28 juni 2010

FWO Excellentieprijs voor UGent professor Dirk Inzé

Prof. Dirk Inzé is een van de vijf laureaten van de Excellentieprijzen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). De prijzen worden beschouwd als de ‘Vlaamse Nobelprijzen’ en worden om de vijf jaar uitgereikt ter bekroning van een onderzoekscarrière. Prof. Inzé is verbonden aan de vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica van de UGent en kreeg de prijs in de categorie exacte wetenschappen.

Prof. Dirk Inzé is professor Moleculaire Plantenbiologie en -fysiologie aan de faculteit Wetenschappen van de UGent en wetenschappelijk directeur van het Departement Plant Systems Biology van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Hij is internationaal gerenommeerd voor zijn onderzoek naar de mechanismen van groei en opbrengst bij planten. Zijn onderzoek is van groot belang voor de wereldvoedselvoorziening. Hij behoort internationaal tot de top 10 van meest geciteerde auteurs van zijn vakgebied.

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen worden om de vijf jaar uitgereikt ter bekroning van de wetenschappelijke carrière van vooraanstaande Vlaamse onderzoekers. De vijf prijzen, elk ter waarde van 100.000 euro, vertegenwoordigen elk een vakgebied: exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen, fundamenteel biomedische wetenschappen en ten slotte klinisch biomedische wetenschappen.Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen voor de prijs, maar moeten worden voorgedragen door een (Belgische of buitenlandse) gevestigde onderzoeker. Een internationale jury van experts evalueert de kandidaturen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...