30 september 2011

Avondshopping Gent in het teken van 'Film en Muziek'

Gentse Ondernemer 22Op donderdag 6 oktober vindt voor de derde keer avondshopping plaats in Gent. Deze editie staat in het teken van ‘Film en Muziek’, dit in samenwerking met het Filmfestival Gent en het Gent Festival van Vlaanderen. Maar liefst 366 handelaars bevestigden reeds hun deelname. Er staan opnieuw heel wat randevenementen op het programma. Deze editie van avondshoppen staat in het teken van ‘Film en Muziek’. Zo wordt een etalageroute uitgestippeld die de bezoeker leidt naar thematisch versierde etalages. In de etalages tref je tableaux vivants van iconische filmtaferelen en dummies van praaltaarten aan. De Stad Gent werkt hiervoor samen met het Filmfestival Gent en met de organisatie ‘Toetjes en Zoetjes’. In heel wat deelnemende straten, op pleinen en zelfs op balkons, zorgt het Festival van Vlaanderen Gent dan weer voor sfeervolle live muziek. Tip: http://www.gentverwent.be/


Intussen schreven meer dan 360 winkels zich in voor de avondshopping en de inschrijvingen lopen nog steeds binnen. De deelnemende handelaren kan je herkennen aan een banner in de etalage. Op de banner staat aangeduid of de handelszaak tot 20 of 22 uur openblijft. Naast avondshoppen zijn er nog een aantal leuke evenementen te bezoeken:

Miat: Kunstsuperette en retrofilmpjes
Het Miat neemt voor de eerste keer deel aan avondshopping. Miat organiseert in samenwerking met Kunstsuperette een Kunstsuperettemarkt. Die vindt plaats in een unieke setting: de kraampjes van de ontwerpers staan verspreid tussen de museumstukken. Gedurende de hele avond worden in het retro filmzaaltje Ciné Palace een unieke selectie van historische filmpjes getoond binnen het thema ‘reclame’ en ‘consumptie’. Verder zijn het museumcafé en de museumshop uitzonderlijk geopend tot 22 uur. Huis van Alijn, De Museumshop, Studio Alijn en de tijdelijke tentoonstelling, het café in de binnentuin blijven open tot 22 uur.
Sint-Niklaaskerk: Expo ‘Toetjes en Zoetjes’
In tal van etalages worden in het kader van avondshoppig dummies van praaltaarten opgesteld. De eigenlijke praaltaarten zelf zijn te bezichtigen in de Sint-Niklaaskerk. Aan dit initiatief verlenen Gentse bakkers en chocolatiers hun medewerking.
Kouter
Op de Kouter projecteert Filmfestival Gent een voorstelling van de World Soundtrack Awards Ceremony en concert van het jaar 2010
Volderstraat Aula
Filmfestival Gent realiseert een projectie van Filmfestivalfoto's van Luk Monsaert in de inkom van de Universiteitsaula in de Voldersstraat.
Shopping Gent Zuid
Ook Shopping Center Zuid doet weer mee aan avondshopping. Ze organiseren een optreden van Gent Symphonic Band om 18 en 19 uur . Deze band brengt een repertoire uit bekende filmmuziek. Tussen 18 en 20 uur maak je bovendien kans om ballonvaarten, Bongo-bonnen en cinematickets te winnen.
Bij Sint-Jacobs: brocantemarktDe handelaren van de brocantemarkt Bij Sint-Jacobs werken al voor derde keer mee aan de avondshopping. Op 6 oktober blijft de markt open tot 22 uur.
Naar de avondshopping met De Lijn
Vermijd files en parkeerzorgen en maak gebruik van het aanbod dat De Lijn speciaal voor deze avond voorziet in Gent. De lijn voorziet een aanbod tot 23 uur richting volgende Park and Rides:

  • P+R Flanders Expo + tram 1 (Sint-Pietersstation – Gent centrum)
  • P+R Gentbrugge + tram 21/22 (Kouter)
De juiste uurregeling aan alle haltes staat op de website www.delijn.be. Bovendien kun je met de handige routeplanner op voorhand de weg van A naar B uitstippelen.

Parkeren kan in een van de stadsparkings of aan de nieuwe parking aan het Sint-Pietersstation. Vanaf het Sint-Pieterstation kun je via de tram het centrum bereiken. Voor een overzicht van alle parkeergelegenheden kun je terecht op de website van het Parkeerdrijf www.parkeerbedrijf.gent.be.

Labels: , , ,

Grootschalig scheidingsonderzoek in Vlaanderen

Uit een grootschalig onderzoek van de UGent en de K.U.Leuven, gefinancierd door het IWT, blijkt dat een grote meerderheid van de mensen die aan het scheiden zijn een gemiddeld, goede levenskwaliteit heeft die nog stijgt doorheen hun scheidingsproces. Eén tot twee op de tien scheidende mensen beleeft die levenskwaliteit echter als ronduit slecht. Hun levenskwaliteit verbetert ook niet in de eerste 2 jaar na scheiding. Een aangepaste ondersteuning door een scheidingsdeskundige heeft een impact op de levenskwaliteit van de betrokkenen tijdens en na de scheiding. Dit geldt ook voor goede regelingen tussen de ex-partners. Daarbij is niet zozeer wat er geregeld wordt van belang, maar wel de beoordeling dat de regeling fair, volledig, op maat gemaakt en duidelijk is. Kinderen willen het gevoel hebben dat hun ouders rekening met hen houden, maar willen niet beslissen. 1865 volwassenen en 230 kinderen namen deel aan het Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (IPOS). Daaruit blijkt dat meerdere factoren van belang zijn voor een goede levenskwaliteit tijdens en na een echtscheiding.

Mensen met een hoger inkomen, een inkomen uit arbeid, een nieuwe partner bij de start van de scheiding, minder conflict voor de scheiding en een groter gevoel van autonomie hebben meer kans om een scheiding door te komen met een minimaal verlies aan levenskwaliteit en een herstel van dat verlies kort na de scheiding. 89% van de deelnemers aan het IPOS-onderzoek maken deel uit van deze groep. De overige 11% scoren minder goed op één of meerdere factoren en ervaren hun levenskwaliteit gemiddeld als slecht. De levenskwaliteit van vrouwen in scheiding is lager, niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze een lager inkomen hebben. Tijdens het huwelijk offeren ze namelijk vaker hun carrière op in functie van het gezin. Mensen die scheiden door onderlinge toestemming (EOT), die beroep doen op een bemiddelaar en bijstand kregen van een scheidingsdeskundige die empathisch, aanvaardend, authentiek en onpartijdig overkwam, rapporteren minder verlies aan levenskwaliteit tijdens en na hun scheiding. Zich schuldig voelen aan de scheiding speelt een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen en heeft een negatief effect op de levenskwaliteit. Niet wat mensen overeenkomen maar wel hoe ze hun overeenkomst beoordelen, is belangrijk voor hun levenskwaliteit. Mensen die hun regeling beoordelen als fair, op maat, duidelijk en volledig, hebben een hogere levenskwaliteit tijdens de scheiding en de eerste 2 jaar daarna. Gemiddeld beoordelen mensen hun overeenkomst na verloop van tijd negatiever, dus minder fair, op maat, duidelijk of volledig. Dit is meer uitgesproken bij mensen die wat ouder zijn, een lagere werkstatus hebben en de scheiding zelf initieerden.

Kinderen geven actief betekenis aan scheiding. Conflict is moeilijk voor hen en heeft een negatief effect op hun levenskwaliteit. Maar het negatief effect van conflict kan worden opgevangen als kinderen het gevoel hebben ‘het verschil te maken’ in het leven van hun ouders. Kinderen willen betrokken, geïnformeerd en beluisterd worden, maar niet beslissen. De ouder-kindrelatie is belangrijker dan de verblijfsregeling op zich. Kinderen hebben het gevoel dat met hun mening rekening is gehouden maar kennen hun rechten niet. Na scheiding kunnen ouderschap en stiefouderschap zich op verschillende manieren verhouden.

Scheidingsbemiddeling gebeurt los van de rechtbank. De autonomie van de partners wordt bevorderd door hen de mogelijkheid te bieden geïnformeerde keuzes te maken bij de start van hun scheidingstraject. Tijdens het scheidingstraject is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking aangewezen. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat het traject Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting een aantal risico’s inhoudt. Om een ‘goede’ scheiding te bevorderen, wordt van scheidingsdeskundigen verwacht dat zij:

-    Kunnen omgaan met conflict
-    Autonomie en controle bevorderen zodat betrokkenen maximaal zelf beslissen
-    Aandacht hebben voor en omgaan met emoties
-    Empathisch, aanvaardend, authentiek en onpartijdig tussenkomen
-    Extra aandacht hebben indien ex-partners een laag inkomen, geen werk en/of geen nieuwe partner hebben
-    Oog hebben voor hoe de ex-partners de regeling beleven (fair, op maat gemaakt, duidelijk en volledig)
-    Anticiperen op toekomstige minder goede beleving van de regeling (voorstellen om bemiddelings- of herzieningsclausules in de regeling op te nemen)
-    Ouders laten kijken door de ogen van kinderen en als men wil of moet, bewust, doordacht en onderbouwd kinderen betrekken

Website scheidingsonderzoek

Labels: ,

29 september 2011

Mathias De Clercq trekt Gentse Open Vld-lijst bij gemeenteraadsverkiezingen 2012

Het bestuur van Open Vld Gent heeft Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Economie, Jeugd en Middenstand unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eerste schepen Mathias De Clercq: "Open Vld Gent staat garant voor de verdere vooruitgang van Gent en de verhoging van de levenskwaliteit van alle Gentenaars."

Op 14 oktober 2012 trekken de Gentenaars naar de stembus om te beslissen wie Gent de daaropvolgende zes jaar mag besturen. Open Vld Gent is verheugd aan te kondigen dat Eerste schepen Mathias De Clercq de lijst zal trekken. Het bestuur van Open Vld Gent heeft Mathias De Clercq unaniem aangeduid als kopman. Mick Daman, voorzitter Open Vld Gent: “Mathias De Clercq is ontegensprekelijk het boegbeeld van Open Vld in Gent. Hij heeft de afgelopen jaren als schepen en Eerste schepen deze stad op een voortreffelijke manier bestuurd. Samen met de hele ploeg van Open Vld Gent staat hij voor een positief, verenigend, liberaal project voor Gent.”


Eerste schepen en lijsttrekker Mathias De Clercq: “Ik ben bijzonder vereerd dat ik in 2012 de Gentse Open Vld-lijst mag trekken. Open Vld maakt al meer dan 30 jaar deel uit van het stadsbestuur en heeft de positieve ontwikkeling van Gent fundamenteel mee vormgegeven. Denk maar aan het autoluw maken van de binnenstad en het duurzame financiële beleid. Ook deze legislatuur maakt blauw het verschil. Neem de 9.000 jobs die er zijn bijgekomen, het activerende OCMW-beleid en de vele investeringen in sport- en jeugdinfrastructuur in de verschillende Gentse wijken. Als Open Vld willen we blijven het verschil maken in de toekomst. Absolute prioriteit voor Open Vld is een kordaat veiligheids- en overlastbeleid om de leefbaarheid in onze wijken te garanderen. Daarnaast pleit Open Vld Gent resoluut voor een evenwichtig mobiliteitsbeleid dat aandacht heeft voor alle vervoersvormen, wil het ondernemers nog meer stimuleren om in Gent te investeren en zo arbeidsplaatsen te creëren, wil het werk maken van kwaliteitsvolle groene wijken zodat Gent verder kan uitgroeien tot duurzame stad van de toekomst en pleit het voor verdere uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen.”

