20 november 2010

Oost-Vlaamse Provincieraad tegen inplanting nieuwe kerncentrale te Borssele

De kans bestaat dat er op termijn twee nieuwe kerncentrales gebouwd worden in het Nederlandse Borssele, vlakbij de grens met België. De Oost-Vlaamse Provincieraad drukt nu zijn grote bezorgdheid uit over de plannen van ERH BV om net zoals Delta Energy BV een kerncentrale te bouwen in Borssele. De plannen van Delta zijn al voorwerp van een milieueffectenrapport (MER), ERH dient nu een andere aanvraag in. Uit contacten blijkt dat de twee bedrijven wellicht zullen samen werken, maar het kunnen evengoed twee kerncentrales worden. De Provincieraad dringt er daarom op aan dat de cumulatieve effecten van beide projecten worden ingeschat. Delen van de provincie liggen namelijk binnen de 20 km-zone rond de geplande kerncentrale. Gent is één van de twaalf Vlaamse gemeenten die zich in de 30 km perimeter bevindt. In 2009 gaf de gemeenteraad de startnotitie een ruime onvoldoende. Ze biedt veel te weinig garanties om de milieueffecten in kaart te brengen. De gemeenteraad verwees ondermeer naar het advies van de Vlaamse administratie Leefmilieu. Dit advies vraagt aandacht voor de effecten van het gebruik van koelwater uit de Westerschelde.

De Provincieraad stelt ook vast dat er een aansluiting voorzien wordt op het electriciteitsnet van Telenet en vraagt of er bijkomende leidingen nodig zijn voor het electriciteitstransport naar België. De Provincieraad dringt aan op een onderzoek naar de verschillende energiebronnen, in het bijzonder naar de mogelijkheden om voor de electriciteitsvoorziening gebruik te maken van duurzame technologieën. Zoals de plannen nu voorliggen is er zelfs sprake van een daling van de electriciteitsproductie uit waterkracht en windenergie. De Provincieraad wenst dat bij dit onderzoek de volledige milie-impact van de verschillende energiebronnen vergeleken wordt. De Provincieraad dringt ook aan op duidelijkheid over het transport van de splijtstoffen naar de geplande kerncentrale en over de afvoer van het nucleair afval en vraagt volledige en gedetailleerde informatie over deze routes.

Meer over de huidige kerncentrale van Borssele: http://www.epz.nl/content.asp
Meer over het Oost-Vlaamse overleg afgelopen jaar: http://archief2009.blogspot.com/2009/09/gouverneur-denys-overlegt-met.html

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...