28 juni 2011

Gratis computer en internet voor kansarme gezinnen

recupPCVoor mensen in armoede zijn er dus verschillende drempels om de computer en het internet te gebruiken. Doordat steeds meer aspecten in onze maatschappij gedigitaliseerd worden, krijgt die groep het echter steeds moeilijker. Om zoveel mogelijk digitale drempels weg te werken, ging op dinsdag 28 juni het project ‘Recup pc’ van start. Dit is een initiatief van Digipolis, OCMW Gent, Oikonde vzw en de Telenet Foundation dat van start ging in de Kringwinkel Ateljee aan de Vlaamsekaai. Daarbij krijgen 25 kansarme gezinnen niet alleen gratis een computer, maar ook internet, een opleiding en technische ondersteuning bij problemen.

De digitale kloof is een complex sociaal-cultureel fenomeen. Het wordt opgedeeld in twee graden. De eerste graad betreft de toegang tot multimedia. Dat betekent het materiële bezit van en/of democratische toegang tot een computer, softwaretoepassingen en internet. Infrastructuur alleen is echter niet voldoende om met multimedia aan de slag te kunnen gaab. De tweede graad is de mogelijkheid om te kunnen ‘omgaan’ met multimedia. Die vaardigheden zijn vaak minder aanwezig bij mensen in armoede. Dat heeft te maken met het gebrek aan een stimulerende omgeving door een laag opleidings- en tewerkstellingsniveau.

De 25 gezinnen krijgen niet alleen een computer, maar een totaalpakket dat hen in staat moet stellen om effectief kennis te maken met de digitale wereld. Het gratis totaalpakket omvat:
- Een recup computer (een goedgekeurde tweedehandscomputer van de Stad Gent)
- Internet voor 6 maanden en na positieve evaluatie, nogmaals 6 maanden
- Software
- Installatie van de computer met 1 uur uitleg
- Initiatiecursus computer en internet
- Ondersteuning bij problemen
- Telefonische opvolging
- Informatie over opleidingsmogelijkheden

Recup pc is een samenwerkingsproject van Digipolis-Digitaal.Talent@Gent, OCMW Gent, Oikonde vzw en Telenet Foundation. Digipolis staat in voor de algemene projectleiding en de gratis computers die aan de kansarme gezinnen worden aangeboden. In eerste instantie zal het OCMW Gent 25 kansarme gezinnen selecteren op basis van specifieke criteria. Zo moeten de gezinnen een opleiding willen volgen en dient het te gaan om een aantal gezinnen met kinderen.

Oikonde vzw zal de computer bij de geselecteerde gezinnen thuis installeren. Vaak vormt immers de installatie van de hardware een drempel voor mensen in armoede en is dit een van de redenen om de stap naar de digitale wereld niet te zetten. Door de computer voor hen te installeren en daarenboven uitleg te verschaffen wordt die drempel gereduceerd. Oikonde zal bovendien alle computers uitrusten met een office pakket en zal zorgen voor de nodige opleiding van de gezinnen. Zo krijgen ze lessen over het gebruik van een computer en leren ze het internet ontdekken. Hebben de gezinnen nadien nog problemen dan kunnen ze steeds bij de vzw terecht voor vragen.

Cruciaal in dit project is de toegang tot het internet. Het kunnen opzoeken van informatie zoals werk zoeken, informatie opzoeken voor het huiswerk van de kinderen of huizen zoeken is erg belangrijk voor het stimuleren van de zelfredzaamheid en de sociale inclusie van mensen in armoede. Telenet Foundation, die sociale projecten die digitale inclusie bevorderen steunt, biedt de 25 kansarme gezinnen gratis internet aan voor 6 maanden. Na een positieve tussentijdse evaluatie zal het gratis internet met 6 maanden verlengd worden. Het projectteam blijft de gezinnen opvolgen en draait onder andere ook een documentaire over hun ervaringen. Tijdens een groot evenement op het einde van het project, in augustus – september 2012, worden de bevindingen en de documentaire voor het eerst gepresenteerd aan alle gezinnen en geïnteresseerden.

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...