16 september 2011

Belgen zijn nieuwsgierig om elektronische maaltijdcheques te gebruiken

Werkgevers kunnen nu eindelijk hun eerste elektronische maaltijdcheques kaarten kunnen bestellen. Edenred  neemt deze gelegenheid te baat om de cijfers bekend te maken van de enquête die bij het grote publiek werd uitgevoerd. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de belangrijkste doelstellingen van de kaart en de verwachtingen van de gebruikers gelijklopen. Uitgevers van maaltijdcheques, beleidsmakers en handelaars hebben al ruimschoots hun zegje kunnen doen, en dus wil Edenred vandaag het woord geven aan de gebruikers van maaltijdcheques. Tussen 6 en 12 september 2011 werden duizend mensen ondervraagd door Belga-Ivox. De resultaten laten duidelijk zien dat er een parallel te trekken is tussen de belangrijkste doelstellingen van de kaart en de verwachtingen van de gebruikers: 76,4% van de Belgen zegt geïnteresseerd te zijn, of zelfs enthousiast over het vooruitzicht om elektronische maaltijdcheques te gaan gebruiken. Voordat ze elektronische maaltijdcheques kunnen gebruiken, moeten werknemers en werkgevers eerst, net zoals dat het geval is voor de papieren maaltijdcheques, een collectieve of een individuele overeenkomst afsluiten. “Wij willen onze klanten bijstaan om hen te helpen de overgang naar de elektronische kaart zo sereen mogelijk te laten verlopen en daarom stelt Edenred hen een hele reeks praktische hulpmiddelen voor, zoals modelovereenkomsten of video's met toelichting, waarmee zij hun personeel kunnen informeren,” aldus Jean-Bernard Trussart van Edenred België.

VEILIGER, SNELLER EN HANDIGER…

Op de vraag over de veiligheid van de elektronische maaltijdcheques is 76,4% van de Belgen volledig akkoord of akkoord dat elektronische maaltijdcheques veiliger zijn in het gebruik dan de papieren versie. Voor hen betekent deze kaart het einde van verloren, gestolen of verlopen cheques.  76,7% van de Belgen ziet in de elektronische versie ook een handiger systeem: je hoeft niet meer te rekenen, geen kleingeld meer op zak te hebben en de vervaldatum niet meer in het oog te houden. De vervaldatum blijft bestaan, maar de gebruiker zal er automatisch aan herinnerd worden en de oudste cheques zullen automatisch eerst gebruikt worden. Wat betreft de snelheid op het moment dat ze hun elektronische maaltijdcheques krijgen of bij de passage aan de kassa ziet 75,1% hier een duidelijk voordeel in. Wat betreft het feit dat je weer een kaart meer in je portefeuille hebt zitten: 41% ziet daar geen probleem in. 73% van de ondervraagden vindt het daarentegen wel jammer dat je de maaltijdcheques niet meer kunt delen met gezinsleden of vrienden.

MAALTIJDCHEQUES OP DE LOONFICHE: GEEN GOED IDEE

Maaltijdcheques zijn het favoriete extralegale voordeel van de Belgen. In dit opzicht is het belangrijk de resultaten van de enquête te onderstrepen als het ging om de vraag of mensen die cheques krijgen er de voorkeur aan zouden geven dit voordeel op hun loonbriefje te krijgen. Wetende dat de vrijstelling dan zou verdwijnen (wat betekent dat de werkgever meer dan het dubbele zou moeten betalen om zijn personeel dezelfde koopkracht te geven, ofwel dat hetgeen het personeel netto zou overhouden tot iets meer dan de helft zou verminderen), wordt deze piste door 88,6% van de ondervraagden verworpen en verkiezen zij het oude systeem van maaltijdcheques te behouden.
We herinneren eraan dat vandaag de dag meer dan een werknemer op 3 maaltijdcheques ontvangt. Dat betekent voor de handelaars een potentiële omzet van meer dan 130 miljoen euro per maand.

EEN KAART DIE TOEGANKELIJK IS VOOR ALLE HANDELAARS

Van bij de aanvang heeft Edenred  gestreefd naar het ontwikkelen van oplossingen om de gebruikskosten van de elektronische maaltijdcheques tot een minimum te beperken. Edenred stelt daarom een kaart voor met een tweevoudige technologie: ‘contact’ (compatibel met de bestaande terminals) en ‘contactless’, waarmee snellere transacties mogelijk zijn op goedkope terminals die werken zonder communicatiekosten per transactie. Edenred stelt de handelaars die nog niet over een terminal beschikken exclusief voor om deze uitrusting te voorzien voor 1 euro per dag. De bedoeling van dit initiatief is de gebruikers een zo ruim en gevarieerd mogelijk netwerk aan te bieden waar de kaart aanvaard wordt. Op dit moment hebben al duizenden handelaars de stap gezet, waaronder enkele honderden supermarkten onder franchise. De onderhandelingen met de spelers van de grootdistributie zijn aan de gang, en sommige daarvan staan op het punt afgerond te worden.

Edenred, bedenker van het Ticket Restaurant® en wereldleider in voorafbetaalde dienstentitels aan bedrijven, bedenkt en ontwikkelt oplossingen die het leven van werknemers vergemakkelijkt en de efficiëntie van bedrijven verbetert. De oplossingen voorgesteld door Edenred garanderen dat de middelen die door de bedrijven worden toegekend bestemd zijn voor een specifiek gebruik. Ze maken het beheer mogelijk van de voordelen voor werknemers (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…), de beroepskosten (Ticket Car, Ticket Cleanway…) en aanmoedigings- en beloningsproducten (Ticket Compliments, Ticket Kadeos…). Beursgenoteerd in Parijs, is Edenred aanwezig in 40 landen met 6.000 medewerkers, om en bij de 530.000 klantenbedrijven, 1,2 miljoen aangesloten prestatieplichtigen en 34,5 miljoen begunstigden. In 2010 realiseerde Edenred een uitgiftevolume van 13,9 miljard euro, waarvan 55% in de opkomende landen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...