23 november 2010

Aantal HIV infecties stijgt met 9%.

In 2009 werden er in België 1.135 nieuwe gevallen van HIV infectie gerapporteerd. Dit is het hoogste aantal geregistreerde gevallen sinds het begin van de epidemie. Na een belangrijke stijging  sinds 1997, heeft sinds 2004  het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekken de tendens zich te stabiliseren. Dit aantal situeert zich tussen 1.000 en 1.135 gevallen per jaar, wat overeenstemt met een gemiddelde van 3 gediagnosticeerde infecties per dag. Het aantal infecties via heteroseksuele contacten daalde in de loop der tijd. Zij vertegenwoordigden 67% van de infecties gediagnosticeerd in 2002 en 50 % van de infecties gediagnosticeerd in 2009. Daartegenover stijgt het aantal infecties bij homo- en biseksuele mannen duidelijk. De seropositieve gevallen onder homo- en biseksuele mannen steeg van 23% in 2002 tot 46% in 2009. De aantal HIV infecties die in een zeer laattijdig stadium worden gediagnosticeerd tonen een dalende trend. In 1997 werd een zeer laattijdige diagnose van de infectie gesteld in 41 % van de gevallen. In 2009 is de diagnose zeer laattijdig in 24 % van de gevallen. Deze evolutie in de houding tegenover de screeningtest is postief: een vroegtijdig gestelde diagnose laat een betere therapeutische behandeling toe. Daarnaast laat het de persoon ook toe om het eigen gedrag aan te passen teneinde de overdracht van de infectie naar de partner te vermijden. In 2009 werden in totaal 10.985 patiënten met HIV infectie medisch opgevolgd in België. Het aantal patiënten steeg met 9 % ten opzichte van 2008.

In 2009 er eveneens 134 nieuwe gevallen van AIDS gediagnosticeerd. Sinds 1998 schommelt het jaarlijkse aantal nieuwe gerapporteerde AIDS diagnoses tussen de 100 en 150. De incidentie is vanaf 1996 plots gedaald dankzij het gebruik van nieuwe antiretrovirale combinatietherapieën: in 1995 werden 256 gevallen gerapporteerd en in 1997 waren er 134. In 2009 werden 7 sterfgevallen tengevolge van AIDS gerapporteerd. Tussen 1983 en 31 december 2009 werden 4.043 AIDS gevallen geregistreerd. Een totaal van 1.925 sterfgevallen werd gerapporteerd tussen 1983 en 2009, van 525 is er geen nieuws meer en 1.593 waren nog steeds in leven in 2009. Cijfers: Epidemiologie van AIDS en HIV infectie in België. Jaarrapport, november 2010. Link : http://www.wiv-isp.be

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...