25 november 2010

VCB, CASO en OVAM voeren campagne over selectief slopen

Wie een groot gebouw laat slopen, moet sedert 1 mei 2009 een sloopinventaris laten opmaken met een lijst van alle afvalstoffen die daarbij zullen vrijkomen. Dit document is cruciaal om nadien het gebouw selectief te kunnen ontmantelen of slopen. Maar in de praktijk is die verplichting onvoldoende gekend. Slopers die selectief slopen, worden daardoor benadeeld in vergelijking met firma’s die het minder nauw nemen. Selectief slopen is belangrijk om gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, uit het sloopafval te verwijderen en stimuleert bovendien het sorteren aan de bron van bouwafvalstoffen, en draagt zo bij tot het ketenbeheer van materialen in de bouwsector. Het verhoogt de zuiverheid van het bouwpuin en helpt de kwaliteit te verbeteren van de gerecycleerde granulaten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben nu samen een brochure uitgewerkt om de wetgeving beter kenbaar te maken bij de opdrachtgevers.

Volgens het VLAREA is de houder van een stedenbouwkundige vergunning verplicht om vóór het slopen of ontmantelen van bedrijfsgebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hadden en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000 m³, een sloopinventaris afvalstoffen te laten opmaken door een architect of een deskundige. Dit geldt niet als de gebouwen enkel een woonfunctie hadden. Een sloopinventaris afvalstoffen beschrijft per bouwplaats alle afvalstoffen die vrijkomen bij de sloopwerken. Het document vermeldt per afvalstof de benaming, de bijhorende afvalcode, de vermoedelijke hoeveelheid , de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm. Een deskundige maakt de sloopinventaris afvalstoffen op vóór de toewijzing van de sloopwerken. Slopers hebben met de inventaris alle informatie in handen om een correcte prijs te geven en alle maatregelen te nemen om de verschillende afvalstoffen optimaal te laten afvoeren en verwerken.

Voor het duurzaam beheer van materialen in de bouwsector is selectief slopen een belangrijke schakel, het helpt de kwaliteit en de traceerbaarheid van de afvalstoffen te verhogen. De uitbaters van breekinstallaties kunnen met dit puin gerecycleerde granulaten met een hogere kwaliteit produceren. Dit zal het vertrouwen in gerecycleerde granulaten verhogen en mogelijkheden scheppen om ze in meer hoogwaardige toepassingen te gebruiken, waarbij de granulaten primaire delfstoffen kunnen vervangen. Om deze nieuwe maatregel beter kenbaar te maken, hebben de partners Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Confederatie Bouw van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een brochure 'selectief slopen en ontmantelen van gebouwen opgemaakt'. Deze brochure beschrijft kort de rechten en plichten van de belanghebbenden.

De brochure bestellen kan bij elk van de initiatiefnemers:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
Tel 015/284.284
Fax 015/203.275
infoshop@ovam.be
http://www.ovam.be

Vlaamse Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42
B-1000 Brussel
selectiefslopen@confederatiebouw.be  
http://www.vcb.be

Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken
Lombardstraat 34-42
B-1000 Brussel
caso@confederatiebouw.be  
http://www.caso.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...