Eerste schepen en lijsttrekker Mathias De Clercq: “Met het rood-groene kartel dreigt Gent op een onevenwichtige manier bestuurd te worden. Wie wil dat Gent positief blijft evolueren op de manier zoals het nu doet, is bij ons aan het juiste adres. Gent moet verder vooruit kunnen gaan, de klok mag niet worden teruggedraaid. Open Vld is dé garantie voor de verdere vooruitgang van Gent.”

Labels: , ,

28 september 2011

Te Gek!? Karavaan roept op normaal te doen over psychische problemen

Op donderdag 13 oktober 2011 passeert de Te Gek!? karvaan in Gent. Iedereen wordt opgeroepen om mee te stappen. Zo toont men dat men wel wil praten over geestelijke gezondheid en wil opkomen voor een zorgzame samenleving. De Laatste Showband met onder andere Walter De Buck en Helmut Lotti zingen alvast mee. Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat één op vier Vlamingen kampt met psychisch onwelbevinden, waaronder depressie, somatische klachten, angst en slaapstoornissen. Dat kan leiden tot een tamelijk ernstige aandoening. Bij een derde van de mensen die voor lange tijd of definitief werkonbekwaam zijn, zijn psychische stoornissen de oorzaak. Al maakt men het zelf niet mee, er is beslist iemand in zijn naaste omgeving die het doormaakt. Het zijn alledaagse problemen, die vaak moeilijk besproken worden uit schaamte, omdat men bang is niet begrepen te worden of omdat men geen stempel wil opgeplakt krijgen.

Te Gek!? vraagt aandacht voor deze manier van omgaan met geestelijke gezondheid en komt op voor een zorgzame samenleving. De Te Gek!?-karavaan passeert op donderdag 13 oktober 2011 in Gent. Om 16 uur start de Te Gek!?-karavaan op de Vrijdagmarkt met een grootse optocht van een uur door de straten van Gent. Tijdens deze optocht roepen de Buffalo Squaws en vele anderen op tot een zorgzame samenleving omdat het hoog tijd is om normaal te doen over psychische problemen. Iedereen wordt opgeroepen om hierin mee te stappen. Daarna is het tijd voor een openlucht happening die om 17 uur start op de Vrijdagmarkt. Bougez Bougez, het koor van de Emancipatorische werking van het OCMW, zingt iedereen alvast warm. Om 18 uur geeft de Laatste Showband met zijn gasten Helmut Lotti, Koen Buyse, Guy Swinnen, Hannelore Bedert, Klaas Delrue, Walter De Buck en Kommil Foo samen een opwindend concert. Proef tussendoor zeker van de vegetarische Te Gek!?-soep, naar een recept van Jeroen Meus. Met de soep wordt er letterlijk en figuurlijk warmte uitgedeeld.

Vanaf 17 uur kan men terecht op de uitgebreide geestelijke gezondheidsbeurs op de Vrijdagmarkt, waar men kennismaakt met diverse organisaties uit de sector, van Tele-Onthaal tot Centra Algemeen Welzijn, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en vele andere. Daar maken zij u wegwijs in de hulpverlening. Iedereen kan ook zijn geestelijke gezondheid testen op de website www.fitinjehoofd.be

De werelddag geestelijke gezondheid, officieel op maandag 10 oktober 2011, is een ideale gelegenheid om deze thematiek bespreekbaar te maken. De Stad Gent neemt al enkele jaren het initiatief voor een Gentse communicatiecampagne en een evenement rond het thema. De Te Gek!? karavaan op donderdag 13 oktober 2011 is een initiatief van Te Gek!?, opgestart vanuit vzw Sint-Annendael uit Diest. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de Te Gek!? karavaan financieel terwijl de Stad Gent instaat voor de coördinatie en logistieke organisatie. De Te Gek!? karavaan wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid en maatschappelijk investeerder Cera in samenwerking met zijn vennoten. De Te Gek!? karavaan kan rekenen op de inzet van heel wat partners waaronder Sint-Annendael vzw uit Diest, de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) en haar leden, Zorgnet Vlaanderen, FDGG, Similes, Ups&Downs, UilenSpiegel, Alzheimer Liga en de overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel Hoofdstad. De Te Gek!?-karavaan start op donderdag 13 oktober 2011 om 16 uur op de Vrijdagmarkt in Gent.

Informatie
- Gezondheidsdienst, Leen Van Zele, Baudelohof, 9000 Gent, tel. 09 235 22 50,
e-mail gezondheidsdienst@gent.be, website www.gent.be/gezondheid
- Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg, Bert Mostien,
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09 267 75 49, e-mail
bert.mostien@oost-vlaanderen.be
- Website www.tegek.be

Labels: ,

10.000 stappen per dag leiden tot grote besparingen in ziekteverzekering

Uit een onderzoek van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde en de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent blijkt dat de grootschalige bewegingscampagne ‘10.000 Stappen’ kostenbesparend werkt voor de ziekteverzekering. De campagne moedigt volwassenen aan om per dag minstens 10.000 stappen te zetten. Dit verhoogt het aantal kwaliteitsvolle levensjaren van het individu, terwijl op een termijn van 20 jaar heel wat kan worden bespaard als gevolg van vermeden ziekten.

Dat dit programma doeltreffend is was al bekend: in regio’s waar het toegepast werd, nam het gemiddeld aantal stappen per dag significant toe in vergelijking met een controleregio. Nu is ook aangetoond dat het programma kosten bespaart in de ziekteverzekering. Per 1.000 bereikte mannen nam het aantal kwaliteitsvolle levensjaren met 160 toe en kan 567.000 euro worden bespaard. Bij vrouwen zijn die cijfers respectievelijk 110 jaar en 427.000 euro. De uitbreiding van de campagne naar Vlaanderen, die momenteel als “10.000 Stappen Vlaanderen“ gefinancierd wordt door minister Jo Vandeurzen, kan op termijn dan ook tot ettelijke miljoenen besparingen leiden. De bevindingen van het UGent-onderzoek werden onlangs in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Public Health Nutrition gepubliceerd.

De campagne “10.000 Stappen” ging in 2005 van start in Gent en moedigt volwassenen op een laagdrempelige manier aan om minstens 10.000 stappen per dag te zetten. De campagne werd en wordt uitgedragen via lokale media, een website (www.10000stappen.be), informatieve affiches en folders, de verkoop en uitleen van stappentellers, en sensibilisatie via huisartsen, kinesisten, diëtisten, apothekers, verenigingen, scholen en seniorenclubs.

De onderzoekers bouwden verder op de eerdere onderzoeksresultaten waaruit bleek dat het aantal stappen en het aantal gewandelde minuten significant hoger lag bij de groep die met het programma werd bereikt.De verwachte langetermijneffecten van het programma op de gezondheid en de levenskwaliteit werden berekend aan de hand van een simulatiemodel. Daarbij werd op basis van een analyse van wetenschappelijke literatuur een duidelijk verband gelegd tussen het aantal minuten wandelen per week en de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en colorectale kanker. Over een tijdshorizon van 20 jaar werden de gezondheidseffecten en de daarmee gepaard gaande kosten gesimuleerd. Het programma kost uiteraard geld maar deze investering wordt volledig teruggewonnen door besparingen ten gevolge van vermeden ziekte.

Naar het artikel in Public Health Nutrition

Labels: , , ,

26 september 2011

Groene lening: nu of nooit.

Besparen op de energiefactuur en tegelijk de aarde koesteren en duurzaam omgaan met het milieu, dat kan. De groene leningen die door de banken worden verstrekt zijn door veel eigenaars van woningen gekend. Niettemin kosten heel wat energiebesparende maatregelen geld alvorens u kunt genieten van de besparing die deze opbrengt. Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kunt u via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering. Nog tot 31 december 2011 valt deze onder het stelsel van de groene leningen waardoor u kan lenen aan een interestvoet van amper 0,5%* Nu is het dus de ideale moment tot renovatie en dat aan de beste voorwaarden!

In samenwerking met Veneco kunnen alle inwoners een groene FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Deze dienstverlening vanuit Veneco werd opgestart in april 2011 en kende een goede start. In alle deelnemende gemeenten werden leningen afgesloten en er zijn nog voldoende werkingsmiddelen om een groot aantal huizen te renoveren. Volgende gemeenten zijn ondertussen lid geworden van Veneco voor deze dienstverlening: Assenede, Deinze, Destelbergen, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Zulte en Wachtebeke. De inwoners van deze gemeenten kunnen zich dan ook tot Veneco wenden voor hun vraag naar deze interessante groene leningsvoorwaarden. Tot op heden werden reeds 168 aanvraagformulieren verzonden, waarvan er 82 ingevuld werden terugbezorgd en 68 hiervan reeds werden goedgekeurd door het FRGE. Het aantal dossiers schommelt van gemeente tot gemeente dit mede door het inwonersaantal en het tijdstip van toetreding van de gemeente tot deze nieuwste dienstverlening van Veneco. Er zijn echter nog voldoende werkingsmiddelen om een groot aantal huizen te renoveren. Het stelsel van de groene leningen houdt op 31 december 2011. De FRGE-lening blijft hierna wel nog bestaan, dit tegen 2%

Contact

FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Veneco; Port Arturlaan 11, 9000 Gent, www.veneco.be, T 09/218.99.12, blomme@veneco.be, contactpersoon: Valerie Blomme.

Labels:

25 september 2011

Multidisciplinair onderzoek rond nano- en biofotonica werpt vruchten af

September 2010 werd aan de Universiteit Gent het Center for Nano- and Biophotonics (NB-Photonics) opgericht. Dit onderzoekscentrum bundelt de expertise van een 15-tal professoren en een 100-tal onderzoekers uit vier verschillende faculteiten met als doel toponderzoek uit te voeren rond geïntegreerde fotonica (optische chips), lab-on-chip systemen, nanomaterialen, elektro-optische deeltjesmanipulatie en optische beeldvorming en manipulatie van biologische systemen. NB-Photonics is één van de vijf multidisciplinaire onderzoeksspeerpunten van de UGent. Op 23 september hield het centrum een eerste jaarvergadering.

NB-Photonics is in een jaar tijd uitgegroeid tot een centrum met internationale uitstraling, daarbij voortbouwend op de excellentie van de deelnemende onderzoeksgroepen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat vier professoren van NB-Photonics een persoonlijke onderzoeksmandaat van de European Research Council (ERC) hebben. Dergelijke mandaten, met een toelage van 1,5 à 2 miljoen euro, behoren tot de meeste prestigieuze onderzoeksprojecten in Europa. In het eerste jaar van haar werking zijn er een aantal belangrijke doorbraken gerealiseerd op onderzoeksvlak. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren.

Fijn stof en andere nanomaterialen
De onderzoeksgroep van prof. Kevin Braeckmans en dr. Stefaan Soenen hebben een protocol opgesteld dat toelaat de toxische effecten van zogeheten nanomaterialen op levende cellen te evalueren. In onze maatschappij neemt het belang van nanomaterialen (ultrakleine partikels met diameters van 1 tot zo’n 100 nm) toe, met als voorbeelden fijn stof in de lucht, zilverpartikels in deodorants, en ijzeroxide of luminescente partikels voor biomedische beeldvorming. De toenemende blootstelling van alle mensen, dieren en planten aan deze nanomaterialen doet vele vragen oprijzen over de mogelijk negatieve effecten ervan. Recent stelde de onderzoeksgroep een werkschema op, veelal gebaseerd op microscopische analyse, dat toelaat om het effect van nanomaterialen op levende cellen te bestuderen. Op deze manier is het nu mogelijk om op relatief korte tijdschaal een duidelijk beeld te vormen van de mogelijke effecten van nanopartikels op tal van levende cellen die de bouwstenen zijn van mens, dier en plant. Dit moet toelaten om functionele nanopartikels te ontwikkelen met minimaal toxische neveneffecten.

