17 juni 2011

Dynamische borden voor een betere doorstroming van het verkeer op de E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 5,3 miljoen euro in het plaatsen van portieken en dynamische signalisatieborden op de E40 richting Brussel tussen Drongen en Wetteren. Op maandag 20 juni starten de werken. Er worden 21 portieken geplaatst voor in totaal 66 rijstrook signalisatieborden en 1 galgpaal met een dynamisch informatiebord ter hoogte van de afrit Wetteren. De nieuwe infrastructuur zal de doorstroming op het traject bevorderen en de verkeersveiligheid verhogen. De werken worden ’s nachts uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De versnelde uitbouw van dynamisch verkeersbeheer op de autosnelwegen staat hoog op het prioriteitenlijstje van minister Hilde Crevits. In 2011 wordt er voor ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd.

Het plaatsen van deze dynamische signalisatie past in een algemene uitbouw van verkeersmanagementsystemen op de Vlaamse hoofdwegen. DVM-infrastructuur maakt het mogelijk om verkeersstromen verstandig te ‘geleiden’ en omvat zowel systemen voor detectie als systemen om het verkeer te sturen. De detectielaag, zoals meetlussen in het wegdek en verkeerscamera’s, moeten ervoor zorgen dat de verkeersstroom realtime in beeld kan worden gebracht in een verkeerscentrum. De dynamische informatieborden maken het mogelijk weggebruikers tijdig te informeren (over bijvoorbeeld hindernissen, incidenten en alternatief routeadvies) en aan te sturen. Minister Hilde Crevits: “Met het oog op een betere en veiligere verkeerssturing wordt er versneld geïnvesteerd in dynamisch verkeersmanagement. Op deze manier wil ik de wegen slim maken. De nieuwe borden zullen de weggebruiker informeren over ongevallen, obstakels, files en werkzaamheden. Op de panelen zullen ook meer complexe boodschappen verschijnen over omleidingen, informatie over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet bij publiekstrekkende evenementen in het stedelijk gebied, enz. Via het verzamelen van verkeersgegevens worden ook steeds meer accurate diensten aan de weggebruikers aangeboden. Daardoor zorgen we niet alleen voor een efficiënte inzet van het individuele personenvervoer, maar spelen we ook in op een van de hoofdbekommernissen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, nl. het verhogen van de verkeersveiligheid en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Ik kan het belang van intelligente verkeerssystemen voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen dan ook niet genoeg onderstrepen.”

Op het traject Drongen-Wetteren komen vooral dynamische rijstrooksignalisatieborden. Die maken het mogelijk om bij druk verkeer van de kust naar Brussel de doorstroming te verbeteren aan de hand van snelheidsharmonisatie. Met de borden kan een aangepaste maximumsnelheid opgelegd worden of kunnen rijstroken afgesloten worden. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. In totaal komen er 21 portieken met 66 rijstrooksignalisatieborden. Er wordt ook een dynamisch informatiebord geplaatst in de zijberm ter hoogte van de afrit Wetteren. De aansturing van de borden gebeurt vanuit het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen. Om een degelijke detectie te garanderen, worden 20 bijkomende camera’s geplaatst en 21 extra locaties met meetlussen uitgerust. De DVM-uitbouw op dit traject is goed voor een investering van 5,3 miljoen euro.

Dit voorjaar zijn al heel wat voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het plaatsen van de nodige nutsvoorzieningen, het uitbreiden van het communicatienetwerk, het aanleggen van de extra meetlussen en het voorzien van de bijkomende camera’s. In 7 nachten (21-23 juni, 27 -29 juni en 5 juli) worden 18 portieken en bijhorende signalisatieborden geplaatst. De plaatsing van de 3 resterende portieken is gepland voor eind augustus. De installatie gaat pas op het einde van de zomer in gebruik. Na de plaatsing gebeurt nog configuratiewerk samen met het Vlaams Verkeerscentrum. Om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens het plaatsen van de portieken, zal het verkeer slechts één rijstrook ter beschikking hebben. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal de snelweg ook een paar keer per nacht een kwartier afgesloten worden voor het verkeer.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...