassen. Dit gaat gepaard met een vernieuwde affichecampagne met de niet mis te verstane boodschap: wildplassen = 60 euro boete! De Stad Gent heeft doorheen het ganse jaar al een ruim aanbod van publiek sanitair in de stad. En op de stadskaart in het Gentse Feestenmagazine staan alle plaspunten, betalend en gratis, duidelijk aangegeven. Op vele plaatsen in de binnenstad kunnen mannen, vrouwen en kinderen gratis terecht voor een plasje. Tijdens de Gentse Feesten worden er extra inspanningen gedaan om de vele bezoekers sanitair aan te bieden in en rond de Gentse Feestenzone. Hier kan je gratis terecht voor een plasje:
- toiletten onder de Lakenhalle: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ‘s nachts
- toiletten op de hoek van de Bibliotheekstraat: open dag en nacht
- toiletten in de Stadhuissteeg: van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s nachts. Enkel voor dames
- toiletten in het Groot Vleeshuis: open van 9 uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s nachts.

De toiletwagen aan het Zuidpark is open op de kindernamiddagen van zondag 17 tot en met zondag 24 juli 2011, telkens van 14 tot 19 uur. Ook bij de Jeugddienst in de Kammerstraat, bij de activiteiten van Freetime is er opnieuw gratis sanitair elke dag in de Gentse Feesten van 13 tot 22 uur. De sanitaire voorzieningen van alle parkings in en rond de feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Pietersplein. Ook het publiek sanitair ter hoogte van de haltes van De Lijn aan de Zuid, het vertrekpunt van de speciale Gentse Feestenbussen, is dag en nacht open en gratis.

Daarnaast heeft de stad ook een overeenkomst afgesloten met een concessionaris die op 15 locaties verspreid over de binnenstad betalend sanitair (0,50 euro) aanbiedt, met 8 units voor personen met een beperking. Jaarlijks bekijkt de Stad Gent de situatie opnieuw en voorziet sanitair op alle drukbezochte zones met activiteiten. Als er speciale activiteiten zijn, dan voorziet de Stad Gent in extra sanitair, zoals voor Bal 1900 en Boomtown, en voor het vuurwerk op donderdag 21 juli 2011 aan de Watersportbaan. De Stad Gent plaatst bovendien 60 bijkomende plaszuilen. Deze plaszuilen staan op locaties in of net rond de Gentse Feestenzone, waar er grote publieksstromen voorbijkomen. Over de hele Gentse Feestenzone verspreid zijn er verschillende extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet voor personen met een handicap. Begeleiding kan aangevraagd worden in de Rode Kruispost aan het Belfort.

De affichecampagne tegen wildplassen zal ook terug op de kritieke wildplasplaatsen in het straatbeeld te zien zijn. De affiche werd vernieuwd en kreeg een duidelijk beeld met de boodschap dat wildplassen = een boete van 60 euro. De Stad Gent zal opnieuw strenge en gerichte controles uitvoeren op wildplassen. Tijdens de Gentse Feesten 2009 waren er al uitgebreide controles en zijn er 391 GAS (gemeentelijk administratieve sancties) boetes uitgeschreven. Wie toch nog voor een illegaal plasplekje kiest, riskeert een boete van 60 euro. Niemand is immers gediend met de plas- en geurhinder die een illegale plas met zich mee brengt.