Laser in de vorm van optische chip
In de onderzoeksgroep van prof. Gunther Roelkens en prof. Roel Baets werd een nieuw type laser ontwikkeld die een enorme impact kan hebben op spectroscopische sensorsystemen voor biologische en biomedische doeleinden. Klassieke lasers zijn gebaseerd op gestimuleerde emissie in allerlei veelal exotische materialen. De doctoraatsstudent Bart Kuyken is er nu in geslaagd om een laser te ontwikkelen in silicium, het materiaal waaruit computerchips gemaakt zijn. De laser is gemaakt in de vorm van een optische chip en is gefabriceerd met de chiptechnologieën van IMEC. De laser is niet gebaseerd op gestimuleerde emissie maar op een heel ander lichtemissieproces die parametrische oscillatie wordt genoemd. Bovendien kan de laser op een eenvoudige manier verstemd worden qua golflengte. Dit onderzoeksresultaat werd behaald in samenwerking met IBM. Het werd in september 2011 voor het eerst gerapporteerd op de IEEE Group Four Photonics conferentie in Londen.

In de context van NB-Photonics gaan ook een viertal nieuwe professoren aan de slag aan de UGent. Op 1 oktober 2011 starten twee nieuwe professoren. Prof. André Skirtach vervoegt NB-Photonics als expert op gebied van nano- en biofotonica, na een rijk gevulde carrière in Canada en Duitsland, en zowel in de onderzoeks – als in de bedrijfswereld. Prof. Filip Beunis is expert op gebied van optische en elektrische deeltjesmanipulatie en heeft onderzoekservaring opgedaan aan de UGent en aan de Universiteit van Barcelona. In 2012 zullen nog twee professoren de groep NB-Photonics versterken. Op 23 september 2011 hield NB-Photonics haar eerste jaarvergadering, waarop alle activiteiten van het centrum aan bod kwamen in de vorm van lezingen en posterpresentaties. Gastsprekers waren prof. Kishan Dholakia van de Universiteit van St-Andrews en prof. Anders Kristensen van de Technische Universiteit Denemarken. Info: Website NB-Photonics

Labels: , , , , , , ,

24 september 2011

Cindy en Kevin genieten van etentje met Roos Sterckx uit Familie

RoosCindy De Mets en haar partner Kevin Van de Kerckhove beleefden vrijdagavond de dag van hun leven. Als hoogste bieders van een ebay veiling ten voordele van de projecten van vzw Zinloos Geweld mochten ze gaan dineren in Restaurant Dali te Gent met de Gentse actrice Heidi De Grauwe alias 'Roos Sterckx' uit de televisieserie 'Familie'.

Cindy (27) is een fan van het eerste uur van 'Familie' maar ook 'Thuis' weet ze te smaken. Heidi De Grauwe volgde ze al van toen ze een rol had in 'Wittekerke'. Toen Kevin het bericht over de ebay-veiling in de krant las, wilde hij Cindy verrassen. Cindy was toen net geopereerd van een hernia. Een zware ingreep die haar nu nog steeds parten speelt. De begroeting was hartelijk en Heidi werd verrast met een mooi geschenk. Nog voor Michel Daneels, manager van restaurant Dali, het aperitief aanbood was het ijs al gebroken doordat ze afkomstig waren uit dezelfde streek en dezelfde interesses deelden. Tijdens het lekkere diner werd honderduit over koetjes en kalfjes gesproken. Pas na het dessert kwamen de vragen los over haar televisie- en theaterwerk. Cindy: "Zo'n mensen hebben ook hun privacy, dat moet je respecteren. Ik vond Heidi zeer sympathiek en tof. Ik ben heel blij dat ik deze ontmoeting heb mogen meemaken en dat ik toch veel kon vernemen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Het toffe vind ik dat we het goede doel hebben gesteund en er zelf ook nog een mooie extra aan hebben gehad. Wij zien het toenemende geweld, ook in onze straat in het centrum van Gent, met lede ogen aan. We leven in een welvaartstaat en hebben alle luxe die we maar kunnen wensen en toch zie je de agressie met de dag toenemen. Dat kan toch niet?! Ik ben nu ongeveer een jaar thuis en kijk verlangend uit naar de dag dat ik terug zal kunnen gaan werken want ik doe mijn job als familiaal helpster ontzettend graag. Hopelijk kan ik daarna ooit mijn grootste droom realiseren namelijk eens een dag mogen poetsen in het decor van Familie! Ook Heidi en haar partner Brecht beleefden een fijne avond: "Het was heel leuk en lekker in een gezellig kader en het waren zeer toffe mensen die er niet op uit waren om alle details van mijn privé-leven te vernemen. Integendeel. Mijn toekomstplannen? Familiekijkers zullen mij zeker nog een jaartje kunnen volgen en volgend seizoen doe ik mee in de nieuwe productie van het Vernieuwd Gents Volkstoneel." (LCG)

Van links naar rechts: Kevin Van de Kerckhove, Michel Daneels (manager restaurant Dali), Heidi De Grauwe, Carine Lapinne (medewerkster vzw Zinloos Geweld), Cindy De Mets. Fotograaf: Jeroen Van Aken. Link: http://www.zinloosgeweld.net/

Labels: , , , ,

23 september 2011

Avanti!: een mini OdeGand op de fiets

Zondag 25 september organiseert Gent Festival van Vlaanderen al voor de vijfde keer ‘Avanti!’, een mini-OdeGand op de fiets. Deze muzikale fietstocht combineert het beste van twee werelden. Je fietst door een uniek decor met stops op uitzonderlijke plekjes, waar je geniet van een mix van klassieke muziek en wereldmuziek.

Het belooft alvast zonnig najaarsweer te worden ... het perfecte scenario voor ‘Avanti!’. De tocht is ongeveer 25 km lang. Dit jaar wordt de pittoreske Leiestreek rond Deinze, Astene, Deurle en Bachte-Maria-Leerne verkend. Je stelt zelf je menu van de dag samen: een concert afrobeat met maskerdansen uit Benin? Of liever tango gebracht door de zusjes Caronni? Of wat dacht je van nazomerse jazz aan Kasteel Ooidonk? Het Spiral Consort bespeelt zeeschelpen, de vier dames van Wishful Singing zingen a capella-nummers gaande van Herman van Veen tot Elvis Presley, Wim Winters speelt onvermoeibaar sonates van Haydn en Clementi op zijn klavichord, en er is nog zoveel meer.

Avanti!’ is zo goed als uitverkocht, maar net zoals bij OdeGand kan je naar een aantal gratis openluchtconcerten gaan kijken. Deze concerten vinden plaats aan Astene Sas (Deinze), aan het Museum van Deinze en de Leiestreek (Lucien Matthyslaan, Deinze), op de Leiedam (Deinze), in de Bachtekerkstraat (Bachte-Maria-Leerne) en in de Rode Beukendreef (Deurle).

Er zijn zondag 40 concerten op 15 verschillende concertlocaties.
Overzicht van artiesten
Uurschema concerten
Elk concert duurt 30 minuten en wordt drie keer herhaald. Zo kan iedereen de tocht op eigen tempo afleggen.

Speciaal voor de vijfde verjaardag van ‘Avanti!’ krijgen 20 kinderen tussen 6 en 12 jaar de kans zelf op een van de Avanti-podia te staan. De kinderen worden tijdens een workshop de hele dag begeleid door MATRIX (Centrum voor nieuwe muziek) en zullen hun eigen concert laten horen op de Leiedam in Deinze. Je kan je kinderen hiervoor niet meer inschrijven.

Praktisch
Wanneer: zondag 25/09
Vertrek tussen 11u en 12u30 aan het Museum van Deinze en de Leiestreek/Lucien Matthyslaan (centrum van Deinze).
Start- en eindpunt: Lucien Mathyslaan (Museum van Deinze en de Leiestreek)

Tickets zijn enkel beschikbaar in voorverkoop via www.gentfestival.be 09 233 77 88

Labels:

Drongen: Pontbrug wordt gerestaureerd, fietsroute Assels wordt veiliger

De Pontbrug, de verbinding tussen Drongen centrum en de wijk Assels, is in zeer slechte staat. De Pontbrug is bij wandelaars en fietsers gekend als de toegangsweg naar een pittoresk stukje Leieroute. Binnenkort wordt een tonnagebeperking van 15 ton ingevoerd voor verkeer dat over de brug moet. Het dossier voor de restauratie van de brug is opgestart. De Pontbrug is een beschermd monument en moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Om het verkeer van en naar de wijk Assels te garanderen, wordt onderzocht of er een tijdelijke brug kan komen. Bovendien start Infrabel binnenkort met de werken aan de spoorwegtunnel naar de Assels in het kader van de verdubbeling van spoorlijn 50. De Stad Gent wil daar twee fietskokers (doorgangen) bij plaatsen om het fietsverkeer van en naar de Assels vlotter en vooral veiliger te maken. Het is een unieke kans om deze verkeersingrepen uit te voeren samen met de werken aan de spoorwegtunnel van Infrabel. De Infrabel-werken zijn gepland voor april-mei 2012. De Stad Gent had voor deze fietskokers geen budget voorzien, maar kan nu wel kredieten vrijmaken.

Omdat de voorstellen en bemerkingen van bewoners in verband met de heraanleg van Drongenplein nog verder door de stadsdiensten moeten worden onderzocht, wordt dit dossier uitgesteld. De parkeerthematiek van Drongencentrum wordt geïntegreerd in de globale parkeerstudie van de Stad Gent. Het budget dat door het uitstel vrijkomt, zal worden gebruikt voor de fietstunnels langs de spoorwegonderdoorgang en om de restauratie van de Pontbrug voor te bereiden. Ondertussen onderzoeken de stadsdiensten ook nog andere verkeersmaatregelen die de mobiliteit in Drongen moeten verbeteren.
Website: www.gent.be/openbarewerkeninkaart

Labels: ,

22 september 2011

Isabel Bayón, de parel der flamencodansers, treedt vanavond op in Capitole Gent

Vanavond is het zover: wereldster Isabel Bayón komt in Capitole optreden met haar flamencoshow 'En la horma de sus zapatos' (in hun voetsporen). Hiermee verwijst ze naar zij die haar de kneepjes van het vak leerden, haar grootmeesters dus. En dat zijn er heel wat: ze deelde het podium met de grootste bailaores onder wie Mario Maya, Manolo Marín en Israel Galván. Haar zeer persoonlijke en elegante flamencostijl laat op de toeschouwers telkens opnieuw een onuitwisbare indruk na. Ze wordt een geschenk voor de flamencowereld genoemd. Ze was nooit eerder in Gent. Bayón blaast je compleet van je sokken. Bekijk haar show alvast op  YouTube.

Voor deze show werden haar uitzonderlijke dansprestaties tijdens de 16e flamencobiënnale in Sevilla bekroond met de 'Premio Giraldillo al Baile'.Ze brengt een verhaal met een haarfijn uitgewerkte choreografie. Het virtuoze gitaarspel, de ruwe zang en het energieke ritme van de palmas zwepen zowel de muzikanten als het publiek op. Maar de rust daalt neer als Isabel Bayón haar dans begint. Oprechte emoties en eerlijkheid zijn de essentie van haar vurige dansstijl.

In ‘En la horma de sus zapatos’ of ‘In hun voetsporen’ trekt de Sevilliaanse danseres de schoenen van haar grootmeesters aan die ondertussen haar eigen dansschoenen zijn, of toch niet? De verwarring misleidt haar niet, maar begeleidt haar. De dans is een poging om vanuit iemand anders’ standpunt – die van haar lesgever - een eigen visie te creëren. En die heeft ze ook. “Ik beschouw mezelf liever als een flamencodanseres van nu, die, voortkomend uit een bepaalde traditie, iets zinnigs met die traditie wil doen zodat het echt iets van mezelf wordt.  Zo kan je je blindstaren op al die groten die je al zijn voorgegaan in de flamenco.  Er zijn zoveel grootse dingen en mensen geweest, dat het heel moeilijk is om eigenlijk nog beter te doen.  Volgens mij moet je die voorgangers kennen, hun grootsheid ervaren en inzien; dat geeft je een bepaald perspectief. Maar dan moet je daar jouw manier van aanvoelen, ademen en uiten aan geven.”

