26 juni 2011

Gent controleert nieuwe EU burgers op valse papieren

Na drugs- en wapenhandel zijn mensenhandel en mensensmokkel de derde belangrijkste criminele activiteiten in de wereld. Ondanks de vele inspanningen van verschillende landen, waaronder België, is de exponentiële groei bijna niet te stoppen. Elk jaar worden duizenden mensen, vooral vrouwen en kinderen, het slachtoffer van mensenhandel. Zo nam Gent in 2001 he initiatief om een Cel Schijnhuwelijken binnen de Dienst Burgerzaken op te richten. De stad Gent nam tevens verschillende maatregelen om loense praktijken van malafide personen die de wetgeving of vastgelegde regels proberen te omzeilen tegen te gaan. Ondertussen duiken steeds meer documenten, identiteitsbewijzen en aktes op waarvan de authenticiteit vragen oproepen. In het kader van de strijd tegen de schijnhuwelijken werd de Stad Gent steeds vaker geconfronteerd werd met een toenemend aantal pogingen van personen met een vreemde nationaliteit die zich in een precaire verblijfssituatie bevonden om via een huwelijk hun verblijfssituatie te regulariseren. Voor de aanpak van deze problematiek van de geregelde huwelijken en mogelijke schijnhuwelijken, wordt steeds nauw samengewerkt de met politie, Meprosch en het parket. Alle informatie en vaststellingen worden gecommuniceerd aan het parket waar een eerste substituut procureur des Konings werd aangeduid als aanspreekpunt.

Ook bij de aanmelding van de nieuwe EU-burgers aan de loketten worden documenten, aktes en verblijfspapieren aangeboden waarvan de herkomst en echtheid vragen oproepen. Dit samen met het vermoeden van malafide praktijken waar nieuwkomers soms zelf het slachtoffer van worden, noopten de Stad Gent tot een onderhoud met de procureur des Konings. Analoog met de aanpak en de samenwerking tussen de Stad Gent en het parket voor de schijnhuwelijken, heeft de procureur des Konings thans ook voor de valsheden en fraude in identiteits- en verblijfsdocumenten in het kader van mensenhandel van nieuwe EU-burgers, binnen zijn parket een eerste substituut aangeduid die deze problematiek specifiek zal behandelen. Die eerste substituut procureur des Konings zal als aanspreekpunt fungeren voor alle dossiers en alle problemen of informatie in verband met het plegen van valsheden of fraude in identiteits- en verblijfsdocumenten van nieuwe EU-burgers bij de procedures tot het bekomen of behouden van verblijfsvergunningen.

De bezorgdheid van het Gentste bestuur is terecht: de voorbije vijftien jaar werden in Schengenlanden 341.956 blanco identiteitspapieren ontvreemd. Dat gaat van blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers tot rijbewijzen. De internationale media-aandacht voor België kwam er nadat de Afghaanse verzetsleider Massoed werd vermoord. De daders maakten gebruik van Belgische blanco paspoorten. Duizenden blanco paspoorten werden gestolen uit gemeentehuizen en ambassades. Criminelen van het meest diverse allooi vulden die vervolgens in en gebruikten ze naar eigen goeddunken. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) reageerde: "De procedure werd ondertussen aangescherpt. Identiteitskaarten en paspoorten worden geprint op één centrale plaats. Van daaruit worden ze verstuurd naar de verschillende gemeentes, met alle gegevens dus al ingevuld, wat bijgevolg een serieuze verbetering van de veiligheid betekent". Met het CDBV-D heeft België een eigen dienst, vijf man sterk, om identiteitsdocumenten te controleren. In 2009 werden ongeveer 12.000 documenten gecontroleerd, ongeveer een vierde daarvan waren vervalsingen. Die cijfers kwamen overeen met die van 2008. Valse papieren zijn te koop: van 25 euro tot 5.000 euro. Volledig nagemaakte papieren kosten het minste geld. Als er originele documenten aan te pas komen, gaat de prijs snel de hoogte in. "Valse identiteitsbewijzen worden voor werkelijk alle criminele activiteiten gebruikt, van illegale immigratie tot drugs- en mensenhandel", weet staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies. "Het gaat om een grootschalig internationaal probleem. Ook in België circuleren er heel wat valse documenten”.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...