29 september 2011

Mathias De Clercq trekt Gentse Open Vld-lijst bij gemeenteraadsverkiezingen 2012

Het bestuur van Open Vld Gent heeft Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Economie, Jeugd en Middenstand unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eerste schepen Mathias De Clercq: "Open Vld Gent staat garant voor de verdere vooruitgang van Gent en de verhoging van de levenskwaliteit van alle Gentenaars."

Op 14 oktober 2012 trekken de Gentenaars naar de stembus om te beslissen wie Gent de daaropvolgende zes jaar mag besturen. Open Vld Gent is verheugd aan te kondigen dat Eerste schepen Mathias De Clercq de lijst zal trekken. Het bestuur van Open Vld Gent heeft Mathias De Clercq unaniem aangeduid als kopman. Mick Daman, voorzitter Open Vld Gent: “Mathias De Clercq is ontegensprekelijk het boegbeeld van Open Vld in Gent. Hij heeft de afgelopen jaren als schepen en Eerste schepen deze stad op een voortreffelijke manier bestuurd. Samen met de hele ploeg van Open Vld Gent staat hij voor een positief, verenigend, liberaal project voor Gent.”


Eerste schepen en lijsttrekker Mathias De Clercq: “Ik ben bijzonder vereerd dat ik in 2012 de Gentse Open Vld-lijst mag trekken. Open Vld maakt al meer dan 30 jaar deel uit van het stadsbestuur en heeft de positieve ontwikkeling van Gent fundamenteel mee vormgegeven. Denk maar aan het autoluw maken van de binnenstad en het duurzame financiële beleid. Ook deze legislatuur maakt blauw het verschil. Neem de 9.000 jobs die er zijn bijgekomen, het activerende OCMW-beleid en de vele investeringen in sport- en jeugdinfrastructuur in de verschillende Gentse wijken. Als Open Vld willen we blijven het verschil maken in de toekomst. Absolute prioriteit voor Open Vld is een kordaat veiligheids- en overlastbeleid om de leefbaarheid in onze wijken te garanderen. Daarnaast pleit Open Vld Gent resoluut voor een evenwichtig mobiliteitsbeleid dat aandacht heeft voor alle vervoersvormen, wil het ondernemers nog meer stimuleren om in Gent te investeren en zo arbeidsplaatsen te creëren, wil het werk maken van kwaliteitsvolle groene wijken zodat Gent verder kan uitgroeien tot duurzame stad van de toekomst en pleit het voor verdere uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen.”

Eerste schepen en lijsttrekker Mathias De Clercq: “Met het rood-groene kartel dreigt Gent op een onevenwichtige manier bestuurd te worden. Wie wil dat Gent positief blijft evolueren op de manier zoals het nu doet, is bij ons aan het juiste adres. Gent moet verder vooruit kunnen gaan, de klok mag niet worden teruggedraaid. Open Vld is dé garantie voor de verdere vooruitgang van Gent.”

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...