22 november 2010

Gerestaureerde Sint-Niklaaskerk opent op 27 en 28 november

Opening Korenmarkt 08 Na een restauratieperiode van 50 jaar gaat de prachtig gerestaureerde Gentse Sint-Niklaaskerk weer open. In het voorjaar van 1961 sloten alle deuren van de kerk definitief voor de restauratiewerken. Niet minder dan vijftig jaar, bijna dag op dag, bleef het grootste deel van de Sint-Niklaaskerk gesloten. De toren, de dwarsbeuk en het koor gingen al weer open voor de eredienst in 1992, maar het was wachten tot vandaag tot ook de benedenkerk of het schip werd opengesteld. En dan eigenlijk nog niet helemaal, want van de zuidelijke zijbeuk (kant Cataloniëstraat) moet nog zowel het interieur als het exterieur aangepakt worden. Dat belet echter niet dat het grootste deel van de kerk, een centraal gelegen monumentale ruimte van 500 m², thans open gaat voor het grote publiek. Het dak en de lichtbeuk is gerestaureerd door de nv Monument, terwijl de nv Denys instond voor de restauratie van de noordelijke zijbeuk en het restauratie.

De Sint-Niklaaskerk was van oorpronkelijk de kerk van de rijke kooplieden en van de gilden rond de Korenmarkt en de haven aan Gras- en Korenlei. In de kerk hadden ze hun eigen kapel, vandaar de rijkdom aan kunstschatten. In het begin van de 12de eeuw werd op deze plaats een eerste romaanse kerk gebouwd, een eeuw later werd ze vervangen door een nieuwe bidplaats, opgetrokken in Scheldegotiek. In de 14de en 15de eeuw werden de activiteiten voortgezet en grepen de eerste verbouwingen plaats. Het koor werd verlengd met twee traveeën en uitgebreid met een kooromgang en straalkapellen. In de 16de eeuw had de kerk zwaar te lijden onder de beeldenstormers. Al van bij het begin kreeg de kerk te kampen met stabiliteitsproblemen als gevolg van onoordeelkundige ingrepen. In de 18de eeuw werden de scheuren en barsten onder een pleisterlaag verborgen, verschillende ramen werden gedicht en tegen de buitenmuren bouwde men huisjes en winkeltjes. Op het einde van de 19de eeuw was de toestand rampzalig en er volgden verschillende restauraties. In 1960 werd begonnen met de huidige restauratie. In 1992 konden het koor met de straalkapellen, het transept en de vieringtoren opnieuw worden opengesteld. In augustus 2003 namen de werken van deze laatste fase een aanvang en tot vandaag komt dat overeen met een investering van afgerond 3 miljoen euro. Voor de hoofdwerken (2 miljoen euro) kon de Stad Gent een beroep doen op toelagen van het Vlaamse Gewest en het Provinciebestuur, maar de binnenafwerking (1 miljoen euro) werd zo goed als integraal door het stadsbestuur gedragen. De openstelling van de kerk was hierbij het belangrijkste motief.

En bij zo een langverwachte heropening hoort een groot feest. Tijdens het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 krijgt iedereen de kans te proeven van een verrassende geanimeerde inhuldiging met muzikale omlijsting, gevolgd door een receptie. De voorstellingen zijn wel te betalen: 8 euro VVK – 10 euro kassa
Kaarten: in voorverkoop 8 euro, telefonisch te reserveren via 09 222 97 30 (maandag tot vrijdag van 14 tot 16 uur) of via e-mail info@stniklaas.com
Kassa: 10 euro op de dag zelf. Zaterdag 27 november om 20 uur en zondag 28 november om 16.30 uur. Op zondag 28 november is er om 10 uur een feestelijke misviering voorgegaan door mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

Informatie: Gentinfo
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 210 10 20
E-mail: gentinfo@gent.be

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...