16 juni 2011

Gent kan toevloed Oost-Europeanen niet meer aan

De Stad Gent heeft een brief met een duidelijk eisenpakket voor samenwerking rond migratie en integratie gestuurd naar de leden van de Vlaamse en de federale regering, alle EU-commissarissen, de voorzitter van het Europees Parlement en de Vlaamse Europarlementsleden. De ambassadeurs van Bulgarije en Slovakije kregen een kopie. De eisen gaan onder andere over sociale bijstand door het land van herkomst, de procedure voor verblijfsrecht, de aanpak van irreguliere circuits en extra geld voor Roma-mediatoren en brugfiguren in het onderwijs. De Stad Gent nam al eerder initiatief om steun te vragen bij de aanpak van de migratie van inwoners uit Midden- en Oost-Europa. Inmiddels werden zo’n 10.000 mensen in Gent geregistreerd, vooral uit Bulgarije en Slovakije. Die vooralsnog onbegeleide en ongecontroleerde instroom betekent een zware belasting van de draagkracht van de stad. Bovendien zijn er vele aanwijzingen dat de migratiestroom gepaard gaat met malafide praktijken. Momenteel zou één op twintig Gentenaars een Oost-Europeaan zijn.

Daarom stuurde de Stad Gent al in 2007 en 2009 een brief naar de Vlaamse en federale regering en de Europarlementsleden met de vraag om gecoördineerd op te treden. Op 25 mei 2010 nodigden de burgemeester en de voorzitter van het OCMW de ambassadeurs van Roemenië, Bulgarije en Slovakije uit voor een gesprek. Daarnaast werd de voorbije jaren veel geïnvesteerd in contacten en netwerken als Eurocities, het Directorate-General Regio van de EU, ERIO, Urbiscoop van de Beneluxcommissie en talloze overleggen met diverse administraties. Omdat de Stad Gent en het OCMW Gent niet bij de pakken wilden blijven zitten werkten een eigen beleidsnota ‘Intra-Europese migratie’ uit. In die nota werden de beleidsintenties omschreven: het voeren van een doorgedreven integratiebeleid, maar ook de aanpak van illegale praktijken.

Op 15 juni 2011 werd dan opnieuw een brief gestuurd met een concreet eisenpakket, gebaseerd op haar beleidsnota ‘Intra-Europese Migratie’ en haar bijkomende ervaringen van de afgelopen maanden. De belangrijkste eisen zijn de uitbouw van een sociaal Europa met bijstand door het land van herkomst, de aanpassing en verstrenging van de procedure voor aanvraag van een verklaring van inschrijving, de harmonisering van de voorwaarden voor steun door het OCMW, de aanpak van irreguliere circuits en meer opvangmogelijkheden voor grote gezinnen in precaire verblijfsomstandigheden (federale overheid); en geld voor Roma-mediatoren en brugfiguren in het onderwijs, en het sensibiliseren en mobiliseren van andere lokale besturen om ook herhuisvestingsmogelijkheden te voorzien.

De brief werd gestuurd naar de leden van de Vlaamse en de federale regering, alle EU-commissarissen, de voorzitter van het Europees Parlement en de Vlaamse Europarlementsleden. De ambassadeurs van Bulgarije en Slovakije kregen een kopie, net zoals Morten Kjaerum, directeur van het European Union Agency for Fundamental Rights; Frank Jensen, voorzitter van Eurocities; en voorzitter Luc Martens en directeur Marc Suykens van de Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten. Lees meer op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=Q13BFD6B

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...