30 juni 2010

Stad Gent verhuurt voormalig kraakpand aan lokale verenigingen.

Pastorij 01De Gentse schepen Christophe Peeters overhandigde deze namiddag de sleutels van de oude pastorij te Mariakerke aan mevrouw Christiane Huysen, secretaris van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw (Mariakerke). Beiden ondertekenden daarbij plechtig een overeenkomst waarbij de kerfabriek de verantwoordelijkheid van het gebouw op zich neemt. Vooraleer de gegadigde verenigingen er hun intrek nemen voert de Stad Gent al enkele aanpassingswerken uit. De pastorie van Mariakerke werd in de zomer van 2009 door het bisdom aan de Stad Gent vrijgegeven en kort daarop gekraakt. Na een lange gerechtelijke procedure werden de krakers uit het pand gezet, het gebouw is nu opnieuw ter beschikking van de Stad Gent.

Een aantal lokale verenigingen die op zoek waren naar vergader- en opslagruimte in Mariakerke vroegen de Stad Gent of ze zich in de pastorie mochten vestigen en of ze daar een buurtontmoetingscentrum mochten inrichten. Om aan die vraag tegemoet te komen, maar ook om te vermijden dat men de pastorie opnieuw kraakt, wordt een overeenkomst bezetting ter bede afgesloten met het oog op het gebruik van de pastorie. Schepen Christophe Peeters: “Aangezien het om een groot aantal feitelijke verenigingen gaat, wordt de overeenkomst afgesloten met de kerkfabriek, die het beheer op zich neemt en zal zorgen voor vergaderruimtes voor diverse andere verenigingen”. De overeenkomst loopt tot op de datum van de verkoop van de pastorie. Die verkoop zal gebeuren door het C.I.B. (Confederatie van Immobiliënberoepen).

Pastorij 03Vooraleer het pand als buurtontmoetingscentrum kan worden gebruikt, moeten wel nog enkele aanpassingen gebeuren, onder meer voor de brandveiligheid. Zo zijn er lekken vastgesteld in de gasleidingen naar de boiler in de badkamer. Aangezien de badkamer niet meer gebruikt wordt, zijn zowel de leidingen als de boiler weggenomen. De huidige elektrische installatie is afgekeurd door de brandweer en wordt dan ook vervangen. Er zijn enkele herstellingen gebeurd aan het sanitair en de verwarmingsketel in de kelder wordt aangepast, zodat de pastorie tegen de winterperiode verwarmd kan worden. De aanpassingwerken bedragen ongeveer 21.400 euro.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...