30 juni 2010

Havenbedrijf Gent behaalt als eerste haven Milieucharter

Millieucharter 2010 (22) Het Havenbedrijf Gent is erg actief op milieugebied en ondernam de afgelopen jaren tal van initiatieven. Als kers op de taart mocht het op maandag 28 juni voor het eerst het Milieucharter in ontvangst nemen. Het is meteen ook de eerste Belgische haven die het Milieucharter behaalt. Het Havenbedrijf Gent nam vorig jaar voor het eerst deel aan het Milieucharter, een initiatief van VOKA en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het charter stimuleert bedrijven tot een actief milieubeleid dat verder gaat dan wat de wetgever verlangt. De kandidatuurstelling leidde meteen tot het behalen van het certificaat. Hiermee krijgt het Havenbedrijf een officiële erkenning voor zijn bijzondere milieuprestaties. De zorg voor het milieu behoort immers tot het dagelijkse beleid van het Havenbedrijf: zowel in het Havenbedrijf als bij de verdere ontwikkeling van de Gentse haven waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan.

Het actieplan van het Havenbedrijf omvat 11 acties. Het afgelopen jaar konden alvast een aantal acties worden gerealiseerd. Zo werd er een milieubeleidsverklaring opgesteld, een rietveld voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater van het administratiegebouw aangelegd en was er een evaluatie van de autowasplaats. Het personeel werd gesensibiliseerd over onder meer mobiliteit, zuinig water- en energiegebruik en over minder papierverbruik. Een uitgebreid mobiliteitsonderzoek onder de personeelsleden gaf aan dat 17% met de fiets naar het werk komt (in Vlaanderen 9%). Andere acties worden gespreid over de volgende jaren.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...