23 september 2011

Drongen: Pontbrug wordt gerestaureerd, fietsroute Assels wordt veiliger

De Pontbrug, de verbinding tussen Drongen centrum en de wijk Assels, is in zeer slechte staat. De Pontbrug is bij wandelaars en fietsers gekend als de toegangsweg naar een pittoresk stukje Leieroute. Binnenkort wordt een tonnagebeperking van 15 ton ingevoerd voor verkeer dat over de brug moet. Het dossier voor de restauratie van de brug is opgestart. De Pontbrug is een beschermd monument en moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Om het verkeer van en naar de wijk Assels te garanderen, wordt onderzocht of er een tijdelijke brug kan komen. Bovendien start Infrabel binnenkort met de werken aan de spoorwegtunnel naar de Assels in het kader van de verdubbeling van spoorlijn 50. De Stad Gent wil daar twee fietskokers (doorgangen) bij plaatsen om het fietsverkeer van en naar de Assels vlotter en vooral veiliger te maken. Het is een unieke kans om deze verkeersingrepen uit te voeren samen met de werken aan de spoorwegtunnel van Infrabel. De Infrabel-werken zijn gepland voor april-mei 2012. De Stad Gent had voor deze fietskokers geen budget voorzien, maar kan nu wel kredieten vrijmaken.

Omdat de voorstellen en bemerkingen van bewoners in verband met de heraanleg van Drongenplein nog verder door de stadsdiensten moeten worden onderzocht, wordt dit dossier uitgesteld. De parkeerthematiek van Drongencentrum wordt geïntegreerd in de globale parkeerstudie van de Stad Gent. Het budget dat door het uitstel vrijkomt, zal worden gebruikt voor de fietstunnels langs de spoorwegonderdoorgang en om de restauratie van de Pontbrug voor te bereiden. Ondertussen onderzoeken de stadsdiensten ook nog andere verkeersmaatregelen die de mobiliteit in Drongen moeten verbeteren.
Website: www.gent.be/openbarewerkeninkaart

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...