1 juli 2010

UGent onderzoekt veiligheidsvragen rond massa-evenementen

Net als vorig jaar onderzoeken wetenschappers van de vakgroep Geografie van de UGent het verplaatsingsgedrag van festivalgangers op Rock Werchter. Hun apparaten met Bluetooth functie worden gevolgd door middel van scanners. De methodiek levert gegevens met talloze analysemogelijkheden op. Zo kan de toepassing een antwoord bieden op vragen rond mobiliteit, maar ook over de veiligheid op en rond een festivalterrein en over marketinggerelateerde zaken. Dergelijk onderzoek levert zeer relevante informatie op die de organisatie van allerlei massa-evenementen ten goede kan komen.

De toepassingsmogelijkheden zijn in principe eindeloos en dit zowel met betrekking tot wetenschap en management als voor economische doeleinden. Op het vlak van veiligheid en crowd management kan worden nagegaan welke plaatsen het drukst zijn en op welk tijdstip, welke bewegingspatronen ontstaan wanneer het bijvoorbeeld plots begint te regenen, of wanneer de headliner gaat optreden. Wat betreft mobiliteit kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht hoe de bezoekers naar het festival gekomen zijn en hoe ze zich op het terrein verplaatsen. Maar ook het shoppinggedrag van de festivalgangers kan in kaart worden gebracht: waar en wanneer eten ze, bezoeken ze de standen van sponsors…

De wetenschappers maken deel uit van de CartoGIS Cluster (Vakgroep Geografie) van de Universiteit Gent en doen, binnen het domein van de Geomatica, onderzoek naar de wetenschap achter Geografische InformatieSystemen. Meer specifiek is hun onderzoek gericht op het analyseren en voorstellen van bewegende objecten. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de wetenschappelijke aspecten als aan mogelijke toepassingen. Voor dit onderzoek werkt de CartoGIS Cluster samen met het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT).

De onderzoeksgroep CartoGIS heeft een jaar na het pilootproject op Rock Werchter 2009 al heel wat expertise opgebouwd. In totaal werden daar 36 scanners op en rondom het festivalterrein geplaatst, wat na vier meetdagen resulteerde in ongeveer 23.000 unieke geregistreerde MAC adressen. Follow-up projecten binnen diverse contexten volgden snel: I Love Techno 2009, Horeca Expo 2009, de Nacht van de Onderzoekers, … Ook voor de komende maanden staan nog enkele projecten gepland, waaronder de Gentse Feesten.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...