Labels: ,

14 juli 2011

Gent Festival aanraders tijdens de Gentse Feesten

Aanstaande zaterdag 16 juli gaat de eerste editie van start van het Musicalia Festival op het 8e podium van het Trefpunt tijdens de Gentse Feesten. Een uniek programma in het prachtige kader van het Monasterium PoortAckere. Met het huzarenstuk 'Moralia' krijg je meteen een wereldpremière: zangeres Elly Aerden gaat met hedendaags gezongen Latijn en mediterrane muziek van haar groep Eleonor in confrontatie met het polyfone mannenkwartet van dirigent Lieven Deroo. Je kan ook Osama Abdulrasol, die al meermaals te gast was op Gent Festival van Vlaanderen, aan het werk zien tijdens het festival. Daarnaast kan je ook de nieuwste muzikale en poëtische bezieling van Catherine Delasalle komen ontdekken. Verder zijn ook van de partij: Lieven Tavernier, Hans Mortelmans & Groep, amoRRoma duo, Lupa Luna - het nieuwe project van ex-Fluxus Greet Garriau & Sam Van Ingelgem, Trio Perdu (met o.a. Jokke Schreurs). Musicalia omarmt je met authentieke muziek in een intiem kader waar je bovenal stil van wordt. Voorafgaand aan de aperitiefconcerten van 12u, wordt er een kloosterontbijt geserveerd in het Monasterium. Tickets voor de aperitief- en avondconcerten, én het kloosterontbijt via Uitbureau, Kammerstraat 19, 9000 Gent  - 09 233 77 88 - www.uitbureau.be. Programma op www.musicaliamusic.be

Nu het Gent Festival met rasse schreden nadert vonden we enkele bekende Vlamingen bereid te zeggen wat hun favorieten zijn. Dit staat alvast op het verlanglijstje van Lies Steppe, Jelle Dierickx en Thomas Vanderveken.

Waar Lies Steppe naar uitkijkt
"Een concert dat ik zeker niet wil missen, is dat van Claron McFadden samen met het Arditti Quartet. Er staat ontzettend mooie, intense muziek op het programma! Het Arditti strijkkwartet, dat is geknipt om deze muziek te spelen; ze zijn echt steengoed. Claron McFadden, da's een hele straffe madam en een zeer goede zangeres. Vooral ook ontzettend veelzijdig en met een hoge rock-'n-rollfactor. Dat kan dus gaan van Rameau, een jazz context tot zelfs Jimi Hendrix!"
Lies Steppe, zangeres 'Steppe' en presentatrice 'Laika' (Klara)
Beluister Claron McFadden op YouTube.

Claron McFadden & Arditti Quartet
Donderdag 29 september 2011 - 20.15u - de Handelsbeurs
Coproductie met de Handelsbeurs
Vind ik leuk Tweet

Tip van Jelle Dierickx
De Derde Symfonie van Szymanowski is een magistrale compositie, die veel te weinig op de concertpodia te horen is. Het credo “onbekend is onbemind” mag hier eenvoudigweg niet gelden. Groot koor en orkest, de virtuoze cellist Gavriel Lipkind, fabelachtige muziek uitgaande van zinderende poëzie... Wat wil een mens nog meer? Ook het celloconcerto van Lutosławski wordt een belevenis, temeer omdat Antoni Wit, de dirigent, een leerling was van de componist. Geniet van het fijnste dat muzikaal Polen te bieden heeft.
Oh, do not sleep, friend, through this night, you are the soul, while we are suffering through this night. Banish slumber from your eyes! The great secret is revealed in this night.
Bewonder Antoni Wit alvast op YouTube! Of beluister Gavriel Lipkind in al zijn glorie!

Jelle Dierickx, artistiek coördinator Gent Festival van Vlaanderen & Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Antoni Wit | Gavriel Lipkind | Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor | Octopus Symfonisch Koor - Zaterdag 8 oktober 2011 - 20.00u - Muziekcentrum De Bijloke
Concert in het kader van het Poolse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Met de steun van Dienst Cultuur Ambassade van Polen in België en het Adam Mickiewicz Institute binnen het Polska Music Programma - In samenwerking met de kring Prof. Dr. De Bruyne Stichting
Vind ik leuk Tweet


Op het verlanglijstje van Thomas Vanderveken
"Het Spectra Ensemble trekt al bijna 20 jaar vastberaden de kaart van de hedendaagse muziek. Moedig, want van het brede publiek krijgt ‘klassieke muziek van vandaag’ vaak niet de aandacht die het verdient. Maar Spectra biedt kunst aan op het scherp van de snee, en zorgt zo zelf ook voor nieuwe impulsen in het Vlaamse muzieklandschap. Sterren uit Gent die de muziek van de sterren zullen doen klinken op het festival van de Stars. Dat mag je toch niet missen?"
Thomas Vanderveken, pianist en presentator op Klara, Eén en Canvas
www.sternenrest.nl

