23 oktober 2010

Politie verhoogt toezicht in de omgeving van het Sint-Pietersstation

Sint-Pieters 01De Politie controleert heel wat strenger in de Gentse stationsbuurt, daardoor werden afgelopen vrijdag heel wat onachtzame fietsers op de bon geslingerd. Ook op woensdag 27 oktober is er verhoogd verkeerstoezicht voorzien aan het station Gent-Sint-Pieters. En dit om fietsende weggebruikers aan te zetten tot hoffelijkheid en respect in het verkeer. Omwonenden rond het Sint-Pietersstation klagen namelijk al maanden over de onveilige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. Recent werden maatregelen genomen, maar veel weggebruikers leven de regels niet na. Deze controles hebben tot doel de weggebruikers te wijzen op hun verantwoordelijkheid in het verkeer. Weggebruikers zijn  niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid maar ook voor die van anderen.

De werken rond het Sint-Pietersstation hebben belangrijke gevolgen voor iedereen die in de buurt woont of werkt. De werken zorgen er voor een gewijzigde en soms verwarrende verkeerssituatie. Om de verkeersveiligheid in de omgeving te verbeteren werden recent extra maatregelen genomen. Voor de fietsers werd een nieuwe rijroute uitgestippeld en er werd gezorgd voor bijkomende signalisatie. De politie zal verbaliseren wanneer weggebruikers de verkeersregels of de signalisatie negeren. Op deze manier wordt geprobeerd om verkeersgedrag aan te moedigen dat hoffelijk, verantwoord en respectvol is ten opzichte van iedereen. Ongedisciplineerde weggebruikers zijn gewaarschuwd.

Commissaris Philippe Tallieu. “Komende van de Elizabethlaan rijden veel fietsers door de Kortrijksesteenweg terwijl dat door de werken daar verboden is. Aangezien sensibiliseren niet werkt, treden we nu streng op. Fietsers die hier op de rijbaan rijden krijgen een boete van 150 euro”. De geverbaliseerde fietsers zijn op zijn minst niet gelukkig. Sommigen gaan in discussie, maar zonder resultaat. Sommige studenten stapten met de fiets aan de hand en met tranen de ogen verder na het krijgen van een ontnuchterende boete. Het meest gehoorde excuus was: “Ik had het niet eens in de gaten dat ik hier niet mag rijden”. Ook buurtbewoners hebben kritiek. Zij begrijpen niet waarom ook niet aan het station zelf wordt gecontroleerd. Het grootste probleem situeert zich volgens hen in de buurt van het Maria Hendrikaplein, de Timichegtunnel en de Voskenslaan.

Er zijn wel maatregelen genomen aan het Maria Hendrikaplein, maar het blijft er levensgevaarlijk. Volgens de omwonenden moet dat veranderen. Commissaris Philippe Tallieu reageert: 'We controleren nu aan de Kortrijksesteenweg. De situatie aan het Maria Hendrikaplein is anders. Er zijn al verbeteringen doorgevoerd, maar het klopt wel dat er daar nog steeds een zekere verkeerschaos heerst. Dagelijks staan er 2, 3 of 4 agenten tijdens de spitsuren om de weggebruikers er wegwijs te maken. Een repressieve aanpak voeren we daar niet. De zone er veiliger maken is een werk niet alleen van de politie, maar ook van vele andere betrokkenen.'

Ook op woensdag 27 oktober zal tijdens de spitsuren een grote controleactie plaatsvinden in de omgeving van het station. U bent gewaarschuwd.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...