28 november 2010

Gentse Kluizendok officieel geopend

Seaways Na 14 jaar is het Kluizendok in de Gentse haven eindelijk voltooid. De haven beschikt met het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen over 660 hectare ruimte om te investeren. Afgelopen vrijdag 26 november werd het Kluizendok officieel geopend in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president Kris Peeters, burgemeester Daniel Termont en havenschepen Christophe Peeters. Eind 1996 werd de eerste paal van de kaaimuren geheid. Met een kostprijs van 190 miljoen euro is het Kluizendok één van de grootste investeringen van de laatste decennia in de haven. Gent beschikt met het nieuwe Kluizendok over een extra troef voor investeerders die in de haven nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. De haven van Gent is immers strategisch gelegen in het logistieke hart van Europa. Een unieke locatie dus voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe, bouwklare havengebonden terreinen.

De bouw en de verdere ontwikkeling van het Kluizendok en de omgeving ervan zijn één van de belangrijkste elementen van het recente strategisch plan 2010-2020 dat het Havenbedrijf opmaakte. Aan het Kluizendok voorziet het Havenbedrijf ruimte voor logistieke en distributieactiviteiten om naast traditionele industriële activiteiten ook de logistieke activiteiten verder uit te bouwen en zo te komen tot meer diversificatie in het havengebied. Bovendien wordt 80 hectare rond het Kluizendok voorbehouden voor de biogebaseerde chemiesector. Dit in navolging van de succesvolle biobrandstofcluster aan het Rodenhuizedok, één van de grootste in Europa. Intussen mag het Kluizendok al 13 bedrijven verwelkomen. Deze bedrijven zorgen niet enkel voor een toename van de goederenoverslag via zeevaart met 8 tot 10 miljoen ton maar ook voor een stijging van de werkgelegenheid.

Aan het einde van het dok is er momenteel geen kaaimuur gebouwd. Hier is immers nog een mogelijkheid om het dok uit te breiden waarmee het dan ook op Evergems grondgebied zou komen. De wijze waarop en wanneer een uitbreiding van het dok zal gebeuren, is afhankelijk van het tijdstip van de realisatie van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Het Kluizendok telt 400 hectare bedrijventerrein. Het aanpalende bedrijventerrein De Nest telt nog eens 160 hectare en het nabije bedrijventerrein Rieme Noord zal in de toekomst goed zijn voor 100 hectare. Het Kluizendok en de omliggende bedrijventerreinen zijn goed voor een totaal van 660 hectare die ontsloten worden via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart. De ontsluitingswegen komen niet enkel uit op de oever van het zeekanaal, ze sluiten ook aan op het kruispunt van de voornaamste Europese snelwegen E17 en E40. Daarnaast leiden de sporen naar het Europese spoorwegnetwerk. Het Kluizendok is ideaal voor zeeschepen en geeft aansluiting op een uitgebreide Europese netwerk van rivieren en kanalen. Zo kan een ruim achterland worden bediend waaronder Noord-Frankrijk en in de toekomst Parijs (via het Seine-Nord project).

Naast het Kluizendok ligt het bedrijventerrein De Nest. Deze private ontwikkeling van G2I (Ghent Industrial Investment) is 160 hectare groot en is opgedeeld in drie zones. Het regionale bedrijventerrein Kop van Nest aan het Ovaal van Wippelgem / R4-West biedt 10 hectare kwalitatieve gronden voor productie, transport, logistiek en dienstverlening. De Kleine Nest beantwoordt aan de noden van kleine bedrijven (ambachten en dienstverlening) en maakt een combinatie van werken en wonen mogelijk. Zone 3 betreft de ontwikkeling van een groot zeehaven- en watergebonden bedrijventerrein (67 ha) aan het kanaal Gent-Terneuzen. G2I voorziet hier een volledige industriële uitrusting voor grootschalige activiteiten (percelen tot 11 hectare groot) zoals lichte industrie, kadegebonden productie, toelevering en verwerking, industriële dienstverlening, distributie en logistiek. Naast het Kluizendok en De Nest komt er nog een bedrijventerrein: Rieme-Noord, 100 hectare groot en ideaal voor bedrijven actief op het vlak van distributie en logistiek. Via een nieuwe weg zal het ontsloten worden naar de R4 West en het kanaal Gent-Terneuzen. Dit bedrijventerrein wordt gerealiseerd door het Havenbedrijf Gent (70 hectare), het Vlaams Gewest (20 hectare) en de gemeente Evergem (10 hectare). In de zomer van 2011 begint de aanleg, het Havenbedrijf Gent gaat hier als eerste van start.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...