“Het spektakel waarmee ik naar Gent Festival van Vlaanderen kom, En la horma de sus zapatos, is geïnspireerd op het gedicht Por tu pie van de Valenciaanse dichter Miguel Hernández, dat me echt een speciaal gevoel gaf.  Ik heb aan drie choreografen gevraagd elk iets met dat gedicht te doen, en dat leverde drie heel verschillende dansen op.  Ik probeer me in te leven in m’n collega’s,  vaak met dansen die eigenlijk ver verwijderd zijn van wat ik gewend ben.  Het is een zeer verrijkende ervaring geweest.”

Deze Sevilliaanse ster startte haar carrière op vijfjarige leeftijd en wordt sinsdien de hemel in geprezen. Ze deelde het podium met de grootste bailaores onder wie Mario Maya, Manolo Marín en Israel Galván. Ze volgde les bij Matilde Coral en vervolgde haar opleiding in de conservatoria van Córdoba en Sevilla. Ze studeerde niet alleen flamenco, maar ook klassieke en hedendaagse dans. Ze trad al wereldwijd op en verzamelde meerdere prijzen op haar palmares. Samen met Angel Atienza richtte ze de Ados Escuela de Flamenco in Sevilla op. “We beleven tijden waarin het aantrekkelijk en makkelijk is, zeker voor jongeren, alle aandacht te richten naar vernieuwing. Maar je moet weten dat zij die coherent, diepgaand vernieuwen, mensen zijn met een enorme bagage, mensen die al een enorme weg hebben afgelegd. Het is pas na een lange weg van hard werken dat de zoektocht begint naar nieuwe wegen, in harmonie met, zoals ik het althans begrijp, hoe het zou moeten zijn.  Die grote bagage, kennis, die lange weg, zijn essentieel. Wat ik wil zeggen: laat je niet verblinden door puur en alleen die - soms sensationele - vernieuwing.  Tracht ze te begrijpen door te durven teruggaan naar de traditie vanwaaruit ze voortkomt. Wat er nu gebeurt, is de reflectie van wat er vroeger is gedaan. Die geschiedenis van de flamenco, dat is ontzettend belangrijk. Je kan een huis niet beginnen bouwen bij het dak. Je kan pas aan je eigen stijl beginnen als je wortels hebt, als je je geschiedenis kent.”


Praktisch

Donderdag 22 september, 20.00u, Capitole Gent
Isabel Bayón Compañía Flamenca
Programma: En la horma de sus zapatos
Presentatie: Gent Festival van Vlaanderen

Tickets
De laatste tickers zijn vanavond ter plaatse te koop. Er zijn geen kortingen de avond zelf.

Labels: , , ,

21 september 2011

Tribute Raul Ruiz: Mysteries of Lisbon op Filmfestival Gent

Als eerbetoon aan de onlangs overleden Chileens-Franse filmmaker Raul Ruiz toont het Filmfestival Gent de bioscoopversie van zijn ultieme meesterwerk Mysteries of Lisbon (Misterios de Lisboa), gebaseerd op de gelijknamige negentiende-eeuwse roman van Camilo Castelo Branco, de Portugese Balzac. Het vier uur en dertig minuten lang magnum opus van Ruiz werd door de buitenlandse fans van de regisseur laaiend enthousiast onthaald. Film Comment noemde het ‘een magistrale meditatie over verhalende kunst en cinema, de meest glorieuze verwezenlijking uit de wonderbaarlijke carrière van Raul Ruiz en een van de eerste cinematografische meesterwerken van deze eeuw.’

Als Fassbinder de man wordt genoemd die sneller filmde dan zijn schaduw, hoe moet je dan de gigantische werklust van Ruiz omschrijven? In zijn fenomenale carrière maakte Ruiz meer dan 115 films, zowel voor de bioscoop als voor televisie; films die in geen enkele categorie thuishoren, die aan elk hokjesdenken ontsnappen, die aan alle modes en trends weerstaan, die afwisselend werden bestempeld als excentriek, barok en surrealistisch, maar die vooral radicaal eigenzinnig zijn. Zo eigenzinnig en experimenteel dat ze zelden de reguliere bioscoop haalden, zodat Ruiz vooral aangewezen was op het internationaal festivalcircuit om zijn films aan de man te brengen. Toen de chirurg hem enkele maanden geleden meedeelde dat hij een ‘atypische’ en niet te definiëren levertumor had, zou de regisseur van L’Hypothèse du tableau volé, La ville des pirates en Le Temps retrouvé geantwoord hebben: ‘Atypisch? Hoe grappig, dat is precies hoe men mijn films definieert.’

En Mysteries of Lisbon is zeker een atypische kostuumfilm. Protagonist is het bastaardkind Pedro da Silva, die een zoektocht naar zijn ware afkomst begint. Maar algauw verdrinkt deze rode draad door de film in een web van intriges, complotten, zijsprongen, verhalen en verhalen in verhalen. Waarin alles draait om erfenissen, nalatenschap, ontervingen, bloedverwantschappen en klassenverschillen. Ruiz voert allerlei intrigerende personages op (een zigeuner, een priester, een avonturier, een gravin, een huurmoordenaar) die ons van Portugal naar Frankrijk, Italië en Brazilië voeren. Blijkt dat niemand is wie hij of zij beweert te zijn, maar allemaal is hun lot op een of andere manier verbonden met dat van Pedro da Silva. ‘Welke gefolterde wegen moeten we afleggen om elkaar terug te vinden,’ laat een van de hoofdpersonen zich op zeker ogenblik ontvallen. Wat perfect het grillig parcours van deze film fleuve samenvat.

Bovenal brengt Ruiz hulde aan de verloren kunst van het vertellen. Daarbij vormt het helemaal geen bezwaar dat je af en toe de draad verliest van deze ingewikkeld vertakte historische kroniek, zo hypnotiserend zijn de amoureuze, familiale en wraakzuchtige intriges die elkaar in hoog tempo opvolgen en soms voor de voeten lopen. Met zijn extravagante romantiek en de somptueuze decors van de kastelen van de aristocratie en salons van de haute bourgeoisie, is dit ook een visueel festijn en een van de meest toegankelijke films uit het vaak raadselachtig oeuvre van Ruiz. Maar Ruiz zou natuurlijk Ruiz niet zijn, mocht hij het genre van de kostuumfilm niet voortdurend dynamiteren met speelse invallen, maniëristische effecten, verrassende beeldkaders, wisselende vertelperspectieven en onverwachte grappige terzijdes. Waardoor dit ‘dagboek van het lijden’ (in Ruiz’ eigen woorden), helemaal niet zwaarwichtig overkomt maar integendeel even sierlijk als lichtvoetig is.

Voor wie intussen de zesdelige tv-versie op dvd (eind deze zomer uitgebracht door Lumière) zou gezien hebben: het gaat hier helemaal niet om een ingekorte versie, wel om een radicaal verschillende montage van hetzelfde basismateriaal. Paradoxaal genoeg zijn de meeste scènes vollediger in de bioscoopversie dan in de één uur langere tv-reeks, omdat Ruiz daarin twee bijkomende verhaallijnen uitwerkt die hij hier volledig schrapte. Reden te meer om deze unieke vertoning van de afscheidsfilm van een van de meest inventieve cineasten van de laatste decennia zeker niet te missen.

Het 38e Filmfestival Gent vindt plaats van 11 tot 22 oktober. Vanaf 28 september vind je het volledige programma terug op www.filmfestival.be , waar ook tickets te koop zullen zijn. Mysteries of Lisbon wordt vertoond op 12/10 om 17u in KASKCinema en op 15/10 om 17u in Studio Skoop. De film duurt 272 minuten.

Labels: , ,

Wetenschappers VIB-UGent en Bayer CropScience starten samenwerking

VIB08Wetenschappers van VIB-UGent en Bayer CropScience gaan samenwerken aan de ontwikkeling van gewassen met hogere opbrengst en verbeterde weerstand tegen stress, zoals droogte of zout in de bodem. Daarbij zullen de onderzoekers gebruik maken van gedetailleerde kennis over het genetisch materiaal van planten. Dit wordt moleculaire veredeling genoemd. In een eerste project zal gekeken worden naar zogeheten epigenetische verschillen tussen groepen planten en het gebruik ervan als basis voor selectie van nieuwe kenmerken in gewassen. Een tweede project is gebaseerd op computeranalyses van de genen die betrokken zijn bij de reactie van planten op stresssituaties zoals droogte. Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten in wetenschappelijke vaktijdschriften worden gepubliceerd. Beide onderzoeksprojecten worden gesteund door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).

Epigenetica is een natuurlijk fenomeen dat gebruikt wordt door planten (en dieren) om het aflezen van erfelijk materiaal flexibel te reguleren, bijvoorbeeld als reactie op droogte. Het is een soort biologisch geheugen. Afhankelijk van externe factoren, zoals lange periodes van droogte, worden genen meer of minder afgelezen uit het DNA. Het gaat bij epigenetica dus niet over verschillen in de volgorde van de letters van het DNA zelf, maar over de mate waarin de informatie uit het DNA wordt afgelezen en gebruikt. Opmerkelijk is dat die veranderingen worden doorgegeven aan nakomelingen, zelfs al liggen ze niet opgeslagen in de volgorde van de letters van het DNA. Met het nieuwe onderzoeksproject willen de onderzoekers epigenetische controle ontwikkelen als nieuwe moleculaire tool voor de veredeling van landbouwgewassen.

Tegelijkertijd gaan wetenschappers ook verder met een project naar het gebruik van computertoepassingen bij het onderzoek naar weerstand van planten tegen stress. Daarbij zal de focus liggen op systeembiologie, de wetenschap die biologische systemen bestudeert als de interacties tussen vele componenten, zoals genen, eiwitten en metabolieten. Die aanpak is nodig bij het bestuderen van stressbestendigheid, omdat weerstand tegen droogte of zout vaak gestuurd wordt door ingewikkelde netwerken van genen. Bedoeling is om de genen en netwerken van genen betrokken bij stressresistentie te identificeren en experimenteel te valideren. Dat moet leiden tot planten met een verhoogde oogststabiliteit. Het onderzoek zal initieel gebeuren op Arabidopsis thaliana, de zandraket. Deze plant dient als model voor landbouwgewassen, omdat er op een versnelde manier het effect van individuele genen en netwerken van genen uitgetest worden. In een latere fase zullen beloftevolle genen uitgetest worden in verschillende gewassen (koolzaad, rijst en katoen).

Planten die maken krijgen met droogte, hitte, koude, overstromingen of zout in de bodem, reageren daarop door hun groei te verminderen. Dat kan tot ernstige oogstverliezen leiden. Mede als gevolg van de wijzigende weersomstandigheden dreigen zulke omstandigheden in de toekomst steeds vaker voor te komen. Het is dus noodzakelijk nieuwe gewassen te ontwikkelen die aan deze vormen van stress kunnen weerstaan. Meer voedsel produceren op een beperkt landbouwareaal is dan ook een van de uitdagingen van deze eeuw. Met de deze samenwerking willen VIB en Bayer CropScience bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. Onderzoeksleiders van de projecten zijn Frank Van Breusegem (VIB-UGent), Mieke Van Lijsenbettens (VIB-UGent), Steven Maere (VIB-UGent), Marc De Block (Bayer CropScience) en Matthew Hannah (Bayer CropScience). Ook wetenschappers verbonden aan de Universiteit Antwerpen zijn betrokken bij dit project.

