25 juni 2010

Arbedpark Noord feestelijk geopend

Arbedpark Noord 05In 1993, na 150 jaar activiteit, sloot het metaalverwerkende bedrijf Trefil Arbed de deuren. Gelegen in het hart van de arbeidersbuurt Oud Gentbrugge, lliet het failliete bedrijf een zware erfenis na. De oude gebouwen stonden te verkrotten en de grond was vervuild. De terreinen werden gesaneerd en herbestemd en herbergt nu naast een zone voor ambachtelijke bedrijven een zone voor kantoren en een zone voor publieke functies. Ook het Stadsarchief en de dienst Stadsarcheologie vonden hier onderdak. Het project Arbed Noord, een ontwerp van Jo Behaeghe van de Groendienst, was goed voor de prijs Harmonisch Park- en Groenbeheer en kreeg hiervoor 150.000 euro steun. Er is een speellandschap, een sportkooi en een plein voor buurtactiviteiten. Langs de dijk loopt een comfortabel wandel- en fietspad dat tot in het centrum loopt. Schepen van Milieu Tom Balthazar: “De parken zijn de tuinen van alle Gentenaars, al zijn ze er vooral voor wie geen of een zeer klein tuintje heeft.'

Zaterdag 19 juni was het zo ver: schepen Tom Balthazar mocht het park plechtig openen en benadrukte dat het pas geopende park er echter voor iedereen is. Zowel de jongeren kunnen er naar hartelust ravotten en het polyvalent sportplein is ook dienstig als actief buurtterrein. Aansluitend op het dijktalud en de toekomstige nieuwe woonzone zijn er een aantal grasheuvels en stalen muurtjes die verwijzen naar het verleden. Mooi aangelegde wandelpaden, open gazonnen en hoogstambomen maken het oude industrieterrein heel aantrekkelijk. Enkele elementen zoals een oude fabrieksmuur moeten de herinnering naar het industriële verleden levendig houden. De Groendienst verzorgde er een fijne buurtreceptie en de gloednieuwe band Moscow Locomotive speelde er de pannen van het dak. Voor de kinderen waren een aantal activiteiten zoals een workshop percussie.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...