Spectra Ensemble - Maandag 26 september 2011 - 20.30u - Leeszaal Boekentoren
Na het concert kan je een bezoek brengen aan het Volksplanetarium Armand Pien, onder begeleiding van STARS-peter Dirk Frimout
Vind ik leuk Tweet

Labels: , , , ,

Extra impulsen voor kinderopvang in Gent

Gordunakaai 03De groep kinderen tussen 0 en 3 jaar dikt aan en in Gent, net zoals in de rest van Vlaanderen, blijft de nood aan kinderopvang dan ook groot. Vandaag beschikt de Stad Gent over 25 kinderdagverblijven, waarvan 22 door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerd en 3 zelfstandige kinderdagverblijven. En er staan er nog 4 nieuwe stedelijk opvanginitiatieven op stapel. Die kinderdagverblijven zorgen voor 126 nieuwe voltijdse kinderopvangplaatsen.  Die nieuwe plaatsen zullen slechts voor een fractie gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Alle overige plaatsen zijn ten laste van de Stad Gent. Ook de zelfstandige sector kinderopvang groeit de laatste jaren snel. Op 1 januari 2007 waren zij goed voor 1.070 opvangplaatsen in Gent. In januari 2011 steeg het aantal plaatsen al tot 1.530.

Sinds enkele jaren geeft de Stad Gent ook de zelfstandige kinderopvanginitiatieven een financieel duwtje in de rug met twee soorten premies. Er is een starterspremie van 400 euro per nieuwe plaats voor aanvragers die een nieuw kinderdagverblijf op zelfstandige basis willen exploiteren of als zelfstandige onthaalouder willen starten met het organiseren van kinderopvang.  Dit jaar kregen de vijf kinderdagverblijven een premie voor in totaal 95 plaatsen. Sinds de premie in het leven werd geroepen in 2008 ondersteunde de Stad Gent op die manier al 413 nieuwe opvangplaatsen in de zelfstandige sector, in totaal voor een bedrag van 165.200 euro.

De Stad Gent geeft ook een herinvesteringspremie voor een aanvrager die meer dan vijf jaar een zelfstandig kinderdagverblijf exploiteert of meer dan vijf jaar als onthaalouder kinderopvang organiseert. Die premie moet de kwaliteit van de kinderopvang via investeringen in materiaal en infrastructuur verbeteren. Die premie bedraagt 200 euro per plaats en dit jaar kregen de volgende kinderdagverblijven een premie voor in totaal 82 plaatsen. Sinds 2008 werd voor 417 opvangplaatsen dergelijke herinvesteringspremie toegekend. Die toegekende premies zijn goed voor een bedrag van 83.400 euro.

Het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent is ervan overtuigd dat de al actieve zelfstandige initiatieven met dit premiestelsel gemotiveerd worden om hun activiteiten verder te zetten. De startende opvangvoorzieningen krijgen anderzijds net dat extra duwtje in de rug om met kinderopvang te starten. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om dit jaar 4,168 miljoen euro extra toe te kennen voor uitbreiding in erkende kinderdagverblijven en diensten onthaalouders. Voor Gent betekent dit 98 plaatsen extra bij diensten onthaalouders en 50 plaatsen extra in nieuwe kinderdagverblijven. Ook voor het aantal nieuwe inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen bij zelfstandige opvangvoorziening werd een budget van 11,342 miljoen euro beschikbaar gemaakt, goed voor 3.230 plaatsen in Vlaanderen. Gent krijgt via een voorafname van het budget 180 plaatsen toegewezen. Op dit ogenblik worden in Gent 270 plaatsen in het IKG systeem aangeboden.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...