Labels: , , , , , , , , ,

20 september 2011

Europese Commissie: Dringend Nederlandstalige tolken nodig

De komende 5 à 10 jaar kunnen de tolkendiensten van de Europese Unie geconfronteerd worden met een ernstig tekort aan tolken die naar het Nederlands werken, omdat de helft van deze tolken vóór 2020 met pensioen zal gaan. Daarom starten ze een mediacampagne om bij jongeren in België belangstelling te wekken voor een tolkencarrière bij de EU. De videoclip "Tolken voor Europa-naar het Nederlands" die is bedoeld om bekendheid te geven aan het tolkenberoep, wordt op 20 september om 10.15 gepresenteerd bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. De clip zal ook te zien zijn op YouTube.

Mw. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd heeft gezegd: "De tolkendiensten maken een opvolgingsfase door, vooral voor tolken naar het Engels en naar de vier talen van de stichtende lidstaten (DE, FR, IT, NL). Met deze videoclip voor de volgende generatie Nederlandstalige tolken willen we er voor zorgen dat we ook in de toekomst nog kunnen beschikken over voldoende tolken voor de vergaderingen van de Instellingen." De tolkendiensten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zijn naarstig op zoek naar nieuwe conferentietolken die ervoor kunnen zorgen dat Nederlandstalige gedelegeerden en vertegenwoordigers van het Europese publiek de vergaderingen in hun eigen taal en simultaan kunnen volgen. Bij de Instellingen wordt vertolking naar het Nederlands en andere talen verzorgd voor ongeveer 6000 vergaderingen per jaar.

Indien het aantal inzetbare tolken met de juiste universitaire graad en talencombinatie niet toeneemt, is het risico op een tekort aan tolken bij de Europese Instellingen groot. Dit potentiële tekort geldt niet uitsluitend voor Nederlandstalige tolken maar eveneens voor Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Informatievideo's voor deze talen vindt u hier. http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-bibliography/video-and-sound/index_nl.htm
Link naar de Nederlandse clip: Tolken voor Europa hier: http://www.youtube.com/user/DGInterpretation?gl=FR&hl=fr

Als tolk bij de Europese Instellingen zit je op de eerste rij bij vergaderingen over actuele thema's, bij politieke debatten en bij het besluitvormingsproces in de Europese Unie. Het is de taak van de tolk om de communicatie tussen mensen met een verschillende culturele en taalkundige achtergrond vlot te laten verlopen. Dankzij de tolken kunnen deelnemers aan EU-vergaderingen hun eigen taal spreken: een essentiële bijdrage aan beter wederzijds begrip. Totaal aantal tolken in vaste dienst in de Nederlandse tolkenafdelingen bij de Europese Instellingen:
DG Tolken (Europese Commissie) 36
DG Vertolking en Conferenties (Europees Parlement) 16
Directie Tolken van het Hof van Justitie van de EU 3
Totaal: 55

Bovendien maken de tolkendiensten veelvuldig gebruik van de diensten van 65 geaccrediteerde freelancers die samen met de tolken in vaste dienst werken in de vergaderingen waar Nederlandse tolken aanwezig zijn. Onze tolken hebben een ruime waaier aan werktalen, gemiddeld 4 à 5 en soms nog meer. De Europese Instellingen organiseren geregeld accreditatietests voor freelancers en organiseren ook diverse programma’s voor nieuwkomers om de overgang van het studentenleven naar het beroepsleven van een tolk te vergemakkelijken. Het wordt echter steeds moeilijker geschikte kandidaten te vinden voor deze tests.

Een nuttig talenprofiel voor een beginnende, jonge tolk in de Nederlandse cabine bestaat uit drie werktalen (passieve talen). Frans, Engels en Duits zijn nog steeds de belangrijkste talen maar momenteel zijn we ook op zoek naar collega's met Spaans of Italiaans en uiteraard is de kennis van een van de 'nieuwe' talen een grote troef. Ook voor kandidaten met andere talencombinaties is eventueel belangstelling.

Hoe word ik conferentietolk?
Nederlandstalige tolkenopleidingen in België:
Artesis Hogeschool Antwerpen http://www.artesis.be/vertalertolk/
Lessius Hogeschool Antwerpen http://lessius.eu/stk/opleidingen.aspx
Hogeschool Gent http://veto.hogent.be/
HUB Brussel http://www.hubrussel.be/

Meer over werken bij de Europese instellingen vindt u op: http://europa.eu/interpretation/index en.htm

Er zijn drie tolkendiensten in de EU: Directoraat-Generaal Tolken van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Vertolking en Conferenties van het Europees Parlement (beide in Brussel) en Directie Tolken van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Voor meer details over het werk van tolken, ga naar:
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_nl.htm

Labels:

19 september 2011

Showcasefestival met 60 bands op 10 locaties in Gent

Op 16 en 17 december vindt op tien Gentse locaties de eerste editie van Glimps plaats, een internationaal showcasefestival dat focust op pop- en rockgroepen uit continentaal en nieuw Europa. Het festival wil vooral de aandacht vestigen op talent uit regio's waarvoor in de reguliere media en in de programmatie van clubs en festivals nauwelijks of geen aandacht is, en is daarmee uniek in zijn soort. Glimps staat open voor professionelen uit zowel de Vlaamse als internationale muzieksector, maar is eveneens een publiek festival en wordt voor de rechtgeaarde muziekliefhebbers zeker een van de festivals om naar uit te kijken. Glimps wil in ieder geval zijn steentje bijdragen aan de internationalisering van de Belgische muzieksector. De Stad Gent heeft iets met muziek. Niet voor niets werd Gent erkend als Unesco Creative City of Music. Deze titel kreeg Gent dankzij de de aanwezigheid van een pak creatieve en muzikale Gentenaren. Met Glimps zal Gent haar muzikale reputatie zeker nog verstevigen.

Glimps is een internationaal showcasefestival dat professionelen uit de muzieksector in Vlaanderen en heel Europa samenbrengt om kennis te maken met pop- en rocktalent uit het Europese vasteland. De focus ligt dus expliciet op groepen uit continentaal en nieuw Europa, meerbepaald uit regio's die in het Belgische en Europese muzieklandschap nauwelijks of niet aan bod komen. De meer dan 60 concerten die op 16 en 17 december in dit kader worden georganiseerd, zullen bijgevolg druk gefrequenteerd worden door boekers, managers, platenbazen, programmatoren, enz. maar zijn bovendien ook toegankelijk voor het grote publiek.

De winterperiode is uiteraard niet geschikt voor outdoor-concerten en daarom is de organisatie druk op zoek naar 10 geschikte indoor-locaties in de Gentse binnenstad. Dat kunnen zowel traditionele Gentse concertlocaties zijn als plaatsen waar nog nooit een concert heeft plaatsgevonden. Auditorium De Wijnaert (Conservatorium), Charlatan, Café Video , Trefpunt, Inkomhal NT Gent, De Centrale en De Fabriek (Habbekrats) zegden ondertussen al toe, over andere locaties wordt momenteel druk onderhandeld.

Het festival wordt georganiseerd door drie sterkhouders uit het Gentse pop-en rockleven:
·         Democrazy: de Gentse muziekclub die oa. concerten organiseert in Vooruit, De Centrale, Handelsbeurs en actief meewerkt aan Boomtown, De Beloften en DOK.
·         Keremos: het Gentse muziekmanagementkantoor achter artiesten als Absynthe Minded, School is Cool, Steak Number Eight …
·         Rockoco: het Gentse muziekmanagementkantoor achter artiesten als The Van Jets, The Bony King of Nowhere, Mintzkov, Tom Pintens ... Medewerkers van Rockoco zijn ook de iniatiefnemers van het muziekcafé Café Video op de Oude Beestenmarkt, Boomtown en werken actief mee aan Feest in het Park in Oudenaarde.

Glimps wordt ondersteund door Muziekcentrum Vlaanderen en hun Waalse evenkie Wallonie-Bruxelles Musique, Vooruit, Handelsbeurs en Toursupport. Het festival wordt gesubsidieerd door de Stad Gent vanuit het Stadsmarketingfonds en een projectsubsidie van het Gentse Departement Cultuur. Daarnaast ontvangt het festival een projectsubsidie van Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege. Omdat Glimps een showcasefestival is, kunnen bands alleen deelnemen aan het festival als ze geselecteerd worden. Dat gebeurt door lokale curatoren uit heel Europa. Op die manier worden in elke deelnemend land 10 bands geselecteerd. De eindselectie ligt uiteindelijk in handen van Koen Gisen, muzikant, producer en muziekprogrammator bij Vooruit. Op hem rust de zware taak om uit alle inzendingen een 60-tal waardevolle groepen over te houden.

De lokale curatoren zijn nu aan het werk in: Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, ItalIë, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Schotland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, België, Zweden en Zwitserland.

Onder de selectoren bevinden zich onder andere de programmatoren van Szigetfestival (HU), Dour (BE), Provinssirock (FI), Way Out West (SE), Exit Festival (PO), Talinn Music Week (EE), Primavera (ES) en Spot! (DK)

Belgische groepen kunnen uiteraard ook deelnemen. Vlaamse bands kunnen zich vanaf 16 tot 25 september inschrijven via http://www.glimpsgent.be/ . De Waalse bands worden geselecteerd door een Waals journalist met kennis van de Waalse muziekscene en een Waals concertorganisator. Koen Gisen en Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen) screenen de ingeschreven Vlaamse bands op hun internationaal potentieel en leggen een selectie voor aan de buitenlandse curatoren die dan tot een definitieve keuze komen. De deelnemende Waalse bands worden door Gisen zelf geselecteerd.

Weekendtickets zijn vanaf 16 september te koop via http://www.glimpsgent.be/  tegen het 'early bird'-tarief van 15 euro. Vanaf 2 november kosten weekendtickets 17 euro. Vanaf 16 december kosten tickets 20 euro. Dagtickets worden verkocht vanaf het moment dat het programma bekend wordt gemaakt en zullen in voorverkoop 10 euro kosten. Meer info over de precieze line-up en de locaties volgt in de maanden oktober en november.

Factsheet
16 en 17 december 2011
60 bands uit continentaal en nieuw Europa
http://www.glimpsgent.be/

Labels: , , , , , , , , , , ,

Tien voorstellen om 50-plussers te valoriseren

Het Forum van de Vereniging van Belgische Ondernemers buigt zich dit jaar over het thema van de vergrijzing en de valorisatie van 50-plussers in de Belgische arbeidsmarkt. Omdat Manpower wereldwijd en in ons land een centrale positie bekleedt op die markt is het uitstekend geplaatst om ook zijn bijdrage te leveren. Zo doet Manpower aanbevelingen om bedrijven te helpen het vergrijzingsvraagstuk zinvol aan te pakken als een integraal deel van hun HR beleid. “De crisis overschaduwde de problematiek van de vergrijzing. Bovendien blijven bedrijven, in de nasleep van die crisis, focussen op kortetermijnacties inzake hun personeelsbeleid. Nochtans zal het almaar moeilijker worden om gekwalificeerd talent aan te trekken onder meer door de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de demografische evolutie”, waarschuwt Philippe Lacroix, Managing Director van Manpower België-Luxemburg.

