26 oktober 2010

Worden Gentse offerschapen weldra verdoofd?

Het Islamitisch Offerfeest heeft plaats van 15 tot 17 november 2010. Het is gebruikelijk dat moslims op de eerste dag of de tweede dag van het Offerfeest een schaap of een rund slachten. Moslims die in Gent een schaap willen slachten moeten eerst een aangifte doen bij het stadsbestuur. De Stad Gent voorziet elk jaar in een tijdelijke slachtvoorziening waarop de slachtverrichtingen conform de wettelijke vereisten worden verricht. Dit jaar stelt de Stad Gent een gebouwencomplex in de Maïsstraat ter beschikking. Men verwacht een 900 tot 1.000 doe-het-zelvers die hun schaap hier komen slachten. Daarnaast is een full-service slachtvloer voorzien, onhandige moslims krijgen hier voor 20 euro de hulp van een professional. Omdat een aantal gelovigen echter verzuimt om tijdig een aanvraag in te dienen moeten moslims die zich de dag zelf aanbieden 30 euro betalen. Dit gebeurt omdat het illegaal transport van dieren hierdoor in de hand gewerkt worden. De omkadering van de tijdelijke slachtvloer wordt op 40.340 euro geraamd, de organisatie van het event op 6.500 euro, bijkomende kosten op 3.750 euro. Totale kostprijs: 66.750 euro, de inkomsten worden op 16.450 euro geschat. Bijdrage van de Stad Gent: ruim 50.000 euro.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadszitting stelde raadslid Helga Stevens (N-VA)voor om naar het voorbeeld van het Antwerpse stadsbestuur Gentse moslims aan te moedigen om dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest eerst te verdoven. Schepen Reynebeau, bevoegd voor Integratie, antwoordde dat hij een initiatief zal nemen. In overleg met de lokale moskeeën zal hij de komende maanden bekijken hoe hij dit tegen volgend jaar zal uitwerken. Helga Stevens: "Ik ben blij dat het stadsbestuur ingaat op mijn suggestie. De vrijheid van godsdienst en levensbe-schouwing is een belangrijk democratisch principe, maar het welzijn van dieren is eveneens belangrijk. Onverdoofd slachten lijkt me niet meer van deze tijd te zijn. Ik stel in dit verband vast dat er ook moslimtheologen en -verenigingen zijn die geen problemen hebben met het verdoven van offerdieren vóór het slachten ervan. De Stad Gent dient haar steentje bij te dragen om het bedwelmd slachten van dieren in het kader van het Offerfeest ingang te doen vinden".

Om de diervriendelijke manier van het slachten van een offers-schaap of ander offerdier te promoten bij de moslimsgemeenschap overweegt men in Antwerpen om voor het slachten van niet bedwelmde dieren een hogere retributie te vragen (25 euro), dan voor het slachten van wel bedwelmde dieren (15 euro). Een dergelijke stimulans kan ook in Gent ingevoerd worden. Verder moet bekeken worden welke bedwelmingsmethode kan gebruikt worden. Elektronarcose is een optie. Ook zal in overleg met de lokale moslimsgemeenschap een informatiecampagne ter zake moeten opgezet worden. Op dit moment is onverdoofd slachten in de context van een religieuze rite in België niet verboden. De N-VA fractie in de Kamer heeft reeds een wetsvoorstel ingediend om deze uitzondering op het algemene principe dat dieren steeds verdoofd moeten worden vóór ze geslacht worden, ongedaan te maken. De Europese regelgeving ter zake staat de invoering van een dergelijk verbod alvast niet in de weg.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...