20 september 2011

Europese Commissie: Dringend Nederlandstalige tolken nodig

De komende 5 à 10 jaar kunnen de tolkendiensten van de Europese Unie geconfronteerd worden met een ernstig tekort aan tolken die naar het Nederlands werken, omdat de helft van deze tolken vóór 2020 met pensioen zal gaan. Daarom starten ze een mediacampagne om bij jongeren in België belangstelling te wekken voor een tolkencarrière bij de EU. De videoclip "Tolken voor Europa-naar het Nederlands" die is bedoeld om bekendheid te geven aan het tolkenberoep, wordt op 20 september om 10.15 gepresenteerd bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. De clip zal ook te zien zijn op YouTube.

Mw. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd heeft gezegd: "De tolkendiensten maken een opvolgingsfase door, vooral voor tolken naar het Engels en naar de vier talen van de stichtende lidstaten (DE, FR, IT, NL). Met deze videoclip voor de volgende generatie Nederlandstalige tolken willen we er voor zorgen dat we ook in de toekomst nog kunnen beschikken over voldoende tolken voor de vergaderingen van de Instellingen." De tolkendiensten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zijn naarstig op zoek naar nieuwe conferentietolken die ervoor kunnen zorgen dat Nederlandstalige gedelegeerden en vertegenwoordigers van het Europese publiek de vergaderingen in hun eigen taal en simultaan kunnen volgen. Bij de Instellingen wordt vertolking naar het Nederlands en andere talen verzorgd voor ongeveer 6000 vergaderingen per jaar.

Indien het aantal inzetbare tolken met de juiste universitaire graad en talencombinatie niet toeneemt, is het risico op een tekort aan tolken bij de Europese Instellingen groot. Dit potentiële tekort geldt niet uitsluitend voor Nederlandstalige tolken maar eveneens voor Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Informatievideo's voor deze talen vindt u hier. http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-bibliography/video-and-sound/index_nl.htm
Link naar de Nederlandse clip: Tolken voor Europa hier: http://www.youtube.com/user/DGInterpretation?gl=FR&hl=fr

Als tolk bij de Europese Instellingen zit je op de eerste rij bij vergaderingen over actuele thema's, bij politieke debatten en bij het besluitvormingsproces in de Europese Unie. Het is de taak van de tolk om de communicatie tussen mensen met een verschillende culturele en taalkundige achtergrond vlot te laten verlopen. Dankzij de tolken kunnen deelnemers aan EU-vergaderingen hun eigen taal spreken: een essentiële bijdrage aan beter wederzijds begrip. Totaal aantal tolken in vaste dienst in de Nederlandse tolkenafdelingen bij de Europese Instellingen:
DG Tolken (Europese Commissie) 36
DG Vertolking en Conferenties (Europees Parlement) 16
Directie Tolken van het Hof van Justitie van de EU 3
Totaal: 55

Bovendien maken de tolkendiensten veelvuldig gebruik van de diensten van 65 geaccrediteerde freelancers die samen met de tolken in vaste dienst werken in de vergaderingen waar Nederlandse tolken aanwezig zijn. Onze tolken hebben een ruime waaier aan werktalen, gemiddeld 4 à 5 en soms nog meer. De Europese Instellingen organiseren geregeld accreditatietests voor freelancers en organiseren ook diverse programma’s voor nieuwkomers om de overgang van het studentenleven naar het beroepsleven van een tolk te vergemakkelijken. Het wordt echter steeds moeilijker geschikte kandidaten te vinden voor deze tests.

Een nuttig talenprofiel voor een beginnende, jonge tolk in de Nederlandse cabine bestaat uit drie werktalen (passieve talen). Frans, Engels en Duits zijn nog steeds de belangrijkste talen maar momenteel zijn we ook op zoek naar collega's met Spaans of Italiaans en uiteraard is de kennis van een van de 'nieuwe' talen een grote troef. Ook voor kandidaten met andere talencombinaties is eventueel belangstelling.

Hoe word ik conferentietolk?
Nederlandstalige tolkenopleidingen in België:
Artesis Hogeschool Antwerpen http://www.artesis.be/vertalertolk/
Lessius Hogeschool Antwerpen http://lessius.eu/stk/opleidingen.aspx
Hogeschool Gent http://veto.hogent.be/
HUB Brussel http://www.hubrussel.be/

Meer over werken bij de Europese instellingen vindt u op: http://europa.eu/interpretation/index en.htm

Er zijn drie tolkendiensten in de EU: Directoraat-Generaal Tolken van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Vertolking en Conferenties van het Europees Parlement (beide in Brussel) en Directie Tolken van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Voor meer details over het werk van tolken, ga naar:
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_nl.htm

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...