In de Manpower Enquête naar het tekort aan talent 2011, stelden HR professionals vast dat liefst 36% van alle Belgische werkgevers de vacatures niet krijgt ingevuld omdat ze geen gekwalificeerde mensen vinden. Als de bedrijven niet snel maatregelen treffen, zetten ze zichzelf vast in de bankschroef. Immers, de jonge generaties hoppen van job naar job, zijn minder trouw aan hun werkgever en bouwen hun loopbaan uit aan de hand van een aaneenschakeling van ervaringen. Onderzoek uitgevoerd door Manpower in januari laatstleden toont dat 17% van de kandidaten jonger dan 30 van plan is om tot tien keer van job te veranderen. Bovendien wil het merendeel van de 50-plussers zo vroeg mogelijk uit de arbeidsmarkt treden. Beide tendenzen voeden de vergrijzing die op zijn beurt onze totale economie raakt. Tegen 2050 zouden in Europa twee keer meer 65-plussers leven dan jongeren (-15 jaar). In de Verenigde Staten vieren dagelijks (en dit nog tot 2030) liefst 10.000 babyboomers hun 65ste verjaardag.

In het huidige tijdperk waarin talent domineert (de Human Age), moeten bedrijven inzetten op alle beschikbare talent en de rol van werk opnieuw centraal stellen. “De vergrijzingsproblematiek mag niet gereduceerd worden tot de eindeloopbaan problematiek”, zegt Lacroix. “De activiteitsgraad van senioren ligt in België zo laag omdat arbeid onvoldoende wordt gevaloriseerd, in alle fasen van de loopbaan. Wij moeten een klimaat creëren dat het potentieel en de creativiteit van individuen stimuleert door hen zin in hun werk te geven. Door hen de mogelijkheid te bieden om hun competenties op te frissen en hun passie te doen oplaaien in het tempo van de technologische veranderingen. Zo zullen ze gemotiveerd blijven en niet langer de trimesters aftellen vooraleer ze met (brug)pensioen kunnen gaan.” Om de bedrijven te ondersteunen, heeft Manpower de tien aanbevelingen uit zijn witboek ‘50+ Oudere werknemers: onmisbaar op de arbeidsmarkt’ geüpdated. Eén daarvan wijst op het belang van de permanente vorming. Immers in een wereld waar de technologie razendsnel evolueert, moeten de competenties volgen. “Vandaag de dag blijft een functiebeschrijving hooguit twee jaar geldig. Vroeger was dat nog vijf jaar”, aldus Lacroix. “Elke medewerker wordt zelf verantwoordelijk om zijn vaardigheden en ervaring voortdurend aan te scherpen om zo zijn inzetbaarheid te verzekeren. Kortom: de capaciteit om te blijven evolueren binnen een veranderende omgeving wordt de belangrijkste kwaliteit van zowel de werknemer als de werkgever.”

Andere aanbevelingen van Manpower zijn onder meer: houd de leeftijdspiramide van uw personeelsbestand up-to-date, zo werkt u met objectieve gegevens. Valoriseer de oudere werknemers, geef ze het gevoel dat ze bij het team horen. Bind de mensen aan uw bedrijf, hun hele loopbaan lang. Dankzij bijvoorbeeld een goede successieplanning kunt u een braindrain vermijden. De tien concrete tips vindt u op het Manpower Knowledege Center (http://knowledgecenter.manpower.be ).

Labels: , , , , , , ,

Ghent Marriott verwent met STARS arrangement

Tussen 17 september en 9 oktober 2011 biedt Ghent Mariott Hotel bezoekers van Gent Festival van Vlaanderen korting op een overnachting. Het Festivalarrangement omvat 1 overnachting met ontbijt + 2 tickets voor een concert van Gent Festival van Vlaanderen. Een romantisch weekendje uit? Een verrassing? Het Ghent Marriott Hotel bevindt zich in het hart van de stad en biedt uitzicht op de prachtige historische gevels van de Graslei. Dit viersterrenhotel heeft alle mogelijke comfort in huis om je uitstap onvergetelijk te maken: 138 luxueuze kamers en 12 suites, een indrukwekkende loungebar, een fitnessruimte, ondergrondse parking, …. De grootste STARS van Gent Festival verblijven elk jaar in dit hotel... http://www.gentfestival.be/praktisch/overnachten-gent

 

Het concert van vanavond belooft waanzinnig goed te worden. Artistiek coördinator Jelle Dierickx zag het vrijdag al op het Gergiev Festival Rotterdam en is er helemaal ondersteboven van. "Nadat je dit gezien hebt, heb je even het gevoel dat je de wereld kan veranderen." Yannick Nézet-Séguin over Bruckner 8: YouTube
Jelle Dierickx: "Yannick beheerst Bruckner als geen ander. Hij voelt hem aan, alsof hij Bruckner zelf is". Tickets: er zijn vanavond ter plaatse nog enkele tickets te koop. Geen kortingen aan de avondkassa.

Het programma van deze week

Tal van topnamen deze week op Gent Festival. WE ARE MUSIC.
Een overzicht:
Ma  19.09 - Rotterdams Philharmonisch Orkest - St.-Baafskathedraal
Di   20.09 - Kitanodai Gagaku Kai Orkest - Handelsbeurs Concertzaal
Wo 21.09 - Hofkapelle & Kammerchor Stuttgart - St.-Baafskathedraal
Do  22.09 - Isabel Bayón Compañía Flamenca - Capitole
Vrij 23.09 -  Wim Mertens intiem - St.-Baafskathedraal

Labels: , ,

17 september 2011

Sofie Lachaert wint cultuurprijs van de Stad Gent

Jaarlijks bekroont de Stad Gent een persoon, organisatie of instelling die zich in de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een specifiek cultureel terrein. De Cultuurprijs van de Stad Gent werd dit jaar voor het eerst voorbehouden voor design. Design kwam nooit eerder aan bod voor de Cultuurprijs en is nochtans in Gent prominent aanwezig met tal van internationaal gerenommeerde actoren en het landelijk erkende Design museum Gent. Het stadsbestuur kent op voorstel van de jury de Cultuurprijs toe aan Sofie Lachaert.

Sofie Lachaert heeft gedurende vijfentwintig jaar permanente creatieve vernieuwing gebracht in een moeilijke discipline. Haar werk vertoont daarbij een zeer interessant dubbel karakter. Enerzijds realiseert ze een sterk eigen artistiek oeuvre, anderzijds staat ze bijzonder genereus in voor promotie van jong talent. Ze heeft uitstraling tot ver over de eigen landsgrenzen, haar galeries in Gent en Tielrode zijn een gerenommeerd internationaal platform. Met haar galeries geeft ze ook steun aan haar jonge collega’s en biedt ze een platform voor creatie en beginnend talent. Ze is opmerkelijk aanwezig op nationale en internationale fora rond design en genereert ruime persaandacht. Hiermee staat ze niet alleen in voor de internationale promotie en betekenis van design, ze draagt ook bij tot de uitstraling van Gent als een
creatieve en scheppende stad met internationaal ambitieniveau. W ebsite www.sofielachaert.be

Labels: , ,

16 september 2011

Belgen zijn nieuwsgierig om elektronische maaltijdcheques te gebruiken

Werkgevers kunnen nu eindelijk hun eerste elektronische maaltijdcheques kaarten kunnen bestellen. Edenred  neemt deze gelegenheid te baat om de cijfers bekend te maken van de enquête die bij het grote publiek werd uitgevoerd. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de belangrijkste doelstellingen van de kaart en de verwachtingen van de gebruikers gelijklopen. Uitgevers van maaltijdcheques, beleidsmakers en handelaars hebben al ruimschoots hun zegje kunnen doen, en dus wil Edenred vandaag het woord geven aan de gebruikers van maaltijdcheques. Tussen 6 en 12 september 2011 werden duizend mensen ondervraagd door Belga-Ivox. De resultaten laten duidelijk zien dat er een parallel te trekken is tussen de belangrijkste doelstellingen van de kaart en de verwachtingen van de gebruikers: 76,4% van de Belgen zegt geïnteresseerd te zijn, of zelfs enthousiast over het vooruitzicht om elektronische maaltijdcheques te gaan gebruiken. Voordat ze elektronische maaltijdcheques kunnen gebruiken, moeten werknemers en werkgevers eerst, net zoals dat het geval is voor de papieren maaltijdcheques, een collectieve of een individuele overeenkomst afsluiten. “Wij willen onze klanten bijstaan om hen te helpen de overgang naar de elektronische kaart zo sereen mogelijk te laten verlopen en daarom stelt Edenred hen een hele reeks praktische hulpmiddelen voor, zoals modelovereenkomsten of video's met toelichting, waarmee zij hun personeel kunnen informeren,” aldus Jean-Bernard Trussart van Edenred België.

VEILIGER, SNELLER EN HANDIGER…

Op de vraag over de veiligheid van de elektronische maaltijdcheques is 76,4% van de Belgen volledig akkoord of akkoord dat elektronische maaltijdcheques veiliger zijn in het gebruik dan de papieren versie. Voor hen betekent deze kaart het einde van verloren, gestolen of verlopen cheques.  76,7% van de Belgen ziet in de elektronische versie ook een handiger systeem: je hoeft niet meer te rekenen, geen kleingeld meer op zak te hebben en de vervaldatum niet meer in het oog te houden. De vervaldatum blijft bestaan, maar de gebruiker zal er automatisch aan herinnerd worden en de oudste cheques zullen automatisch eerst gebruikt worden. Wat betreft de snelheid op het moment dat ze hun elektronische maaltijdcheques krijgen of bij de passage aan de kassa ziet 75,1% hier een duidelijk voordeel in. Wat betreft het feit dat je weer een kaart meer in je portefeuille hebt zitten: 41% ziet daar geen probleem in. 73% van de ondervraagden vindt het daarentegen wel jammer dat je de maaltijdcheques niet meer kunt delen met gezinsleden of vrienden.

MAALTIJDCHEQUES OP DE LOONFICHE: GEEN GOED IDEE

Maaltijdcheques zijn het favoriete extralegale voordeel van de Belgen. In dit opzicht is het belangrijk de resultaten van de enquête te onderstrepen als het ging om de vraag of mensen die cheques krijgen er de voorkeur aan zouden geven dit voordeel op hun loonbriefje te krijgen. Wetende dat de vrijstelling dan zou verdwijnen (wat betekent dat de werkgever meer dan het dubbele zou moeten betalen om zijn personeel dezelfde koopkracht te geven, ofwel dat hetgeen het personeel netto zou overhouden tot iets meer dan de helft zou verminderen), wordt deze piste door 88,6% van de ondervraagden verworpen en verkiezen zij het oude systeem van maaltijdcheques te behouden.
We herinneren eraan dat vandaag de dag meer dan een werknemer op 3 maaltijdcheques ontvangt. Dat betekent voor de handelaars een potentiële omzet van meer dan 130 miljoen euro per maand.

EEN KAART DIE TOEGANKELIJK IS VOOR ALLE HANDELAARS

Van bij de aanvang heeft Edenred  gestreefd naar het ontwikkelen van oplossingen om de gebruikskosten van de elektronische maaltijdcheques tot een minimum te beperken. Edenred stelt daarom een kaart voor met een tweevoudige technologie: ‘contact’ (compatibel met de bestaande terminals) en ‘contactless’, waarmee snellere transacties mogelijk zijn op goedkope terminals die werken zonder communicatiekosten per transactie. Edenred stelt de handelaars die nog niet over een terminal beschikken exclusief voor om deze uitrusting te voorzien voor 1 euro per dag. De bedoeling van dit initiatief is de gebruikers een zo ruim en gevarieerd mogelijk netwerk aan te bieden waar de kaart aanvaard wordt. Op dit moment hebben al duizenden handelaars de stap gezet, waaronder enkele honderden supermarkten onder franchise. De onderhandelingen met de spelers van de grootdistributie zijn aan de gang, en sommige daarvan staan op het punt afgerond te worden.

