9 juni 2010

Nieuwe betaalbare woningen in Gent

Met het nieuwe woonproject ‘Hogeweg’ wil de Stad Gent tegemoet komen aan de vraag naar meer betaalbare woningen op fietsafstand van het centrum. Voor de realisatie van dit project werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de Stadsontwikkelingsbedrijf en een aantal sociale woningbouw maatschappijen. De overeenkomst maakt onder meer afspraken over de verdeling van de gronden, het verkavelingsplan, de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de woningen.

Het project ligt in het noordoosten van Gent, tussen de Sint-Bernadettestraat, de Hogeweg en de Scheepslosserstraat, en omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op fietsafstand van de stad. In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stelde het studiebureau Omgeving hiervoor een stedenbouwkundige studie op. De studie levert een stedenbouwkundige visie voor een gebied van 14 hectare en zal 220 sociale en 110 private woningen bevatten, verspreid over vijf woonclusters rondom een groen park. De wegen worden in 2011 aangelegd, de woningen worden gebouwd in 2012 en 2013.

Het project kent een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot in 1971, toen was sprake van meer dan 900 woningen. Omwille van de discussie tussen de Stad Gent en de sociale huisvestingssector en omwille van de complexe eigendomsstructuur, duurde het enige tijd vooraleer er een concreet project op tafel lag. In september 2008 werd het licht op groen gezet voor dit ambitieuze project. De 220 sociale woningen worden gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappijen, waarvan Het Volk 110 sociale koopwoningen en De Gentse Haard en De Goede Werkmanswoning elk 55 sociale huurwoningen voor hun rekening nemen. Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent staat in voor de bouw van de 110 private woningen. De vijf woonclusters bevatten een mix van zowel sociale als private woningen, van huur- en koopwoningen en van appartementen en grondgebonden woningen. Op die manier wenst de Stad Gent tegemoet te komen aan betaalbare woningen op fietsafstand van de stad.

Informatie: AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Liselotte Mortier,
Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent, tel. 09 269 69 60, fax 09 269 69 99,
e-mail liselotte.mortier@sob.gent.be, website http://www.agsob.be/nieuws/verbergt-terrein-hogeweg-meer-dan-grafheuvels-uit-de-bronstijd

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...