10 september 2011

Vlaams Belang Gent verdeelt verkiesbare plaatsen.

Het Vlaams Belang Koepel Gent heeft op 6 september beslist om Vlaams volksvertegenwoordiger en Koepelvoorzitter Johan Deckmyn aan te duiden als lijsttrekker van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In die hoedanigheid zal hij ook verantwoordelijk zijn voor de lijstvorming. Het is de bedoeling om tegen volgend jaar een evenwichtige lijst samen te stellen waarbij zoveel mogelijk doelgroepen zullen worden aangesproken. Het Vlaams Belang gaat in Gent naar eigen zeggen voor een open lijst. Men denkt hierbij aan personen uit de arbeidersbeweging, het ondernemingsleven, de zorgsector, de vrije beroepen en dies meer. De tweede plaats is voor een nog onbekende vrouw, maar kamerlid Tanguy Veys en gemeenteraadslid Ortwin Depoortere nemen alvast een verkiesbare plaats in.

Wie de cijfers van de afgelopen verkiezingen nakijkt schrikt wel even: zowat elke traditionele partij zit tussen hamer en aambeeld. In 2010 was de NVA Gent goed voor 33.457 stemmen, en als de SP.A (30.068) en Groen! (21.567) samen slaan, dan krijgen we een kartel dat goed is voor 51.635 stemmen. En dit op een totaal van 157.237 uitgebrachte stemmen. Een herhaling van dit resultaat zou de overige klassieke partijen zo goed als zeker de wind uit de zeilen nemen. Neem daar bij nog het feit dat het Vlaams Belang haar boegbeeld Francis Van den Eynde, fractieleider Kristina Colen en drie andere gemeenteraadsleden uit de partij gezet heeft. Toch trekt het Vlaams Belang Gent hoopvol ten strijde. Burgemeester Termont kampt naar men zegt met een onvrede over de instroom van Roma en andere Oost-Europeanen. Op hun beurt worden de Gentse groenen geconfronteerd met het ‘verlies’ van Vera Dua. Johan Deckmyn: “Er werd te lang een links beleid gevoerd en het linkse kartel kan men enkel breken met een centrum rechts front”.

Dat maakt dat het rechtse front één gemeenschappelijke vijand heeft: de N-VA, die in Gent geleid wordt door Siegfried Bracke, die met zijn links verleden vooral de socialisten op de zenuwen werkt. Het Vlaams Belang constateert dat een meerderheid van de Gentenaars centrumrechts tot rechts denkt en stemt. Het blijft bijgevolg van mening dat een linkse kartelvorming gecounterd moet worden door een (centrum-)rechts front. Het Vlaams Belang is bijgevolg bereid om hierover te onderhandelen, ja zelfs vanuit de oppositie gedoogsteun te bieden aan een rechts beleid in Gent.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...