Edenred, bedenker van het Ticket Restaurant® en wereldleider in voorafbetaalde dienstentitels aan bedrijven, bedenkt en ontwikkelt oplossingen die het leven van werknemers vergemakkelijkt en de efficiëntie van bedrijven verbetert. De oplossingen voorgesteld door Edenred garanderen dat de middelen die door de bedrijven worden toegekend bestemd zijn voor een specifiek gebruik. Ze maken het beheer mogelijk van de voordelen voor werknemers (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…), de beroepskosten (Ticket Car, Ticket Cleanway…) en aanmoedigings- en beloningsproducten (Ticket Compliments, Ticket Kadeos…). Beursgenoteerd in Parijs, is Edenred aanwezig in 40 landen met 6.000 medewerkers, om en bij de 530.000 klantenbedrijven, 1,2 miljoen aangesloten prestatieplichtigen en 34,5 miljoen begunstigden. In 2010 realiseerde Edenred een uitgiftevolume van 13,9 miljard euro, waarvan 55% in de opkomende landen.

Labels: , ,

15 september 2011

Cultuurmarkt Gent: een b(l)oeiend socio-cultureel veld vol vrijwilligers

Cultuurmarkt 2010-06Ook dit jaar wordt op zaterdag 17 september de Gentse cultuurmarkt georganiseerd. Het zal alweer een bont patchwork zijn, maar liefst 130 culturele verenigingen zullen die dag de Kouter op’fleuren’. Dit jaar staan de socio-culturele organisaties in de kijker, en zij staan dan ook gecentraliseerd voor de kiosk. 2011 is eveneens het jaar van de vrijwilliger en daarom zullen vele verengingen dit luik van hun werking in de verf zetten. Onze centrale gast is dan ook de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen, die samen met Vorming-Plus Gent-Eeklo een vormingsaanbod op maat uitgedokterd hebben voor de vrijwilliger die zijn of haar competenties wil aanscherpen. Daarnaast vind je voor elk wat wils qua cultureel aanbod, gaande van de professionele kunstenhuizen tot musea, academies, theatergezelschappen….

Ga zeker een eendje vangen in het viskraam waar de Vooruit, concertzaal de Handelsbeurs, de Vlaamse Opera en het muziekcentrum De Bijloke hun nieuw seizoen voorstellen in een heus eendjes’kraam’…Ook kinderen zijn toegelaten! Er zijn ook tal van verenigingen met een aanbod op kindermaat! Vzw Free-Time palmt dit jaar de kiosk in en verwelkomt de kinderen daar met een knutselactiviteit, en ook is er een woonwagen/cinema waar een kinderprogramma speelt.

Een leerrijke uitstap dus, voor iedereen en gratis toegankelijk! De cultuurmarkt gaat door op de Kouter, en is open vanaf 13u30! Kom je ecologisch verantwoorde papieren zak halen bij de stand van het Uitbureau en vul deze met Gentse cultuur! Een organisatie van Uitbureau Gent, in samenwerking met de Stad Gent
www.uitbureau.be

Labels: ,

14 september 2011

Steeds meer jongeren krijgen diabetes

Diabetes is niet langer een ziekte van ouderen alleen. Diabetes type 2 komt alsmaar meer voor bij jongeren, vaak in combinatie met obesitas. Het veertiende Diabetessymposium op 7 en 8 november 2011 in Gent focust op diabetes bij jonge patiënten. Naast type 2 komt ook diabetes type 1 aan bod. Jongeren die aan deze vorm van diabetes lijden, hebben het vaak moeilijk om “anders” te moeten leven dan hun leeftijdsgenoten. Samen met het symposium wordt in congrescentrum ICC ghent voor het grote publiek een diabetesbeurs en informatienamiddag georganiseerd. Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van suikerziekte en is het gevolg van een zittende levensstijl en overgewicht. In België lijden 600.000 mensen aan diabetes type 2, waaronder steeds meer jongeren. De ziekte kan leiden tot blindheid, nierfalen, hartproblemen of amputaties.

Op 7 en 8 november 2011 verzamelen specialisten uit België en Nederland tijdens het veertiende Diabetessymposium in Gent. Op de agenda van dag één staan de specifieke behandeling en preventie van diabetes bij jongeren, en de risico’s van de combinatie van diabetes met obesitas en andere eetstoornissen. Maartje de Wit, medisch psychologe en onderzoeker van het Vrij Medisch Universitair Centrum Amsterdam, gaat onder de noemer ‘praten helpt tieners’ dieper in op dit thema.

Dinsdag 8 november 2011 staan verschillende brandend actuele sessies op het programma. Coördinator Marleen de Pover (Arteveldehogeschool): “Dr. Inge Van Pottelberghe, verbonden aan de obesitaskliniek van het OLV Ziekenhuis Aalst, belicht de rol die een maagverkleining kan spelen bij de behandeling van diabetes type 2. Koen Kerremans,  diensthoofd Cardiale Revalidatie van het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden, gaat in op de frustraties van patiënten en pleit voor zinvolle begeleidingsprogramma’s. En diëtiste en diabeteseducator Annemie Van De Sompel buigt zich over de controverse rond lightproducten, koffie, wijn en chocolade in de strijd tegen diabetes.”

Dag twee van het symposium wordt traditiegetrouw uitgeroepen tot ‘Dag van de diabeteseducator’. Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen … die personen met diabetes begeleiden, motiveren en coachen. Die dag wordt ook de ‘Pluim voor het beste diabeteseducatorinitiatief’ uitgereikt. Beide initiatieven willen de sleutelrol van de diabeteseducator als leefstijlcoach bekendmaken bij het grote publiek.

Tijdens het symposium wordt in congrescentrum ICC ghent voor het grote publiek een diabetesbeurs georganiseerd. Terwijl het symposium gericht is op hulpverleners, mikt de beurs eerder op patiënten, hun familie en iedereen met interesse voor diabetes. De bezoekers kunnen hun risico op diabetes laten screenen en worden rondgeleid door ervaren diabeteseducatoren.


Praktisch: Het diabetessymposium en de diabetesbeurs worden georganiseerd door de Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen NVKVV in samenwerking met de Arteveldehogeschool. De beurs en het symposium vinden plaats in het ICC ghent op maandag 7 november en dinsdag 8 november 2011. De beurs is open tussen 14 en 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Meer info en inschrijven op www.diabetessymposium.be.

Labels:

Gratis rondvaarten met Gents Stadsjacht

Gent Bio Energy 44Het Havenbedrijf Gent organiseert vanaf november elke maand gratis rondvaarten in de haven van Gent. Gedurende twee uur kan iedereen van op het water de haven van binnenuit beleven. De rondvaart is helemaal gratis. Gewoon vooraf inschrijven is de boodschap. Voor verenigingen en organisaties wordt er zelfs maatwerk geleverd. Het Havenbedrijf wil met deze rondvaarten “de Gentenaar” naar de haven halen om zo de haven op een unieke wijze te ontdekken. De haven ligt ten noorden van de stad en beslaat zowat een derde van het Gentse grondgebied. Als hét economische hart van Oost-Vlaanderen staat de haven voor ruim 70.000 (in)directe jobs in 300 havengebonden bedrijven en voor 48 miljoen ton goederenoverslag. Voor heel wat mensen is de haven (nog) onbekend gebied. Dat is niet toevallig want men kan niet zomaar overal in het havengebied om veiligheidsredenen. De gratis rondvaarten brengen daar meteen verandering in. Op het havenjacht Jacob van Artevelde kan men vanaf november elke eerste zaterdag (voor verenigingen en organisaties) en elke derde zaterdag (voor particulieren) de haven beleven.

Het vertrekpunt is de Rigakaai tegenover Weba. De tocht duurt twee uur en onderweg wordt er uitleg gegeven over Gent als toegangspoort tot Europa. Het jacht vaart helemaal tot aan het Kluizendok en terug langs de dokken, kaaien, zeeschepen die van over heel de wereld afmeren en binnenvaartschepen die laden en lossen. Onderweg ziet men onder meer ook de chemische bedrijven, de graansilo’s van Eurosilo naast de R4-Oost, de Ringvaart die de haven op Noord-Frankrijk doet aansluiten, de papierfabriek Stora Enso, de terminals met fruitsap voor heel Europa, de Volvofabriek, een van de grootste clusters van biobrandstofbedrijven van Europa, de elektriciteitscentrale van Electrabel, het Mercatordok waar grote schepen met rollend materieel op en af naar Scandinavië vertrekken, ArcelorMittal en tal van overslagkades.

De rondvaarten zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Deze rondvaarten vinden elke maand plaats, behalve in juli (want dan gaan ze door tijdens de Gentse Feesten) en augustus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds particulieren en anderzijds verenigingen en organisaties. Particulieren kunnen elke derde zaterdag van de maand met de ‘Jacob van Artevelde’ de haven leren kennen van 10 tot 12 uur of van 14 tot 16 uur. Er is plaats voor tachtig personen. Men kan voor maximum zes personen inschrijven. Aan boord kan men een drankje kopen. Inschrijven kan online via www.havengent.be/rondvaarten of telefonisch bij het Havenbedrijf Gent via 09 251 05 50. Voor verenigingen en organisaties vaart het havenjacht elke eerste zaterdag van de maand uit: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er is plaats voor tachtig personen. Er is steeds een gids aan boord waar de vereniging 70 euro voor betaalt. Wil een vereniging catering aan boord, dan kan dit worden afgesproken. Men dient contact op te nemen met de PR dienst van het Havenbedrijf Gent via 09 251 05 50 of pr@havengent.be in te schrijven en voor een programma op maat.

Traditiegetrouw organiseert het Havenbedrijf tijdens de Gentse Feesten rondvaarten in de haven. Die blijven ook in de toekomst plaatsvinden. De voorbije twee jaar waren die telkens in enkele uren tijd volzet. In 2011 bezochten zo maar liefst 2.560 mensen de haven per rondvaart. Dit succes deed het Havenbedrijf beslissen om de gratis rondvaarten ook maandelijks aan te bieden.

Labels: , , ,

13 september 2011

UNICEF START VERDELING VOEDSELBONNEN IN ZUID SOMALIË VOOR KINDEREN EN FAMILIES IN NOOD

In zuidelijk Somalië streven UNICEF en partners ernaar om zoveel mogelijk getroffen kinderen en families te bereiken via de verdeling van voedselbonnen en de overdracht van contant geld.“De omvang van de crisis verplicht ons allemaal om creatief te zijn en om op grote schaal snelle, innovatieve oplossingen te vinden, willen we de dood van nog meer kinderen vermijden. Niet minder dan 336.000 kinderen lijden aan zware ondervoeding, blijven stilstaan is geen optie,” aldus Rozanne Chorlton, UNICEF vertegenwoordiger in Somalië. “Het afgelopen jaar hebben voedseltekorten op de lokale markt de prijzen schandalig snel de hoogte in gejaagd. Voedselbonnen en geldoverdrachten versterken de lokale koopkracht en moedigen lokale handelaars aan om meer voedsel tegen betaalbare prijzen aan te bieden.” Geldoverdrachten en voedselbonnen hebben hun nut al bewezen in Somalië doordat ze families opnieuw in staat stellen voedsel en andere essentiële levensmiddelen op de lokale markt aan te kopen.

Deze maand zullen, dankzij het nieuwe initiatief, maar liefst 15.000 families uit zowel Lager en Midden Juba, als uit Lager Shabelle voordeel halen uit de voedselbonnen en geldoverdrachten. NGO partners registreren families voor het programma en uitbetalingen vinden plaats door middel van het lokale Hawala, een betrouwbaar wettelijk systeem voor geldoverdrachten. Het ganse proces wordt gecontroleerd door derde partijen die nagaan of de fondsen effectief naar diegenen gaan die het het hardste nodig hebben. Voedselbonnen worden ook uitgedeeld door de onderwijspartners van UNICEF. UNICEF bereikt op die manier de meer dan 15.000 kinderen die naar de 212 ‘kindvriendelijke zones’ gaan om te spelen en om bij te leren. Wanneer er geen voedselprogramma’s op school zijn, bieden deze bonnen levensreddende steun aan getroffen kinderen, tegelijkertijd moedigen ze ook kinderen aan om naar school te gaan.

