26 november 2010

FWO Excellentieprijs voor Dirk Inzé

Om de vijf jaar kent het FWO haar belangrijkste wetenschapsprijzen toe: de Excellentieprijzen, in de wandelgangen ook wel de ‘Vlaamse Nobelprijzen’ genoemd. Op 23 november overhandigde koning Albert II de vijf laureaten hun prijs. De laureaten van 2010 zijn: Prof. Dirk Inzé, Biologie en fysiologie - UGent – VIB; Prof. Peter Carmeliet, Geneeskunde - K.U.Leuven; Prof. Paul Rutgeerts, Geneeskunde - K.U.Leuven; Prof. Sonja Snacken, Criminologie en Sociologie - VUB – UGent en Prof. Bart De Moor, Elektrotechniek K.U.Leuven. Het FWO bekroont om de vijf jaar academici voor hun hele wetenschappelijke carrière. Aan de prijs is een beloning van 100.000 euro verbonden, samen met een uniek kunstwerk dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Tom Frantzen.

De laureaten worden voorgedragen door collega's en gekozen door een internationale jury. Er worden prijzen uitgereikt in vijf verschillende disciplines. De onderscheiding werd voor het eerst uitgereikt in 1960, en viert dit jaar dus zijn vijftigste verjaardag. Ter gelegenheid van deze jubileumeditie werd de benaming 'vijfjaarlijkse prijzen' veranderd in FWO-Excellentieprijzen.
De prestigieuze FWO-Excellentieprijzen worden uitgereikt in de vijf grote wetenschapsdomeinen. Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen, maar moeten voorgedragen worden door collega’s. Een onafhankelijke jury van internationale topwetenschappers onderzoekt de voordrachten en selecteert per domein een laureaat.

Prof. Peter Carmeliet: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Fundamentele Biomedische Wetenschappen.
Peter Carmeliet is professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven en directeur van het Vesalius Research Center van Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in Leuven. Zijn vasculair onderzoek wordt wereldwijd erkend als baanbrekend en hij is een van de voortrekkers in translationeel onderzoek (o.m. voor kankers en oogziektes). Met meer dan 400 wetenschappelijke rapporten in toptijdschriften is hij een van de meest geciteerde biomedische wetenschappers.

Prof. Paul Rutgeerts: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Klinische Biomedische Wetenschappen.
Paul Rutgeerts is gastro-enteroloog en professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven. Met zijn klinisch onderzoek naar darmontstekingen en -aandoeningen (o.m. ziekte van Crohn) heeft hij vele internationale publicaties op zijn naam en hiervoor wereldwijd erkenning behaald. Zowel zijn collega’s als patiëntenorganisaties roemen hem voor zijn invloed in de klinische praktijk en zijn voortrekkersrol bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Prof. Sonja Snacken: laureaat voor de Prijs Ernest John Solvay 2010 in de Taal-, Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.
Sonja Snacken is professor Criminologie en Rechtssociologie aan de VUB en aan de UGent. Professor Snacken heeft langdurig onderzoek verricht naar de toemeting en uitvoering van gevangenisstraf, zowel van uit de optiek van de empirische sociale wetenschappen als vanuit de optiek van de normatieve rechtswetenschap. Zij is op vele wetenschappelijke en beleidsfora bekend voor haar pleidooi voor een meer humane strafrechtspleging.

Prof. Dirk Inzé: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Exacte Wetenschappen.
Dirk Inzé is professor Moleculaire Plantenbiologie en -fysiologie aan de UGent en wetenschappelijk directeur van het Departement Plant Systems Biology (VIB). Hij heeft internationale faam behaald door zijn onderzoek naar de mechanismen van celdeling en celafweersystemen bij planten. Zijn inzichten hebben een belangrijke impact gehad op teeltmethodes en voedselproductie. Hij behoort tot de top 10 in de wereld van meest geciteerde auteurs in zijn discipline.

Prof. Bart De Moor: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Toegepaste Wetenschappen.
Bart De Moor is professor Elektrotechniek aan de K.U.Leuven. Hij is een pionier in de ontwikkeling van wiskundige en numerieke methoden én hun toepassing in diverse wetenschappelijke probleemstellingen, onder meer in systeemcontrol en -identificatie, medische diagnose, bio-informatica en systeembiologie.  Zijn werk heeft geleid tot een directe en belangrijke impact zowel op industrieel als maatschappelijk vlak. Professor De Moor is tevens bekend voor zijn inzet voor wetenschapspromotie in vele lagen van onze maatschappij.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...