11 juni 2010

UGent huldigt gerenoveerde Emile Braunschool in

Afgelopen donderdag werd de gerenoveerde Emile Braunschool in de Gentse Volderstraat plechtig ingehuldigd door minister van Justitie De Clerck. Enkele vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid vonden een onderkomen in het gebouw dat dateert uit de 17e eeuw. Zo keert de UGent terug naar het voormalige Jezuïetencollege waar na haar oprichting in 1817 de eerste lessen werden gedoceerd.

Emile Braun 10 De Jezuïeten bouwden er rond 1660 een klooster en college op de gronden van het Hof van Hembyze. Na enkele decennia was men genoodzaakt het complex te herbouwen en uit te breiden. De orde wordt afgeschaft onder Jozef II in 1773. Van dan af doet het college dienst als tribunaal door de Raad van Vlaanderen. De laatgotische kerk uit 1606 wordt gesloopt rond 1801 voor het bouwen van de aula van de universiteit, voltooid in 1826. Later werd het een stadsschool vernoemd naar Emile Braun (1849-1927), voormalig Gents burgemeester. Het gebouw werd in opdracht van de UGent gerestaureerd door het architectenbureau Van Acker & Partners. Via een nieuwbouw sluit het gebouw nu aan op de aanpalende gebouwen van de faculteit Rechtsgeleerdheid in de Universiteitsstraat.

De verschillende vleugels van de Emile Braunschool huisvesten de facultaire raadzaal en enkele vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid. De facultaire bibliotheek werd uitgebreid in de zuidvleugel, waar ook het originele sierplafond terug werd geplaatst. In het verbindingsgebouw zijn enkele via restauratie ontdekte fresco’s te bewonderen. Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn partijgenoot en eerste gedeputeerde Alexander Vercamer maakten van de gelegenheid gebruik om een inhuldigingsplaat te onthullen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...