18 april 2011

Veiligheidsmaatregelen rond Japans schip in Gentse haven

De aardbeving en tsunami van 11/03 in Japan hebben geleid tot ernstige beschadiging van vier van de zes kernreactoren in Fukushima. Radioactiviteit werd vrijgegeven in de atmosfeer en in de zee. Deze radioactiviteit werd verspreid en heeft voornamelijk het Noord-Oosten van Japan besmet. Het is dus mogelijk dat zich radioactieve deeltjes hebben vastgezet op schepen die uit Japan komen en op hun lading. Bij wijze van voorzorgsmaatregel hebben de havenbesturen van de Vlaamse zeehavens en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) besloten de eerstkomende schepen die na de ramp (11/03) uit Japan vertrokken aan een grondige controle te onderwerpen.

Een eerste schip uit Japan dat op 12 april 2011 in Zeebrugge arriveerde werd al gecontroleerd. Er werd geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Een tweede schip dat auto's vervoert, komt 20 april in Gent aan. Tijdens een coördinatievergadering van het FANC en de drie betrokken havens werd het scenario van de controles doorgenomen. Het accent van de meting zal liggen op de lading en het vaartuig en zal gebeuren door het FANC aan boord van het schip tijdens de beloodsing op zee vanaf de loodskruispost 'Wandelaar'. Op voorwaarde dat de straling geen gevaar oplevert voor de gezondheid en het milieu zal het schip woensdagmorgen (20/04) aan het Mercatordok Zuid in de haven van Gent toekomen.

Er wordt op 23 april a.s. nog een schip uit Japan verwacht in Zeebrugge, dat nadien naar Antwerpen doorvaart. Ook hier zal een FANC controle aan boord van het schip gebeuren. Omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Japan verder zal evolueren, zullen daarna nog steekproeven volgen door het FANC.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...