29 juni 2010

Oost-Vlaanderen is een uitmuntende kennisregio

Jaarlijks ontmoeten de Oost-Vlaamse politieke, sociale en economische beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar op het Oost-Vlaams Economisch Forum. Dit jaar was het thema "Oost-Vlaanderen, uitmuntende kennisregio". Tijdens het forum werd de studie "De O&O bedrijven in Oost-Vlaanderen, troeven voor verscheidenheid & excellentie" voorgesteld door professor Frank Witlox en Linda Verdonck, projectmanager POM Oost-Vlaanderen . Daarna modereerde Via panelgesprekken en interviews modereerde VRT journalist Marc Peirs een aantal stellingen en besluiten uit deze studie.

Kennisregio 07Gouverneur André Denys pleitte voor meer samenwerking tussen bedrijven en de academische wereld en schetste de noodzakelijke vervlechting tussen onderwijs, onderzoek en de industrie. In Gent zijn er 7.500 onderzoekers actief. De vijf grote onderzoeksinstellingen zijn het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Ghent Bio Energy Valley, Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT), het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en het Onderzoekscentrum voor de Aanwending van Staal (OCAS). Het aantal doctoraten aan de UGent verdubbelde op 10 jaar tijd, net zoals het aantal wetenschappelijke publicaties. Ook het aantal spinn-offs steeg opmerkelijk Toch blijkt dat slechts 1,5 % van de Oost-Vlaamse bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doet. Ze leveren wel 11,6 % van de toegevoegde waarde en stellen ruim 42.800 mensen te werk

Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Vorig jaar mochten we aankondigen dat Oost-Vlaanderen de crisis beter doorstaan had dan andere provincies, en dat is nog steeds zo. Het werklozen stijgt met 3,6 %, maar dat is de kleinste stijging in Vlaanderen. En in het crisisjaar 2009 werden er in onze provincie 8.560 ondernemingen opgericht, dat is 129 méér dan in 2008. Maar we moeten onze troeven uitspelen. Via regiomarketing dragen we een herkenbaar profiel uit: het is de moeite waard om hier te wonen, te werken, te leven te studeren en te investeren. Eén van de speerpunten is kennis en innovatie: innovatie in landbouw, sierteelt en textiel. EROV biedt dan weer vormings- en begeleidingsprogramma’s terwijl we ook volop mee investeren in Europese projecten. En er is een feestelijke aankondiging: de Economische raad van Oost-Vlaanderen bestaat 55 jaar. Een gelegenheid om terug te blikken naar het verleden maar ook om een blik op de toekomst te werpen.

Kennisregio 17Gedeputeerde Marc De Buck gaf een toelichting bij de werking van de POM. Oost-Vlaanderen is op Europees niveau een logistieke topregio. Antwerpen, de tweede grootste haven van Europa staat via de Waaslandhaven in verbinding met de Gentse haven. En die staat via het zeekanaal rechtstreeks in verbinding met de Noordzee. Maar er zijn ook goede verbindingen met Zeebrugge, Parijs en het Seinebekken en de nationale luchthaven te Zaventem. Maar Oost-Vlaanderen is ook een een uitmuntende kennisregio. Het provinciebestuur en de POM schakelen zich daarbij in het meerjarenprogramma Vlaanderen in Actie en de Lissabon strategie. In Oost-Vlaanderen zijn er 500 bedrijven én een aantal incubatoren bezig met onderzoek en ontwikkeling .

Gedeputeerde De Buck sloot af: “Je kan stellen dat het goed leven is in Oost-Vlaanderen. Toch zijn er minpunten. De ontwikkeling van geschikte bedrijventerreinen gaat ontzettend traag. Talent aantrekken is één zaak, dat talent moet ook goed onthaald worden. De procedures om hier te tye wonen en te werken zijn veel te traag. Gelukkig zijn er instellingen zoals GentBC die initiatieven nemen. Het onderwijs moet meer ondernemersminded worden. En die ondernemingen hebben financiële zuurstof nodig: het ontbreekt ons aan durfkapitaal. Maar ondanks alle obstakels denkt Oost-Vlaanderen vooral aan de toekomst: de toekomst zal groen zijn of ze zal er niet zijn. En Oost-Vlaanderen wil vooral inzetten op clean-technology. Ghent Bio Energy Valley is daarbij een belangrijke stap.

Met de medewerking van

Pascal Cools, algemeen directeur Flanders DC vzw
Ann De Beuckelaer, platform manager Gent BC vzw
Johan Declerck, algemeen directeur POM Oost-Vlaanderen
Alain Langerock, business development manager Devan Chemicals nv
Tom Leys, Leys nv, voorzitter Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw
Luc Moens, vicerector UGent
Wim Ottevaere, chief financial officer Ablynx nv
Ivan Van de Cloot, hoofeconoom Itinera Institute vzw
Marcel Van Handenhoven, algemeen manager Participatiemaatschappij Vlaanderen nv


Kennisregio 14

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...