UNICEF heeft dringend nood aan 15 miljoen dollar om het initiatief van de geldoverdrachten op een grotere schaal toe te kunnen passen. De organisatie wil minstens 40.000 families uit de getroffen regio’s Bay, Bakool, Gedo, Midden Juba en Afgooye Corridor bereiken. Een bijkomende 10 miljoen dollar is nodig om het initiatief uit te breiden naar 100.000 kinderen uit de zwaarst getroffen gebieden en hun families. “We hebben dringend nood aan een uitbreiding van dit systeem zodat we de levens van meer kinderen kunnen redden”, zegt Chorlton. “Om dat te doen moeten fondsen onmiddellijk beschikbaar worden gemaakt.” Naast de verstrekking van voedselvoorraden aan 500 voedingscentra, plant UNICEF om 200.000 families uit zuidelijk Somalië te bereiken met supplementaire rantsoeneringen van een maïs/soja mix, rijk is aan micronutriënten en koolhydraten. Meer dan 97.000 mensen krijgen de mix al toebedeeld, maar dat aantal stijgt elke week doordat een toenemend aantal bevoorradingen de zwaarst getroffen gebieden in het Zuiden bereiken.

UNICEF is actief in de hele Hoorn van Afrika en vraagt in totaal 363 miljoen dollar voor zijn hulpverlening aan de kinderen in de regio. In België bundelde UNICEF België zijn krachten in een gezamenlijke oproep van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, onder de slagzin “Stop Honger in Oost-Afrika”. Giften zijn welkom op het gemeenschappelijk rekeningnummer 000-0000012-12 (IBAN BE 19 0000 0000 1212 – BIC: BPOT BE B1) of online via www.1212.be

Labels: , , , ,

10 september 2011

Vlaams Belang Gent verdeelt verkiesbare plaatsen.

Het Vlaams Belang Koepel Gent heeft op 6 september beslist om Vlaams volksvertegenwoordiger en Koepelvoorzitter Johan Deckmyn aan te duiden als lijsttrekker van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In die hoedanigheid zal hij ook verantwoordelijk zijn voor de lijstvorming. Het is de bedoeling om tegen volgend jaar een evenwichtige lijst samen te stellen waarbij zoveel mogelijk doelgroepen zullen worden aangesproken. Het Vlaams Belang gaat in Gent naar eigen zeggen voor een open lijst. Men denkt hierbij aan personen uit de arbeidersbeweging, het ondernemingsleven, de zorgsector, de vrije beroepen en dies meer. De tweede plaats is voor een nog onbekende vrouw, maar kamerlid Tanguy Veys en gemeenteraadslid Ortwin Depoortere nemen alvast een verkiesbare plaats in.

Wie de cijfers van de afgelopen verkiezingen nakijkt schrikt wel even: zowat elke traditionele partij zit tussen hamer en aambeeld. In 2010 was de NVA Gent goed voor 33.457 stemmen, en als de SP.A (30.068) en Groen! (21.567) samen slaan, dan krijgen we een kartel dat goed is voor 51.635 stemmen. En dit op een totaal van 157.237 uitgebrachte stemmen. Een herhaling van dit resultaat zou de overige klassieke partijen zo goed als zeker de wind uit de zeilen nemen. Neem daar bij nog het feit dat het Vlaams Belang haar boegbeeld Francis Van den Eynde, fractieleider Kristina Colen en drie andere gemeenteraadsleden uit de partij gezet heeft. Toch trekt het Vlaams Belang Gent hoopvol ten strijde. Burgemeester Termont kampt naar men zegt met een onvrede over de instroom van Roma en andere Oost-Europeanen. Op hun beurt worden de Gentse groenen geconfronteerd met het ‘verlies’ van Vera Dua. Johan Deckmyn: “Er werd te lang een links beleid gevoerd en het linkse kartel kan men enkel breken met een centrum rechts front”.

Dat maakt dat het rechtse front één gemeenschappelijke vijand heeft: de N-VA, die in Gent geleid wordt door Siegfried Bracke, die met zijn links verleden vooral de socialisten op de zenuwen werkt. Het Vlaams Belang constateert dat een meerderheid van de Gentenaars centrumrechts tot rechts denkt en stemt. Het blijft bijgevolg van mening dat een linkse kartelvorming gecounterd moet worden door een (centrum-)rechts front. Het Vlaams Belang is bijgevolg bereid om hierover te onderhandelen, ja zelfs vanuit de oppositie gedoogsteun te bieden aan een rechts beleid in Gent.

Labels: , , , , ,

9 september 2011

De laatste tickets Odegand gaan nu de deur uit

OdeGand bestaat al 9 jaar dankzij de steun van talrijke partners. Dit grandioze feest zou onmogelijk zijn zonder deze hulp. Het begon 9 jaar geleden met een zot idee waarin muziek, water en vuur een hoofdrol spelen met als decor onze geliefde stad Gent. Te ambitieus klonk het, partners BASE, KBC en De Standaard geloofden er in, en investeerden samen in dit concept. Volgende zaterdag is het zover: de 9e editie van OdeGand zet de Gentse binnenstad in vuur en vlam! Om 22 uur kan je je ogen en oren de kost geven tijdens het gratis slotconcert op het drijvend podium aan de Korenlei.

Het wordt weer een spetterende show, met overdonderend visueel spektakel. Het Kamerorkest zal samen met 3 solisten - stuk voor stuk wereldsterren -een programma brengen met de mooiste klassieke parels die de geschiedenis voortgebracht heeft (onder meer werk van Bach, Mc Mozart en Holst). De solisten: Ning Kam (viool en concertmeester),Carolin Widmann (viool) en Colin Currie (slagwerk). Rond 23 uur knallen de eerste vuurpijlen de lucht in. Een magisch vuurwerk omarmt de Gentse binnenstad met de mooiste kleuren en figuren. Het slotconcert (22 uur) op het water is zoals elk jaar gratis en wordt gevolgd door een spetterend vuurwerk (23 uur).

Programma slotconcert
T. Bor - Mc Mozart’s eine kleine bricht Moonlicht nicht Musik
J.S. Bach - Dubbelconcerto in re klein (solisten Carolin Widmann + Ning Kam, viool)
Solo door Colin Currie (Dave Maric Trilogy) (percussie)
A. Piazzolla - Spring uit Cuatro Estaciones Porteñas
Solo door Ning Kam (Amazing Grace)
G. Holst - Jig uit de Saint Paul’s suite
Website: http://www.odegand.be/

Labels: , , , ,

Eerst bijdragen, dan pas bijstand

Open Vld wil dat het parlement de magistraten hoort die tijdens hun openingsredes de migratie- en asielproblematiek aansneden. Open Vld doet meteen een aantal voorstellen die misbruiken moeten tegengaan. Zo moet men eerst bijdragen voor men aanspraak kan maken op bijstand. Ook moet er een Task Force 'Terugkeerbeleid' komen. Ook de achterpoortjes in de OCMW wetgeving moeten gesloten worden. En om deze winter een nieuwe opvangcrisis te vermijden, moet onder leiding van de premier een Task Force Terugkeer ervoor zorgen dat meer afgewezen asielzoekers effectief terugkeren.

Bij de opening van het gerechtelijk jaar was in het Antwerpse Arbeidshof een opmerkelijk betoog te horen. Volgens procureur-generaal Liégeois en advocaat-generaal Van Den Bon leidt de oncontroleerbare instroom van buitenlanders tot een onhoudbare druk op ons sociaal systeem en zelfs op de democratische rechtstaat. Hoewel de stellingen wel heel scherp geventileerd werden en deze thematiek om nuance vraagt, neemt Open Vld de uitgestoken hand van de magistraten aan. Het parlement moet het debat met hen aangaan. Daarom vroeg en verkreeg Open Vld een parlementaire hoorzitting met de magistraten.

De toespraak van de Antwerpse magistraten heeft de verdienste dat een bijkomende dimensie wordt toegevoegd aan het debat rond asiel en migratie: de belasting van het sociaal stelsel. Een slechte afstemming tussen de vreemdelingenwetgeving en de OCMW wetgeving leidt tot achterpoortjes en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen. Open Vld pleit voor één minister van Migratie in de nieuwe regering, die ook bevoegd is voor maatschappelijk integratie. Die moet zich niet enkel bezig houden met de organisatie van de migratiestromen, maar ook werk maken van het herijken van ons sociaal systeem op de geglobaliseerde wereld. Hij moet ervoor zorgen dat de oneigenlijke migratiestromen wegens de Belgische sociale zekerheid gestopt worden.

Voor de Vlaamse liberalen staan de Europese verworvenheden inzake vrij verkeer niet ter discussie. Maar ons land kan meer doen om ons sociaal systeem te vrijwaren. De Richtlijn 2004/38 (Vrij verkeer) voorziet dat EU-burgers dezelfde sociale bescherming krijgen. Maar lidstaten mogen wel een uitzondering voorzien tijdens een eerste periode van het verblijf, een uitzondering die in ons land nooit werd omgezet. Open Vld verdedigt het principe dat je eerst moet bijdragen vooraleer je van bijstand kunt genieten. Het wetsvoorstel van Bart Somers met betrekking tot de Opvangwet (nr. 813) zet dat principe om.

Daarnaast voorziet de Vreemdelingenwet dat EU-burgers geen onredelijke belasting van het sociaal systeem mogen zijn. In de praktijk is dit voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moeilijk te controleren omdat ze geen toegang hebben tot de gegevens van de OCMW’s. DVZ heeft dus geen zicht op wie ten laste valt van het sociaal systeem en wie niet. Open Vld wil dat de nieuwe federale regering werk maakt van een correcte informatie-doorstroming naar DVZ zodat de Vreemdelingenwet correct kan toegepast worden.

Waar het gaat om fraude, zwartwerk, koppelbazerij en zelfs mensenhandel moet de controle verscherpt worden. Parketten, sociale en fiscale inspectie moeten voldoende middelen krijgen om tegen dit soort praktijken op te treden. Via de wet op de minnelijke schikking een beter gebruik van de verbeurdverklaring kan het budgettaire probleem deels omzeild worden. Om het probleem van fraude via buitenlandse documenten en via nepfirma’s tegen te gaan, moet de gerechtelijke samenwerking nog opgedreven worden.

In het asielbeleid zijn de problemen intussen genoegzaam bekend. Open Vld breekt nogmaals een lans voor een effectief verwijderingsbeleid. Zonder geloofwaardig terugkeerbeleid, is het beheersen van de asielstromen onbegonnen werk. De gedwongen terugkeer bevindt zich momenteel op een historisch dieptepunt. De volgende regering moet hier prioritair op inzetten, maar ook de regering van lopende zaken moet nú haar verantwoordelijkheid opnemen. Binnen enkele maanden is het weer winter. Als we een opvangcrisis zoals vorig jaar willen vermijden, heeft de ontslagnemende regering geen tijd te verliezen.

Concreet schuift Open Vld volgende voorstellen naar voor:
  1. Open Vld vraagt dat de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken de magistraten die de kat de bel aanbonden, uitnodigt voor een hoorzitting.
  2. De nieuwe minister voor Migratie moet ook verantwoordelijk zijn voor ‘maatschappelijke integratie’. Dat is noodzakelijk om de vreemdelingenwetgeving en de OCMW wetgeving op elkaar af te stemmen, achterpoortjes te sluiten en uitkeringsfraude tegen te gaan.
  3. Open Vld vraagt dat de ontslagnemende regering een Task force terugkeer instelt onder de politieke leiding van de premier. Alleen zo vermijden we deze winter een nieuwe opvangcrisis.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...