13 april 2011

Waar woont Siegfried Bracke?

NV-A (2010) 06Voormalig journalist Siegfried Bracke, pendelend tussen Sp.a en N-VA, en tot voor kort pendelend tussen Mol en Gent heeft niet alleen politieke kaart gekozen, hij heeft ook een definitieve woonst gekozen: Gent. Siegfied Bracke zal nu ook voor de N-VA de politieke kar trekken in Gent. Siefried Bracke kan nu bovendien lijsttrekker worden voor de N-VA in Oost-Vlaanderen. Over zijn ambitie om burgemeester van Gent te worden, dat laat de man wijselijk in het midden. Maar verhuizen, dat houdt in dat de politie eerst even komt controleren of Siegfied wel degelijk in Gent woont. En dat gebeurde. Maar plots stormt het: de politie kwam een tweede keer langs, en dat gebeurt volgens Siegfied alleen bij vermoeden van fraude. Volgens verklaringen in de pers zat de politie zelfs tussen de onderbroeken van de heer Siegfried Bracke.

Siegfried zegt dat bij die tweede controle een wijkagent in zijn koelkast kwam kijken, in zijn badkamer, zijn slaapkamer en in de kleerkast met de onderbroeken. Hij werd ook gevraagd waar zijn kinderen naar school gaan, en waar hij zelf werkt. 'Mijn god! Hoe durven ze! Hoe chagrijnig kunt ge zijn!', zo staat het op zijn weblog. Siegfried vermoed een politiek spelletje. Katie Vancauwenberge, hoofd van de Dienst Burgerzaken en voorzitter van de SP.A in De Pinte, weerlegt de beschuldigingen: "Het feit dat ik naast mijn job ook politiek actief ben in een andere gemeente, maakt me extra voorzichtig. Bovendien kom ik nooit tussen in individuele dossiers". En in één adem voegt zeer aan toe dat ze de insinuaties van Siegfried erg kwalijk neemt. Dan leggen we ons oor te luisteren bij Open VLD. Schepen van burgerzaken Catharine Segers: "Het zijn de diensten die de politie de opdracht geven om woonstvastellingen te doen, en ik kan me niet voorstellen dat het bij Siegfried Bracke op anders zou gaan. Ik denk dat hij aan iedereen wil laten horen dat hij in Gent woont en dat is hem nu gelukt".

Nu burgervader Daniel Termont aan het woord: “Naar aanleiding van de aangifte van adreswijziging door Siegfried Bracke aan het loket Bevolking op 3 december 2010 werd het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats gestart. De positieve vaststelling gebeurde op 19 december 2010. Siegfried Bracke werd dus op 3 december 2010, de datum van aangifte, ingeschreven in Gent. Zijn echtgenote, waarvoor geen aangifte gebeurde, werd niet ingeschreven. In toepassing van de nieuwe algemene onderrichtingen op het houden van de bevolkingsregisters werden met de Binnenlandse Zaken en de Gentse lokale politie eind 2010 afspraken gemaakt over de elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het bepalen van de hoofdverblijfplaats. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verschillende personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft”.

De vaststelling gebeurt sedertdien op basis van verschillende elementen zoals het beschikken over de sleutel van de woning, het kunnen voorleggen van een huurcontract of een eigendomsakte, het hebben en gebruiken van een bed, een matras, een kleerkast, een koelkast met inhoud, een badkamer, een keuken, het bewijzen van energieverbruik en telefoonkosten. Ook wordt nagegaan of dit de plaats is waar de betrokkene naartoe gaat na zijn beroepsbezigheden, waar de kinderen schoollopen, of dit ook de gewone verblijfplaats is van de echtgenoot of echtgenote en/of andere gezinsleden.

Burgemeester Termont vervolgt: “Op 1 februari 2011 deed de echtgenote van Siegfried Bracke aangifte van een adreswijziging naar het adres in Gent. De positieve vaststelling voor de echtgenote gebeurde op 23 maart 2011. Op het moment dat de echtgenote van Siegfried Bracke gecontroleerd werd, gebeurde ook de vaststelling van hoofdverblijfplaats van de heer Bracke volgens de nieuwe richtlijnen. Zo moest de heer Bracke geen bijkomende maal meer gecontacteerd worden. Dit alles gebeurde overeenkomstig de nieuwe algemene onderrichtingen van Binnenlandse Zaken en rekening houdend met de nieuwe situatie, namelijk de inschrijving van de echtgenote op hetzelfde adres. De Dienst Burgerzaken vraagt dagelijks 10 à 15 bijkomende onderzoeken aan. Dit is met andere woorden een zeer gebruikelijke werkwijze. Er is dus perfect correct gehandeld en geen enkele fout gemaakt”.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...