9 juni 2011

Gent keurt politiereglement op bedelarij goed.

De Stad Gent heeft vandaag donderdag 9 juni het Politiereglement op de bedelarij goedgekeurd. Dat voorziet een geldboete van 120 euro voor agressief en hinderlijk bedelen. Tijdens de Gentse Feesten wordt bedelen helemaal verboden binnen de feestenzone om de vlotte doorstroming van de mensenmassa te vrijwaren. Het reglement wordt op maandag 20 juni besproken in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en wordt een week later aan de gemeenteraad voorgelegd. Omdat het aantal processen-verbaal over verstoring van de openbare orde door bedelarij in de jaren 2008, 2009 en 2010 gevoelig toenam (149 feiten) was er nood aan een nieuw politiereglement. Voor alle duidelijkheid: het ging alleen om feiten van effectieve verstoring van de openbare orde of aantasting van het veiligheidsgevoel. Passief bedelen is niet verboden. De exploitatie van bedelarij is strafbaar op basis van federale wetgeving.

Het integrale Politiereglement op de bedelarij:
1. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op een agressieve manier, onder meer door het opdringerig aanklampen van voorbijgangers.
2. Het is op het ganse grondgebied verboden bij het bedelen gebruik te maken van dieren.
3. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op trottoirs waar de doorgang van voetgangers of de toegang naar gebouwen bemoeilijkt kan worden.
4. Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op de rijbaan of ten aanzien van de bestuurders of passagiers van voertuigen op de rijbaan, onder meer op of in de nabijheid van kruispunten.
5. Het is verboden te bedelen in de Gentse Feestenzone tijdens de Gentse Feestenperiode, vastgelegd in de jaarlijkse Politieverordening Gentse Feesten.
6. Het is op het ganse grondgebied verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen.
7. Overtreding van dit reglement wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete van
120 euro.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...