11 juni 2011

Eerste Jacketfundering voor offshore windpark Thorntonbank is verscheept.

001C-Power, het Belgisch bedrijf dat instaat voor de ontwikkeling en de realisatie van een farshore windenergiepark op de Thorntonbank, verscheepte deze ochtend de eerste Jacketfundering voor de bouw van het offshore windpark op de Thorntonbank. Die ligt op ongeveer 30 km van de Belgische kust in de Noordzee. De verscheping van elke fundering vanuit de productiehallen van Smulders Projects in Hoboken geschiedt door een gesleept ponton tot op de Thorntonbank. Op de Thorntonbank site zal de varende hijskraan RAMBIZ de plaatsing van de Jacketfundering uitvoeren. De installatiewerkzaamheden worden door de THV Seawind uitgevoerd. Seawind is het samenwerkingsverband dat speciaal voor het Thorntonbank project werd opgezet tussen de maritieme bouwgroep DEME en Fabricom als specialist van elektrische installaties. Nadat de zeebodem ter hoogte van elke inplantingsplaats op de Thorntonbank werd voorbereid, werden vervolgens per inplantingsplaats vier fuderingsbuispalen (tot 50 meter lengte) in de zeebodem geheid door GEOSEA (DEME). Bij de plaatsing zal de jacketfundering van meer dan 500 ton van het ponton worden gehesen en in de funderingsbuispalen worden geplaatst.

C-Power is verheugd te kunnen melden dat bij deze wereldprimeur een heel aantal Belgische bedrijven zijn betrokken. Sinds de opstart van deze nieuwe fase van het project werd voor de assemblage van de eerste 10 afgewerkte jacketfunderingen tot op dit ogenblik reeds 160.000 werkuren in België gepresteerd. Voor de offshore voorbereidingswerken werden er daarenboven tot nu toe reeds meer dan 115.000 werkuren gepresteerd. De uitbouw van een offshore windenergiepark is immers een arbeidsintensieve uitdaging dewelke de inzet vraagt van uiterst gekwalificeerd personeel.

Er zullen in totaal 5 types jacketfunderingen worden gebouwd in functie van de waterdiepten op de Thorntonbank. Deze innovatieve jacketfunderingen maken het mogelijk om op een tijdsefficiënte wijze aangepaste ondersteuningsconstructies te bouwen voor windturbines van het nieuwste type. Het European Energy Program for Recovery gelanceerd door de Europese Commissie in 2009 heeft voor het innovatieve karakter van deze funderingen een hefboomsteun toegekend aan C-Power ter waarde van 10 miljoen euro. Met een totale investering van 1.290 miljoen euro is het Thorntonbankproject het grootste constructieproject dat op dit ogenblik in ons land in aanbouw is.

Nadat sinds 2009 reeds 6 windturbines van het RE-power 5,15 MW type operationeel werden, heeft C-Power voor de volledige uitbouw van het windturbinepark gekozen voor het nieuwste type windturbines met een gïnstalleerd vermogen van 6,15 MW elk. Tijdens dit zomer bouwseizoen zullen de eerste 24 jacketfunderingen worden geplaatst alsmede de kabelverbindingen tussen deze windturbine funderingen en de fundering van het offshore transformatorstation. Onmiddelijk na de winter, vanaf midden maart volgend jaar zullen de windturbines met een totaal gewicht van 695 ton op deze funderingen worden geplaatst. De 24 overige funderingen en windturbines zullen in 2012 en begin 2013 worden gebouwd. Aldus zal er tegen de zomer 2013 een aanvullende productiecapaciteit van 295 MW op de Thorntonbank geïnstalleerd zijn naast de reeds operationele 30 MW. De installatie van deze funderingen en later de installatie van de windturbines is een echte wereldprimeur. Nog nooit eerder werden windturbines met een vermogen van meer dan 6 MW op 30 Km van de kust geplaatst.  Het totale vermogen van het voltooid windpark zal 325 MW bedragen, wat volstaat voor de energievoorziening van 600.000 inwoners en het voorkomen van de uitstoot van 450.000 ton koolstof in het milieu. Zodoende zal C-Power reeds 10% van de capaciteit leveren die voor België nodig is om tegen 2020 de EU-doelstelling van 13% hernieuwbare energie te halen.

Volg het volledig verloop van de werken op http://www.c-power.be/index.html

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...