22 november 2010

Stad Gent en Plasactiegroep stellen horecacampagne 'Laat haar zitten' voor

PlaspuntTer gelegenheid van de Wereldtoiletdag op vrijdag 19 november moedigt de Stad Gent horecazaken aan om vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet te laten gaan. Schepen Matthias De Clercq: “Gent heeft met zijn bijna honderd toiletten een ruim aanbod aan publiek sanitair, maar kan onmogelijk op elke hoek van de straat openbaar sanitair voorzien. Tijdens een enquête bleek dat 25% van de vrouwen die de Gentse Feesten voortijdig verlaten dit doen omdat ze geen aangepast sanitair vinden. Er is in de publieke ruimte minder sanitair beschikbaar voor vrouwen. De Stad Gent en de Plasactiegroep roepen daarom de Gentse horecazaken op om mee in dit project te stappen. Dat engagement zorgt voor een positief imago voor de Gentse horecazaken”. Wereldtoiletdag is het moment om toiletten, sanitair en de gebruiken daaromtrent onder de aandacht te brengen. De Stad Gent heeft een honderdtal openbare toiletten in parken, openbare gebouwen, parkings, stadsgebouwen, zwembaden, musea en sportcentra. Daarvan is de helft voorzien van een aangepast toilet voor personen met een handicap en 19 toiletten zijn voorzien van een luiertafel. Daarnaast zijn er nog eens 54 urinoirs verspreid over het hele Gentse grondgebied. De Stad Gent voert al jaren een consequent beleid dat aandacht heeft voor de sanitaire noden van haar bevolking en bezoekers.

Dit jaar voert de Stad Gent een gezamenlijke campagne met de Plasactie ‘Leg mijn Blaas het zwijgen niet op’. De actie heeft als doel om vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet te laten gaan in horecazaken. Die horecazaken duiden die mogelijkheid aan met een speciale sticker op hun raam. De actie richt zich vooral naar de horeca, maar ook andere zaken kunnen in de actie stappen. De Plasactiegroep werkt al jaren met de Stad Gent samen rond dit thema. In 2007 voerde de Plasactiegroep, met steun van de Stad Gent en het Federaal Grootstedenbeleid, een campagne waarbij de mannenurinoirs als drager werden gebruikt om het sanitair voor vrouwen aan te duiden. Dat waren openbare toiletten van de Stad Gent en sanitair in een aantal horecazaken waar vrouwen zonder consumptieverplichting naar het toilet mochten gaan. Dat proefproject werd positief geëvalueerd en de actie wordt nu hernomen op grotere schaal. Om meer uitleg te geven over deze actie zullen de infostewards de komende weken een bezoekje brengen aan horeca-uitbaters. Indien een uitbater wil deelnemen aan de actie komt iemand van de Plasactiegroep op bezoek. De actiegroep spreekt het engagement met de zaak af en publiceert een lijst van de deelnemende zaken op hun website www.plasactie.be

De eerste 10 engagementsverklaringen zijn ondertekend door horecazaken in Gent centrum, Zuid en de uitgangsbeurt Vlasmarkt. Ook de eerste horecazaak uit Mariakerke en zelfs een fietsenmaker in Gent, hebben gehoor gegeven aan deze actie. Maar coördinator Baharak Bashar wil tientallen zaken achter de actie krijgen. Bloemist Wim Vervaecke ondertekende mee de overeenkomst en plaatste een sticker op het raam van zijn zaak in de Sint-Jacobsnieuwstraat, Baharak Bashar is er klant: “Het gebeurt wel eens dat vrouwen komen vragen om het toilet te mogen gebruiken. Mensen hoeven niets te kopen, het is normaal dat een mens in nood ergens kan plassen”. De deelnemende handelaars reageren positief en spreken van een positieve reclame voor hun zaak. Het is een win-win situatie voor zowel de Actiegroep en de Stad Gent (meer locaties waar je, als vrouw, gratis een plasje kan doen) als voor de deelnemende horecazaken (positieve reclame).

Informatie over de plasactie website
www.plasactie.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...