14 april 2011

Gent heeft 9000 nieuwe jobs

In Het Pand van de Universiteit Gent stelden schepen van Economie Mathias De Clercq en schepen van Werk Sofie Bracke de Gentse jobcijfers voor. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2006 zijn er in Gent 9.000 jobs bijgekomen waarvan een kleine 1.600 in de sociale economie. Daarmee haalt de Stad Gent de doelstelling om in deze legislatuur 6.000 nieuwe jobs te creëren, waarvan 1.000 in de sociale economie. Met welgeteld 7.847 werknemers is de Gentse universiteit de belangrijkste werkgever van de stad. In vier jaar tijd heeft de onderwijsinstelling maar liefst 1.100 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daarmee is de universiteit ook de sterkste groeier in de Arteveldestad. Andere grote werkgevers in Gent zijn onder andere het Universitair Ziekenhuis Gent, de Stad Gent, ArcelorMittal Gent en Volvo Cars.

Bij de aanvang van deze legislatuur schreef het Gentse stadsbestuur in het bestuursakkoord de doelstelling om 6.000 nieuwe banen te verkrijgen, waarvan 1.000 in de sociale economie. In het vierde kwartaal van 2006 telde de stad Gent 154.861 jobs, waarvan 141.188 loontrekkenden en 13.673 zelfstandigen. Vier jaar later bedraagt het aantal jobs 163.861, waarvan 149.411 loontrekkenden en 14.450 zelfstandigen. Dat betekent een totale stijging van 9.000 jobs of 3.000 jobs meer dan de vooropgestelde doelstelling van 6.000 jobs. Vreemd genoeg blijft de werkloosheid vrij groot. In 2007 zaten 11.554 Gentenaars zonder job, vandaag zijn er dat 12.761. “Je mag die twee cijfers niet zomaar naast elkaar leggen”, antwoord schepen Sofie Bracke. “Niet iedereen die in Gent werkt, woont hier ook. En omgekeerd. Gent telt nu ook beduidend meer inwoners. We kregen een instroom van nieuwe groepen die niet altijd makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Zonder die 9.000 extra jobs zou het probleem nog erger geweest zijn, maar er nog heel wat werk aan de winkel”.

Schepen Mathias De Clercq: 'De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zoals het Eilandje in Zwijnaarde kunnen ons 2.000 banen opleveren en nieuwe activiteiten aan de Wiedauwkaai en aan het Kluizendok zijn goed voor respectievelijk 800 en 4.000 jobs. We leggen nu al de kiemen voor de toekomstige economische groei”. Ook de sociale economie deed het goed. Terwijl er 1.000 nieuwe banen vooropgesteld werden, waren er eind 2010 1.574 jobs gecreëerd. Het stadsbestuur zal verder inzetten op sociale economie met onder andere het Actieplan Dienstencheques en de cluster Sociale Economie op de UCO site.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...